Blog week 16

Blog Giny

Maandag stond de dag vol gepland met interne overleggen. Maandagavond fractievergadering in het gemeentehuis in Wedde. Er is altijd een goede opkomst, ook van onze leden.

Dinsdag strak  in de tijd voor wat betreft de collegevergadering. Dit in verband met het feit dat ‘s middags de herdenkingsdienst voor burgemeester Pieter Smit op de agenda stond. Het was een indrukwekkende bijeenkomst in de Klinker met een toespraak van de locoburgemeester die alle aanwezigen echt raakte.

Dinsdagavond een vergadering van de Stichting Wandelen in Westerwolde. In deze vergadering werd afscheid genomen van onze voormalig wethouder Seine Lok die zitting had in het Comité van Advies en werd ik als zijn opvolger benoemd. Wat een enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk zeer kritisch toezien op de wandelroutes in Westerwolde en erg druk zijn met het organiseren van het wandelweekend in Westerwolde. Dit jaar is dat op 23 en 24 juni. Het is hét wandelevenement van Westerwolde. Twee dagen struinen door een afwisselend en verrassend landschap en de rijke historie van Westerwolde. Er hebben zich inmiddels al bijna 400 mensen aangemeld en de verwachting is dat er nog vele zullen volgen.

Woensdag een drukke vergaderdag. ’s Avonds de commissievergadering in Sellingen waar vanuit mijn portefeuille drie onderwerpen stond geagendeerd; de begroting van de Stichting Vesting Bourtange, de verlenging van de zendmachtiging van de Stichting Lokale Omroep Westerwolde voor de nieuwe gemeente Westerwolde en visiedocument herinneringscentrum Kamp De Beetse waarbij tevens aan de raad werd gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,= (incl. btw) ten behoeve van het verwerven van een barak voor het voormalige Kamp de Beetse. De eerste twee agendapunten gaven geen stof tot discussie, het laatste wel. Met name over de opbouw van de kosten kwamen veel vragen. In de volgende raadsvergadering zullen er nog een aantal zaken worden verduidelijkt.

Donderdag veel ambtelijke vergaderingen en vrijdag tijd ingeruimd om stukken te lezen.  Het weekend was druk met op zaterdagochtend de open dag van de Industriekring in Ter Apel waar ik met onze burgemeester een prachtige rondleiding kreeg. We bezochten onder andere het bedrijf Laude het prachtige technieklokaal van de RSG in Ter Apel.

Daarna door naar Ter Apel waar bij Rolloek de uitreiking van de Gouden Spaarmunt in Ter Apel  plaatsvond. Een mooi initiatief; de lokale ondernemers, die niet zijn bij een landelijke winkelketen zijn aangesloten, hebben nu een eigen spaarmunt. Klanten kunnen de gespaarde munten bij alle aangesloten bedrijven inwisselen. Prima samenwerking van ondernemers uit Groningen een Drenthe!

 

Vervolgens de herdenking van 450 jaar verovering Huis te Wedde waar een plaquette werd onthuld. De gebeurtenissen in Wedde vormden de “opmaat” naar  de Slag bij Heiligerlee en de Tachtigjarige Oorlog. De eerste aanzet tot een staatsrechtelijke Nederland begon dus in Westerwolde!

Zaterdagavond naar het Jubileumconcert  van de Muziekvereniging DOK Blijham. We kregen in vogelvlucht een presentatie over de 70 jaren. Wat een prachtige muziekvereniging is dit! Blijham mag daar met recht trots op zijn!

Zondagmiddag naar de opening van de tentoonstelling ‘24K XL’ in museum De Oude Wolden in Bellingwolde.  Een prachtige expositie van tien kunstenaars uit onze regio en Duitsland. Zeker de moeite van het bezoeken waard!

En dan is het zondagavond. Tijd om onze blog te plaatsen.

Blog Harrie

Deze week hebben we kunnen genieten van het prachtige weer.

Ondanks dat gaat alles gewoon door en beginnen we op maandag aan het vaste overleg met meerdere ambtenaren. ‘s Avonds vond de fractievergadering in Wedde plaats ter voorbereiding voor de raadscommissievergadering op woensdag 18 april.

Een belangrijk punt wat op de agenda stond was de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 ( APV). Ter sprake kwam o.a het nachtvissen, alcoholgebruik en over de regels betreffende het plaatsen van reclameborden.

Verder kwam aan de orde het visiedocument  “ Kamp de Beetse”. We hebben hetvoornemen om een tweede barak aan te schaffen.

Dinsdagmorgen begonnen met een programma presentatie over veiligheid. Hierbij aanwezig waren  het college, de teamleiders en het management van alle afdelingen. Dit is de eerste aanzet voor de programmabegroting 2019 van de gemeente Westerwolde.

Dinsdagmiddag zijn we met het voltallige college naar de herdenkingsdienst geweest van Pieter Smit, burgemeester van onze buurtgemeente Oldambt. Het was een indrukwekkend afscheid.

Woensdagochtend werd het programma presentatie van sport, cultuur en recreatie voorgelegd, samen met het college, de teamleiders en management van de gemeente Westerwolde.

De avond stond in het teken van commissievergadering die in het gemeentehuis in Sellingen plaatsvond.

Het agendapunt : ‘Rapportage situatie Ter Apel’ kon wegens tijdsgebrek niet worden behandeld en zal later op de agenda terug komen.

Donderdag werden programmapresentaties gehouden over onderwijs en openbare ruimte.

Vrijdagmorgen had ik bestuurlijk overleg in Groningen met bestuurders van meerdere Groninger gemeenten. Belangrijke thema’s die hier aan de orde kwamen waren o.a “ School als Wijk”, een project vroegtijdige onderkenning van jeugd problematiek. Men wil dit continueren als basisvoorziening. Ook kwam nog aan de orde ‘Inkoop Beschermd wonen en opvang’. Deze procedures zijn lopende.

Wij wensen alle lezers weer een goede  (werk)week toe!