Maandag begon met een overleg over het Streek Historisch Centrum. Als gemeente verhuren wij de Oude Stelmakerij in Sellingen aan het SHC. Hier is afgelopen jaar een permanente expositie over Westerwolde ingericht. Het is altijd goed om dan samen naar de toekomst te kijken.

Aansluitend overleg met de organisatie van ‘De dag van de muziek’ op 8 april 2017 in onze regio. Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover. Er wordt een beroep op mij gedaan om medewerking te verlenen door iets over muziek in onze regio te vertellen. Vanzelfsprekend ben ik daartoe bereid!

Dinsdag begon natuurlijk met de B & W vergadering in Sellingen waarin ook de cultuurvisie en de sportvisie werden vastgesteld door ons college. Ook het college van Bellingwedde heeft deze twee visies vastgesteld. Het begin van de harmonisering op het gebied van sport en cultuur voor de nieuwe gemeente Westerwolde. Beide visies zullen in december aan de gemeenteraden worden aangeboden en ik hoopnatuurlijk dat onze raad hierover net zo enthousiast zal zijn als ik dat ben.

Aansluitend de gezamenlijke B & W vergadering in Bellingwedde. De gemeente Westerwolde komt er aan en dan is het goed om nu al met elkaar te delen wat er in beide gemeenten speelt. De besluiten die beide colleges die ochtend hebben genomen worden dan ook gedeeld.

Hierna mocht ik de fototentoonstelling van Gastvrij Ter Apel in het Boschhuis openen. Gastvrij Ter Apel is een samenwerkingsverband van Jumbo Ter Apel, Hotel Boschhuis Ter Apel en Klooster Ter Apel, die de handen ineen hebben geslagen om Ter Apel te promoten. Om Ter Apel goed te kunnen promoten is goed beeldmateriaal belangrijk. Wat maakt Ter Apel nou tot zo’n mooi dorp? Als je de prachtige foto’s ziet die zijn ingezonden is dat antwoord snel gevonden. Wat een prachtige inzendingen!  De reizende expositie is voor het eerst te zien in Hotel Boschhuis van 23 november t/m 22 december, daarna in Klooster Ter Apel van 23 december 2016 t/m 22 januari 2017 en vervolgens, vanaf 23 januari in de Jumbo in Ter Apel. Alle gelegenheid dus om deze prachtige beelden van Ter Apel en de omgeving te bekijken. Zeer de moeite waard!

Dinsdagavond stond de raadsvergadering op de agenda. Voor mijn portefeuille geen inhoudelijke onderwerpen. Aansluitend nog een informatieve raadsbijeenkomst over de mogelijk te realiseren kabelbaan in Ter Apel.

Woensdagochtend had ik overleg met mijn college wethouder van Bellingwedde. Onderwerp van gesprek was de netbijeenkomst voor toeristische ondernemers die op 8 december, voorafgaand aan de avond van ‘Ondernemend Westerwolde’,  zal plaatsvinden. Het leek ons prima om deze twee netwerkbijeenkomsten te combineren. We hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Donderdagochtend begon met een vergadering van LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma die gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. De LAG (Leader Actie Groep, waarin ondernemers, betrokken inwoners en bestuurders zitting hebben) geeft een zwaarwegend advies aan de provincie over toekenning of afwijzing van een subsidie. Er waren weer een aantal mooie projecten ingediend voor onze regio!

Donderdagmiddag had ik een afspraak met één van onze raadsleden om te brainstormen welke mogelijkheden er nog zijn voor een betere OV verbinding tussen Westerwolde en Groningen. Het niet optimale openbaar vervoer in onze gemeente blijft een punt van zorg die wij vanuit het college ook blijvend onder de aandacht brengen bij het OV bureau en de provincie.

En dan is het alweer vrijdag. Deze vrijdag heb ik gebruikt om stukken te lezen. De afgelopen weekenden stonden er nogal wat openingen en andere zaken in mijn agenda. Afgelopen weekend had ik zowaar geen afspraken en dan is het ook lekker om thuis wat ‘achterstallige’  klusjes te doen.

Daarnaast vanzelfsprekend weer tijd om mijn blog te schrijven.

Volgende week laat mijn agenda weinig open plekken zien. En kijkend in mijn agenda realiseer ik me dat 2017 al heel dichtbij is! Op deze eerste zondag van de Advent wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!