De laatste werkweek van 2016!  Zo aan het einde van het jaar zag mijn agenda er zeer overzichtelijk uit.  Natuurlijk de reguliere interne overleggen.

De laatste hand wordt gelegd aan de uitvoeringsplannen van de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Verder de afwikkeling van kleinere zaken die ogenschijnlijk niet belangrijk lijken, maar voor de inwoners die het aangaat wel belangrijk zijn. Het kan net die ene stoeptegel zijn of openbare verlichting die niet werkt.  Goed om daar de vinger aan de pols te houden.

Maandagavond de laatste fractievergadering van 2016. Onderwerp van gesprek was vooral de veiligheid van de nog te realiseren kabelbaan in Ter Apel.

Dinsdagavond de laatste raadsvergadering van 2016! Terugkijkend vraag ik me af waar die twee jaren zijn gebleven…In december 2014 mocht ik als wethouder beginnen en inmiddels staan we op de drempel van 2017. Een spannend jaar voor de gemeente, de raadsleden en de wethouders. Hoe zal het er in 2018 uit gaan zien? Vooruit kijken is onmogelijk…. Maar terug kijkend naar het afgelopen jaar zijn er toch weer veel zaken gerealiseerd waar we met recht trots op kunnen zijn.

Moekesgat dat een ware metamorfose heeft ondergaan en nu met recht toch wel het mooiste recreatiegebied in de regio is geworden!

Cittaslow is goed op de kaart gezet en dit gedachtengoed wordt inmiddels uitgedragen door meer dan honderd supporters in Westerwolde!

Onze gemeentelijke gebouwen die in 2016 het energielabel A mochten ontvangen!

De Grunneger Weke in maart dit jaar waarbij het hoogtepunt toch het ‘Laidjesfestival’ was! Al die scholieren die zo enthousiast bezig waren met de Grunneger toal.

De opening van de nieuwe MFA in Sellingen! Wat een prachtig gebouw is dat geworden! Uniek voor een dorp als Sellingen.

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven die op bezoek kwam bij Het Klooster in Ter Apel en de Vesting Bourtange.

De Visie Sport en Bewegen en de Cultuurvisie die in 2016 zijn geschreven en begin 2017 door de raad kunnen worden vastgesteld.

Er is veel werk verzet in aanloop naar de herindeling. Westerwolde wordt straks een gemeente waar we trots op kunnen zijn! Zo maar een greep ui 2016.

Maar soms kwamen er ook zaken voorbij die tot minder vreugde leidden. Het asfalt debacle in Ter Apelkanaal wat een hoop geld heeft gekost…gelukkig is het opgelost en zijn de omwonenden blij met de weg die er nu ligt.

De oude beuk achter het gemeentehuis heeft 2016 niet overleefd. Erg jammer van zo’n mooie monumentale boom! We zullen de boom in ere houden door van het hout een bank te maken.

Aan alles komt een einde. Zo ook aan 2016…. Vol goede moed gaan we op weg naar 2017!

Wat zal 2017 ons brengen? Ooit las ik een citaat van Hendrik de Vries….”De dag van vandaag is waarheid, heel de rest is één groot ‘misschien’, de beroemde dag van morgen, heeft geen sterveling ooit gezien…”

Toch hoop ik dat de beroemde dag van morgen mijn lezers heel veel geluk en gezondheid mag brengen!

 

Maandag 12 december startte de week met een overleg met de beleidsambtenaar Sport. Op 6 december is de Visie Sport en Bewegen Westerwolde voor de eerste keer in de commissievergadering behandeld. Naar aanleiding van deze commissievergadering kwamen er een aantal vragen uit de raad. Deze vragen hebben we samen naar gekeken zodat de beantwoording naar de raad kan.

Maandagavond ging ik samen met mijn collega wethouder uit Bellingwedde naar de uitreiking van de Provinciale Vrijwilligersprijs in het Provincie Groningen. De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een bijzondere, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Met de uitreiking van de prijs wil provincie het vrijwilligerswerk belonen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. De prijs wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt.

Eén van de finalisten was RTV Westerwolde. Vanuit hun zendgebied waren alle drie de wethouders aanwezig. Immers, het feit dat zij genomineerd waren is al een hele prestatie. In de categorie ‘Leefbaarheid’ werd  RTV Westerwolde tweede en dat is beslist een felicitatie waard! Sinds 1993 worden mensen in Westerwolde en wijde omgeving dagelijks geïnformeerd en geamuseerd met een mix van muziek, lokaal nieuws en themaprogramma’s. Er werken meer dan 110 vrijwilligers voor RTV Westerwolde!

Dinsdag, zoals gebruikelijk, B & W vergadering en aansluitend de gezamenlijke B&W vergadering met Bellingwedde.

Woensdagochtend een aantal interne vergaderingen en vervolgens mocht ik het eerste exemplaar van het wandelboekje Winschoten-Bourtange in ontvangst nemen. Het is een uitgave van de Stichting Hannekemaaierspad. (Hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland die in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het te land werken.) Er staan prachtige wandelroutes door Westerwolde in waarbij uitgebreid de geschiedenis wordt beschreven.

’s Middags overleg met het bestuur van de Stichting Promotie Westerwolde. Aan het einde van de middag mocht ik, bij afwezigheid van onze burgemeester, drie inwoners uit Ter Apel huldigen. Zij hebben op 1 augustus een mevrouw, die met haar scootmobiel in de vijver was gevallen,  uit het water gered. Een prestatie waar we als gemeente trots op zijn!

Het was een week van ‘uitreikingen’… Op donderdag was ik te gast bij de RSG Ter Apel. De RSG Ter Apel is uitgeroepen tot de regionale winnaar van de Fietsmodus School Challenge. De Fietsmodus School Challenge is een initiatief van de overheid, provincies en gemeenten om het aantal verkeersslachtoffers op de fiets terug te dringen. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers van 12 tot 24 jaar blijkt het mobieltje een rol te hebben gespeeld!

De leerlingen hebben laten zien, door gebruik te maken van een speciale fietsmodus-app, de meeste smartphone vrije fietskilometers van alle VO scholen in de provincie Groningen te hebben gereden!

Wat de prijs was, was een verrassing voor de leerlingen, maar toen bekend werd dat dit een geheel verzorgd schoolfeest met DJ’s, geluidsapparatuur en een lichtshow van Radio 538 was, klonk gejuich! Wat mij betreft dik verdiend! Gefeliciteerd!

Zo aan het einde van het jaar hadden we vrijdag een uitje gepland met ons college. Het is goed om elkaar ook eens buiten het werk om te zien. We hebben ontzettend genoten van Wildlands in Emmen. Wat een prachtig park is dat geworden! Een aanwinst voor onze regio! Ik ben er van overtuigd dat de 1,2 miljoen bezoekers per jaar ook kansen biedt voor Westerwolde! Tenslotte zijn we buurgemeenten en moet het toch mogelijk zijn om de toeristen te verleiden wat langer in de omgeving te verblijven om zo ook te kunnen genieten van ons mooie Westerwolde!

En dan is het al weer zaterdag! In mijn agenda stond een begrafenis van een oud collega. De middag heb ik gebruikt om een bezoekje te brengen aan mijn buurman op leeftijd, die noodgedwongen, enige weken in De Bolderborg moet doorbrengen. Ik heb me voorgenomen om in ieder geval ook met de kerstdagen hem te bezoeken.

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk) week toe! De laatste dagen van 2016 staan voor de deur! Het komende jaar wordt een spannend jaar! Vol goede moed gaan we op naar de gemeente Westerwolde!!!

Maandag 5 december begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Na zijn vakantie was er veel bij te praten. Natuurlijk kwam ook de aanleg van het nieuwe fietspad in Vlagtwedde aan de orde. Inmiddels is de strook grond naast de Spetsebrugweg aangekocht en kan nu worden begonnen. Mooi dat er voor het toeristenseizoen dan een veilig voet-fietspad ligt tussen het dorp en het Parc Emslandermeer. Maar vanzelfsprekend ook een aanwinst voor onze eigen inwoners. Als onze jeugd op de fiets richting het sportpark rijdt, dan levert dat vaak gevaarlijke situaties op. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit zal zien!

’s Middags overleg met de manager Samenleving en onze sportambtenaar in aanloop naar de commissievergadering van dinsdag waarin de ‘Sportvisie Westerwolde’ op de agenda stond geagendeerd. De sportvisie is een prachtig document geworden en maakt goed inzichtelijk waar de overeenkomsten en verschillen liggen tussen de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde.

Aansluitend werd de ‘Cultuurvisie’ voor de gemeente Westerwolde nog besproken. Ook deze visie stond op de agenda van de commissievergadering.

Dinsdag begon de dag met de B & W  vergadering. Een overzichtelijke agenda, dus op tijd klaar. Aansluitend vergadering met de beide colleges.

En ’s avonds de commissievergadering waarin de sportvisie en de cultuurvisie werden besproken. Er waren veel vragen. Vanzelfsprekend kwamen ook de door het college voorgestelde bezuinigingen aan de orde. Bezuiniging is altijd slecht nieuws…  Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de voetbalvereniging JVV behoorlijk teleurgesteld is omdat deze bezuiniging hen direct raakt.  Toch zijn er talrijke argumenten waarom het college voorstelt om met ingang van 2018 geen bijdrage meer in de kosten te betalen. Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid mee te denken over mogelijke alternatieven.  De sportvisie komt in januari nog een keer in de commissievergadering en zal dan later in januari 2017 in de besluitvormende raadsvergadering aan de orde komen. Uiteindelijk is het laatste woord aan de gemeenteraad.

Ook de cultuurvisie is doorgeschoven naar januari en zal dan ook in Bellingwedde in de raadsvergadering geagendeerd staan.

Twee mooie visies en ik denk dat we er trots op kunnen zijn dat we begin 2017 al een flinke stap zullen maken voor wat betreft deze harmonisering.

Woensdagochtend overleg met de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten). ER ligt een verzoek of ik als portefeuillehouder Cultuur plaats zitting wil nemen in de Cultuurgroep van de VVG. Ik heb daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Cultuur bevordert immers de samenhang van onze maatschappij!

Donderdagochtend vergadering van de stuurgroep herindeling. Er is nog een hoop te doen, maar we liggen nog steeds op schema. Westerwolde heeft gekozen voor ‘herindeling van onderop’ hetgeen betekent dat onze medewerkers maximaal meedenken en adviseren in dit hele traject. Het resultaat hiervan is dat de herindeling breed wordt gedragen in beide organisaties!

Vrijdag overleg met het OV bureau over de situatie van lijn 73. Er wordt maximaal ingezet op veiligheid en het terug dringen van overlast. Laten we hopen dat, door alle genomen maatregelen, de rust snel terug mag keren!

Volgende week laat mijn agenda weinig witte vlekken zien… Nog twee weken en dan staan we op de drempel van 2017…een spannend jaar!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!