Blog 2017 week 3

Maandagochtend als eerste overleg met medewerkers van de afdeling Ruimte over het raadsvoorstel dat dinsdagavond aan de orde kwam over de verduurzaming van zwembad Moekesgat. Bij de vaststelling van de begroting is er een bedrag gereserveerd voor de verduurzaming van de zwembaden en de sporthal. Het voorstel aan de raad is nu om dit bedrag te besteden voor twee maatregelen die op korte termijn veel energie besparen en daarmee bijdragen in de taakstellende bezuiniging op sport.

Dinsdag de gebruikelijke B & W vergaderingen.

Aansluitend was er de afsluiting van de verkeersveilige schoolomgevingen van de gemeente Vlagtwedde. De laatste school was De Pork in Ter Apel, waar ik symbolisch  de ‘Kiss & Ride-zone’ (‘Smok en Vot’ route) mocht openen.  De kinderen waren enthousiast en ik was verheugd over het grote aantal kinderen dat aangaf op de fiets naar school te gaan!

 

 

Dinsdagavond de commissievergadering waarin wederom de Visie Sport & Bewegen op de agenda stond. Er waren nog een aantal vragen maar de meeste discussie had toch te maken met de taakstellende bezuiniging op sport en de door het college voorgestelde maatregelen.

Bezuinigen is altijd slechts nieuws. Maar er ligt ook een prachtige visie, die richting moet geven aan de wijze waarop wij volgend jaar in de gemeente Westerwolde met sport en bewegen willen omgaan.

Woensdagochtend een uitgebreid interview met een journalist van ‘Het Lougblad’ over de Westerwoldse Grunneger Weke die in maart 2017 weer plaats zal vinden! Het programma is nagenoeg klaar en het belooft weer een volle en vooral ontzettende leuke week te worden! Hoogtepunt dit jaar zal weer ons ‘Laidjesfestival’ zijn. Er wordt inmiddels druk geoefend op de scholen en de workshops zijn in volle gang! Wat is het toch prachtig dat onze jeugd op deze eigentijdse manier toch intensief bezig is met onze Groningse taal en cultuur! Het Lougblad heeft een pagina voor ons gereserveerd en zo kunt u straks uitgebreid lezen wat we die week allemaal gaan doen! We hopen u natuurlijk allemaal te mogen begroeten bij één van de vele activiteiten die week!

Donderdag diverse overleggen en ik heb mij als het ware door de dag heen gesleept met paracetamol en zakdoeken… ook het griepvirus kwam mij bezoeken. Daarom vrijdag, tegen wil en dank, de dag in bed door gebracht met een ‘heerlijk’ brouwsel van citroen, bruine suiker, honing en heet water….

En dan is het alweer zaterdagavond…blogtijd. Zaterdagmiddag kon ik wel weer aanwezig zijn bij de feestelijke afsluiting van het Hoefijzerproject Wedde. Wat is Wedde weer mooi geworden! Het dorpse karakter van Wedde is weer in ere hersteld! Er werd, nabij het gemeentehuis in Wedde, een prachtig kunstwerk onthuld van Siersmeedkunstenaar Willy Oosterveld uit Veele. In het kunstwerk heeft hij onze Cittaslowslak prachtig verwerkt; de slak draagt o.a. de kerk en de Burcht op zijn rug mee…

Het is zondag en deze dag doet zijn naam eer aan… de zon schijnt uitbundig, tijd voor een gezonde wandeling!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Blog 2017 week 2

Het is 2017! Ik wil al mijn lezers een gezond en gelukkig 2017 toewensen!

Onvoorstelbaar! Het is 2017… In december 2014 mocht ik beginnen als wethouder in onze prachtige gemeente…waar zijn die jaren gebleven? Voor mijn gevoel is het een jaartje geleden!  Wat vliegt de tijd! Toen ik begon had ik echt het gevoel dat ik in het diepe sprong en maar eens moest kijken of ik echt kon zwemmen…  En om maar eens een metafoor te gebruiken…ik denk dat ik de ‘schoolslag’ nu een beetje onder controle heb…. Er is geen MBO of HBO opleiding tot wethouder… Je begint vol enthousiasme ergens aan zonder dat je echt weet hoe het is…Een prachtig en intensief vak!! De balans zoeken tussen je werk en privé is best lastig. Regelmatig hoor ik mijn dochter zeggen: ”Mam, je bent altijd met je werk bezig…”. En ze heeft gelijk, maar tegelijkertijd is het ook lastig om uit te leggen… Je wilt het graag goed doen toch? Ik vergelijk het wel eens met mijn eerste jaren bij de politie… Op de politieschool leerden we alle wetteksten…we oefenden in het schrijven van een proces-verbaal…maar in het echt….jee…dat was toch wel even anders… Als lid van Gemeentebelangen keek en hoorde ik van alles over de politiek…maar de stoel van de wethouder is toch wel anders…

Hoe dan ook, ik heb vanaf december 2014 vol overgave mijn werk als wethouder gedaan…

En nu is het 2017 en staan we op de drempel van de herindeling van onze gemeente. Een hele logische keuze…samen met Bellingwedde op naar de gemeente Westerwolde. Het mooie Westerwolde, daar waar ik ben geboren en opgegroeid. Mijn eerste jeugd in Wedde doorgebracht en mijn tweede jeugd in Vlagtwedde. Voor mijn gevoel komt dit nu samen in 2018. En nog iedere dag ben ik blij, maar vooral ook vereerd dat ik ‘uw wethouder’ mag zijn!  De realiteit is immers dat ik door de leden van Gemeentebelangen ben gekozen…En dat is een eer!

Tijdens ons kerstreces had ik eindelijk eens tijd om wat kasten op te ruimen. En daar kwam ik het boek over Geert Landlust tegen. Eén van mijn voorgangers. Als puber reed ik dagelijks met de GADO bus van Veele naar Ter Apel, naar de RSG. De bus waarop Geert Landlust de chauffeur was. Wie had ooit kunnen bevroeden dat ik, na zovele jaren, zijn plek mocht innemen. Ik niet… en ik zou er veel voor geven om, na al die jaren, hem nog eens te kunnen spreken en hem te vragen…”Bist tevreden over mie?”.   Hoe zou Geert Landlust de herindeling met Bellingwedde hebben gevonden?  Allemaal vragen waarop ik nooit een antwoord zal krijgen…

Afgelopen week sprak ik een inwoner van onze gemeente die mij even apart nam… Zijn korte, maar krachtige uitspraak wil ik u niet onthouden. Hij was enigszins afwachtend over mijn aantreden als wethouder. Letterlijk zei hij: “Ik huil mien haart vaaste. Doe most dei man, dei al joaren het boegbeeld was van Gemaintebelangen opvolgen… (Hendrik Klap). Ik har twiefels..”En direct daarna als een echte Grönninger… “Mor doe bist mie nait tegen vaalen…”  Ik bloosde en ontving met blijdschap zijn compliment.

De tweede week van 2017… We begonnen deze week met het Nieuwjaars ontbijt. Dit jaar gezamenlijk met Bellingwedde. Mooi om te zien hoe ‘organisch’ de samenwerking al verloopt. Medewerkers van beide gemeenten ontbijten samen alsof het nooit anders is geweest! Er is een groot draagvlak binnen het ambtelijk apparaat.

Dinsdag eerst B & W vergadering in Sellingen en aansluitend het gezamenlijk college in Bellingwedde.

Dinsdagmiddag mocht ik het ontmoetingscentrum in de bibliotheek officieel openen. Het was een fijne bijeenkomst en we hopen dat deze ‘Meet en Greet’ vele bezoekers zal trekken!

Dinsdagavond de laatste nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Vlagtwedde in Bourtange. Wat een geweldige opkomst!

Woensdag een aantal interne overleggen en ’s avond de laatste nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bellingwedde. Ook hier weer heel veel belangstelling in buurthuis ‘De Brug’ in Bellingwolde.

Omdat er in het eerste college van 2017 nog niet heel veel besluiten waren genomen was er donderdagochtend geen persuur.

Donderdagmiddag breed overleg met Qbuzz over de problematiek rond lijn 73. Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de bushalte aan de Westerstraat biedt geen soelaas. De overlast verplaatst zich naar andere haltes. In overleg met Qbuzz is daarom besloten de halte weer in gebruik te nemen. Vanavond zaterdag rijden er op alle bussen van deze lijn beveiligers mee. Laten we hopen dat dit van korte duur mag zijn en dat de rust in Ter Apel snel terug mag keren!

Donderdag mocht ik in de namiddag op het Parc Emslandermeer het Laudehuis samen openen met  Sarena Solari, winnares van Heel Holland Bakt 2015. Het Laudehaus is de nieuwste aanwinst op Bungalowpark-Emslandermeer te Vlagtwedde. Het is een culinair & wellness familie- en groepshuis waar maximaal 20 personen kunnen slapen. Een design inrichting met een top keuken met kookeiland en heel veel luxe keukenhulpen zoals een quooker, grillplaat, diverse bakspullen etc. Een aanwinst voor toeristisch Westerwolde!

Vrijdag de collegestukken lezen en alvast de voorbereiding doen voor de commissievergadering van komende dinsdag.

Het zaterdagavond…blogtijd… Morgenmiddag staat het traditionele oliebollenconcert van de Big Band in het Boschhuis in mijn agenda. Het thema van het concert is filmmuziek en er komen natuurlijk heel veel bekende soundtracks voorbij die de bezoekers terug brengen naar onvergetelijke filmfragmenten! Ik verheug me er op!

En dan is zondagavond week twee van 2017 alweer voorbij!

Ik wens mijn lezers een fijne (werk) week toe!