Maandag begon de week met het reguliere overleg met de manager van de afdeling Ruimte.  Aansluitend werkoverleg met de afdeling communicatie over mijn agenda.  Vervolgens stond een vergadering op de agenda met het bestuur van de voetbalvereniging JVV. Een constructief gesprek waarin we samen de mogelijkheden van bezuiniging door o.a. energiezuinige maatregelen hebben door genomen. Er wordt nader onderzoek gedaan om hierin de juiste keuzes te kunnen maken.

Door naar de vergadering van de stuurgroep VVB (Verkeers- en Vervoersberaad) in het provinciehuis Groningen waar onder andere verkeerseducatie op het programma stond. Er wordt een nieuw beleidsplan verkeerseducatie geschreven en de gemeenten kunnen aangeven wat zijn nog missen in de speerpunten. De belangrijkste onderwerpen zijn ‘afleiding in het verkeer’, jonge bestuurders, fietsers en senioren (75 plus) in het verkeer.

Dinsdag collegevergaderingen van ons eigen college en aansluitend gezamenlijk met het college van Bellingwedde.

Dinsdagavond mocht ik plaats nemen in de jury van de voorleeswedstrijd van de basisscholen in Westerwolde. Deze wedstrijd vond plaats in de bibliotheek in Ter Apel.  Het was moeilijk kiezen omdat alle kandidaten het erg goed deden. Toch sprong er één deelneemster met kop en schouders boven uit…  Naima van SWBS Pork in Ter Apel kreeg de eerste prijs. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze bij de volgende voorrondes ook doorstoomt naar de landelijke voorleeswedstrijd!

Woensdagochtend  ontving ik een aantal bezorgde bestuursleden van de modelvliegclub MTA uit Ter Apel. Zoals het er nu uitziet wordt de huur van het veld dat zij in gebruik hebben opgezegd en moet men op zoek naar een andere locatie. Helaas kan de gemeente hierin weinig betekenen aangezien zij niet de eigenaar van de grond is. We denken met de vliegclub mee en hopen vanzelfsprekend dat er een passende oplossing voor dit probleem gaat komen!

Woensdagavond vergadering met de raadsgroep herindeling en de stuurgroep in het gemeentehuis in Sellingen. Een daadkrachtige vergadering; ik was rond half tien al weer thuis.

Donderdag de hele dag in vergadering.

Vrijdag kregen we in Westerwolde bezoek van de Commissaris van de Koning. Het ochtendprogramma vond plaats in Bellingwedde. ’s Middags mochten we de commissaris ontvangen bij Ofichem in Ter Apel. De commissaris twitterde hierover: ”Een wereldbedrijf met spannende vestigingsplaatsen: Ter Apel, Paris, Hamburg, Barcelona, Moscow …”. En inderdaad, het is ook een prachtige lijst met namen van steden waarbij Ter Apel als hoofdkantoor op nummer één staat!

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de Kloosterboerderij, waar ook onze raadsleden voor waren uitgenodigd. Al met een zeer zinvolle en leuke dag!

Vrijdagavond was het tijd voor de buutavond! Een volle zaal in het Boschhuis in Ter Apel. De dames Kloosterwiekers waren weer als vanouds en in de persoon van ‘Pastoor Pielekes’ hebben de Kloosterwiekers er een toptalent bij!

 

Zaterdagochtend naar Radio Westerwolde om nogmaals de ‘Grunneger Weke’, die op 10 maart begint, te promoten!

En dan is het weekend! Volgende week geen blog in verband met de voorjaarsvakantie. Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week en voor degene die vrij is, een fijne vakantie toe!

Maandagochtend begon met een ambtelijk overleg over de taakstellende bezuiniging voor de vesting Bourtange. Allerlei mogelijkheden passeerden de revue en binnenkort is er wederom een overleg met het bestuur van de stichting. We zijn goed in gesprek en denken met elkaar mee. De door de raad opgelegde bezuiniging moet dit jaar gerealiseerd zijn.

Vervolgens overleg over de voortgang van de CD met dorpsliederen. Inmiddels zijn er twintig dorpsliederen ingeleverd!  Echter, op een CD kunnen niet meer dan hooguit 14 liederen worden opgenomen. We zullen dus een keuze moeten maken. De planvorming is nagenoeg klaar. Nu moeten we nog naar de raad om geld te vragen voor de uitvoering ervan.  Het zou natuurlijk prachtig zijn als we zo’n historisch document voor 1 januari 2018 gereed hebben. Nooit verwacht dat dit zoveel voorbereiding zou vragen!

’s Middags ambtelijk en bestuurlijk overleg in Stadskanaal over recreatie en toerisme. Een constructieve vergadering samen met Bellingwedde en Stadskanaal!

’s Avonds stond er voor ons college een vergadering met de ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Sellingen op de agenda. Het is goed om te horen wat er leeft in het dorp en elkaar wederzijds op de hoogte te houden van tal van zaken.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, collegevergadering met  het college van Vlagtwedde en aansluitend gezamenlijk met het college van Bellingwedde. Onderwerp van gesprek was vanzelfsprekend het feit dat woensdag de plenaire behandeling van de herindeling in de Tweede Kamer zou plaatsvinden.

En woensdag was het dan zover. Minister Plasterk was positief over de herindeling en zijn betoog noemde hij Westerwolde een prachtige nieuwe gemeente waar hij zo naar toe zou willen…. Welkom minister!

Woensdag tevens ambtelijk en bestuurlijk overleg over de motie die door de raad is aangenomen tijdens de begrotingsvergadering. Op initiatief van Gemeentebelangen Westerwolde, werd  50.000 euro voor sport voor mensen met een beperking beschikbaar gesteld.

’s Middags kwam de jury van de ‘Schriefwedstried’ bij elkaar om de ingezonden verhalen en gedichten te beoordelen. Voorwaar geen eenvoudige taak! Alle ingezonden verhalen en gedichten worden bij ontvangst geanonimiseerd zodat we zonder enig vooroordeel een aantal punten kunnen toekennen. Maar, het is gelukt en alle deelnemers worden uitgenodigd voor de feestelijke prijsuitreiking tijdens de Grunneger Weke in maart.

Donderdagochtend persuur. Aansluitend heb ik alvast even een kijkje genomen in de Spieker bij het Klooster in Ter Apel. Het is altijd mooi om van tevoren te kunnen zien hoe de expositie die je moet openen er uit komt te zien zodat de toespraak hier op geschreven kan worden.

Donderdagavond vergadering met Gemeentebelangen Westerwolde. In aanloop naar de verkiezingen op 22 november moet er nog heel wat geregeld worden en het is goed om daarmee tijdig van start te gaan!

Vrijdagavond bezochten we met Gemeentebelangen Westerwolde de toneelvoorstelling “Zeg nooit vis, voordat ie in de pan is” van toneelvereniging Jipsinghuizen. Een prachtig stuk, geschreven door Martin Wolf.

Wat een talent in Jipsinghuizen. De voorstelling is al drie uitverkocht en in maart zal er nog een extra voorstelling plaatsvinden.  Cultuur in optima forma! De zaal heeft genoten! Eén van de toneelspelers mocht zich verheugen in de komst van een aantal van zijn collega’s uit Groningen. Jongelui, die wellicht normaliter hun vrijdagavond op een hele andere manier doorbrengen, genoten zichtbaar van dit prachtige toneelstuk! Fijn om te zien dat deze vorm van cultuur dus echt van alle tijden is en dat gezien de belangstelling amateurtoneel nog steeds volop leeft!

Zaterdagmiddag mocht ik de expositie “Van voorraadschuur naar regiopromotie” in de gerestaureerde Kloosterspieker openen.

 

Een prachtige ruimte om een voorraad kennis en wetenswaardigheden uit de regio te exposeren. Interessante informatie uit de streek is er bijeen gebracht en toegankelijk gemaakt voor bezoekers op een laagdrempelige manier. Historisch beeldmateriaal van Ter Apel en toeristische informatie over Westerwolde en de directe omgeving van het klooster wisselen elkaar af en geven de bezoekers een goed beeld van de prachtige omgeving en haar rijke verleden. De presentatie is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Museum Klooster Ter Apel en Novariet.

Er was veel belangstelling bij de opening en we hopen vanzelfsprekend dat ook de komende tijd veel mensen de weg naar ons mooie Klooster zullen vinden!

En dan is het al weer zaterdagavond…blogtijd… Een vooruitblik in mijn agenda leert me dat er volgende week nagenoeg geen ‘witte plekken’ in mijn agenda staan..

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Maandagochtend begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Er was weer veel te bespreken zoals het onderhoud van de bruggen en de uitvoeringsplannen van de Nota OOR. Maar ook kleine zaken, die ogenschijnlijk minder belangrijk lijken, kwamen aan bod.

Maandagavond fractievergadering waarin de agendapunten voor de raadsvergadering uitgebreid werden besproken.

Dinsdag B&W vergadering met de collega’s uit Bellingwedde en aansluitend de collegevergadering van Vlagtwedde.

Aansluitend nog even de puntjes op de i voor de raadsvergadering van ’s avonds. Vanuit mijn portefeuille stonden er een drietal belangrijke onderwerpen op de agenda. De maatregelen voor de verduurzaming van het zwembad Moekesgat in Ter Apel was een hamerstuk vanuit de commissievergadering. Maar de Visie Sport & Bewegen en de Cultuurvisie zijn dusdanige belangrijke stukken dat het zinvol is om daar goed voorbereid de vergadering in te gaan.

Maar dat een vergadering anders kan lopen dan je in gedachten hebt, bleek die avond wel weer. De  Visie Sport en Bewegen op zich werd goed ontvangen, echter het voorstel van het college om de vergoeding van de voetbalvereniging JVV stop te zetten niet. De raad was unaniem van mening dat deze voetbalvereniging niet de dupe mocht worden van de bezuiniging omdat hiermee de leefbaarheid in het dorp zou verdwijnen. Dat betekent dat we dat bedrag ergens anders moeten zien te realiseren. Er kwamen een aantal suggesties vanuit de raad en die zullen we ongetwijfeld meenemen. Met het door de raad ingediende amendement werd de visie toch vastgesteld.

De Cultuurvisie werd als positief ervaren en vastgesteld. Dat betekent dat we voor beide visies nu, in afstemming met Bellingwedde, kunnen beginnen aan de uitvoeringsplanen. Beide visies werden immers vast gesteld voor de toekomstige gemeente Westerwolde.

Rond middernacht weer thuis en dan is het toch prettig als je de volgende ochtend  niet om acht uur al afspraken hebt. Woensdag, later op de dag,  mocht ik met twee enthousiaste ambtenaren een kijkje nemen onder brug bij Zandberg.  Er wordt al langere tijd gewerkt aan deze brug. De reparaties en onderhoud vinden steeds in gedeelten plaats. Dit heeft te maken met het feit dat deze brug tijdens de aardappelcampagne niet kan worden afgesloten en vervolgens moet de brug voor het vaarseizoen weer open. Er is dus maar kort de tijd om hier werkzaamheden te verrichten. Mooi om een kijkje in de kleder onder de brug te mogen nemen. Zeer imposant hoe dat eruit ziet. Ik kreeg uitgebreid technisch uitleg over de werking en de reparaties die recentelijk hebben plaats gevonden.  De zestig jaar oude brug heeft natuurlijk als nadeel dat onderdelen niet zomaar voorradig zijn en dat er soms naar een zeer creatieve oplossing moet worden gezocht. Maar niet minder was ik onder de indruk van de trots en de passie van de ambtenaren over de reeds verrichtte werkzaamheden!  Als je met eigen ogen ziet wat er moet gebeuren voor sommige reparaties dan is het niet meer dan logisch dat hier heel veel geld in gaat zitten. Immers, een likje verf om de brug er aan de bovenkant goed uit te laten zien, heeft niets met veiligheid te maken.

Woensdagavond was er een bijeenkomst in De Meet in Bellingwolde voor beide gemeenteraden over de herindeling. Vanuit de stuurgroep werd een presentatie gegeven en ook de raadswerkgroep heeft al volop gebrainstormd over hoe de vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad er uit gaan zien. Ene goede bijeenkomst die zeker binnenkort weer zal worden gepland.

 

Donderdag begon de dag met ons wekelijkse persuur.  Journalisten kunnen vragen stellen over persberichten en andere ontwikkelingen. In onze regio zijn er niet heel veel gemeenten die nog een persuur hebben. Ook dat is een onderwerp voor de herindeling. Ik denk dat het belangrijk is om middels een wekelijks persuur goed contact te blijven houden met de regionale media. Ons persuur wordt altijd trouw bezocht door het Dagblad van het Noorden, RTV Noord en vanzelfsprekend onze oudste journalist Luc Drenthe.

Vrijdag wat stukken lezen en vrijdagavond naar de Bonte Avond van de Bultruters. Het carnaval breekt weer los in Ter Apel en zet daarmee ook onze regio op de kaart!

Zaterdagochtend weer bijtijds bij Radio Westerwolde om, samen met mijn collega wethouder Van der Tuin, de Grunninger Weke te promoten. Leuke uitzending!

Zondag….een ‘mantelzorg dag’… dochter thuis met een flinke griep…..

Ook volgende week hoef ik me niet te vervelen… Van de 7 avonden zijn er al weer 4 ingevuld…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Januari weer bijna voorbij… waar blijft de tijd…

Deze week een redelijk rustige week en dat is ook wel eens fijn… Maandagmiddag overleg met de werkgroep van Kamp de Beetse. De werkgroep is bezig met planvorming om eventueel barakken die nu nog in Tiendeveen staan, te verhuizen naar Kamp de Beetse. Er is een goede samenwerking met Kamp Westerbork en de plannen om deze barakken naar Kamp de Beetse te verhuizen zou kunnen bijdragen aan het de herinrichting van Kamp de Beetse. De plannen moeten nog worden uitgewerkt en de besluitvorming daarover moet nog plaats vinden.

Het kamp “de Beetse” werd in 1935 gebouwd en was oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van werklozen. Zij werden ingezet bij de ontginning van woeste gronden in oost Groningen. In 1942 verbleven ongeveer 500 Joden uit Amsterdam in het kamp. Zij werden echter op 3 oktober van dat jaar afgevoerd naar kamp Westerbork.

Fijn om te zien dat de werkgroep zo enthousiast bezig is met de herinrichting van het terrein. Een stuk geschiedenis van onze streek dat absoluut niet verloren mag gaan. En voor wie hier nog nooit is geweest… het is zeer indrukwekkend en zeker aan te bevelen om hier eens te gaan kijken!

Dinsdag geen B & W vergadering, maar een ‘Westerwolde Infodag’ in De Meet in Bellingwolde. De verschillende werkgroepen namen beide colleges mee in de voortgang van hun werkzaamheden. Een prima dag!

Aansluitend bracht ik een bezoek aan de ontmoetingsplek ‘Meet and greet’ in de bibliotheek in Ter Apel. Een journalist van het Algemeen Dagblad was hier aanwezig om een artikel over het ontmoetingscentrum te schrijven. Hij verbaasde zich over het gemak waarmee de autochtone inwoners en de vluchtelingen hier met elkaar omgingen. De laatste alinea in zijn artikel luidde zaterdag in het AD: ”De ‘verbinding, waar je tegenwoordig veel over hoort, is hier allang een feit. Geestelijk, en economisch.” Mooi verwoord!

Woensdag een redelijk rustige dag met wat interne overleggen.

Donderdag B&W vergadering. Donderdagmiddag mocht ik de expositie van ‘The Spine’ in Het Klooster openen.  Een aantal architecten van de  Aarhus School of Architecture waren voor het symposium “Danish Experiments in Architecture and Industrial Design” naar Ter Apel gekomen. De experts uit Denemarken lieten zien hoe je oude ambachten en materialen kunt gebruiken als inspiratiebron en katalysator voor de transformatie naar volledig digitale ontwerp- en bouwprocessen. Van het kunstriet dat in onze regio wordt geproduceerd is een prachtig kunstwerk gemaakt dat tot 8 maart te zien is in Het Klooster. Hiermee wordt Ter Apel weer internationaal op de kaart gezet!

Zaterdagavond was ik aanwezig bij de première van “Pekels Goud”. Op initiatief van de gemeente werd deze film gemaakt. De gemeente Pekela die de behoefte voelde om een eerlijk en breed verhaal over Pekela te vertellen, nadat Pekela meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen. Daarin is men zonder meer geslaagd! Het is een geweldige, oprechte en mooie film geworden waarin alle kanten van Pekela en haar inwoners worden belicht. Een mooi document en eerlijk is eerlijk…kijkend naar de film dacht ik even hoe mooi het zou zijn als wij als gemeente ook zo’n mooie promotiefilm zouden hebben…

En dan is het zondag…blogtijd, nog wat stukken lezen ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Ik wens mijn lezers een fijne (werk) week toe!