Maandag stond de dag redelijk vol met allerlei vergaderingen waaronder een overleg met een aantal medewerkers over de door de raad opgelegde taakstellende bezuiniging voor de Vesting Bourtange. Alle mogelijkheden worden doorgerekend en zorgvuldig afgewogen.

Aansluitend overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Inmiddels is er een begin gemaakt met het aanleggen van het voet/fietspad van het dorp Vlagtwedde naar Parc Emslandermeer. De piketpalen zijn aangebracht en de contouren van het toekomstige pad zijn nu goed te zien. Het pad wordt speels aangelegd en ik kan niet wachten tot het eindelijk af is. De planning is dat dit voor het toeristenseizoen zal zijn. Een behoorlijke klus, zeker gezien het feit dat niet alleen het pad moet worden aangelegd maar ook een brug moet worden geplaatst.

Dinsdag  vergadering met het college van Vlagtwedde en vervolgens gezamenlijk met het college van Bellingwedde.

Dinsdagavond algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde.

Deze keer vergaderden we voor het eerst in de gemeente Bellingwedde aangezien we ook daar al enige leden mochten verwelkomen. Fijn om te zien en te horen dat iedereen volop meedenkt over de verkiezingscampagne!

Woensdagochtend begon de dag met de deelname aan de Nationale Boomfeestdag. De kinderen van OBS De Clockeslach mochten 9 grote zwarten elzen planten bij het Parc Emslandermeer, aan de rand van het toekomstige nieuwe pad. Een hele klus voor de jeugd, de grond was behoorlijk drassig en ik heb het gevoel dat er van de leerlingen niet veel met droge voeten zijn thuis gekomen.

Woensdagmiddag stond een overleg op de agenda met het COA over lijn 73 en de locatie voor de nieuwe bushalte nu de aansluiting van de Westerstraat op de N366 is begonnen. Insteek is om de bushalte dichter bij het COA complex te realiseren.

Donderdag  vergadering van de stuurgroep herindeling en aansluitend een overleg met Stichting Promotie Westerwolde.

Donderdagavond een vrije avond!

Vrijdagavond bezochten mijn collega wethouder Wietze Potze en ik de Ter Apeler Revue. Een prachtig avondvullend programma en aan de sketches en muziek te zien en te horen moet het een ontzettende klus zijn geweest om dit te realiseren! Een volle zaal in het Boschhuis! Complimenten voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt!

Zaterdag een volle lentedag, dus tijd maken om de tuin voor het seizoen op orde te brengen.

Zondag tijd om de stukken voor de komende week te lezen en natuurlijk mijn blog te schrijven.

Ik wens mijn lezers een fijne (werk) week toe!

 

Week 11 was nog aal onze Grunneger Weke in Westerwolde!

Dat betaikent dat ik ainmoal in ’t joar mien blog in ’t Grunnegers schrief.

Wie begonnen de weke op moandagmörgen mit het zingen van het Grunneger Volkslaid op schoule in Jipsinghoezen.  Hail schier dat de juffen en meesters zo drok binnen mit onze Grunneger toal en cultuur. Kinder doun geweldig heur best en binnen nog verschaiden kinder dei van heur olluu nog het dialect leren.  Dou de Grunneger vlaage in top hesen was gingen kinder mit de les begunnen.

Aansloetend had ik overleg mit de ofdailen Kommunikoatsie. Benoam in dizze weke is d’r  ain baarg te doun veur dizze ambtenoaren.

Mor ’t normale waark gait ook gewoon deur en doarom vot noa het eerste overleg aan de proat mit de manager van de ofdailen Ruumte. Wie waarken altied hail secuur de lieste mit zoaken of dei d’r nog te doun binnen. Mainstied binnen d’r veul lutje dingen bie dei den toch nog even de neudige aandacht verdainen. Mor ook het veurberaiden van de schriftelijke vroagen vanoet de gemainteroad is belangriek.

’s Nommerdags hadden wie het vervolggesprek veur de benuimen van onze neie gemaintesecretoaris. Belangrieke functie binnen de neie gemainte Westerwolde en doarom mouten wie de beste oetzuiken. Ik bin d’r van overtuugd dat ons dat lukt is. Zoas het er nou oetzugt  komt d’r binnenkört  witte rook en den kennen joe dat vast gaauw in de kraante lezen! Liekt mie goud tou!

Moandagoavend fractievergoadern mit Gemaintebelangen. Aal moandoagen veurofgoand aan de commissievergoadern of de roadsvergoadern komt de fractie in t gemaintehoes bie mekoar om de agenda en de stukken deur te proaten. Wie binnen een haile deurzichtige partij, dus elk dei doar langs komen wil is welkom. Wel goud as joe dat van teveuren even aangeven, den kennen wie doar reken mit holden.

Dinsdag, zoas aal weke, vergoadern mit de baide colleges. D’r is veul te beproaten nou wie op weg binnen noar de gemainte Westerwolde.

Dinsdagoavend commissievergoadern. Stonden aiglieks nait zo hail veul punten op de agenda, mor wel haile belangrieke zoaken zoas de verbaauwen van de RSG in Troapel, wat ja een bult centen kosten gait. Mor ook de vailighaid in Troapel is een onderwaarp woar veul over te zeggen vaalt. Oeteindelijk was ik om half aine ’s nachts bie hoes.

Woensdag de haile dag van de aine vergoadern noar de aander.

Dunderdag begonnen wie mit een vergoadern van ‘Leader’. Dat is een Europees subsidieprogramma mit noame bedould om de leefboarhaid en economie op het platte laand te verstaarken.  D’r waren weer haile nuuvere verzuiken indaind, mor nait alles wordt toukend. Een haile toer om aal dei stukken te lezen en te beoordailen.

Doarnoa deur noar de bibliotaik in Troapel woar ik in het Grunnegers veurlezen mocht aan de kinder van de scholen. Ik heb kozen veur t boukje ‘Mien Grunneger Leesbouk’, het boukje dat mie op de Westerwoldse Landdag oetlaangd was deur Meike Stedema. De bedoulen van dit schiere boukje is om de kinder mit te nemen in het Grunnegers en de toal levendig te holden. Kinder vonden ’t mooi en ’t is ja vanzulm ook wel een veroademing om even oet de schoolklasse vot te wezen. Altied goud.

Dunderdagaoavend de Pub Quiz van de Grunneger Weke in de RSG in Troapel. (Veur ‘Pub Quiz’ mouten wie toch secuur nog een Grunneger woord zuiken!) Deden weer hail veul luu mit en wie hadden onze colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde deur mekoar doan zodat elk al een beetje  ’t gevuil kreeg dat het ook echt Westerwolde was.  Mout zeggen dat wie het hailendal nait slecht doan hebben…kon minder. As je daarde worden den duurf je doar wel mit in hoes komen. Mooie oavend mor de vroagen waren slim stoer!

Vrijdagmörgen kwam de beoordailenkommissie bie mekoar om oet te zuiken was het schierste Westerwoldse woord was.  D’r waren sikkom honderd woorden inleverd en den is dat nog een baarg waark om aal dei woorden in Ter Loan op te zuiken om te kieken of het ook wel echt Westerwolds is. Het is lukt en doarbie binnen wie blind voaren op Ter Loan…

Vrijdagoavend was het college nuigd veur een Ierse oavend in Zaal 12. Mooie meziek en ook hier weer een baarg volk.

Zotterdag de ofsloeten van de Grunneger Weke in Westerwolde. Wie deden dat mit een Grunneger Laidjesoavend woar tegeliek ook de priezen van het mooiste Westerwoldse woord en de winnoars van de schriefwedstried bekend moakt werden.

Muzikoale omliesten deur De Stroatklinkers  en de Westerwoldse Wichter oet Zellgn. Mit meer dan tweihonderd man in de zoal was het een haile schiere oavend en luu hebben zug nait verveeld!

En den is het alweer zundag. Mien stukken veur volgende weke lezen, in hoes hier en doar nog een beetje doun en den vlugt de tied om.

Voldoan weerom kieken op de Grunneger Weke!

Veur nou wens ik aal mien lezers een schiere (waark)weke tou!

Maandag 6 maart begon met verschillende interne vergaderingen. ’s Middags mocht ik de ‘Kick off’ van de “FC Groningen Buurt Battle” in Ter Apel. Dit is een jaarlijks terugkerend voetbalproject voor jongeren in de leeftijdscategorie tien tot en met vijftien jaar, waarbij maatschappelijke betrokkenheid in de buurt centraal staat. Acht weken lang wordt er door de jongeren getraind in de wijk en worden er sociale buurtbijdragen uitgevoerd. Uiteindelijk hopen de jongeren zo een plekje in het finaleteam van de eigen wijk te bemachtigen. Voetbal speelt een grote rol, maar de maatschappelijke betrokkenheid en de waarden en normen zijn minstens zo belangrijk. Een prachtig initiatief van de stichting ‘FC Groningen in de maatschappij’, die dit jaar voor de zevende keer wordt georganiseerd. Ter Apel doet voor het derde jaar mee en weer stonden 20 enthousiaste jongeren klaar om mee te doen. Hopelijk winnen ze een plekje in de finale!

Dinsdag zoals gebruikelijk de collegevergaderingen. Aansluitend bracht het college van Vlagtwedde een werkbezoek aan Loonbedrijf Bruggers in Veele. Dit bezoek werd gecombineerd met een bestuurlijke vergadering met de Gemeentelijke Overlegcommissie (GOC) van LTO Noord. Wat een prachtig bedrijf in Veele! Het is zelfs mogelijk voor landbouwers om hun complete bedrijf te laten verzorgen door dit loonbedrijf. Dat gebeurt tegenwoordig steeds meer als er bijvoorbeeld geen opvolger voor het bedrijf is en de landbouwer toch nog niet het bedrijf wil verkopen. Een prachtige oplossing!

’s Avonds was er een inwonersbijeenkomst in Ter Apel over veiligheid. Een prima avond waarbij de inwoners uitgebreid hun verhaal konden doen.

Woensdag wederom de hele dag interne overleggen.

Donderdag was de hele dag gereserveerd voor gesprekken met kandidaten die belangstelling hebben voor de functie van beoogd gemeentesecretaris van de gemeente Westerwolde. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe gemeente een uitstekende gemeentesecretaris zal krijgen!

En vrijdag de officiële start van de Grunneger Weke in Westerwolde! Een gedenkwaardige dag! De laatste keer dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde afzonderlijk meedoen met de Grunneger Weke!

Vrijdagavond stond het ‘Laidjesfestival’ op het programma waarbij 225 kinderen van de hoogste groepen van 14 basisscholen uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde uit volle borst zelfgekozen liedjes in het Gronings zongen. Zij werden begeleid door “de Grunnies” onder leiding van Jean Paul Mensing. Vooraf hadden de kinderen al een aantal keren op school geoefend onder leiding van Jean Paul Mensing, Olaf Vos en Alex Vissering.  Het was een geweldige avond!

Zaterdag de Westerwoldse Landdag in Sellingen. Er was veel belangstelling en voor ieder wat wils. Mijn collega wethouder Van der Tuin en ik kregen het nieuwe leesboek ‘Mien Grunneger Leesbouk’ uitgereikt van Meike Stedema. Samen met Erika Kuiper, Fenny Nieuwenhuis en Jantje Oosterveld schreef Meike dit boek om zo de Groninger taal levend te houden voor kinderen. Een geweldig initiatief dat wij van harte ondersteunen! Ik zal er de komende week in de bibliotheek ook zeker uit gaan voorlezen!

 

Zaterdagavond was het tijd voor ’Groeten uit Westerwolde’, een lezing van Jochem Abbes in Zaal 12. Freerk Lukens ondersteunde de lezing met prachtige oude foto’s  van Vlagtwedde.

En dan is het zondag. De eerste dagen van de Grunneger Weke zitten er op. We zien uit naar de komende week waarin nog tal van activiteiten in Westerwolde zijn georganiseerd!

Voor nu wens ik iedereen een fijne (werk) week toe!