De laatste weken voor de vakantie veel interne vergaderingen. Omdat ik mijn lezers niet wil vermoeien met al deze vergaderingen schrijf ik nu blog week 28 en 29 in één keer.

Maandag 10 juli een aantal interne vergaderingen.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, begon de dag met een vergadering van de stuurgroep herindeling. Aansluitend vergadering met de beide colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde en tot slot onze eigen B&W vergadering. Nu het zomerreces bijna begint is het nog maar even en dan zal de gemeente Westerwolde een feit zijn. Een spannende tijd voor veel medewerkers, maar ook voor de politieke partijen. Op 22 november zijn de vervroegde verkiezingen voor de gemeente Westerwolde en rond die dag zullen we rond middernacht weten hoe de gemeenteraad er uit zal gaan zien. Vervolgens zal de partij met de meeste stemmen de coalitie-onderhandelingen leiden. Daarna zal duidelijk zijn welke wethouders zitting zullen krijgen in het college van de gemeente Westerwolde.

Gemeentebelangen Westerwolde was één van de partijen die haar lijst al vroeg klaar had. Voor mij een eer om lijsttrekker te mogen zijn. Verder ziet u veel vertrouwde gezichten op onze lijst, maar we zijn ook blij met twee kandidaten uit het noorden van de gemeente Westerwolde! Het verkiezingsprogramma zal binnenkort te lezen zijn op onze website.

Dinsdagavond was er een raadsbijeenkomst waarin voorlichting werd gegeven over de plannen voor de melkfabriek Laude.

Woensdag overleg met het bestuur en de nieuwe manager van de Stichting Vesting Bourtange. Onderwerp van gesprek was onder andere de nog steeds te realiseren ‘bezuiniging’ voor de vesting Bourtange.

In het verleden is er al meerder keren onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van betaald parkeren. Betaald parkeren in de openbare ruimte kan niet zomaar worden ingevoerd. De gemeenteraad dient hiervoor een verordening vast te stellen. Het is dus minder eenvoudig dan je zou denken. Toch moet deze opdracht van de raad voor de begroting van 2018 zijn uitgevoerd. Na het zomerreces zal er een voorstel liggen waarover de raad dan vervolgens zal moeten beslissen. Hoe lastig het ook is, het is een opdracht van de raad en als college dienen wij deze opdracht uit te voeren.

Woensdagmiddag kreeg ik uit handen van Sjak Kwak een prachtig fotoboek overhandigd van de Roparun. Het boek geeft een fraaie impressie van de belevenissen van het team onderweg van Hamburg naar Rotterdam. Het fotoboek is een cadeau aan de gemeente Vlagtwedde als dank voor de bijdrage die zij heeft geleverd aan het team Runners oet Grunnen. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer waarbij mensen, in teamverband, geld op halen voor mensen met kanker. Prachtig initiatief en ik hoop dan ook dat de Runners oet Grunnen ook volgend jaar weer mee zullen doen.

Vrijdagochtend mocht ik de wandelaars die de ‘Westerwoldse verbindingstocht’ liepen uitzwaaien vanuit Sellingen.  Het was voor de tweede keer dat deze wandeling in het kader van de vorming van de toekomstige gemeente Westerwolde plaatsvond.

Vrijdagavond was de opening van de herinrichting van het gebied rondom Manege De Woudruiters. De nieuwe buitenbanen zien er fantastisch uit! De drie nieuwe wedstrijdbanen van de manege in Vlagtwedde bestaan uit een dressuurbaan van 20×60 meter en twee dressuurbanen van 20×40 meter. Een aanwinst voor Westerwolde!

Week 29 bestond voornamelijk uit interne vergaderingen.  Hoogtepunt van week 29 was toch wel de woensdag. Ik mocht een dagje meewerken met onze buitendienst. Vorig jaar heb ik dat ook al eens gedaan. Mooi om op deze manier meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden die onze mannen van de buitendienst dagelijks verrichten. De dag begon met het opruimen van illegaal gestort afval in Vlagtwedde. Op de plek waar omwonenden in de herfst hun bladeren mogen verzamelen was deze plek veranderd in een ware stortplaats. Ook in het bos, direct bij het nieuwe fietspad lag veel tuinafval van mensen die het kennelijk teveel moeite vinden om hun afval te brengen naar de plaatsen die daarvoor binnen de gemeente zijn. Al met al kostte het opruimen van dit afval de medewerkers bijna drie uur en dan heb ik het nog niet over de kosten van het storten van het afval bij Van Gansewinkel.  Jammer. Ik zou dan ook een oproep willen doen aan iedereen die zich op deze manier denkt gemakkelijk van zijn of haar grof vuil en tuinafval wil ontdoen om eens na te denken over hoeveel tijd en geld dit de gemeente kost.

 

Vervolgens mocht ik mee met de medewerker ongediertebestrijding. Wat een passie voor dit vak!

Aansluitend volgde een kijkje bij de bomeninspectie. De gemeente Vlagtwedde heeft bijna 50.000 bomen die iedere vier jaar moeten worden geïnspecteerd. Ik kreeg uitgebreid uitleg over de staat van onderhoud van onze bomen. Op mijn vraag wat toch al die plekken aan de boomstammen waren werd al snel duidelijk dat dit littekens zijn van plekken waar dode takken zijn verwijderd. Wanneer de takken te groot zijn groeit de bast niet goed dicht en moet er extra controle van deze plekken plaatsvinden om te zorgen dat de boom niet wordt aangetast door zwam. De conclusie is duidelijk; te zuinig zijn met onderhoud geeft in de toekomst nog veel meer onderhoud!

Donderdag ambtelijk overleg over de hoofdlijnen van de dienstregeling 2018 van het OV bureau. Als college hebben wij herhaaldelijk zienswijzen ingediend en onze zorgen geuit over het openbaar vervoer in Westerwolde. In eerste instantie leek het erop dat lijn 11 naar Bourtange helemaal zou worden vervangen door de zogenaamde hub taxi. Inmiddels is duidelijk dat het belangrijk is om je stem te laten horen. Op lijn 11 en lijn 42 wordt een aantal ritten van de lijnbelbus vervangen door vaste ritten. Voor lijn 42 geldt dat tot 19.18 uur minimaal elk uur een vaste bus rijdt op werkdagen buiten de schoolvakanties. Onze scholieren zijn dus niet vergeten in de nieuwe dienstregeling. Lijn 14 krijgt op zondag ook vaste ritten naar Winschoten in plaats van de belbus. Ofschoon we nog niet tevreden zijn, hebben we toch wel wat winst geboekt.

Vrijdag was ik een dagje vrij. Met de gewonnen kaarten van de postcodeloterij Wildlands bezocht in Emmen. Wat een prachtig park!

Komende week werk ik nog vier dagen en dan begint voor mij de vakantie. Kijkend naar mijn agenda, staan er niet veel bijzonderheden in. Dat betekent dat u mijn volgende blog na mijn vakantie zult kunnen lezen.

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne zomer en mocht u op vakantie gaan, dan wens ik u een hele fijne vakantie!

Maandag overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Zo op de valreep van het zomerreces zijn er nog een aantal zaken die afgehandeld moeten worden. Aansluitend een overleg met een inwoner over de zorgen die men heeft met betrekking tot het weghalen van de openbare verlichting in het buitengebied.

Bij de behandeling van de begroting 2014 heeft de raad besloten € 60.000 te bezuinigen op de openbare verlichting. Deze bezuiniging moet, als aanvulling op andere besparingen, tot stand komen door het reduceren van de openbare verlichting langs vooral de provinciale wegen.   Deze beslissing is gevallen voor ik wethouder werd in december 2014. De bezuiniging moet mede worden gehaald door de TL lampen te vervangen door LED armaturen.

Destijds zijn er diverse inloopavonden geweest om de bewoners van de betreffende wegen te informeren en de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven op het verdonkeren van het gebied. Vertegenwoordigers van verschillende buurtverenigingen waren op de informatieavonden aanwezig. Helaas is niet alle informatie door vertegenwoordigers van sommige buurten terug gekoppeld aan de omwonenden.

Nu blijkt dat er toch een aantal wegen is met fietsers op de rijbaan en gebruikers van deze wegen maken zich zorgen. Ook komen er klachten over de oriëntatie verlichting op een aantal fietspaden.  Vanzelfsprekend ga ik graag met deze inwoners in gesprek. Hoewel de gemeenteraad in 2014 al heeft ingestemd met deze bezuiniging mag dit natuurlijk niet ten koste van de veiligheid gaan.

Maandagavond vergadering met fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde. We zijn bezig om de laatste hand te leggen aan het verkiezingsprogramma en dit programma zal voor de zomer af moeten zijn. Speerpunten zijn onder andere de veiligheid en de leefbaarheid in onze dorpen. Juist omdat we straks een uitgestrekte gemeente Westerwolde vormen, is het belangrijk dat de voorzieningen in onze dorpen in stand blijven!

Dinsdag deze week alleen B&W vergadering met het college van Vlagtwedde. Dit in verband met de herdenkingsdienst voor Bert Swart, de burgemeester van de gemeente Zuidhorn, die helaas na een kort ziekbed is overleden.

Dinsdagavond stond een overleg met  de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde op de agenda. Tal van onderwerpen kwamen voorbij en ik denk dat het belangrijk is dat bestuurders regelmatig met plaatselijke belangen en dorpsbelangen in de gemeente aan tafel zitten.  In de gemeente Bellingwedde hebben deze verenigingen een adviserende stem bij de gemeente en worden zij ook financieel ondersteund. Voor de gemeente Westerwolde lijkt het mij prima om dat te harmoniseren en ook onze plaatselijke belangen een wat meer formele status te geven.

Woensdagochtend een prima overleg met de directeur van Kamp Westerbork. Ik denk dat we elkaar prima kunnen ondersteunen door een intensievere samenwerking.

’s Middags overleg met de beheerder van camping Moekesgat. Jammer dat hier nog steeds vernielingen plaatsvinden. Het is zo’n prachtig stukje Ter Apel waar iedereen van moet kunnen genieten zonder vandalisme en ander ongewenst gedrag.

Donderdag diverse interne overleggen.

Zaterdagochtend had ik ‘Montmartre’ in mijn agenda staan. Geen officiële opening door één van de collegeleden, maar ik vond het toch fijn om even bij de opening aanwezig te zijn. Een prachtig jaarlijks evenement dat dit jaar voor de 26e keer plaatsvond. De dag begon regenachtig, maar gelukkig klaarde het na de middag weer op.

En dan is het al weer zondag…blogtijd!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne en zonnige (werk) week toe!

De laatste week van juni is aangebroken. Aan de agenda te zien gaan we langzaam richting het zomerreces. Deze week dan ook een zeer overzichtelijke agenda.

Maandag de hele dag interne overleggen. Maandagavond fractievergadering voorafgaand aan de laatste raadsvergadering voor de zomer. Er kwamen veel onderwerpen voorbij waaronder het vaststellen van de beleidsnotitie zonneparken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van en zonnepark aan de Vloeiveldweg in Harpel. Fractie Gemeentebelangen Westerwolde is niet tegen het aanleggen van zonneparken, maar in de gevolgde procedure en de grootte van dit zonnepark, kan de fractie zich niet vinden en zou in de raadsvergadering tegen stemmen.

Dinsdag een lange dag. Eerst vergadering van de stuurgroep herindeling en aansluitend de college vergaderingen. Daarna ’s avonds nog een raadsvergadering tot middernacht.  Voor mijn portefeuille stonden er twee onderwerpen geagendeerd; de verduurzaming van het zwembad De Barkhoorn in Sellingen en de CD met volksliederen ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Vlagtwedde. Het eerste agendapunt was al een hamerstuk vanuit de commissievergadering. Er waren echter nog wel een paar vragen over de offerte en het uitwerkingsplan voor het realiseren van de CD. Na beantwoording van de vragen ging de raad unaniem akkoord met het voorstel. Dat betekent dat we nu verder kunnen en aan het einde van dit jaar onze inwoners blij kunnen maken met een stuk immaterieel erfgoed van de gemeente Vlagtwedde.

Woensdagochtend mocht ik één van de dames van Tourist Info in Vlagtwedde in het zonnetje zetten. Ze was 25 jaar vrijwilliger en dat verdient natuurlijk een bloemetje!

Donderdag diverse vergaderingen waaronder het overleg over de invulling van de afscheidsavond van de gemeente Vlagtwedde. Er is een kleine werkgroep samengesteld en er kwamen hele leuke ideeën op tafel. We hebben gelukkig nog een paar maanden te gaan en dat is maar goed ook. Zo’n evenement vergt veel voorbereiding.  Het belangrijkste is om zeer binnenkort al vast de vergunningen aan te vragen. Het is werkelijk dramatisch hoe lang een dergelijke procedure in beslag neemt bij de omgevingsdienst. Daarover komen ook veel klachten van inwoners en ook de raad heeft dit al aan de orde gesteld.

Zaterdagochtend mocht ik de Commissaris van de Koning verwelkomen in Bourtange ter gelegenheid van de Kerkendag Oost-Groningen. Ondanks het feit dat het ’s morgens zulk regenachtig weer was kwamen er toch veel mensen op af.

En dan is het weer zondag… Blogtijd… Kijkend in mijn agenda voor de komende weken komen er steeds meer ‘witte plekken’… Dat geeft even tijd en ruimte om zaken die wat extra aandacht verdienen op te pakken.

Voor nu wens ik als mijn lezers een fijne (werk) week toe!