De maandag begon met een kennismakingsgesprek met de directeur van K&C Groningen. Dit is een expertisecentrum en projectorganisatie voor kunst en cultuur. De werkzaamheden van K&C bestaan uit het geven van advies en informatie, begeleiding op maat, scholing, bemiddeling, netwerken, symposia, beleidsontwikkeling, onderzoek en evaluaties. Zinvol om eens met elkaar aan tafel te zitten.

Maandagavond vergadering met het bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde. Over acht weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Westerwolde en de laatste zaken moeten nog worden geregeld. Ons verkiezingsprogramma is klaar en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Dinsdag de gebruikelijke college vergaderingen.

Aan het eind van de middag stond kennismaking met Camille Oostwegel op de agenda. Camille Oostwegel is een Limburgse hotelier met een enorme  passie voor cultuurhistorie en gastronomie.  In 2003 restaureerde hij het Kruisherenklooster in Maastricht  en maakte hiervan een  hotel/restaurant waarbij hij de cultuurhistorie heeft samen gebracht met het heden. Het was interessant om met hem van gedachten te wisselen over hoe we het Klooster in Ter Apel een ‘boost’ zouden kunnen geven.

Woensdagochtend een extra portefeuillehouders bijeenkomst over het bibliotheekwerk in onze provincie. Bibliotheken krijgen steeds meer een bredere functie dan alleen het uitlenen van boeken.Een nieuwe taak is onder andere de aandacht voor laaggeletterden, maar ook de verandering van ‘leeszaal’ naar een ontmoetingsplek in de maatschappij is belangrijk.

Donderdag vergadering van de Leader steungroep. Er ligt weer een aantal subsidie aanvragen voor projecten en het is opvallend hoeveel aanvragen er vanuit Westerwolde komen. Natuurlijk worden niet alle aanvragen positief beoordeeld, maar er zijn soms echt hele innovatieve voorstellen bij!

Vrijdag was een bijzondere dag voor onze cultuurambtenaar. Jochem kreeg de Hesse Penning uitgereikt voor zijn bijdrage aan de cultuur en het levend houden van de historie van met name het gebied Westerwolde. De Stichting Gebroeders Hesse Fonds stimuleert het culturele leven in Vlagtwedde. Ze reikt elke vijf jaar de penning uit aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, landbouw of waterhuishouding. Mooi om daarbij aanwezig te kunnen zijn.

Zaterdag was het weer tijd om campagne te voeren Deze keer gingen we met een deel van bestuur en fractie naar Oudeschans. We zijn inmiddels al in Veelerveen en Vriescheloo geweest maar ook het meest noordelijke punt van onze nieuwe gemeente Westerwolde moeten we natuurlijk beter leren kennen!

Aansluitend schoven aan bij de stamtafel van Luc  Drenthe om over de politieke toekomst van de gemeente Westerwolde te spreken.

Volgende week kunt u ons vinden op de Boeskoolmarkt in Ter Apel. We gaan graag met u in gesprek!

En dan is het al weer zondag…blogtijd.

Ik wens al mijn lezers een fijne en zonnige (werk) week toe!

 

 

Maandagochtend begon de werkweek met een overleg met een afvaardiging van ‘Dorpsbelangen Vlagtwedde’.  Men heeft een aantal leuke ideeën en het is fijn dat we daarin mee mogen denken!

Aansluitend werkoverleg met de manager van de afdeling Ruimte. Het fietspad Parc Emslandermeer ziet er nu goed uit, maar het laatste stuk voor de nieuwe brug, die ik gemakshalve al “Barloager Badde’ noem (bedacht door één van onze inwoners, maar nog niet officieel bevestigd..) moet nog geveegd worden en er zijn een paar plekken die nog niet goed zijn uitgehard. Vanzelfsprekend wordt dit pad niet eerder opgeleverd dan dat alles goed is afgewerkt.

Ook de verlichting aan het pad op het gedeelte dat door het bos gaat brandt nog niet. Dit is niet te wijten aan de gemeente, maar Enexis moet hier de stroom nog aansluiten en de wachtlijst is enorm.  Voor de zogenaamde ‘bovengrondse’ werkzaamheden en storingen is Ziut de partij die dat moet oplossen, maar de ‘ondergrondse’ werkzaamheden worden gedaan door Enexis. Een grote organisatie die een planning maakt waar wij als gemeente geen invloed op hebben. Wellicht zinvol om binnenkort een bestuurlijk overleg te hebben met deze organisatie.

Maandagavond fractievergadering. Er is uitgebreid gesproken over de mogelijke vestiging van een groot zonnepark in Harpel en natuurlijk kwam ook het raadsvoorstel over de melkfabriek Laude aan bod. Voor lezers die mee willen denken met deze onderwerpen; u bent van harte welkom op onze fractievergaderingen!

Dinsdagochtend collegevergadering. Aansluitend een bijeenkomst in Winschoten met de colleges van Pekela, Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde. Onderwerp van gesprek was het nieuwe werkbedrijf naar aanleiding van het ‘Akkoord van Westerlee’. Het nieuwe werkbedrijf voor de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Oldambt, Pekela, Menterwolde en het Drentse Borger-Odoorn moet in 2018 van start gaan.

Dinsdagavond commissievergadering. Een lange avond, die begon met een groot aantal insprekers inzake het zonnepark. Vanuit mijn portefeuille stond de jaarrekening van de vesting Bourtange op de agenda. Deze gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. In oktober komt er een voorstel in de raad over de ‘bezuiniging’ voor Bourtange. In feite is dit geen bezuiniging, maar een opdracht van de gemeenteraad van al enige jaren geleden die letterlijk luidde: ”Invoeren maatregelen teneinde de kostendekkendheid voor het onderhoud in de Vesting te vergroten. Gedacht kan worden aan invoeren betaald parkeren met een deel van de opbrengst ten gunste van de Stichting Vesting Bourtange.” De vesting Bourtange krijgt geen directe subsidie van de gemeente, daarom een lastige opdracht. In oktober zal onze raad zich over het voorstel buigen.

Woensdag en donderdag alleen maar interne vergaderingen.

Vrijdag heb ik aan twee inwoners van Vlagtwedde een  afvalknijper (prikstok) uitgereikt. Deze gepensioneerde dames lopen dagelijks meerdere keren met hun hond en ergeren zich mateloos aan al het zwerfvuil dat, nadat zij het opgeruimd hebben, er enkele uren later alweer ligt. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een smerig klusje is om met de handen aan te pakken. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

Zaterdagmiddag hebben we met een deel van fractie en bestuur de herfstfair en rommelmarkt in Harpel bezocht. Harpel is een kleine dorpsgemeenschap en het is geweldig om te zien hoeveel belangstelling er voor dit evenement was. We spraken met verschillende inwoners waarbij vanzelfsprekend het mogelijk te vestigen zonnepark een onderwerp was waar men graag iets over wilde zeggen.

En dan is het weer zondag. Niet alleen tijd voor mijn blog, maar ook tijd om nog een aantal stukken te lezen voor de vergaderingen die de komende week op de agenda staan.

Voor u wens ik mijn lezers een fijne (werk)week toe!

 

De vakantie is weer voorbij. Maandagochtend weer aan de slag en direct een overleg met het bestuur van de Vesting Bourtange. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd zoals de opdracht van de raad om de kostendekkendheid voor het onderhoud van de vesting te vergroten. In oktober zal er een voorstel naar de raad gaan.

Altijd bijzonder dat je na de vakantie direct weer volop bezig bent en eigenlijk na een halve dag al het gevoel hebt dat je al weer weken aan het werk bent. Na zo’n periode is het eerste wat moet gebeuren een overvolle mailbox afhandelen en opruimen.

’s Middags voorbespreking in het gemeentehuis in Wedde inzake het Cultureel Café dat voor donderdagavond op de agenda stond. Vorig jaar hebben mijn collega wethouder Lea van der Tuin en ik, tijdens de bijeenkomst in aanloop naar de Cultuurvisie voor Westerwolde, beloofd dat we een netwerkbijeenkomst zouden organiseren voor iedereen die te maken heeft met kunst en cultuur.  Een goede voorbereiding is dan belangrijk.

Maandagavond zijn we met een deel van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde naar de opening van de lichtweek in Wedde geweest. Het was prachtig weer en op de fiets maak je gemakkelijk contact met inwoners. We hebben veel mensen gesproken en wat opviel was dat iedereen erg enthousiast was over de op handen zijnde herindeling. Eén van de onderwerpen die we van meerdere mensen hoorden was dat de herinrichting van de Hoofdweg in Wedde weliswaar prachtig is geworden, maar dat dit wel maakt dat automobilisten veel harder zijn gaan rijden over deze weg. Punt van aandacht voor de nieuwe gemeente Westerwolde. We nemen dat natuurlijk mee!

De optocht in Wedde was prachtig! Wat is er een werk verzet door de inwoners. Editie 59 van deze lichtweek! Op de één of andere manier vond ik het deze keer toch wel heel speciaal. Als kind en destijds inwoner van Wedde, keek ik het hele jaar uit naar dit prachtige evenement en nu, na al die jaren, als lijsttrekker van GBW, bekroop mij een gevoel van trots bij het zien van mijn voormalige dorpsgenoten, die dit toch maar even jaar na jaar tot een succes maken! Een prachtig stuk cultuur, dat we in Westerwolde zeker moeten blijven koesteren!

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend begonnen we met een vergadering van de stuurgroep herindeling, gevolgd door de collegevergaderingen.

De woensdag werd voor een groot gedeelte in beslag genomen door vergaderingen. Woensdagavond mocht ik nog een interview geven voor Radio Westerwolde over de opening van de Open Monumentendagen op vrijdag.

Donderdagochtend begon met een ambtelijk overleg over de inkoop van elektra voor de gemeente.  Fijn dat deze ambtenaar een ingewikkeld verhaal op papier mondeling heel goed kon verduidelijken. Het is belangrijk dat ambtenaren meedenken met bestuurders en ook bij het uitwerken van plannen politiek inlevingsvermogen hebben.

Donderdagavond was het zover… het eerste Cultureel Café van de gemeente Westerwolde! (Gemakshalve laten we nu het ‘i.o.’ maar weg, het duurt immers niet zo lang meer!)

De zaal van ons mooie ‘Theater Kunst en Vliegwerk’ van Marten en Annie Grupstra in Blijham zat vol. Het was een fantastische avond! VRIJDAG Amateurkunstondersteuning gaf een presentatie en ik heb de indruk dat zij binnenkort veel telefoontjes en/of mails gaan ontvangen vanuit Westerwolde!

Dankzij subsidie van de Provincie Groningen ondersteunt, stimuleert en activeert VRIJDAG de kunst en cultuur in de provincie Groningen in brede zin. Als provinciale organisatie richten zij zich op amateurkunstbeoefening in diverse disciplines: beeldende kunst, design, theater, dans, muziek, literatuur en multidisciplinaire projecten. Zij bieden informatie, advies, deskundigheidsbevordering en hulp bij het opbouwen van netwerken. Een zeer helder verhaal dat de aanwezigen zeer aansprak!

Vrijdagochtend vast de stukken voor volgende week gelezen omdat een groot deel van mijn weekend al redelijk vol was geboekt. Vrijdagavond naar de opening van de ‘Open Monumentendagen’ in het Kruispunt in Vlagtwedde.  Tot mijn verrassing begon de opening met een ritje in een prachtige koets van 120 jaar oud door Vlagtwedde! Ik heb de laatste weken van veel diverse vervoersmogelijkheden gebruik mogen maken, maar deze koets was toch wel heel rustgevend! De avond werd gevuld met zang en sketches van Instruvoca uit Vlagtwedde. Een mooie avond, alleen spijtig dat de zaal niet vol was. Maar de wel aanwezige mensen hebben genoten van deze avond.

Zaterdagochtend mocht ik de eerste Moekes Mudrun in Ter Apel openen. Aan modder geen gebrek, want de regen viel met bakken uit de lucht. Dat mocht de pret niet drukken! Om tien uur gingen veel kinderen met hun ouders van start. ’s Middags was Moekes Mudrun voor de volwassenen. Er hadden zich 400 deelnemers aangemeld voor deze eerste Mudrun in Ter Apel en dat is voor de organisatie zeker een felicitatie waard!

 

 

 

 

 

 

 

Daarna door naar Vriescheloo waar de eerste Cittaslow dag in Westerwolde werd georganiseerd. Ondanks de regen in de ochtend waren er veel mensen aanwezig en de kraampjes door de straten van Vriescheloo waren goed bezet!

Op weg naar huis ben ik nog even langs de Krabbenbrug in Veele gereden waar kort daarvoor twee slakken waren onthuld van Marten Grupstra. Marten heeft deze slakken aangeboden aan Westerwolde en ze staan symbool voor de herindeling. Twee slakken die vanuit het noordelijke en zuidelijke deel van Westerwolde naar elkaar toe kruipen. Een mooi gebaar Marten!

Zondagmiddag naar Museum De Oude Wolden in Bellingwolde waar de expositie “Verknipt” werd geopend. .

Dit is derde grote tentoonstelling van de Duikvlucht in het MOW, waar de zes textielgroepen exposeren. In verschillende thema’s onderzoeken de bijna zestig deelnemers vorm, textuur en kleur. Voor de liefhebbers van (art)quilts en andere textielkunst een waar feestje. Er was dan ook veel belangstelling voor deze expositie.

 

 

En dan is het al weer zondagavond. Nog even genieten  van mijn vrije avond. Voor de komende week wens ik al mijn lezers een fijne (werk)week toe!

Rest mij alleen nog de meer dan 1200 mensen dank te zeggen voor hun belangstelling op de Facebookpagina van Gemeentebelangen Westerwolde en de 52 volgers op Instagram die de moeite hebben genomen om ons account in beeld te houden!!!

 

Op zaterdag 27 augustus werd door Historische Motorsport Vereniging (HMV) weer de Historische TT door Vlagtwedde georganiseerd. De wedstrijden werden om één uur geopend door onze wethouder Giny Luth.

Na het openingswoord reed zij een rondje mee in één van de zijspanmotoren. Op de Barlagerweg in Vlagtwedde mocht zij even ervaren hoe het is om ‘oerendhard’ door het dorp te rijden. Een week van veel snelheid voor onze wethouder!

Daarna reden diverse historische motorfietsen door de straten van Vlagtwedde. Spectaculair was ook de zijspanklasse. De bedoeling was om een zo regelmatig mogelijke race neer te zetten, voor de meeste coureurs betekende dit vooral ook zo snel mogelijk.

Een prachtig evenement in Vlagtwedde!!

“Vallend” vanaf 3.500 meter uit een vliegtuig opende onze wethouder Giny Luth  op 19 augustus de 25 ste editie van de Week der Besten in Vlagtwedde. Samen met een groep parachutisten van Skidyve was zij kort daarvoor vanaf het vliegveld in Hoogeveen opgestegen. Boven het Evenemententerrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde sprongen zij naar beneden. De wethouder maakte, samen met een instructeur, een tandemsprong. Keurig landden zij op de aangewezen plek naast het terrein.

Vervolgens opende zij samen met oud burgemeester Euverink de Week der Besten. Euverink vertelde in zijn openingswoord:”In de 15 jaar dat ik hier burgemeester mocht zijn heb ik vele memorabele en spectaculaire openingen gezien, maar een wethouder die uit de lucht komt zeilen, die was er nooit bij…”

Volgens ons is dit ook wel de meest bijzondere opening die onze wethouder tot nu toe heeft gedaan!