Deze week was het herfstvakantie. In de agenda stonden alleen op dinsdag de gebruikelijke college vergaderingen. De inhoudelijke blog van mijn agenda zal ik daarom pas volgende week weer schrijven.

Maar een paar dagen vrij betekent natuurlijk, in deze verkiezingstijd, niet dat we stil zitten. Er moet veel gebeuren voor de verkiezingen! Inmiddels zijn de posters van Gemeentebelangen Westerwolde geplakt, met dank aan de mannen van de fractie!

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, proberen we heel zichtbaar te zijn. Niet alleen ‘live’ richting onze inwoners, maar ook op social media! En ik kan u zeggen dat ik de laatste tijd veel heb geleerd! We hebben een Facebook pagina, we hebben Instagram, onze website, Twitter en sinds een paar dagen zelf een You Tube kanaal!

Het bijhouden van al deze ‘bronnen’ op het internet kost meer tijd dan ik had kunnen denken. Je zou bijna een logboek moeten hebben van alle inlog accounts en wachtwoorden. Voor sommige sites moet je dan weer eerst inloggen met je Google account en help… daar heb ik ooit een wachtwoord voor aangemaakt maar kan het niet terug vinden…

Daarbij proberen we ook zo actueel mogelijk te zijn met het plaatsen van berichten. Voor mij betekent dit dat ik vele uurtjes achter mijn pc thuis doorbreng.

Inmiddels kan ik een filmpje uploaden op You Tube en heb ik de eerste dappere pogingen ondernomen om te vloggen… Over dat laatste kun je van alles zeggen…maar ik ben een beginneling. Binnen onze gemeente zijn er mensen die dat veel beter kunnen en zelfs worden uitgenodigd om bij RTL4 te komen! Geweldig! Ook dat zet onze regio weer op de kaart! Maar stiekem ben ik wel een beetje jaloers op het gemak waarmee Henry dat doet…

Als beginnend vlogger heb ik daarvoor speciaal een ‘selfie stick’ aangeschaft. Alles voor Gemeentebelangen Westerwolde…  Voor een atechnisch mens als ik, is dat al een hele strijd en voor mijn dochter levert dit soms hilarische momenten op…

Ik: “Ik heb een selfie stick gekocht en hij doet het niet….”. Dochter: ”Mam..dan moet je hem wel even opladen en verbinden met je telefoon…”. En nu lees ik op internet dat ik dat niet met mijn telefoon moet doen, maar met een speciale camera. Hier ligt de grens…ik vlog vanuit mijn hart en de kijker moet mij dan maar even vergeven dat ik hiervoor niet eerst op cursus ga…

En terwijl ik oorlog voer met alle wachtwoorden en accounts, krijg ik het advies: ”Mam, ik kijk wel even…ga jij nou eens rustig op de bank zitten..” Misschien wel het beste advies in tijden… Van Instagram word ik helemaal kriegel, dus dat heeft mijn dochter inmiddels voor haar rekening genomen, waarvoor dank!!

Dan komen er diverse verzoeken binnen vanuit de pers. Een filmpje maken voor RTV Noord, schriftelijke vragen beantwoorden voor Het Lougblad, artikel schrijven voor de verkiezingsbrochure, interview voor het VNG magazine die dan ook graag een foto hebben van onze geluidswagen….die we dan nog niet hebben, omdat we pas in november hiermee op pad gaan…andere foto’s zoeken… CD inspreken voor de geluidswagen…kortom; drukte alom.

Een planning maken voor de verdere campagne…

Op 4 november gaan we om 13.00 uur richting Bellingwolde. We maken daar eerst een wandeling door de woonwijken en u kunt ons omstreeks 15.30 uur ontmoeten bij De Meet.

Op 11 november zijn  rond 13.30 uur te vinden in Ter Apelkanaal. Gisteravond kreeg ik gelukkig een mail van Harrie dat er soep klaar staat voor aanvang onze wandeltocht door Ter Apelkanaal. Topper!

Op 10, 11, 17 en 18 november zullen we met de geluidswagen in Westerwolde te horen zijn. De laatste dag, 18 november, met een verkiezingskaravaan zoals u dat al jaren van ons gewend bent.

Ik zeg u… campagne voeren is topsport bedrijven! Zeker naast je gewone werkzaamheden en je huishouding.  Gisteren heb ik dan ook besloten om al het blad in de tuin te laten liggen tot na de verkiezingen. De egeltjes en de vogels zullen hier blij mee zijn…

Morgen is het zondag….mijn oude buurman heb ik beloofd dat we samen eten morgenmiddag. Hij woont sinds kort in De Bolderbörg en ik heb een zwak voor deze actieve oud buurman en vriend.

Dan nog de raadsvergadering voor dinsdag voorbereiden. Ik zag in mijn mailbox allerlei amendementen voorbij vliegen voor aanstaande dinsdag…tijd om mij daar ook eens in de verdiepen..

Vanmiddag hebben we vlaggen geplaatst in de tuin van mijn moeder…op de grens van Wedde en Vlagtwedde. Mijn moeder woont in Wedde en meldde zich als eerste lid aan toen we Gemeentebelangen Westerwolde werden… Mam, dank voor al je steun en enthousiasme!

Het is zaterdagavond, half tien….blog plaatsen en even in de relax modus…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk)week toe!

 

 

 

Maandag begon met een ambtelijk overleg over een aantal zaken die met ruimte te maken hebben. De laatste hand wordt gelegd aan het voetpad Parc Emslandermeer voor de oplevering. Over de grond tot aan het sportveld, moet nog onderhandeld worden en voor de verwerving hiervan moet er nog een raadsvoorstel komen.  In het oorspronkelijke raadsbesluit was geen rekening gehouden met de aankoop van deze grond omdat destijds de eigenaar alleen maar wilde verkopen als de gemeente het hele bosperceel zou kopen. Nuis er toch sprake van een positieve houding voor de strook grond die we nodig zouden zijn voor de realisering van het laatste stuk fietspad. Wordt vervolgd dus.

Dinsdag de gebruikelijke collegevergadering. Aansluitend een afspraak met medewerkers van de Transitiumgroep. Zij verzorgen voor oud-bestuurders, in het kader van de aanwezige re-integratieverplichtingen, de begeleiding. Nu de herindeling dichterbij komt en nog niet duidelijk is of en welke wethouders mogelijk terug kunnen komen, betekent dit dat we vooruit moeten kijken. Concreet zou ik dus per 1 januari 2018 werkloos kunnen zijn. Zo gaat dat nou eenmaal met verkiezingen. Goed om dan vast te weten op welke manier je het snelst weer aan een baan komt.

Dinsdagavond stond er een lezing van Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans op de agenda. Hij was door de gemeenteraad uitgenodigd in Zaal 12 om te spreken over transities. Een inspirerend verhaal en de aanwezigen waren onder de indruk.

 

Woensdagochtend uitgebreid overleg gevoerd met ambtenaren van de provincie over de provinciale wegen in onze gemeente en de verbeterpunten. Ik ben ervan overtuigd dat de boodschap is over gekomen en het overleg verliep in een zeer constructieve sfeer.

Woensdagavond kwam de directeur van het OV-Bureau naar een raadsbijeenkomst voor de raadsleden van Vlagtwedde en Bellingwedde om antwoord te geven over alle vragen die er waren omtrent het openbaar vervoer in Westerwolde. Na deze avond is het duidelijk dat het lastig, zo niet onmogelijk is, om eenzelfde beeld te krijgen van wat goed openbaar vervoer in Westerwolde is. De raadsleden hebben aangekondigd in ieder geval een brief te zullen sturen aan het DB van het OV-Bureau met het verzoek om een pilot te starten met de Q-liner vanaf Ter Apel naar Groningen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat zou lukken! Een zinvolle avond.

Donderdag de hele dag diverse vergaderingen en ’s avonds een netwerkbijeenkomst voor de (toeristische)ondernemers uit Sellingen. Volgend jaar start de cursus ‘Gastheer van het landschap’ in Westerwolde.

Recreatieondernemers zijn de schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Daarom leidt het IVN horeca- en recreatieondernemers op tot Gastheren van het gebied waar zij werken. Als gastheer vertellen zij recreanten alles over de mooiste natuurplekjes en cultuurhistorie van het Landschapsgebied. Zodoende beleven gasten de omgeving optimaal en verrijkt het hun verblijf of bezoek aan het gebied. Dit zorgt voor een unieke ervaring bij gasten, versterkt het imago van het gebied, stimuleert draagvlak voor het behoud van het landschap en draagt bij aan de profilering van de onderneming. (bron IVN) We vonden het een goed idee om de ondernemers alvast een kijkje in de keuken te laten nemen. Men was erg enthousiast!

Vrijdag stukken lezen en dan is het al weer weekend. Zaterdag stond in het kader van campagne voeren Bourtange op de agenda. We hebben als fractie en bestuur goede gesprekken met inwoners gevoerd en het was een zinvolle middag! Voor meer informatie klikt u op ‘’verkiezingscampagne” boven in de balk van onze website en dan doorklikken naar ’laatste campagnenieuws.” Daar vindt u ook de foto’s! Voor nog meer informatie en video’s kijkt u op de facebookpagina van GBW: https://www.facebook.com/GemeentebelangenWesterwolde/

Inmiddels zijn de laatste verkiezingsposters opgehangen en wij zijn klaar voor de verkiezingen! En mocht het u zijn ontgaan: Gemeentebelangen Westerwolde, lijst 1! We zouden het fijn vinden als u op 22 november kiest voor lijs1!

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Maandagochtend begon de week met een aantal vergaderingen. Eén daarvan ter voorbereiding op de commissievergadering van dinsdag waarin de taakstellende bezuiniging voor de Vesting Bourtange aan de orde zou komen. In de begrotingsvergadering voor 2013 heeft de raad besloten dat de kostendekkendheid van het onderhoud van de vesting vergroot moet worden. In de begrotingsvergadering van 2016 heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend om deze bezuiniging van tafel te krijgen aangezien Bourtange geen directe subsidie ontvangt van de gemeente.  Deze motie werd door geen enkele andere fractie gesteund. Het laatste half jaar is werkelijk alles in kaart gebracht waarop we mogelijk zouden kunnen bezuinigen. Zowel op onderhoud van de openbare ruimte als op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is al behoorlijk bezuinigd, dus dat was zeker geen optie. Ook het betaald parkeren is lange tijd onderwerp van discussie geweest en uiteindelijk bleek dat dit zowel juridisch als praktisch niet haalbaar was. Bovendien was de opdracht van de raad om de kostendekkendheid, dus de inkomsten te verhogen. Vermakelijkheidsretributie was de enige oplossing om te zorgen dat er wordt bijgedragen aan de kosten van het onderhoud. Concreet betekent dit dat er 67 cent bij de entreeprijs zou moeten worden opgeteld en in feite betaalt dan de toerist mee aan het onderhoud van de vesting. Overigens wordt deze retributie in veel gemeenten in Nederland geheven. De meningen waren zeer verdeeld in de commissievergadering en dit onderwerp zal in de komende raadsvergadering ook wederom de nodige aandacht krijgen. Wordt vervolgd dus…

Dinsdag de gebruikelijke collegevergaderingen en de vergadering van de stuurgroep herindeling. Dat zijn lange dagen, vooral als er dan voor de avond ook nog een raadsvergadering op de agenda staat.  Afgelopen dinsdag volgde na voornoemde vergadering ook nog een zitting van het centraal stembureau. In deze  zitting worden de ingediende kandidatenlijsten en de daarbij behorende verplichtingen gecontroleerd. Mochten er omissies zijn dan heeft de betreffende politieke partij nog een aantal dagen de tijd om dit verzuim te herstellen. Inmiddels is bekend dat er acht partijen meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde op 22 november. Over 6 weken zullen we weten hoe de nieuwe gemeenteraad er uit gaat zien. Een spannende tijd!

Woensdag portefeuillehouderoverleg in Stadskanaal over recreatie en toerisme. In dit overleg schuift ook altijd een delegatie van SPW (Stichting Promotie Westerwolde) en VTW (Vereniging Toeristisch Westerwolde) aan.

Woensdagavond stond er een bijeenkomst op de agenda van Gemeentebelangen Westerwolde met plaatselijke belangen van de verschillende dorpen in de gemeente Westerwolde.  Er waren zeven plaatselijke belangen aanwezig en op deze manier horen we direct wat onze inwoners bezighoudt.

Donderdag een overleg met een delegatie van het bestuur van de voetbalvereniging JVV. Een constructief gesprek en wij kijken samen met JVV wat de mogelijkheden zijn om het gebouw te verduurzamen zodat de energielasten drastisch omlaag kunnen. Over drie weken ligt de planvorming er en zullen we opnieuw om tafel zitten.

Vrijdagmiddag wederom zitting van het centraal stembureau en inmiddels is duidelijk dat er acht partijen meedoen aan de verkiezingen. Gemeentebelangen Westerwolde, lijst 1, is de enige lokale partij die deelneemt aan de verkiezingen.

Ook al hebben alle politieke partijen Westerwolde toegevoegd aan hun naam, het blijven landelijke partijen, die verantwoording moeten afleggen aan hun partijbureau. Gemeentebelangen Westerwolde bepaalt haar eigen koers en vertrouwt op haar eigen kracht.

Stem daarom op 22 november lijst 1!

Zaterdag was het weer tijd voor de verkiezingscampagne. We gingen naar Blijham waar we eerst kennis maakten met een aantal inwoners van Zorgcentrum De Blanckenborg. De dames wilden graag even met ons op de foto!

Daarna een mooie wandeling door het dorp gemaakt en het werd al snel duidelijk dat veel mensen blij zijn dat er een lokale politieke partij meedoet aan de verkiezingen op 22 november.

Zondag maar eens in de verkiezingsprogramma’s van de andere zeven partijen duiken.

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk)week toe!

Maandag begon met een overleg met een delegatie van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen. Er stonden diverse onderwerpen aangaande de openbare ruimte op de agenda. Mooi dat de mensen van Plaatselijk Belang de moeite nemen om een afspraak met mij te maken. Soms weten we bij de gemeente niet wat er werkelijk speelt en dan is het goed om bij elkaar te gaan zitten om te kijken hoe we knelpunten kunnen oplossen. Dicht bij de inwoners!

Maandagmiddag vergadering van de stuurgroep Verkeers- en Vervoers Beraad in Groningen. In deze stuurgroep hebben alle wethouders van de gemeenten in de provincie Groningen, die verkeer- en vervoer in portefeuille hebben, zitting. Voor Westerwolde heb ik een aantal zaken ingebracht waaronder de tolheffing in Duitsland, die in de toekomst, zeker voor verkeersoverlast gaat zorgen in Westerwolde. Daarnaast heb ik de veiligheid van de N365, de weg van Vlagtwedde naar Bourtange, onder de aandacht gebracht. De weg is te smal voor landbouwvoertuigen en als vrachtwagens elkaar moeten passeren, dan is de berm te smal om uit te wijken. Op 18 oktober is er een raadsbijeenkomst waarin de directeur van het OV-bureau uitleg komt geven aan de raad over de nieuwe dienstregeling.  Verkeer- en vervoer is iets waar wij, als inwoners, allemaal dagelijks mee te maken hebben en de knelpunten moeten zeker onder de aandacht worden gebracht.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, de collegevergaderingen. Bij hoge uitzonderingen had ik dinsdagavond geen afspraken staan. Heel bijzonder dat je dan ’s avonds gewoon thuis bent en toch het gevoel hebt dat je toch nog wat moet doen. Agenda nog een keer checken en nee… echt geen afspraken…

Woensdag een aantal interne ambtelijke afspraken en ’s avonds een bijeenkomst van de stuurgroep herindeling met de raadsgroep om de voortgang van de herindeling te bespreken.

Donderdag was de agenda redelijk rustig. ’s Middags mocht ik het echtpaar Landlust-Oortwijn namens het college feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Landlust? Bekende naam….ja…inderdaad de broer van… Wat een ontzettend aardige mensen en we hebben heel genoeglijk zitten praten en herinneringen opgehaald aan Vlagtwedde. Was ik toch bijna de tijd vergeten, maar kwam gelukkig wel net op tijd voor mijn volgende afspraak.

Vrijdag een dagje vrij gepland om de zaken thuis, die tegenwoordig vaak blijven liggen, te regelen. Het lijkt onbenullig, maar de medicijnen halen voor mijn oude asielkat is toch wel heel erg belangrijk.

Zaterdagochtend eerst naar Ter Apel waar ik de bijna wereldkampioen sjoelen mocht huldigen. Tijdens de Noord Bokaal, die in Ter Apel werd gespeeld,  heb ik aan  Andries Duinkerken een mooi boeket bloemen, een gemeentelijk badlaken (wat overigens binnenkort een collectors item wordt!) en een VVV bon mogen uitreiken. Hij werd derde bij het WK Sjoelen en daar mogen wij als Westerwolde trots op zijn!  Ook clubgenoot Herman Depenbrock kreeg een mooi badlaken omdat hij wist door te dringen tot het hoofdtoernooi. (foto van Paul Abrahams)

Aansluitend door naar Vlagtwedde waar de nieuwe keuken van RJJ Catering werd geopend. Wat een fantastisch bedrijf! Vijf jaar geleden begonnen vanuit hun woning en nu uitgegroeid tot een bekende cateraar in de regio! De aanwezigen werden verwend met heerlijk gebak en met vele andere lekkernijen. Felicitaties zijn dan ook op zijn plaats en de belangstelling was groot!

Nog even thuis langs en vervolgens door naar de befaamde stamtafel van Luc Drenthe in Sellingen. Jaren geleden introduceerde Luc de stamtafel in wat destijds nog Café Homan was. Luc, nu 89 jaar en nog steeds gepassioneerd journalist, heeft de stamtafel weer nieuw leven ingeblazen.  Gemeentebelangen Westerwolde was met vijf leden aanwezig en we hebben goede gesprekken gevoerd!

En dan is het zondag… blogtijd en de commissievergadering voor aanstaande dinsdag voorbereiden. Vanuit mijn portefeuille staat de invoering van de vermakelijkheidsretributie voor de entreekaarten van Bourtange op de agenda.

Volgend week weer een drukke agenda en ik zie nu dat ik dan inderdaad alle avonden uithuizig ben…

Voor nu wens ik al mij lezers een fijne (werk) week toe!

 

Maandag begon de week met een overleg met mijn college wethouder in Wedde over het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in onze regio blijft een issue dat we onder de aandacht bij alle betrokkenen partijen moeten blijven houden. Daarnaast zijn er nog zaken die in het kader van de harmonisering naar de nieuwe gemeente gerealiseerd moeten worden. Eén van deze onderwerpen is de verkeerscommissie. Bellingwedde heeft al jaren een verkeerscommissie en Vlagtwedde  niet. Toch is het zinvol om ook in de gemeente Westerwolde een verkeerscommissie in het leven te roepen waarin  de portefeuillehouder Verkeer, de ambtenaar Verkeerszaken,  een afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland (VVN),  een vertegenwoordiger van de politie en een aantal inwoners zitting hebben. Op die manier kunnen we samen onderwerpen die te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid bespreken.

Maandagavond fractievergadering waarin natuurlijk uitgebreid het zonnepark in Harpel en de melkfabriek Laude werd besproken.  Maar ook de verkiezingen in november verdienen de nodige aandacht. Er moet veel georganiseerd worden; zo moet iedere partij minimaal 20 ondersteuningsverklaringen inleveren om mee te mogen doen aan de verkiezingen. Inmiddels hebben we meer dan 40 ondersteuningsverklaringen!

Dinsdag. Zoals gebruikelijk, de college vergaderingen en de vergadering van de stuurgroep herindeling.

Dinsdagavond raadsvergadering. De raad was voornemens om alvast te werken aan een eindtijd voor de vergadering. Zoals te verwachten, met de onderwerpen die op de agenda stonden, was het toch weer iets later dan 23.00 uur.

Donderdag mocht ik aanwezig zijn bij de start van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de N366 en de N391. De afgelopen jaren werden al verschillende van zulke kruisingen aangelegd om de veiligheid op deze wegen te vergroten.

Tevens werd hier het startschot gegeven voor de Noordelijke campagne Samen Wegwerken. Deze campagne is er op gericht de veiligheid te vergroten van mensen die werkzaamheden aan wegen verrichten. Een belangrijke campagne omdat 40% van de mensen die aan de weg werken zich niet veilig voelt tijdens het werk en er helaas toch regelmatig incidenten plaatsvinden.

Vrijdagochtend brachten we met ons college een bezoek aan de  Samtgemeinde Lathen. We werden gastvrij ontvangen bij “Cafe Hilter Mühle “. Wat een prachtige omgeving! Sinds kort is deze Gaststätte weer open en is zeker de moeite waard om eens naar toe te gaan!

Zaterdag was het weer tijd om campagne te voeren voor de verkiezingen van 22 november. In de stromende regen gingen we met een deel van bestuur en fractie naar de Boeskoolmarkt in Ter Apel. Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers en gingen we met veel mensen in gesprek. Vanzelfsprekend kochten we ook boeskolen voor het goede doel. Fractie en bestuur van GBW hebben de komende weken regelmatig boeskool op het menu staan!

We waren de enige politieke partij op de markt. Ik had verwacht dat, met de verkiezingen die over 8 weken plaatsvinden, er meer partijen van de gelegenheid gebruik zouden maken om met de inwoners in gesprek te gaan op de Boeskoolmarkt. GBW kreeg in ieder geval veel positieve reacties op hun aanwezigheid.

Meer over de boeskoolmarkt vindt u op onze website onder het kopje ‘Verkiezingscampagne GBW’ .

En dan is het al weer zondag. Tijd om mijn blog te plaatsen op onze website! Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!