Een spannende week! De week van de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Westerwolde! Ik had deze week zoveel mogelijk tijd vrij gepland om toch nog de laatste campagne activiteiten te doen en me voor te bereiden op het verkiezingsdebat.

Op maandagochtend stond de onthulling van de naam van de nieuwe brug bij Parc Emslandermeer op de agenda. Afgelopen zomer zette Jan Wiegers een foto van de brug in wording op zijn Facebook pagina met daarboven de tekst:”Barloager Badde is bienoa klaor..”. Omdat ik de naam ontzettend leuk vond voor deze brug heb ik bij onze cultuurambtenaar en historicus de naam neergelegd met het verzoek of dit cultuurhistorisch verantwoord zou zijn. Jochem kwam tot de volgende conclusie:

“Voor de benaming van deze brug is gekeken naar het omliggend gebied. Het gebied ten noorden van het dorp Vlagtwedde wordt vanouds ‘de Barlage’ (Gron.: “de Barloage”) genoemd.  Het ligt ten zuiden van het veel uitgestrektere Barlagerveld. De naam is etymologisch als volgt te verklaren: het gaat om een toponiem bestaande uit twee elementen: a) ‘bark’ = berk en b) ‘lage’ = laagte, bos of plek (vgl. het Duitse ‘Lage’). Volgens dr. J. de Vries in zijn Etymologische Woordenboek (Antwerpen 1958) kan ‘lage’ ook verwijzen naar een oud-Friese of oud-Saksische variant van ‘lo’, dat behalve ‘bos’ ook betekent: ‘buitendijks water, kil of kreek’. Vrij vertaald: ‘Barlage’ betekent: een (uitgestrekte) laagte met een begroeiing van berkenbosjes. Landschappelijk bezien komt dit overeen met de oude situatie van vóór de ontginningen van het begin van de 20e eeuw, toen het Barlagerveld deel uitmaakte van de uitgestrekte – deels verdroogde – heide- en veencomplexen van de boermarken van Vlagtwedde en Veele. Na de ontginning van het gebied bleef de nam ‘Barlage’ in zwang en noteerde Wieringa de naam op de veldnamenkaart uit de tijd van de ruilverkaveling van de ‘Vlagtwedder Essen’, eind zestiger, begin zeventiger jaren.

Tevens is de vertaling naar het Gronings gemaakt, waarbij niet alleen naar het gebied is gekeken maar ook de Groningse naam voor een brug, “badde”, maakt deel uit van de nieuwe naam.

Het woord ‘badde’ is oud-Gronings en volgens K. ter Laan in zijn Nieuw Groninger Woordenboek (2e druk, Groningen 1952) een nevenvorm van ‘bat’ in de betekenis van ‘brug(getje)’, al dan niet met één of meer leuningen. Gezien de locatie van de nieuwe fietsbrug – als het ware “aan de route naar de Barlage”, gepositioneerd op een locatie welke Wieringa als ‘Barloage’ markeert – en de Groningse benaming voor ‘brug’ (ook in Westerwolde gebruikt), is de naam toepasselijk en geschikt.”

Samen met de bedenker Jan Wiegers heb ik de Barloager Badde onthuld en wat mij betreft ‘bekt de naam lekker’.

Dinsdag de gebruikelijke colleges. Dinsdagavond het verkiezingsdebat van Radio Westerwolde. Persoonlijk vond ik de avond wat statisch. Het was leuker geweest als de lijsttrekkers echt op elkaar hadden kunnen reageren.

En dan de dag van de verkiezingen! ’s Morgens ging ik op tijd met mijn moeder (die in Wedde woont) naar het gemeentehuis in Wedde om daar samen onze stem uit te brengen. Blij dat ik van mijn moeder zoveel enthousiasme en betrokkenheid mag krijgen!

En dan is het de rest van de dag wachten en hopen dat er veel kiezers naar de stembus zouden gaan. Ik had zelf meer verwacht dan 44 %, gelet op het feit dat heel veel inwoners zich toch betrokken voelen bij de vorming van de nieuwe gemeente.

’s Avonds rond 21.00 uur begon de verkiezingsavond. Samen wachten op de uitslag….  Het was enorm spannend! Als Gemeentebelangen Westerwolde waren wij een nieuwe partij in het noorden van de gemeente Westerwolde. Ondank alle campagne activiteiten in dat deel van de gemeente blijft het spannend of inwoners behoefte hebben aan een lokale partij. Het leek er lange tijd op dat de PvdA als de grote winnaar uit de bus zou komen…tot de laatste uitslagen bekend werden gemaakt.

Ik was er van overtuigd dat we de tweede partij zouden worden…. Maar toen kwamen de volgende uitslagen:

Sellingen 226 stemmen

Vlagtwedde Bolderbörg 306 stemmen

Het Aambeeld Vlagtwedde 312 stemmen

Natuurlijk had ik gehoopt dat Vlagtwedde iets meer stemmen zou opleveren…maar dit aantal overtrof mijn stoutste verwachtingen!

In het algemeen kunnen we stellen dat wij het, als nieuwe lokale partij in Bellingwedde, het echt niet slecht hebben gedaan.

Vanaf deze plek wil dan ook nogmaals alle inwoners van Westerwolde heel veel dank zeggen voor het vertrouwen dat zij ons hebben gegeven. Wij zijn er ontzettend gelukkig mee en zullen de komende jaren ons heel sterk maken voor de gemeente Westerwolde!

Op dit moment is het nog niet bekend welke coalitie er zal worden gevormd. Ook dat is een spannende tijd voor iedereen!

Na uitslag stroomde mijn Facebook en mail mailbox helemaal vol met felicitaties. Wat geweldig dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om mij ook persoonlijk te feliciteren! Ik was daar diep van onder de indruk… heel veel dank!!!

Het was een drukke en enerverende week!

Zaterdagavond mocht ik te gast zijn bij de American Music Party van de Ter Apeler Harmonie. Wat een geweldige muziek en wat was de avond goed in elkaar gezet! Ook mooi dat dit concert plaatsvond in de sporthal in Ter Apel! Ik kende sporthal niet terug! Wat een gezellige sfeer! Dank voor de uitnodiging!

Inmiddels is het zondagavond en blogtijd!

Morgen gaan we gewoon weer aan de slag en ik wens dan ook al mijn lezers een fijne (werk)week toe!

 

 

Beste lezers,

Met tien dagen voor de verkiezingen een speciale blog. Vanaf de zomer is Gemeentebelangen Westerwolde al bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen en de campagne in aanloop naar 22 november 2017.

Zo vlak voor de verkiezingen gaan de gedachten toch even terug naar vroeger…

We gaan samen naar de gemeente Westerwolde. Niet alleen als lijsttrekker van Gemeentebelangen Westerwolde ben ik hier blij mee, maar ook persoonlijk!

Ik heb de lagere school (toen was het nog geen ’basisschool’) doorlopen in Wedde. Nog altijd jammer dat dit gebouw er niet meer staat. Ik bewaar aan het gebouw hele goede herinneringen…de gang met de kindertoiletten, de trap naar boven die op mij, als kind, heel indrukwekkend overkwam..

Maar de beste herinnering is meester Simmerling… hoofd der school… Deze meester had één glazen oog en stuurde met zijn andere oog de hele school aan…  Hij maakte iedere week prachtige tekeningen op het schoolbord en voorlezen kon hij als geen ander! Ik heb een fantastische tijd gehad op deze school!

Later ging ik eerst naar de MAVO in Vlagtwedde en nog later naar de RSG in Ter Apel….

Maar mijn liefste herinnering is toch wel de kleuterschool, toen gevestigd in het gebouw waar nu in Wedde een fietsenhandel zit.

In 1968 kwam er een grenscorrectie en verhuisden wij met de hele boerderij (bij de Krabbenbrug) van Vlagtwedde naar Bellingwedde….zonder te verhuizen…. Ik weet nog dat ik dat, als kind, heel bijzonder vond….verhuizen zonder te verhuizen…ik begreep ook niet zo goed waarom dat nodig was…

Vanavond heb ik mij met mijn moeder eens verdiept in de geschiedenis.. ze sprak over een sloot, De Bangmaker. Toen deze sloot verlegd werd  zou er een grenscorrectie hebben plaats gevonden. Daarvoor was De Ossedijk de grens tussen Wedde en Vlagtwedde.

Meijco van Velzen bevestigde mij dit en attendeerde mij op de website http://www.topotijdreis.nl/.

Geweldige site! Dank Meijco!

En nu…na al die jaren…maak ik als wethouder deel uit van de voorbereidingen van de herindeling naar de gemeente Westerwolde….wat een eer en wat een ervaring! Ik voel mij bevoorrecht dat ik van dit proces deel mag uitmaken!

Van het verleden een stap naar het heden… Mijn moeder woont nog steeds in Wedde, weliswaar ook weer bijna letterlijk op de grens met Vlagtwedde en natuurlijk spreken we veel over de herindeling. Ze is er erg verheugd over en ik weet zeker dat mijn vader, als echte Westerwolder, ook deze herindeling zou hebben toegejuicht.

U begrijpt het waarschijnlijk al… voor mijn familie is de herindeling een cadeau.  We gaan nu eindelijk beleven dat we samen verder gaan als één prachtige gemeente!

Mijn familie is niet van Bellingwedde of van Vlagtwedde…wij zijn al decennia  lang Westerwolders!

Op 22 november mag ik de lijsttrekker van Gemeentebelangen Westerwolde zijn. Lijst 1 en plaats 1; dat is toch zeker een eer! Verleden en heden gaan samen verder als de toekomst…de toekomst is Westerwolde!

Als lijsttrekker van Gemeentebelangen Westerwolde zou ik graag nog heel veel willen betekenen voor de nieuwe gemeente. Vanzelfsprekend hoop ik daarom dat u op 22 november gaat stemmen. Stemmen is belangrijk; laat uw stem niet verloren gaan!

Nog mooier zou het natuurlijk zijn als u op 22 november lijst 1, plaats 1, voorziet van een rood vakje!

Maar voor alles, breng uw stem uit op 22 november! Onze voorouders hebben lang gestreden voor het recht om te mogen kiezen, laten we dat vooral niet vergeten!

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk) week toe en…u heeft nog 10 dagen om na te denken waar uw stem naar toegaat. Ik wens u veel wijsheid bij deze keuze!

 

 

 

Maandag 30 oktober had ik een gesprek met een inwoner uit Bourtange. Eén van de onderwerpen was openbare verlichting in het buitengebied. Ter plaatse ligt geen vrij liggend fietspad. Ik kan me voorstellen dat er, met fietsers op de rijbaan, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is buiten de bebouwde kom. We gaan daar kijken. Als het gevaarlijke situaties oplevert voel ik daar zeker een verantwoordelijkheid. Op het fietspad langs de Nulweg in Ter Apel wordt ook een lantaarnpaal, weliswaar duurzaam, terug geplaatst. Signalen als deze moeten we serieus nemen.

Maandagavond het eerste politieke café in Vriescheloo. Prima georganiseerd door het bestuur van dorpsbelangen Vriescheloo. Complimenten! Mooi om te zien dat er veel belangstelling was. Er werd volop de gelegenheid gegeven om te reageren op stellingen. Vrijwel alle  partijen waren terughoudend over een structurele bijdrage voor het  zwembad van Parc Emslandermeer. Persoonlijk ben ik van mening dat, als het Parc of een mogelijke nieuwe eigenaar zelf voldoende investeert, wij als gemeente toch onze inwoners en toeristen niet in de kou kunnen laten staan. Alle betrokken partijen zitten op dit moment redelijk op één lijn en dat is in het verleden wel eens anders geweest. Het zwembad is in de gemeente Westerwolde een belangrijke voorziening; het ligt in het hart van de nieuwe gemeente.

Dinsdag de collegevergaderingen en ’s avonds de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Een bijzondere avond wat mij betreft. Natuurlijk ben ik blij dat de raad unaniem instemde met de 40.000 euro om het bad open te houden, maar het verbaast mij dan dat de andere fracties in de voorliggende commissievergadering niet meegingen met de motie van Gemeentebelangen Westerwolde.

Wat voor mij echt bijna schokkend was is dat de partijen, die zo hamerden op de bezuiniging van Bourtange en in 2016 riepen dat deze bezuiniging hoe dan ook gerealiseerd diende te worden, nu opeens met een motie kwamen om deze bezuiniging van tafel te halen. Dan denk ik….was dan tijdens de begrotingsvergadering in 2016 meegegaan met de motie van Gemeentebelangen. Had ambtelijk een hoop uren gescheeld…

Woensdag overdag een aantal externe overleggen waaronder een evaluatie met de pachter van Camping Moekesgat. Er zijn dit jaar minder campinggasten geweest en dat heeft vooral te maken met de overlast van de roekenkolonie. Dat is echt een groot probleem. Een nog groter probleem is dat deze roeken beschermd zijn en toeristen wegblijven terwijl de gemeente behoorlijk heeft geïnvesteerd in de herinrichting van Moekesgat. Inmiddels informeren we bij andere gemeenten die deze problematiek ook kennen. Het verplaatsen van de roeken biedt niet altijd soelaas. We blijven zoeken naar een oplossing!

Woensdagavond een informatieavond voor de gezamenlijke raden waarbij ook alvast aan de raadsleden het nieuwe wapen van de gemeente Westerwolde alsmede het logo werd onthuld.  We krijgen een prachtig wapen waarin de cultuurhistorie van Westerwolde treffend wordt verbeeld. Maar…het logo…. tja…inmiddels is, ook in de pers, duidelijk dat ik, als collegelid, absoluut tegen het gebruik van dit logo heb gestemd. Letterlijk heb ik de woorden ‘mijn Westerwoldse hart bloedt..’ gebruikt. Het prachtige wapen had ons logo kunnen zijn. In het verleden heeft de gemeente Vlagtwedde ook het wapen als logo gehad, waarom nu dan niet? Natuurlijk respecteer ik het meerderheidsbesluit, dat laat echter onverlet dat ik mijn mening hierover wel deel.

Donderdag werd de nieuwe huisstijl en het nieuwe wapen gepresenteerd aan de medewerkers van de gemeente Westerwolde en de pers.

Donderdagavond bezocht ik de studio in Ter Apel waar Klaas Spekken en Alex Vissering druk bezig zijn met het inzingen en samenstellen van de CD met Vlagtwedder volksliederen. Deze  CD wordt aan de inwoners aangeboden als afscheidscadeau van de gemeente Vlagtwedde. Een mooi initiatief van Beertje Wijnholds van de VVD, die vanzelfsprekend donderdagavond ook aanwezig was.

Zaterdag was het weer tijd om met fractie, bestuur en leden op campagne te gaan.  We bezochten Bellingwolde en waren blij verrast dat heel veel mensen ons hier inmiddels goed kennen! Lopend door de verschillende wijken gingen we met veel inwoners in gesprek en kregen we tips mee voor wat men graag nog wil realiseren in Westerwolde.

Deze middag leverde wederom een aantal nieuwe leden op voor Gemeentebelangen Westerwolde!

En dan is het al weer zondag…blogtijd. Met nog 16 dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt het toch langzamerhand best wel spannend!

Op 11 november gaan we op campagne in Ter Apelkanaal. We vertrekken rond 13.30 uur bij ons raadslid Harrie Brunen en zullen dan door Ter Apelkanaal wandelen.

Op 10 , 11  en 17 november zal een klein comité met de geluidswagen op pad gaan.

Op 18 november gaan we met de verkiezingskaravaan op weg door de hele gemeente Westerwolde. Wij nodigen onze leden en andere belangstellenden graag uit om aan te sluiten met de auto, zodat we in optocht door de dorpen in Westerwolde gaan.  We verzamelen om 09.00 uur bij Zaal 12, daar gaan we de auto’s beplakken en voorzien van vlaggen, dan nemen we een kop koffie en dan rond 09.30 uur vertrek.

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!