Maandag begon met een overleg met een delegatie van het bestuur van het waterschap. Goed om af en toe eens aan tafel te zitten.

Aansluitend overleg met het bestuur van de voetbalvereniging JVV. Inmiddels vordert de planvorming voor het energiezuinig maken van de vereniging. Er zij nog een paar vragen onbeantwoord dus de verdere afhandeling zal in de gemeente Westerwolde plaatsvinden.

Vreemd is het wel; ik ben al twee jaar bezig met deze plannen en in de gemeente Westerwolde valt dit niet meer onder mijn portefeuille. Gelukkig krijgen we een zeer gedreven wethouder sport, dus ook dat zal goed komen.

Dinsdag de stuurgroep herindeling gevolgd door de gezamenlijke collegevergadering en aansluitend onze ‘eigen’ collegevergadering. Komende week zal dat voor de laatste keer het geval zijn. Vanaf januari hebben we immers nog één college; die van de gemeente Westerwolde.

Dinsdagavond de laatste bijeenkomst van de stuurgroep herindeling met de beide gemeenteraden. Er werd teruggeblikt op hoe de herindeling is verlopen.

Woensdagmiddag stond de evaluatiebijeenkomst van de Leader Advies- en steungroepen op de agenda. We bezochten een aantal projecten in Bellingwolde die het afgelopen jaar Leader subsidie hebben mogen ontvangen. Mooi om te zien wat er met het subsidiegeld is gebeurd en hoe goed dat terecht is gekomen.

Donderdagmiddag portefeuillehouderoverleg inzake het bibliotheekwerk in het gemeentehuis in Haren. We kregen een presentatie van Biblionet over de veranderingen in de werkwijze. Een heldere presentatie, al zijn er wat mij betreft nog wel wat vragen die nog beantwoord moeten worden.

Zaterdag stond in het teken van afscheid nemen. Met raadsleden en het college van de gemeente Vlagtwedde gingen we op tournee langs de grote kernen van de gemeente Vlagtwedde om de inwoners de gelegenheid te bieden afscheid te nemen. Dit afscheid werd gecombineerd met het aanbieden van de eerste cd met volksliedjes, het afscheidscadeau van de gemeente voor de inwoners van de gemeente Vlagtwedde. Samen met raadslid Beertje Wijnholds  (het brein achter deze cd…) mocht ik de eerste cd aanbieden aan Marius Monkau. Marius Monkau heeft 25 jaar in Bourtange gewoond en het prachtige lied ‘Mijn Bourtange’ geschreven. Dit lied maakt deel uit van de collectie van volks- en dorpsliederen.

De cd heeft als titel ‘lutje Vlagtwedder Laidjesbouk’ gekregen.  Tijdens ons afscheidstournee was de cd al beschikbaar voor de inwoners die langs kwamen om afscheid te nemen. Vanaf volgende week zal de cd huis aan huis worden bezorgd in de gemeente Vlagtwedde. Het lukt echter niet om dit bij alle huishoudens te doen voor de kerstdagen. Onze medewerkers van het TDC zullen de cd verspreiden en 9000 woningen bezoek je nou eenmaal niet in één week.

We verwachten dat het ‘lutje Vlagtwedder Laidjesbouk’ de komende week  op Spotify te downloaden is, inclusief het bijbehorende boekje met de teksten van de liederen. Zo kunnen ook oud inwoners deze prachtige cd gratis in hun bezit krijgen.

Vooruitkijkend naar de agenda…volgende week is het week 51 en zien we de gemeente Westerwolde heel dichtbij komen. Ik kijk uit naar de komende 4 jaar en hoop dat we met het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad mooie dingen kunnen realiseren!

Voor nu wens ik al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Deze week leek een historische week te worden en dat is ook gelukt. Eigenlijk stond de hele week in het teken van de coalitie onderhandelingen. Maar daarnaast natuurlijk ook nog de andere werkzaamheden, die gewoon doorgaan.

Maandagavond was ik aanwezig bij de laatste inwonersavond in Ter Apel. Het was een goede avond. Inwoners konden hun verhaal kwijt en vragen stellen over de veiligheid in Ter Apel. Gelukkig lijkt het iets rustiger te worden, maar de aandacht mag niet verslappen. Met de aanwezige inwoners is afgesproken dat we in ieder geval twee keer per jaar een soortgelijke bijeenkomst zullen organiseren en indien nodig zal dat vaker het geval zijn.

Dinsdag de gebruikelijke vergaderingen. Stuurgroep vergadering inzake de herindeling, de gezamenlijke collegevergadering en aansluitend B&W vergadering met het college van Vlagtwedde. Het zal over drie weken anders zijn. Dan zijn we gemeente Westerwolde en zal er op de dinsdag alleen nog een collegevergadering zijn van het nieuwe college van de gemeente Westerwolde.

Ik herinner me nog de eerste bijeenkomst in Sellingen met medewerkers van de gemeente Vlagtwedde in 2014. Zelf werkte ik toen ook nog als accountmanager/werkcoach bij de gemeente.  Het leek nog zo ver weg, de herindeling in 2018. Inmiddels staan we op de drempel van de nieuwe gemeente en vraag ik me af waar die jaren zijn gebleven…

Woensdagochtend een korte vergadering in verband met de coalitieonderhandelingen om nog eens goed te kijken naar de financiën.

Woensdagavond mocht ik bij Radio Westerwolde iets vertellen over het ‘afscheidstournee’ van de raadsleden en college van de gemeente Vlagtwedde. Op zaterdag 16 december zullen we beginnen in Bourtange en vervolgens Vlagtwedde, Ter Apel en Sellingen bezoeken. We hopen natuurlijk dat er veel inwoners komen! In Bourtange wordt de CD met volksliederen gepresenteerd die daarna wordt verspreid. Voor oud inwoners en andere belangstellenden wordt de CD op ‘Spotify’ gezet.

Woensdagavond vergadering van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde over de voortgang van de coalitievorming. Inmiddels begon het er op te lijken dat we verder zouden gaan met de Partij van de Arbeid, hetgeen zou betekenen dat we dan twee wethouders mogen leveren. Unaniem werd ingestemd met de kandidatuur van Harrie Brunen. Gefeliciteerd Harrie!

Donderdag een aantal interne overleggen.

Vrijdag stond in het teken van de laatste coalitie onderhandelingen. We kijken terug op constructieve onderhandelingen en rond 13.00 uur was er de spreekwoordelijke ‘witte rook’.

En dan is het alweer zondag. Blogtijd! Ik wens al mijn lezers een fijne (werk)week toe!