Blog Giny

Maandagochtend zou ik beginnen met een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank in Appingedam. Omdat de routeplanner aangaf dat het toch zo’n 50 minuten rijden is, stapte ik om kwart voor acht in de auto. Ik heb een hekel aan te laat komen. Helaas werd de vergadering,  terwijl ik onderweg was, afgezegd wegens ziekte. Halverwege dan maar terug naar Wedde. Ieder nadeel heeft z’n voordeel en zo had ik opeens ruimte in de agenda om wat andere dingen te doen.

Aansluitend een aantal interne overleggen.

Maandagavond fractievergadering in het gemeentehuis in Wedde. We hebben besloten dat we de fractievergaderingen ‘om en om’ in Wedde en Sellingen doen. Voorafgaand aan de commissievergadering vergaderen we in het gemeentehuis in Wedde en de maandag voor de raadsvergadering gebeurt dat in Sellingen.

Dinsdag begon de week, zoals gebruikelijk, met onze B&W vergadering. Na twee jaar lang bijna de hele dinsdag te hebben vergaderd op dinsdag is het een verademing om gewoon weer van 09.00 tot 12.00 uur collegevergadering te hebben.

Dinsdagmiddag ambtelijk overleg over Wedeka in verband met de vergadering van het dagelijks bestuur komende week. Omdat sociale zaken voor mij een nieuwe portefeuille is betekent dat veel inlezen in de materie. Gelukkig hebben we zeer deskundige ambtelijke ondersteuning op dit gebied.

Dinsdagavond ons eerste coalitieoverleg dat in zeer constructieve sfeer verliep. Er ligt inmiddels een planning voor de coalitievergaderingen voor het komende jaar. Als je samen verantwoordelijkheid draagt in de gemeente is het belangrijk om structureel regelmatig te overleggen.

Woensdagochtend het wekelijkse persuur dat goed wordt bezocht. Na het persuur had ik ambtelijk overleg over recreatie en toerisme. Onderwerp van gesprek was het op de kaart zetten van Westerwolde.

Woensdagavond een historisch moment; de eerste commissievergadering van de gemeente Westerwolde! Voorafgaand vond er een raadsvergadering plaats waarin de plaatsvervangende commissieleden werden benoemd. Voor Gemeentebelangen Westerwolde zijn de plaatsvervangende commissieleden Hendrik Klap en Jan Derk Elinga.

 

 

 

Jan Derk kon direct daarna plaatsnemen in de commissievergadering in verband met afwezigheid van Janneke Kruiter.

Belangrijke onderwerpen op de agenda van de commissievergadering waren onder andere de financiële verordeningen voor de gemeente Westerwolde.

 

Donderdag een overleg met het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange. Dit overleg vindt een aantal keren per jaar plaats waarbij diverse onderwerpen de revue passeren. Inmiddels heeft de gemeente Westerwolde een aantal gebiedsregisseurs en ook voor Bourtange is er nu één vast aanspreekpunt vanuit de gemeente. Dat werkt prettig voor alle partijen.

 

Vrijdagochtend overleg over de muziekscholen in de gemeente Westerwolde. De harmonisering moet nog verder uitgewerkt worden, maar beide muziekscholen zijn zeer proactief en binnenkort hebben we gezamenlijk de eerste vergadering.

Als Gemeentebelangen Westerwolde zouden we zaterdagavond naar de toneelvoorstelling in Jipsinghuizen gaan. Helaas is een groot deel van fractie en bestuur geveld door de griep en was er slechts een kleine vertegenwoordiging aanwezig.

En dan is het alweer zondag….blogtijd.

Blog Harrie.

Maandag begon met een ambtelijk overleg over de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. Omdat dit onderwerp geagendeerd stond voor de komende commissievergadering wilde ik nog graag even de laatste puntjes op de i zetten om zo goed voorbereid de vergadering in te kunnen gaan. Gelukkig is er in de commissievergadering de gelegenheid om gebruik te maken van ambtelijke ondersteuning. Maar als wethouder wil je toch het liefst zelf de antwoorden geven.

Maandagavond fractievergadering en dinsdag B&W vergadering, zoals Giny in haar blog hierboven al heeft omschreven.

Aansluitend ambtelijk overleg in voorbereiding voor de vergadering van het bestuurlijk overleg  van de OOGO.  Dit overleg was gezamenlijk met de Gemeente Stadskanaal.

Woensdagavond de eerste commissievergadering van de gemeente Westerwolde. Voor mijn portefeuille stond dus de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Publiek Vervoer op de agenda. De raad had wel een aantal vragen. Maar met de ambtelijke ondersteuning heb ik die allemaal kunnen beantwoorden en gaat dit onderwerp als hamerstuk naar de raadsvergadering.

Afgelopen vrijdag naar het bestuurlijk overleg geweest van  de OOGO in Groningen.  De OOGO is een centrumregeling voor beschermd wonen en opvang waarbij Groningen is aangewezen als centrumgemeente . Meerdere Gemeenten uit de provincie nemen deel aan deze regeling.

En dan is het weer weekend.  Zoals Giny al vermeldde, was een deel van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde geveld door de griep. Ook dat ging mijn deur niet voorbij. Maandag hoop ik weer gezond aan de nieuwe werkweek te beginnen.

Voor nu wensen wij onze lezers een gezonde en griepvrije (werk) week toe!

 

Blog Giny

Maandagochtend bracht ik een bezoek aan ons TDC (Trainings- en diagnose centrum) in Vlagtwedde. Het is goed, als portefeuillehouder, hier regelmatig aanwezig te zijn en op de hoogte te blijven van zaken die er spelen.

De eerste weken van de nieuwe gemeente zijn weken waarin nog tal van zaken geformaliseerd moeten worden. Zo zal er aanstaande dinsdag in de commissievergadering een voorstel zijn om de bestuursleden van een aantal verschillende Gemeenschappelijke Regelingen te benoemen.

Op de agenda staan eveneens veel kennismakingsgesprekken met nieuwe managers en ambtenaren die van beleidsterrein zijn veranderd.

Dinsdagochtend B & W vergadering. Na de vergadering nog voldoende tijd voor interne overleggen en het lezen van stukken.

Woensdag begon de dag met het persuur. Mooi dat we het persuur nu ook in de gemeente Westerwolde hebben. Zo blijft Westerwolde goed in beeld bij de regionale journalisten.

Aansluitend ambtelijk overleg met de beleidsmedewerker economische zaken. Tal van onderwerpen kwamen voorbij. Het is belangrijk om goed contact te hebben met onze ondernemers. Deze weken waren er een aantal nieuwjaarsbijeenkomsten van verschillende ondernemersverenigingen, maar ik denk dat het goed is dat wij als gemeente, een avond organiseren om de actieve ondernemersverenigingen in de gemeente Westerwolde met elkaar kennis te laten maken.

Natuurlijk kwam in dit gesprek ook de stand van zaken van Parc Emlandermeer voorbij. Vanuit Economische Zaken is er prima contact met het bestuur en binnenkort zullen er weer afspraken worden gepland.

Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor college en raadsleden over de ICT en de ‘LTA’ (Lange Termijn Agenda van de raad). Een zinvolle bijeenkomst die in zeer ontspannen sfeer verliep.

Donderdag een aantal interne overleggen. Eén daarvan was de nadere kennismaking met onze waarnemend burgemeester. In ontspannen sfeer de zaken bespreken die ons bezig houden. Wat mij betreft hebben we met deze burgemeester een hele goede waarnemer! Rustig, zeer ervaren, een mensenmens en daadkrachtig bestuurder!

Vrijdagmiddag had ik een  gesprek met een ondernemer in Sellingen die zeer voortvarend is in het op de kaart zetten van Sellingen als wandelgebied. De bedoeling is om hier landelijke bekendheid aan te geven en volgens mij zijn ze erg goed bezig! We gaan daar beslist nog meer van horen en lezen!

Aansluitend bezocht ik met de eigenaar van een galerie uit Nieuweschans de synagoge in de vesting Bourtange. Deze ondernemer wil graag een expositie in de synagoge van de beeldhouwer Amiran Djanashvili. Zijn beelden met Joodse Thematiek zouden als expositie een prachtige invulling zijn voor de synagoge. Er zijn heldere afspraken gemaakt en het zou fantastisch zijn als dat deze zomer nog gerealiseerd wordt.

En dan is het weer weekend.  Op de agenda staat zondagmiddag het oliebollenconcert van de Big Band in Ter Apel. Ik was daar samen met mijn collega Harrie aanwezig zijn om te genieten van de muziek van Stevie Wonder.

Blog Harrie

Maandag begon met een volle agenda. Omdat het mijn eerste periode als wethouder is, vind ik het belangrijk om tijd te nemen voor de kennismaking met de ambtelijk medewerkers. Maandag stonden er welgeteld zeven afspraken op de agenda.  Je bent dan toch gauw een uur of langer per afspraak bezig.  Dan is een dag zo voorbij.

Samen met mijn collega Giny hadden we een overleg met de Vereniging Parkmanagement ’t Heem uit Ter Apel. Deze vereniging maakt zich sterk voor het doortrekken van de spoorlijn via Ter Apel. Vanzelfsprekend kan dat op onze sympathie rekenen en we hadden dan ook een zeer constructief overleg. Het was prettig om dit gesprek samen met de oud wethouder van Verkeer- en Vervoer te doen.  In mijn optiek is het ook heel goed dat Giny als wethouder economische zaken blijft aanschuiven bij deze vergaderingen. Immers, het gaat niet alleen om verkeer- en vervoer, maar in dit geval ook zeker om economische zaken. Een aantal ondernemers uit Ter Apel hebben te kennen gegeven dat ze een snelle verbinding tussen Ter Apel en Groningen ook heel belangrijk vinden voor de werkgelegenheid. Natuurlijk is het belangrijk dat ook stagiaires van bijvoorbeeld de Hanze Hogeschool, gemakkelijk heen en weer kunnen reizen. We willen ons maximaal inzetten om te kijken of we de andere partijen kunnen overtuigen van het belang van deze spoorlijn.

Dinsdag collegevergadering en ook dat verloopt prima! We spreken de belangrijkste zaken van elkaars portefeuilles even door zodat we elkaar goed op de hoogte houden van dingen die spelen.

Woensdag was de agenda gevuld met ambtelijk overleg vanuit verschillende portefeuilles.

Dat was voor deze week ook mijn laatste werkdag bij de gemeente. Op donderdag en vrijdag heb ik nog gewerkt bij mijn oude werkgever om de overdracht van mijn werkzaamheden te doen en natuurlijk om afscheid te nemen van mijn collega’s.

Met ingang van volgende week werk ik fulltime als wethouder in de gemeente Westerwolde.  Ik moet zeggen dat ik het erg naar mijn zin  heb en ik hoop dat ik komende vier jaar, samen met mijn collega’s goede zaken voor onze inwoners te kunnen realiseren.

Wij wensen u allen een fijne (werk) week toe!

 

Blog Giny

Maandag begon met een hernieuwde kennismaking bij ons Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) in Vlagtwedde. Het is al weer enige jaren geleden dat ik werkzaam was als accountmanager/werkcoach bij Sociale Zaken. Mijn werk destijds bij sociale zaken heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Bijzonder om nu als wethouder terug te komen en de ervaring vanuit het verleden maken de hernieuwde kennismaking toch wat gemakkelijker.

Aansluitend een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Synergon. De gemeente Westerwolde is deelnemers aan twee SW bedrijven; Wedeka en Synergon. Bij Synergon heb ik, voor mijn eerste wethoudersperiode, ook een jaar als detacheringsconsulent gewerkt, dus helemaal onbekend is deze organisatie niet voor mij.

Dinsdagochtend een toch wel historisch moment; de allereerste B&W vergadering van de gemeente Westerwolde. De laatste twee jaar was de dinsdag een hele lange vergaderdag omdat we toen vergaderden als stuurgroep herindeling en aansluitend de gezamenlijke collegevergadering met de voormalige gemeente Bellingwedde, gevolgd door de vergadering van het college van Vlagtwedde.  Wat een rust op de dinsdag nu we alleen nog de collegevergadering van de gemeente Westerwolde op de agenda hebben staan!

Na de collegevergadering een kennismakingsgesprek met de nieuwe manager Samenleving van de gemeente Westerwolde. Diverse onderwerpen passeerden de revue en zo in de eerste periode zullen we beslist wat extra vaak vergaderen.

Dinsdagavond stond een fractie- en bestuursvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde op de agenda. Het is een goede gewoonte om met fractie en bestuur al in januari een aantal vergaderingen te plannen.

Het persuur in de gemeente Westerwolde staat geagendeerd op woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur. Natuurlijk de vertrouwde gezichten van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord aan tafel. Maar in de gemeente Westerwolde schuift ook een afvaardiging van Radio Westerwolde aan.

Na het persuur ambtelijk overleg over de deelname van de gemeente Westerwolde in de gezamenlijke regeling van de Volkskredietbank. De VKB is een samenwerking van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam en biedt voor deze gemeenten schuldhulp aan hun inwoners.

Woensdagavond de nieuwjaarvisite van HV Mercurius in Ter Apel.  Leuk om daar samen met Harrie naar te gaan. Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius is een belangenorganisatie van de gezamenlijke winkeliers in Ter Apel en vanuit mijn portefeuille Economische Zaken is het belangrijk goed contact met onze ondernemers te hebben.

Donderdagochtend begon met een overleg met de manager van ‘Programma’s en projecten’. Het is in zo’n eerste maand nog even zoeken naar wie wat doet. Immers, alle medewerkers van de beide voormalige gemeente, hebben hun voorkeurskeuze kenbaar mogen maken en zijn in veel gevallen nu werkzaam in een nieuwe functie. Mijn portefeuille Cultuur maakt deel uit van de afdeling ‘Programma’s en projecten’.

Donderdagavond was ik aanwezig bij de nieuwjaarsborrel van de ondernemersvereniging  Vlagtwedde. En mooie opkomst en dit jaar bestaat de ondernemersvereniging 100 jaar! We zullen daar zeker meer van horen.  Hans Bergsma gaf een korte lezing over de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een innovatief van het MKB en verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio.

Vrijdagochtend bezocht ik de Willem Lodewijkschool in Bourtange. Dit is één van de basisscholen waar nu al de voorbereidingen voor het ‘Laidjesfestival’ in maart zijn begonnen. De workshop werd gegeven door Jean Paul Mensing, Olaf Vos en Alex Vissering. Wat een enthousiasme!

Blog Harrie

Maandagochtend begon ik met een kennismakingsgesprek met de manager van de afdeling Ruimte. Onderwerpen van gesprek waren onder andere milieu en verkeer- en vervoer.

Zo’n tweede week in de functie van wethouder vraagt veel tijd om kennis te maken met medewerkers en ook de gang van zaken binnen de gemeentehuizen helder te krijgen. Ik heb  natuurlijk wel al twee raadsperiodes gewerkt als raadslid voor Gemeentebelangen Westerwolde, maar de functie van wethouder vraagt toch iets anders van je.

Een week van kennis maken met iedereen. Een week van kennis maken met alle systemen waarmee we werken.

De eerste officiele collegevergadering op dinsdag verliep voorspoedig. Een prettige samenwerking met de collega’s en het is fijn dat je als wethouder samenwerkt met mensen die al iets langer in het vak zitten.

In december was duidelijk dat ik één van de vier wethouders zou worden in de gemeente Westerwolde. Dat betekende wel dat ik mijn baan moest opzeggen. Gelukkig was er alle medewerking van de kant van mijn werkgever, alleen de overdracht van mijn oude werkzaamheden vraagt nog wat tijd. Daarom is in goed overleg besloten dat ik de maand januari nog twee dagen per week bij mijn oude werkgever ben om deze overdracht netjes af te handelen.

Woensdagmiddag/avond mocht ik, in het kader van mijn portefeuille WMO, aanwezig zijn bij de vrijwilligersavond van ‘Wedde dat ’t lukt’.   Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van 3 dorpen binnen de gemeente Bellingwedde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.

Wedde dat ’t lukt is een bottum-up project van het dorp, voor het dorp en door het dorp en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties. Wij willen als college graag dit prachtige project verder uitrollen in de gemeente Westerwolde.

Tijdens deze bijeenkomst  kreeg ik het eerste exemplaar van het informatieboekje uitgereikt door huisarts Hans Berg, initiatiefnemer van dit project.

En dan is het alweer weekend. Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Beste lezers,

Het is 2018! We wonen sinds 7 dagen in de gemeente Westerwolde!!

Wij wensen u allen een heel gelukkig, maar bovenal een gezond 2018 toe! Ook in 2018 zullen wij u meenemen in de activiteiten van de wekelijkse agenda van de wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde.

De wethouderS, want voor het eerst in de geschiedenis van Gemeentebelangen Westerwolde nemen er twee wethouders namens onze partij zitting in het college van B&W van de gemeente Westerwolde. Een historische gebeurtenis waar wij met z’n allen trots op zijn!

Concreet betekent dit dat u onder het kopje ‘Giny’s blog’ nu een gecombineerde blog van Giny en Harrie zult aantreffen onder de noemer ‘blog wethouders’!

We beginnen dus nu met de blog van beide wethouders vanaf week 1.

Het nieuwe jaar begon met de Nieuwjaarsduik bij Moekesgat in Ter Apel. Fantastisch dat we daar met 4 (toen nog beoogd) wethouders van de gemeente Westerwolde aanwezig waren. De organisatie was daar erg blij mee! Het was wederom een prachtig evenement! Harrie was dapper!!! Terwijl de overige drie wethouders met sjaal om stonden te bibberen aan de kant, nam Harrie een duik in het ijskoude water. Een frisse start voor de nieuwe wethouder!

Nog voor we als wethouder waren benoemd, hadden we op dinsdag 2 januari, al een informele bijeenkomst met het college. Even de meest belangrijke zaken doorspreken, waaronder de raadsvergadering van 2 januari. Deze eerste ‘nog niet officiële’ collegevergadering verliep soepel en in volledige harmonie. We hebben er allemaal zin in!

Op dinsdag 2 januari vond de allereerste raadsvergadering van de gemeente Westerwolde plaats. In deze vergadering werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en de wethouders benoemd.

Er was veel belangstelling voor deze vergadering en onder leiding van onze waarnemend burgemeester Leendert Klaassen verliep de vergadering zeer voorspoedig!  Wij denken dat we met deze waarnemend burgemeester een prima start kunnen maken in de gemeente Westerwolde! Welkom in ons mooie gebied burgemeester Klaassen!

Zo’n eerste week is natuurlijk voor iedereen even wennen. Het college van B&W zetelt in het gemeentehuis van Wedde. De verhuizing is goed verlopen en op 2 januari kon iedereen beginnen met het inrichten van de werkkamer. Het moet dan even weer ‘eigen’ worden, maar dat is prima gelukt. Zoals te verwachten verloopt zo’n eerste werkweek in een nieuwe gemeente natuurlijk niet vlekkeloos… niet alle systemen werkten goed en ook de telefonische bereikbaarheid verliep met wat haperingen.

Eén van de eerste beslissingen is dat we het persuur in ere willen houden. Het persuur zal op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur plaatsvinden in het gemeentehuis in Wedde.

Op zaterdag 6 december mochten beide wethouders aanwezig zijn bij de opening van de Midwinterhoornwandeling in Veele. Het was wederom een prachtig evenement met meer dan 1000 wandelaars!

Er moeten nog veel zaken geharmoniseerd worden en daarover leest u de komende weken meer in onze blog.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie