Blog Giny

Maandagochtend begon met een overleg met de organisatie van de Open Monumentendagen in Westerwolde. In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. In de gemeente Westerwolde zijn we rijk met tal van prachtige monumenten! Het is een hele organisatie en daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ook in Westerwolde zijn vrijwilligers altijd welkom om mee te helpen met de organisatie!

Aansluitend een ambtelijk overleg over onze klussendienst in Westerwolde. Wie 60 jaar of ouder is en tijdelijk of langdurig door ziekte of een beperking niet meer in staat is bepaalde klussen zelf uit te voeren, kan een aanvraag indienen bij de klussendienst. Dankzij de klussendienst kunnen mensen langer in de eigen woning blijven. Dat is natuurlijk een prachtige voorziening.

Bij afwezigheid van onze burgemeester mocht ik ’s middags een echtpaar in Vlagtwedde bezoeken in verband met hun 60-jarig huwelijk. Een fijn bezoek. Meneer en mevrouw hadden aangegeven liever geen pers erbij te hebben en dat respecteren we natuurlijk. Dat betekende dat ik heel genoeglijk met het bruidspaar, dat nog zelfstandig woont en erg actief is, een kopje thee heb gedronken.

Maandagavond bestuursvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde. Geen volle agenda maar toch goed om even bij elkaar te komen. We gaan vanaf het voorjaar weer actief de wijken en dorpen in met fractie en bestuur. Het is belangrijk om, ook als er geen verkiezingen zijn, wel zichtbaar en dichtbij onze inwoners te zijn! Meer daarover leest u binnenkort op onze website.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend had ik vanuit mijn portefeuille Economische Zaken, een afspraak met de directeur van Ofichem in Ter Apel voor een fotomoment.  De gemeente Westerwolde heeft de op één na laatste kavel van bedrijventerrein t Heem in Ter Apel aan Ofichem verkocht en dat moet natuurlijk even gevierd worden.

Vervolgens door naar Zuidbroek voor een vergadering van Werk in Uitvoering.

Woensdagochtend ons persuur. Soms worden de wethouders daarna nog gebeld voor meer informatie over een bepaald onderwerp. Zo ook woensdag. Onze journalist van het DvhN had goed speurwerk verricht en kwam er achter dat de gemeente Westerwolde één van de Cittaslow slakken die met het carnaval in Ter Apel de eerste prijs in de wacht hebben gesleept, aanbiedt aan Cittaslow Nederland. Daarmee hopen we Westerwolde weer op de kaart te zetten. Mooi dat deze Cittaslow slak vervolgens de wijde wereld intrekt en gaat verhuizen naar Orvieto in Italië waar Cittaslow is ontstaan. Zo weet men in de rest van Nederland en in Italië  dan maar even dat wij in Ter Apel een geweldig carnaval hebben!

 

Woensdagmiddag de jurering van de Grunneger Schriefwedstried. Der verhalen en gedichten worden anoniem beoordeeld en ik heb dus ook geen flauw idee wie de prijswinnaars zijn. Mooie verhalen en gedichten in het Gronings en in maart kunnen we weer genieten van de Grunneger Weke in Westerwolde.

Donderdag diverse interne vergaderingen. Vrijdag had ik vrij gepland in verband met de verjaardag van mijn dochter die de prachtige leeftijd van 22 jaar heeft bereikt.

En dan is het alweer weekend!

 

Blog Harrie.

Vanuit het koude, maar zonnige en prachtige Ameland, kijk ik even terug op mijn werkzaamheden van de afgelopen week.

De maandag was er overleg met verschillende disciplines en heb ik de programmabegroting door genomen.

Dinsdag was er de vaste collegevergadering en in de middag heb ik met meerdere mensen van de afdeling WMO  een aantal zaken besproken.

Woensdag ben ik naar  het provincie huis geweest in Groningen, voor een bestuurlijk overleg van het Verkeer-  en Vervoer Beraad. Hierin hebben wethouders van alle Groningse Gemeenten, het OV-Bureau, Rijkswaterstaat ,Politie, Openbaar ministerie,  en ANWB zitting. Het doel van dit overleg is om kennisuitwisseling te bevorderen en vraagstukken en activiteiten  af te stemmen op gebied verkeer en vervoer.

Vrijdagmiddag heb ik het Veiligheidslabel uitgereikt aan de Klimop school in mijn woonplaats  Ter Apelkanaal. Vorige week mocht ik deze al bij de Pork in Ter Apel uitreiken. Dit is al de negende school binnen onze gemeente die dit certificaat heeft ontvangt. Het was een feestelijke gebeurtenis, waarbij de kinderen hun fietsen hadden versierd. Men  heeft een goed schoolwerkplan waarin staat hoe deze school omgaat met het zo vroeg mogelijk de kinderen leren betrekken bij het verkeer.

En dan is het weekend. Even twee dagen uitwaaien op Ameland om vervolgens weer enthousiast aan week 9 te beginnen!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Blog Giny

Onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Ik begin nu aan mijn blog van week 7 terwijl het lijkt alsof we gisteren zijn geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Westerwolde.

Maandag begon met een overleg over diverse zaken die spelen in mijn portefeuille Cultuur. Met name Kamp De Beetse was een belangrijk onderwerp van gesprek.

Aansluitend ambtelijk overleg in het kader van de Participatiewet. Er spelen veel zaken, zoals het besluit van het college om de gemeenteraad voor te stellen uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling van de Volkskredietbank. Nu we gemeente Westerwolde zijn geworden is het zaak om keuzes te maken. We doen ook zaken met de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Met beide organisaties zijn de contacten prima maar er zal een keuze moeten worden gemaakt.

’s Avonds fractievergadering in Sellingen. Iedereen moet nog even wennen aan de nieuwe cyclus van de raadsvergaderingen.

Dinsdagochtend B&W vergadering en aansluitend bespraken we de ambities die dit college heeft voor de komende vier jaar. Ons coalitieakkoord zal worden vertaald in een collegeprogramma. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen en de nadere uitwerking hiervan vindt plaats in het collegeprogramma. Hier zullen we binnenkort mee starten.

Dinsdagavond bezocht ik der vergadering van de ondernemersvereniging in Sellingen. Een prima opkomst en ik werd enthousiast van het enthousiasme van deze ondernemers.  Mooi om op deze manier kennis te mogen maken met elkaar.

Woensdagochtend het persuur en aansluitend reed ik naar Sellingen voor onder andere overleg met economische zaken.

’s Avonds de raadsvergadering waarin het coalitieakkoord ter bespreking op de agenda stond. Er waren nog veel vragen en opmerkingen, maar zoals gezegd, er vindt nog een vertaling plaats naar het collegeprogramma.

Donderdagochtend bijtijds naar Appingedam voor een vergadering van de Volkskredietbank. Gelukkig bleek de voorspelde 5 centimeter sneeuw niet te vallen, dus was het niet nodig om extra vroeg te vertrekken.

’s Middags bracht ik een bezoek aan ons TDC (trainings- en diagnose centrum) in Ter Apel in het kader van kennismaking met de accountmanagers en werkcoaches.

Donderdagavond naar Zaal 12 in Vlagtwedde waar wij als college van B&W een kennismakingsbijeenkomst hadden met verenigingen, dorpsbelangen en andere belangstellenden.  Een volle zaal met rond de 250 belangstellenden.

De aanwezigen werden welkom geheten door twee grote Cittaslow slakken op het toneel. Als gemeente Westerwolde hebben wij een paar van de slakken van carnavalsvereniging “Een beetje meer” gekocht. Deze slakken zijn gebruikt tijdens de carnavalsoptocht en de voornoemde vereniging sleepte hiermee twee prijzen in de wacht!  Eén van de slakken zal worden aangeboden aan Cittaslow Nederland en op deze manier hopen we natuurlijk Westerwolde weer meer op de kaart te zetten!

En dan staat het weekend weer voor de deur. Even geen afspraken omdat ik nog steeds herstellende ben van het griepvirus. Dit geldt natuurlijk voor veel meer mensen. Laten we hopen dat het griepvirus hard op weg is om Nederland te verlaten!

Blog Harrie

Een week is zo weer voorbij, dus ga ik een nieuwe blog schrijven.

Het was  een week met vele activiteiten .

De maandag stond in het teken van meerder interne overleggen waarbij enkele zaken vanuit mijn portefeuilles werden besproken.

‘s Avonds hadden we nog onze fractievergadering ter voorbereiding op de aankomende raadsvergadering van woensdag.

Dinsdag was er weer tijd voor de wekelijkse college vergadering.

Woensdagochtend  hadden we het persuurtje.

‘s Middags had ik informatief overleg met  een organisatie en de ambtenaar over het scheiden van afval.  In de avond hadden we onze raadsvergadering in Sellingen waar die avond stevig werd gedebatteerd over het coalitieakkoord.

Donderdag mocht ik het verkeersveiligheidslabel uitreiken aan de school De Pork in Ter Apel . Dit label hebben ze ontvangen omdat ze met goed gevolg hebben deelgenomen aan een project verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes van en naar huis. Dit is een project in samenwerking met de provincie. Kinderen zijn immers zeer kwetsbaar in het verkeer.

Donderdag was er ‘s avonds de bijeenkomst met inwoners, dorpsvertegenwoordigers en bedrijfsleven uit de gemeente Westerwolde. Het doel van deze avond was kennis maken met het nieuwe college en iedere wethouder gaf een toelichting op zijn of haar portefeuilles.

En dan is het alweer vrijdag. Tijd om de stukken te lezen en vervolgens stond er nog een ambtelijk overleg op de agenda.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

Maandagochtend begon de week met een aantal interne overleggen. Maandagmiddag vergadering van het dagelijks bestuur van Synergon en aansluitend een vergadering van de stuurgroep Werk in Uitvoering. Er wordt voortvarend gewerkt aan het nieuw in te richten ontwikkelbedrijf.

Dinsdagochtend, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Daarna ’s middags een vergadering van het Algemeen Bestuur van Synergon waarin ook mijn collega wethouders Brunen en Potze zitting hebben.

Woensdagochtend ons persuur, waarbij de opkomst altijd prima is. We missen onze journalist Luc Drenthe. Luc is herstellende van een heupoperatie na een ongeval. Vanzelfsprekend wensen wij hem voorspoedige beterschap!

Na het persuur overleg met één van onze Westerwoldse ondernemers die mooie plannen heeft om meer toeristen naar ons gebied te trekken en hierbij de gemeente al in een vroeg stadium meeneemt.

Woensdagmiddag was er een bijeenkomst voor het college,  de managers en teamleiders van de gemeente Westerwolde. Doe hiervan was om nader kennis met elkaar te maken en samen de stip op de horizon voor Westerwolde te bespreken.

Donderdag tijd ingeruimd om stukken te lezen en even bij te praten met een aantal medewerkers.

Vrijdagochtend ontkwam ik ook niet aan de griepgolf en dus verplicht een dag rust.

Zaterdag waren we met ons college aanwezig bij de carnavalsoptocht in Ter Apel. Wat is er een werk verzet! Complimenten aan iedereen die op welke manier dan ook, dit prachtige evenement mogelijk heeft gemaakt. Ook dat zet Westerwolde weer geweldig op de kaart.

Een vooruitblik in mijn agenda laat zien dat ik volgende week vijf avonden bezet ben.  “Never a dull moment” in de gemeente Westerwolde!

 

Blog Harrie

Ook deze week stond de agenda weer vol gepland met allerlei afspraken.

Maandag was een dag met meerdere interne overleggen in het gemeentehuis te Wedde.

Dinsdag was er de vaste collegevergadering en ‘s middags zijn we met meerdere collega wethouders naar de algemene vergadering van Synergon geweest.

Woensdag hadden we weer  het persuurtje en in de middag had ik samen met een ambtenaar een gesprek met  een inwoner en hebben we gekeken naar een gezamenlijk oplossing . Het is belangrijk om als wethouder gemakkelijk bereikbaar te zijn voor onze inwoners.

De donderdag stond in het teken van energie. Op het wethouders overleg  ‘Energie’ van 13 september 2017 hadden de wethouders van meerdere Groninger gemeenten de wens en ambitie uitgesproken om intensiever samen te werken. Dit om het energieverbruik binnen de Groninger gemeenten terug te dringen. Op dit moment er wordt gewerkt aan een Groninger Energie Service collectief.

In de middag hadden we in Sellingen een meeting met alle teamleiders en managers van de verschillende afdelingen binnen de gemeente. De meeting stond in het kader van het beter elkaar leren kennen. Er werden er meerdere stellingen gedeponeerd.

Vrijdag voorbereiding voor het collegeoverleg door meerdere dossiers door te nemen. ‘s Middags stond er nog een gesprek met een ondernemer uit de Gemeente Westerwolde op de agenda.

De zaterdag stond natuurlijk, zoals mijn collega ook al in haar blog vermeldt, de carnavalsoptocht op de agenda. Gelukkig bleef het ’s middags droog. In het verleden heb ik een aantal keren zelf mogen deelnemen aan deze optocht en toch bijzonder om nu met ons college getuige te mogen zijn van alle geweldige  loopgroepen en wagens.

En dan is het alweer zondag. Tijd voor onze blog! We wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

Blog Giny

Maandagochtend begon met een aantal interne overleggen. Er was gelukkig nog net ruimte in de agenda om een afspraak van mijn college Harrie over te nemen, die, zoals zovelen, was geveld door de griep. Aansluitend mijn wekelijkse bezoek aan ons TDC in Vlagtwedde.

’s Middags had ik een kennismakingsgesprek met de directeur van de Volkskredietbank. Goed om elkaar even te zien voor de vergaderingen.

Dinsdag onze collegevergadering en aansluitend bezocht ik ons TDC in Ter Apel, waar ik werd bijgepraat over alle activiteiten die daar plaats vinden.

Door naar het gemeentehuis in Sellingen voor een vergadering met de werkgroep ‘Grunneger Weke’. Inmiddels ligt er een prachtig gevuld programma, waarbij het ‘Laidjesfestival’ voor de kinderen toch beslist weer een prachtige avond zal worden.

Inwoners, ook van buiten de gemeente Westerwolde, kunnen nog steeds meedoen aan de ‘schriefwedstried’!

Ook de Westerwoldse Landdag komt weer in het programma en het lijkt er op dat ook dit een traditie gaat worden. Binnenkort ontvangen alle inwoners van de gemeente Westerwolde weer de  flyer met activiteiten in de bus. Voor inwoners van buiten onze gemeente is deze ook te downloaden via onze gemeentelijke website!

Woensdagmiddag vergadering van het algemeen bestuur van Wedeka.

Donderdag begon met een overleg over het Ruiten Aa Concert, dat hopelijk in juni weer doorgang kan vinden. ’s Middags vergadering bij Synergon in het kader van Werk in Uitvoering.

Vrijdagavond bezochten we met ons, bijna voltallige college, de Buutavond in Ter Apel. Onze burgemeester maakte zijn debuut in de ton!

Deze week was ik iedere avond thuis. Dat is lang geleden en ik moet eerlijk zeggen dat ik dan toch even een dubbelcheck in mijn agenda doe…ben ik echt niets vergeten?

En dan is het al weer weekend. Los van de stukken die gelezen moeten worden, een rustig weekend.

 

Blog Harrie

Week vijf begon slecht voor mij. Geveld door de griep moest ik maandag toch wat afspraken afzeggen.

Dinsdag weer begonnen met onze B&W vergadering.

Woensdag ben ik voor eerste keer naar het WMO Oost-Groningen overleg  in Oude Pekela geweest. Er wordt volop gewerkt aan de inkoop procedure voor Beschermd  Wonen.

Woensdagavond was ik aanwezig in de sporthal  te Ter Apel . Hier worden, met subsidie van de gemeente, meerdere sportactiviteiten georganiseerd voor bewoners die moeilijk aan regulier sportaanbod kunnen deelnemen. Het was een groot succes, de deelnemers waren zeer enthousiast  en ik was onder de indruk van hoe sociaal men met elkaar omgaat. Deze week stond voetbal op het programma en  Harries Huizingh, ex- prof voetballer gaf een geweldige clinic. Leuk dat ik ook even mee mocht voetballen!  Het zou mooi zijn als we dit ook op meerdere plaatsen in onze  gemeente kunnen doen.

Donderdag overleg gehad met de provincie over bepaalde verkeerssituaties op de provinciale wegen in onze gemeente.

Vrijdag werd afgesloten met een geweldige carnavals  buutavond, waarbij vele vrijwillige en enthousiaste deelnemers een mooie feestavond verzorgden.  Ik hoop een ieder volgende week  zaterdag te zien tijdens de  geweldige jaarlijkse carnavalsoptocht in  Ter Apel. Wij zullen daar als voltallig college bij aanwezig zijn.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) toe!