Blog Giny

Maandagochtend begon met een overleg met de mensen van ‘De Wijnstok’ in Sellingen. De Wijnstok maakt deel uit van Stichting Gethsemane, een kerkelijke gemeente. Men huurt het pand van de gemeente. Ik maakte mij zorgen over het feit dat men ook hier een voedselbank wilde beginnen aangezien we in Sellingen ook al de voedselbank Zuidoost Groningen hebben. Gelukkig bleek er niets aan de hand, men ondersteunt juist die mensen die net geen beroep kunnen doen op de ‘reguliere’ voedselbank en het gaat in onze gemeente slechts om enkele gezinnen.  Op zich is het prima dat mensen die dat nodig hebben een beroep kunnen doen op een voedselbank, maar liever zie ik toch dat onze inwoners maximaal worden ondersteund om uit de positie te komen waarin zij noodzakelijkerwijs gebruik moeten maken van deze voorzieningen. Als gemeente hebben wij hierin ook een taak zoals het actief begeleiden van inwoners naar betaald werk en adequate schuldhulpverlening. Toch goed om regelmatig in gesprek te zijn.

Aansluitend een uitgebreid interview met Paul Abrahams van de Kanaalstreek voor de rubriek ‘Hemd van het lijf’.

Later in de middag ambtelijk overleg over het raadsvoorstel inzake de mogelijke verwerving van de barak uit Tiendeveen voor Kamp de Beetse. In 2011 heeft de toenmalige gemeente Vlagtwedde de barak in Kamp de Beetse gekocht en later werden plannen gemaakt om het gehele terrein als herinneringskamp opnieuw in te richten. De barak in Tiendeveen in particulier eigendom en er is nu een kans om deze barak te kunnen kopen.  Afgelopen week vertelden de mensen van de werkgroep dat zijn zorgvuldig en uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de barak uit Tiendeveen en nu blijkt dat deze barak met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig is uit het voormalig Kamp Slangenborg in Sellingen. Ook voor de werkgroep was dit een verrassing en men is verheugd dat deze barak, als de gemeenteraad het geld beschikbaar wil stellen, toch weer terugkomt in Westerwolde.

Dinsdag collegevergadering en ’s avonds bezochten de laatste politieke debatavond in onze buurgemeente Pekela. Prima avond met als forumleider Hendrik Klap die de klappen van de politieke zwepen vanzelfsprekend nog niet is verleerd.

Woensdag ambtelijk overleg over de BKR  (Beeldende Kunstenaars Regeling) collectie. De BKR-regeling bestaat al bijna 30 jaar niet meer. Destijds ontvingen kunstenaar als de aan de voorwaarden voldeden een uitkering in ruil voor het maken van kunst. Zaak is nu om in Westerwolde al die werken in beeld te hebben waarna deze vervolgens aan de kunstenaars zelf te koop moeten worden aangeboden. In het noorden van de gemeente is de lijst met kunstwerken al aardig compleet, het andere deel van de gemeente volgt nu.

Donderdagochtend ging ik al vroeg op pas als bijrijder van Wiebe Klijnstra van RTV Noord. We blikten de hele ochtend terug op de Grunneger Weke in Westerwolde en bezochten tevens Kamp de Beetse om daar met de werkgroep in gesprek te gaan.

’s Avonds de (besloten) ‘voorpremière’ van de Cittaslow film van Westerwolde voor de supporters van Cittaslow. De film is prachtig geworden en we willen hiermee Westerwolde toeristisch op de kaart zetten. De eerste aanzet is er en nu moet dit verder ‘uitgebouwd’ worden.

Zaterdagavond vierde RTV Westerwolde haar 25-jarig jubileum. Een knappe prestatie om al die uren radio en de website van Westerwolde Actueel steeds maar weer te vullen. Met 111 vrijwilligers die al hun energie en passie hierin steken verdient dat een groot compliment. Ik mocht de reizende foto expositie openen. Een kleine collectie van foto’s gemaakt door de fotografen van Westerwolde Actueel die Westerwolde op haar mooist laat zien.

 

Blog Harrie

Deze week is de Lente begonnen. Maar helaas zijn de temperaturen aan de frisse kant.

Ook stond deze week in het teken van  de gemeentelijke verkiezingen en het referendum .

Dinsdag avond ben ik samen met  Giny naar het verkiezingsdebat in Nieuwe Pekela geweest.

De stalmeester was Hendrik Klap.

Bij de verkiezingsuitslag  bleek maar weer dat de lokale partijen het weer prima hebben gedaan

De landelijke politiek wordt steeds meer op afstand gezet .

Enkele overleggen die ik deze week heb gevoerd zijn o.a verkeer en vervoer. Hier zijn de knelpunten betreffende het vervoer besproken en we gaan de komende tijd inventariseren welke vervoersstromingen er zijn binnen de gemeente .

De enquête betreffende het afvalbeleid is door vele inwoners ingevuld en ik wil hierbij iedereen  bedanken. Over de uitslag  zal later  gecommuniceerd worden.

Deze week was ik uit genodigd om een demonstratie bij te wonen van een kleine Kolkenzuiger. Deze machine kan zelf de deksel van de kolken halen en kan daardoor door een persoon bediend worden. Ook kan deze machine gemakkelijk omgebouwd worden tot een veegmachine.

 

Zaterdag was ik aanwezig  in Vlagtwedde op de oefenploegdag van stichting Bovem. Hier waren 20 oldtimertrekkers, die 4 ha land geploegd hebben op nostalgische wijze.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

 

 

Blog Giny

Oflopen weke was het Grunneger Weke in Westerwôl. Zoas ik beloofd har, schrief ik mien blog in ons aigen dialect.

Wie hadden weke hierveur op vraidag al ons  laidjesfestival had en de schriefwedstried en doar heb ik vlede weke al aandacht aan besteed in mien blog.

Zundagoavend was d’r n kerkdainst in kerke van Bourtang. Domie Struif zol hier preken mor dei was zaik. In zien stee kwam domie Pieterman oet Niekerk en ik mout zeggen dat het een schiere dainst was.

Moandagmörgen mos ik al op tied in Jispinghoezen wezen bie de school. Mit kinder, onderwiezers en wat olluu d’r bie hebben wie de Grunneger vlaage hesen en mit mekoar het Grunnings volkslaid zongen.

Votdoadelijk deur noar t gemaintehoes in Wedde woar ik overleg har over socioale zoaken en zuks wat meer.

Dinsdagmörgen zoas aal weke vergoadern van ons college. Aansloetend hadden wie nog overleg mit  de GOC (Gemeentelijke Overlegcommissie van LTO Noord).  Wie binnen een agrarische gemainte en den is het slim belangriek om in contact te bieven mit dizze luu.

Dinsdagoavend was de lezen van Jochem Abbes in de bibiothaik in Troapel. Zoal was vol en dat is aal joar zo as Jochem wat komt vertellen. Dit moal ging het over hou of Westerwôl stoatkundig en politiek veranderde in de 16e eeuw. Jochem ken doar aibels schier over verhoalen.

 

 

 

Woensdagmörgen gingen de kinder van drei scholen oet Westerwôl het Ganzepad lopen in Vraischeloo en vot doarna mit mekoar zingen in het ‘Bostheather’ mit meziek van Edwin Jongedijk. Wat een aanwinst dit theoater veur Westerwôl. Ik zai dizze zummer doar gewis artiesten hier een veurstellen geven.

Weerom in het gemaintehoes wat ambtelijke vergoaderns en dou wol de journalist van het Westerwolds Lougblad mie geern even interviewen over het 100 joarig bestoan van de onderemersverainen in Vlagtwedde.  Ie lezen dat aankomende weke  of ’n weke loater wel in t Lougblad.

Deur noar ons TDC in Vlagtwedde om ofschaid te nemen van ain van de luu van Wedeka dei ’n baarg veur ons doan het en mit penzioun ging.

Dunderdagmörgen eerst noar t gemaintehoes in Zèlng veur n vergoadern.  Dou deur noar de bibliothaik in Troapel woar ik een Grunneger verhoal aan de kinder van de basisschool veurlezen mos. Verhoal ging over laimeerstiekje dei verdraitig  omreden dat hai aans was as aandern. Kinder hebben het verhoal oardig nuuver mitkregen.

Drokke dag want ik mos mie hoasten om op tied in Ten Boer te wezen veur vergoadern van de VGG (Verainen van Grunneger Gemainten). Ik was bliede dat ze doar van opschaiten holden want ik mos ja weer om zeuven uur in de RSG wezen veur de ‘Pubquiz’.  Stoere vroagen zaten d’r mank mor wie hebben ons nait verveeld. Veur volgens joar mouten wie wel wat meer hazzenschraben aans zoi ik dei aiwige roem zwoar in. Eerste pries ging noar de luu van Museum De Olde Wolden en eerlieks… dik verdaind!

De pazzipanten van Gemaintebelangen hebben beter doan as de wetholders, mor doar hebben wie wieder gain hikhakkerij om had.

Vraidag baarg lezen en ’s oavends bin ik noar de filmoavend in Zaal 12 west. Wie kregen olle films te zain en luu dei in de zoal zaten hadden d’r veul dieverdoatsie aan. Meroakel schier as joe aal dei opmaarkens heuren as d’r weer n bekende veurbie kwam. Ik heb nooit waiten dat de eerappels pas in 1750 noar Westerwôl kwamen vanoet Amerikoa. Op film was te zain hou luu dou de eerste eerappels omdraaiden en keken of ze biekant vergiftigd werden.

Ik had mien moe mitnomen en dei zai groalde as ze weer n bekende zag. Mout zeggen dat d’r bie heur nog hailendal gain sproake is van slietoazie aan t benul.

Zotterdag noar Zèlgn woar in het gemaintehoes de Westerwolde Landdag was. Was veul loperij mor slim sneu dat het zo ieselijke kold was.  Mit n kenonschot heb ik de Landdag opend en Klaas Spekken het doarnoa nog ons Westerwolds Volkslaid zongen.

’s Nommerdoags werden wie opschrikt deur de tieden dat d’r aan de Weenderstroate haile grote brand was. Het begroot mie ieslijk veur dei ondernemer. Gelokkig binnen d’r gain slachtoffers te betreuren, mor zo’n mooi bedrief dei heur raive in vlammen op zugt goan is slim. ’t Is nait alennig de ondernemers mor zie hadden ook ’n baarg luu aan ’t waark. Ik wens aal dei t aangait hail veul staarkte.

Spietig dat de Grunneger Weke weer achter de rugge is, mor aankomende week dut Radio Noord het nog  even over en mag ik nog even mitdoun. Ik goa dunderdagmörgen om zeuven uur (wat heb ik nou toch weer ofproat??) mit Wiebe van RTV Noord op pad om even terugge te kieken op de Grunneger Weke in Westerwolde. Ie mouten mor even luustern.

En den is het weer zotterdagoavend en docht ik… ik begun mor vast mit mien blog want zundag is d’r ook altied aanders wat te doun.

Blog Harrie

Maandag  meerdere interne overleggen gevoerd onder andere met  het WMO team .

Dinsdag

Het  wekelijks college overleg en daarna  een overleg met een delegatie van de LTO waarbij onder anderen onderwerpen als zon en windenergie aan de orde kwamen.

Daarna had ik een overleg met Renewi voorheen van Gansewinkel over de inzamelplaats van grofvuil in Ter Apel .

Woensdag.

Er  was geen persuurtje deze week en ik ben ‘s avonds naar de een voorlichtingscampagne geweest in de Oosterpoort te Groningen . Het ging hier over informatie betreffende slapen en apneu. Ook waren er nieuwe ontwikkelingen betreffende een aantal hulpmiddelen .

Donderdag.

Interne overleg gehad over duurzaamheid en ‘s avonds mee gestaan als college met de pubquiz die in het kader van de Grunneger Weke werd georganiseerd door de RSG in Ter Apel. Er waren 19 teams vertegenwoordigd en wij als college hadden een goede uitslag.

Vrijdag.

Stukken lezen ter voorbereiding van de collegevergadering van aanstaande dinsdag. ‘s Avonds met enkele leden van de personeelsvereniging van de gemeente Westerwolde naar de Schuttersvereniging De Klapster schutters  geweest in Zandberg.  Hier was een toernooi voor meerdere bedrijven uit de omgeving waar de gemeente al meerdere jaren ook vertegenwoordigd is. De uitslag was goed er werd door het team gemiddeld 10.3 geschoten.

Zaterdag.

Ik mocht de prijsuitreiking doen van het NK koppel sjoelen in de sporthal in Ter Apel. De sjoelvereniging van Ter Apel bestond 40 jaar en hadden de eer om dit toernooi te organiseren. Er was een goede opkomst en er werden meerdere prijzen in verschillende klassen uitgereikt .

En dan is het al weer weekend. We wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

Maandag zou de week beginnen met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in zicht’. Zou… want toen ik in het betreffende gemeentehuis aankwam bleek de vergadering te zijn geannuleerd.  Beetje jammer van de tijd, maar vervolgens weer wat ruimte in de agenda.

’s Middags ambtelijk overleg inzake participatie en de SW.  Ik ben erg blij met de ambtelijke ondersteuning in deze portefeuille.  Onze medewerkers zijn zeer proactief en met stevige kennis van zaken adviseren zij mij op een zeer professionele manier.

Aansluitend overleg dan wel nadere kennismaking met de secretaris van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten). De VGG zet zich in voor de 20 gemeenten in de provincie Groningen en assisteert gemeenten bij het gezamenlijk behartigen van belangen, het delen van kennis en het organiseren van tijdelijke werkzaamheden.

Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering.

Dinsdagochtend, zoals gebruikelijk, onze collegevergadering.  Daarna ambtelijk overleg over ‘Kamp de Beetse’.

Vervolgens stond er werkoverleg met de projectleider van ons TDC in Vlagtwedde op de agenda. Hel zinvol omdat je als bestuurder dan uit eerste hand informatie krijgt over wat er allemaal speelt.

Woensdagochtend persuur. Een klein historisch momentje: we kregen voor het eerst koffie in het nieuwe servies van de gemeente Westerwolde. Is was bijzonder verheugd om op de kopjes het prachtige wapen van de gemeente Westerwolde te zien!

Woensdagavond commissievergadering waarin de eerste begroting va de gemeente Westerwolde werd besproken. In overleg met de toenmalige gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde is afgesproken om de eerste begroting beleidsarm in te steken. De begroting laat een positief saldo zien van bijna een ton. Ook de meerjarenraming tot en met 2021 toont een voordelig saldo. Er waren nog veel vragen vanuit de raad maar ook complimenten voor de ambtelijk medewerkers die in zo’n korte tijd deze begroting hebben gemaakt.

Vrijdag mocht ik aanwezig zijn bij de jaarvergadering van de Industriekring in Ter Apel. De vergadering vond plaats bij CHD Eefting landbouwspuitmachines. Wat een prachtig bedrijf!

Na de vergadering direct door naar de sporthal in Ter Apel waar met ons “Westerwolds Laidjesfestival’  de ‘Grunneger Weke’ werd geopend.  Er deden tien scholen mee en het was wederom een fantastische avond.  Mooi om te zien hoe de kinderen bezig zijn met de Groninger taal door de muziek.

Zaterdagavond de prijsuitreiking van de ‘Schriefwedstried’ in De Meet in Bellingwolde. Ook dit jaar zijn er weer prachtige verhalen en gedichten ingezonden. Het is een cliché maar de jurering is niet eenvoudig. Alle winnaars vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd!

Zondagavond staat de “Grunneger kerkdainst’ op de agenda. Deze dienst wordt gehouden in Bourtange en de voorganger is de 83 jarige blinde Ds. Struif.

En dan is het weekend weer voorbij. Volgende week gaan we verder met de Grunneger Weke in Westerwolde. Mijn blog zal dan in het Gronings te lezen zijn.

Blog Harrie

Maandag had ik overleg met een afvalverzamelaar,  die tevens ook een afvalverwerker is. Het  was een oriënterend gesprek . Afval staat  de laatste tijd veel in de belangstelling. Ook hebben we  deze week een groot aantal bewoners van onze gemeente  een enquête gekregen waar de burgers kunnen mee denken over het verzamelen en verwerken van afval.

Deze enquête wordt   ook digitaal  aangeleverd  en staat op de  website  van de gemeente Westerwolde. www.westerwolde.nl. ik  hoop dat er veel burgers mee doen aan deze enquête .

Dinsdag zoals gebruikelijk de collegevergadering en ‘s middags ambtelijke bespreking over de WMO.

Woensdagochtend persuur en ‘s middags overleg inzake het vervoer binnen onze gemeente.

‘s Avonds de commissie vergadering  waarbij  de begroting werd besproken.

Donderdagochtend werkbezoek gebracht aan  Zorggroep Meander  op de locatie   Woonservicecentrum Kloosterheerd  in Ter Apel. Hier bevindt zich een kamer waar men voor in aanmerking komt als er sprake is van tijdelijk opvang bij ziekte. Dit is een project dat door onze gemeente wordt ondersteund.

Vrijdagochtend een overleg gehad met een grote delegatie inwoners van de Ulsderweg uit Klein-Ulsda . Volgens de bewoners is de snelheid nog te hoog ondanks al genomen maatregelen. Bij dit overleg waren ambtelijk medewerkers en de wijkagent aanwezig. Het was een goed overleg en er is vervolg afspraak gemaakt.

In de middag had ik bestuurlijk overleg  in Groningen waarbij  het ging over beschermd wonen en opvang van verwarde personen.

‘s Avonds was er het startschot van de Grunneger Weke in de sporthal in Ter Apel met het Grunneger  Laidjesfestival . Het was een succesvolle avond waarbij vele leerlingen van meerdere basisscholen aanwezig waren en zongen prachtige liedjes in het Gronings.

Zaterdag ochtend was ik bij  NL-Doet actie in Wedde aanwezig. Wij hebben daar met een grote groep vrijwilligers zwerfafval verzameld en juist nu het afval veel in de belangstelling staat. Er werd veel werfvuil verzameld. Beetje jammer dat ik daarbij ook een pen van de gemeente Westerwolde aantrof..

Er komt vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen . Dit is een doorbraak en misschien is er dan ook minder zwerfafval zoals ik zaterdag  zelf kon constateren . De ochtend was prima geregeld in Wedde en we werden goed verzorgd met koffie en na afloop heerlijke snert.

Zaterdag avond was ik aanwezig bij de finale  van de Grunneger schrijfwedstrijd in de Meet in Bellingwolde. Ook dit jaar waren er prachtige gedichten en verhalen in het Gronings  en was er mooie muziek van twee Groninger bands.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe

Blog Giny

Afgelopen week was het, in verband met de voorjaarsvakantie, behoorlijk rustig in onze gemeentehuizen.

Maandagochtend begon met een ambtelijk overleg met de afdeling communicatie. Er ligt een plan om bij de gemeentehuizen een digitale informatiezuil te realiseren zodat we steeds zeer actuele informatie met onze inwoners kunnen delen. Ook spraken we over de wens die leeft bij inwoners om de mogelijkheden te bezien tot het plaatsen van digitale borden bij de ingang van onze grote kernen.

’s Middags uitgebreid ambtelijk overleg over de Participatiewet en de SW bedrijven. De opbouw van het nieuwe Werk in Uitvoeringsbedrijf verloopt voorspoedig.

Dinsdag, zoals gebruikelijk collegevergadering. Dinsdagavond stond ons coalitieoverleg op de agenda.

Woensdagochtend persuur. Aansluitend een aantal vergaderingen in het gemeentehuis in Sellingen, onder andere met het bestuur van het Vestingmuseum Oudeschans.  De archeologisch vondsten, voornamelijk uit de 16e en 17e eeuw, vormen de basis van de collectie van het Vestingmuseum Oudeschans.  Het museum draait voornamelijk op vrijwilligers en het valt niet mee om voldoende vrijwilligers te behouden.

Donderdag en vrijdag had ik twee dagen voorjaarsvakantie hoewel de term voorjaarsvakantie dit jaar niet de juiste was. Met temperaturen ver onder nul en een straffe oostenwind kon je moeilijk van voorjaar spreken.

De komende week laat mijn agenda niet veel lege plekken zien en ook de avonden zijn, op één na, gevuld met vergaderingen en natuurlijk de eerste activiteiten van onze ‘Grunneger Weke’ in Westerwolde die op vrijdag 9 maart begint. De flyer van de ‘Grunneger Weke’ is huis aan huis verspreid en eveneens gepubliceerd op onze gemeentelijke website. We hopen dat er veel belangstelling zal zijn voor de diverse activiteiten!

 

Blog Harrie

Deze week een echte winterse periode waarin de kinderen vrij waren en konden genieten op het ijs en zelfs ik heb nog even op de ijsbaan in Ter Apelkanaal een paar baantjes getrokken.

Maandag stond in het teken van meerdere overleggen en had vanuit mijn portefeuille overleg met medewerkers van de provincie. We hebben een aantal zaken besproken naar aanleiding van de schouw van de provinciale wegen die we samen met de provincie in februari hebben gedaan .

Dinsdag hadden we onze vaste collegevergadering en hebben we het thema ‘Duurzaamheid besproken.

Volgens de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling is duurzaamheid een breed begrip en een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het  vermogen van de toekomstige generaties  in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Woensdag stond het persuurtje weer op het programma en kwamen er meerdere zaken  aan de orde. Vanzelfsprekend werden er ook vragen gesteld over de begroting.

Donderdag en vrijdag waren er geen afspraken en had ik tijd om in Sellingen stukken te lezen en even binnen te lopen bij verschillende afdelingen.

Zondag tijdens  mijn wekelijke fietstocht kwam ik de fundering tegen van de veel besproken kabelbaan . Dus de start is gemaakt ondanks de vrieskou. Der verwachting is dat de kabelbaan voor het toeristenseizoen gereed zal zijn.

 

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) toe!