Blog Giny

Maandag een aantal interne overleggen. Maandagavond stond weer de inwonersbijeenkomst in Ter Apel op de agenda. Als college vinden we het erg belangrijk om met de inwoners uit Ter Apel in gesprek te blijven over de veiligheid. Goed dat er ook een aantal ondernemers aanwezig waren die vanuit hun ervaringen in de praktijk een belangrijke inbreng hebben en ook een aantal zeer bruikbare tips hebben.

Dinsdag, na onze gebruikelijke B&W vergadering., stond een overleg tussen college en het management team op de agenda waarbij ‘Wonen’ en ‘Participatie’ uitgebreid werd besproken.

Dinsdagavond was er een bijeenkomst in Westerwolde met onze Cittaslow supporters. Tijdens deze avond mochten we tien nieuwe Cittaslow supporters verwelkomen. Inmiddels staat de teller op 125 supporters, die allemaal enthousiast de kernwaarden van het Cittaslow keurmerk willen uitdragen.

Als spreker was Gerard Duursma aanwezig. Hij is een specialist op het gebied van online marketing. Laat dat nou net zijn wat wij in Westerwolde nodig hebben. We willen graag Westerwolde goed op de kaart zetten en volgens mij zijn we met z’n allen nog vaak veel te bescheiden. Op zeer inspirerende wijze nam Gerard ons mee in de wereld van Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp en Snapchat. De mogelijkheden voor online marketing zijn onvoorstelbaar groot als je tenminste op de juiste wijze gebruik maakt van deze social media platforms. Er is nog veel te leren en de techniek stelt ons in staat om Westerwolde goed op de kaart te zetten op de juiste manier. Wordt zeker vervolgd!

Woensdagmiddag vergadering bij Synergon over het nieuwe uitvoeringsbedrijf. Het nieuwe  werkbedrijf voor de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde begint vorm te krijgen en ik heb er alle vertrouwen in dat dit werkbedrijf (waarvan de nieuwe naam voor de zomer bekend zal zijn) de samenwerking op het gebied van participatie kan versterken en recht zal doen aan de naam van het verschenen rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’.

Donderdagochtend stond een vergadering van het algemeen bestuur van de Volkskredietbank op de agenda. Er wordt binnenkort begonnen met het onderzoek wat mogelijke uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Westerwolde zou betekenen. Als de uitkomst hiervan bekend is zal onze gemeenteraad een beslissing moeten nemen over al dan niet uittreden. De verwachting is dat dit pas na de zomer duidelijk zal worden.

Vrijdag was het Koningsdag en mocht ik bij Zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham de vlag hijsen. Muziekvereniging DOK uit Blijham speelde het volkslied en gaf daarna voor de bewoners ook nog en prachtig mini concert.

Na het officiële gedeelte was er tijd om nog samen koffie te drinken en ook de ‘oranjebitter’ mocht natuurlijk niet ontbreken om de verjaardag van onze Koning te vieren.

En dan is het weer weekend. Volgende week is het meivakantie en ik kijk uit naar een paar dagen vrij!

Blog Harrie

De maandag begon zoals elke maandag met verschillende portefeuille overleggen, zoals zorg, milieu en duurzaamheid. ‘s Avonds was er een Inwonersbijeenkomst over het “ Veiligheidsgevoel in Ter Apel”. Deze bijeenkomst is om te horen hoe de bewoners de veiligheid in Ter Apel ervaren. Bij deze bijeenkomst waren ook meerdere winkeliers aanwezig. Met name de zorg over het vervreemden van artikelen uit de winkels is groot. Belangrijk is dan ook dat het politiebureau open blijft in Ter Apel. Nadat de burgemeester de aanwezigen had verwelkomt, kwam de politie met een presentatie over het nieuwe werken van het politieteam in Westerwolde. Daarna kon men in gesprek gaan met meerdere instanties , zoals COA, IND, Politie , Gemeente, DT&V en de Vreemdelingen politie. Ook waren er enkele raadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig.

Dinsdag meerdere presentaties gehad over Sociaal Domein en Wonen. Hier worden de ambities uitgesproken voor de komende jaren.

Woensdag het wekelijkse persuur. ‘s Middags heb ik wethouder Bart Huizing vervangen en mocht samen met Wethouder Goziena Brongers (gemeente Stadskanaal)het startsein geven voor de aanleg van glasvezel bij huishoudens in het buitengebied van beide gemeenten. Dit gebeurde bij het recent geplaatste hoofdverdeelstation ( popstation) in Vledderhuizen. Glasvezel staat voor supersnelinternet.

De Stichting Snel Internet o.l.v. Ben Olde Agterhuis, heeft laten zien zelf ook supersnel te zijn. In ongekend tempo, waar zelfs Mabin van schrok, wist deze club (vrijwilligers), samen met onze gemeente, de voorwaarden te scheppen voor een haalbare business case voor de aanleg van glasvezel. En hier mogen wij als gemeente trots op zijn.

Woensdagavond was ik uitgenodigd om deel te nemen bij de “ Vrolijke Eetclub van Ter Apel” , voorheen opgericht door Fenny Hofkamp.

Marja Oortwijn heeft 2 jaar geleden dit opgepakt en kookt elke woensdagavond, samen met enthousiaste vrijwilligers voor een grote groep mensen met een verstandelijke beperking.

Dit vindt plaats in het Theehuis van de NOVO. Marja vertelde dat het altijd vol was: “We eten als een grote familie bij elkaar en de sfeer is fantastisch! Elke week steunt Jumbo uit Ter Apel ons een beetje want dit wordt niet gefinancierd. We kunnen het net redden van de bijdrage die de cliënten betalen. Ook hebben we met enig regelmaat een gast, zelfs de Kloosterwiekers hebben bij ons gegeten.”

Zelf heb ik het een bijzonder gezellige avond gevonden, het eten was heerlijk en ja dan moet er afgewassen worden en natuurlijk draag ik daaraan mijn steentje bij.

Op 18 mei is er een Disco-avond georganiseerd in het buurthuis ‘t Streekje van 19.30 – 22.30 uur.

Donderdag was ik in het gemeentehuis in Sellingen, hier was ik getuige van de uitreiking van een zestal Koninklijke Onderscheidingen aan verschillende burgers uit de gemeente.

Vrijdag was het Koningsdag en dan is het gemeentehuis gesloten.

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

Blog Giny

Maandag stond de dag vol gepland met interne overleggen. Maandagavond fractievergadering in het gemeentehuis in Wedde. Er is altijd een goede opkomst, ook van onze leden.

Dinsdag strak  in de tijd voor wat betreft de collegevergadering. Dit in verband met het feit dat ‘s middags de herdenkingsdienst voor burgemeester Pieter Smit op de agenda stond. Het was een indrukwekkende bijeenkomst in de Klinker met een toespraak van de locoburgemeester die alle aanwezigen echt raakte.

Dinsdagavond een vergadering van de Stichting Wandelen in Westerwolde. In deze vergadering werd afscheid genomen van onze voormalig wethouder Seine Lok die zitting had in het Comité van Advies en werd ik als zijn opvolger benoemd. Wat een enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk zeer kritisch toezien op de wandelroutes in Westerwolde en erg druk zijn met het organiseren van het wandelweekend in Westerwolde. Dit jaar is dat op 23 en 24 juni. Het is hét wandelevenement van Westerwolde. Twee dagen struinen door een afwisselend en verrassend landschap en de rijke historie van Westerwolde. Er hebben zich inmiddels al bijna 400 mensen aangemeld en de verwachting is dat er nog vele zullen volgen.

Woensdag een drukke vergaderdag. ’s Avonds de commissievergadering in Sellingen waar vanuit mijn portefeuille drie onderwerpen stond geagendeerd; de begroting van de Stichting Vesting Bourtange, de verlenging van de zendmachtiging van de Stichting Lokale Omroep Westerwolde voor de nieuwe gemeente Westerwolde en visiedocument herinneringscentrum Kamp De Beetse waarbij tevens aan de raad werd gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,= (incl. btw) ten behoeve van het verwerven van een barak voor het voormalige Kamp de Beetse. De eerste twee agendapunten gaven geen stof tot discussie, het laatste wel. Met name over de opbouw van de kosten kwamen veel vragen. In de volgende raadsvergadering zullen er nog een aantal zaken worden verduidelijkt.

Donderdag veel ambtelijke vergaderingen en vrijdag tijd ingeruimd om stukken te lezen.  Het weekend was druk met op zaterdagochtend de open dag van de Industriekring in Ter Apel waar ik met onze burgemeester een prachtige rondleiding kreeg. We bezochten onder andere het bedrijf Laude het prachtige technieklokaal van de RSG in Ter Apel.

Daarna door naar Ter Apel waar bij Rolloek de uitreiking van de Gouden Spaarmunt in Ter Apel  plaatsvond. Een mooi initiatief; de lokale ondernemers, die niet zijn bij een landelijke winkelketen zijn aangesloten, hebben nu een eigen spaarmunt. Klanten kunnen de gespaarde munten bij alle aangesloten bedrijven inwisselen. Prima samenwerking van ondernemers uit Groningen een Drenthe!

 

Vervolgens de herdenking van 450 jaar verovering Huis te Wedde waar een plaquette werd onthuld. De gebeurtenissen in Wedde vormden de “opmaat” naar  de Slag bij Heiligerlee en de Tachtigjarige Oorlog. De eerste aanzet tot een staatsrechtelijke Nederland begon dus in Westerwolde!

Zaterdagavond naar het Jubileumconcert  van de Muziekvereniging DOK Blijham. We kregen in vogelvlucht een presentatie over de 70 jaren. Wat een prachtige muziekvereniging is dit! Blijham mag daar met recht trots op zijn!

Zondagmiddag naar de opening van de tentoonstelling ‘24K XL’ in museum De Oude Wolden in Bellingwolde.  Een prachtige expositie van tien kunstenaars uit onze regio en Duitsland. Zeker de moeite van het bezoeken waard!

En dan is het zondagavond. Tijd om onze blog te plaatsen.

Blog Harrie

Deze week hebben we kunnen genieten van het prachtige weer.

Ondanks dat gaat alles gewoon door en beginnen we op maandag aan het vaste overleg met meerdere ambtenaren. ‘s Avonds vond de fractievergadering in Wedde plaats ter voorbereiding voor de raadscommissievergadering op woensdag 18 april.

Een belangrijk punt wat op de agenda stond was de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 ( APV). Ter sprake kwam o.a het nachtvissen, alcoholgebruik en over de regels betreffende het plaatsen van reclameborden.

Verder kwam aan de orde het visiedocument  “ Kamp de Beetse”. We hebben hetvoornemen om een tweede barak aan te schaffen.

Dinsdagmorgen begonnen met een programma presentatie over veiligheid. Hierbij aanwezig waren  het college, de teamleiders en het management van alle afdelingen. Dit is de eerste aanzet voor de programmabegroting 2019 van de gemeente Westerwolde.

Dinsdagmiddag zijn we met het voltallige college naar de herdenkingsdienst geweest van Pieter Smit, burgemeester van onze buurtgemeente Oldambt. Het was een indrukwekkend afscheid.

Woensdagochtend werd het programma presentatie van sport, cultuur en recreatie voorgelegd, samen met het college, de teamleiders en management van de gemeente Westerwolde.

De avond stond in het teken van commissievergadering die in het gemeentehuis in Sellingen plaatsvond.

Het agendapunt : ‘Rapportage situatie Ter Apel’ kon wegens tijdsgebrek niet worden behandeld en zal later op de agenda terug komen.

Donderdag werden programmapresentaties gehouden over onderwijs en openbare ruimte.

Vrijdagmorgen had ik bestuurlijk overleg in Groningen met bestuurders van meerdere Groninger gemeenten. Belangrijke thema’s die hier aan de orde kwamen waren o.a “ School als Wijk”, een project vroegtijdige onderkenning van jeugd problematiek. Men wil dit continueren als basisvoorziening. Ook kwam nog aan de orde ‘Inkoop Beschermd wonen en opvang’. Deze procedures zijn lopende.

Wij wensen alle lezers weer een goede  (werk)week toe!

Blog Giny

Maandag eerst een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Synergon. Aansluitend de vergadering van de stuurgroep van Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf dat wordt gebouwd na het Akkoord van Westerlee. Het Akkoord van Westerlee is bedoeld om een betere samenwerking in de regio te creëren zodat meer mensen kunnen uitstromen naar een betaalde baan.

De gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenten Pekela, Oldambt en Westerwolde de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van langdurige werkeloosheid met behoud van ‘couleur locale’. Dat betekent dat wij als gemeente Westerwolde wel meedoen maar daarnaast wel sturing houden op onze eigen TDC’s.

Het is nog steeds jammer dat de gemeenten Stadskanaal en Veendam niet meedoen in het ‘Akkoord van Westerlee’. Immers, de opgave die er nu ligt in het kader van de Participatiewet, betekent dat we ons als regio sterk moeten maken om de problematiek het hoofd te kunnen bieden.

Dinsdag onze collegevergadering. Rond de middag wordt de vergadering afgesloten en is er nog tijd voor andere afspraken.

Dinsdagavond wilde ik net op weg gaan naar ons coalitieoverleg toen het bericht van overlijden van Pieter Smit bekend werd.  Dat zijn momenten die je je over tien jaar nog zo voor de geest kunt halen. Onwerkelijk en niet te geloven. Een ontzettend kundig bestuurder die dichtbij de inwoners van Oldambt stond. Dat hij een mensen mens was blijkt wel uit de overweldigende reacties van de inwoners van zijn gemeente. Nog maar 54 jaar…midden in het leven en dan zo plotseling… Wat een dramatisch verlies voor zijn vrouw en kinderen die we natuurlijk heel veel kracht wensen om dit verlies te kunnen accepteren. Oldambt verliest een echte burgervader en de regio verliest een daadkrachtige bestuurder met een enorm relativeringsvermogen.

In ons coalitieoverleg blikten we terug op de raadsvergadering en het is goed om elkaar feedback te geven. De sfeer is open en ontspannen en avonden als deze zijn belangrijk om elkaar scherp te houden.

Woensdagochtend heel vroeg richting Sellingen waar om 07.00 uur het ontbijt van BNI Stadskanaal in het gemeentehuis was georganiseerd. Goed om ook de ondernemers uit Stadskanaal en omgeving op deze manier te leren kennen. Onze accountmanagers hadden een kandidaat meegenomen die zichzelf tijdens het ontbijt mocht voorstellen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze kandidate binnenkort een baan zal krijgen. Overigens heel erg dapper dat je als werkzoekende je op deze manier wilt presenteren. Complimenten voor deze dame!

Woensdagmiddag bracht ik met twee ambtenaren een werkbezoek aan Wedeka in Ter Apel. Fantastisch om te zien hoe de medewerkers in beschut werk zich vol overgave storten op het productiewerk en hoe collegiaal men met elkaar omgaat.

Donderdagmiddag was ik aanwezig bij het afscheid van burgemeester Galema van de gemeente Stadskanaal. Op zo’n afscheidsreceptie kom je veel bekenden tegen en het was leuk om met de oud burgemeester van Pekela even bij te praten.

Vrijdagochtend hadden we, als college, een trainingssessie crisisbeheersing van de Gemeentelijk Kolom Groningen. De Gemeentelijke Kolom Groningen is een zelfstandig onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen. Net als de brandweer, de politie en de ambulancedienst heeft ook de gemeente een rol in de hulpverlening als er op haar grondgebied een ernstig incident is of dreigt. Als burgemeester of locoburgemeester moet je dan wel weten hoe de procedures zijn en wat je kunt verwachten. Een zinvolle ochtend!

Vrijdagavond bezocht ik met collega-wethouder Wietze Potze de afsluiting van het schoolproject ‘Muziek maken is cool’ in het Oude Wapen in Blijham. Fantastisch zoals de kinderen in Blijham in zo’n korte tijd zich de eerste beginselen van de muziekkunst eigen hebben gemaakt. We hopen dat de muziekvereniging DOK, die overigens inmiddels 70 jaar bestaat, vanuit deze groep kinderen ook weer nieuwe leden mag verwelkomen. Een project om trots op te zijn!

En dan is het al weer weekend!

Blog Harrie

De week begon, zoals altijd, met intern overleg met diverse ambtenaren.

Binnenkort wordt de startnotitie “Grondstoffenplan Westerwolde 2019 – 2025” aangeboden; een belangrijk onderdeel hiervan is de mening en de ervaring van de inwoners over de inzameling van afval. De daarvoor uitgevoerde enquête had een erg hoog respons. Met dank aan onze burgers.

Deze week heb ik samen met een ambtenaar en de heer Brouwer, raadslid van de Partij van de Arbeid, gekeken naar de veiligheid van de op- en afritten in Blijham naar de N367. Vorig jaar is er in de voormalige gemeente Bellingwedde hierover een motie aangaande verkeersveiligheid ingediend.

Verder kreeg ik bezoek van de heer Opheikens, voor een interview in het Lougblad. Dit zal binnenkort geplaatst worden.

Op woensdag was ik al vroeg in het gemeentehuis te Sellingen voor een ondernemersbijeenkomst  van BNI Kanaalstreek.

BNI is een zakelijke en professionele aanbeveling marketingorganisatie die van elke branche/specialisatie slechts één afgevaardigde lid laat worden per chapter.

Tijdens een ontbijt werden meerdere opdrachten onder elkaar verdeeld.

Donderdag vond het eerste bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats met het project ‘Wedde dat ’t Lukt’. Ook onze gebiedsregisseurs waren hierbij aanwezig.

‘Wedde dat ’t Lukt’ is een vrijwillige organisatie.  Dorpsbewoners bieden elkaar hulp aan. Met elkaar voor elkaar zorgen, in de breedste zin van het woord. In dit zorginitiatief werken dorpsbewoners, verenigingen, professionele zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te versterken. Het is voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar en ouder. Met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we dit prachtige project verder willen uitrollen over de gemeente Westerwolde.

Vrijdag stond in het teken van een trainingssessie betreffende crisisbeheersing, het volledige college was hierbij aanwezig.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe. Het prachtige voorjaarsweer dat is voorspeld zal daar zeker positief in bijdragen!

 

 

 

 

 

 

Blog Giny

Afgelopen week was een korte week in verband met Tweede Paasdag.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend een overleg met het college en het management team over de organisatieontwikkeling van de gemeente Westerwolde en de vraag hoe wij ons naar buiten toe als gemeente willen profileren. Belangrijk is dat we als gemeente Westerwolde een nieuwe gemeente zijn en meer willen dan alleen twee voormalige gemeenten in elkaar schuiven. Westerwolde is een unieke gemeente en die uitstraling is belangrijk.

Dinsdagmiddag mijn wekelijks overleg met de projectleider van ons TDC (Training- en Diagnose  Centrum) in Vlagtwedde. We zijn volop bezig met het herijken van de zogenaamde 1,2,3 methode. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor alle mensen die binnen de Participatiewet een uitkering ontvangen. Mijn stellige overtuiging is dat ieder mens het verdient om voldoende in beeld te zijn en op die manier positieve stappen kan maken in het leven. De insteek is vanzelfsprekend dat de mensen, die dat kunnen, zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Onze TDC’s zijn een prachtig instrument om deze mensen met begeleiding  en indien mogelijk met een opleiding te helpen om onafhankelijk te kunnen zijn. Volgens mij heeft ieder mens daar recht op. Voor de mensen die voorheen in het SW bedrijf of de Wajong instroomden geldt dat zij ook recht hebben op een goede plek.  In 2015 maakte Den Haag een eind aan de Wet Sociale Werkvoorziening. De sociale werkplaats ging met onmiddellijke ingang op slot. Te duur en niet meer van deze tijd… Voortaan kunnen mensen met een beperking via de Participatiewet gaan werken bij gewone bedrijven, althans dat was de insteek. Van de 50.000 beschutte werkplekken zijn nog geen 1000 gerealiseerd. Inmiddels dringt de FNV aan op herziening van de Participatiewet. Een collega wethouder noemde het ‘illusiepolitiek’ en dat is inderdaad een juiste benaming.

Afgelopen week zag ik in de uitzending van Zembla hoe erg het is als men zonder doel thuis zit en in mijn optiek is dat respectloos.

Woensdag en donderdag stond mij agenda vol met allerlei vergaderingen. Het strekt te ver om hier in mijn blog inhoudelijk op in te gaan.

Vrijdagmiddag mocht ik de Voorjaarbeurs van de OVV (Ondernemersvereniging Vlagtwedde) openen. Meer dan dertig ondernemers presenteerden zich op deze beurs en het laat zien hoeveel diversiteit er is in het winkelbestand van Vlagtwedde. De samenwerking van de ondernemers in Vlagtwedde staat hoog in het vaandel en dat vertaalt zich vanzelfsprekend in de leefbaarheid van een dorp. Fantastisch dat we ook een naaiatelier hebben waar ik binnenkort zeker even langs ga!

En dan is het al weer weekend. Zaterdag werden we verrast met een echte lentedag. Laten we hopen dat er nog vele zullen volgen!!

 

Blog Harrie.

We zijn  dinsdag begonnen met onze wekelijkse college vergadering  en daarna hadden we een bijeenkomst  met het MT over de organisatie en ontwikkeling betreffende onze nieuwe gemeente Westerwolde. Wij willen een  duidelijke en krachtig signaal naar buiten toe afgeven over wie wij zijn .

Ook hadden we deze week onze jaarvergadering van de  partij Gemeente belangen Westerwolde. De bijeenkomst hadden we deze keer in het buurthuis in de Maten. De opkomst was goed en  er zijn  meerdere actuele onderwerpen besproken.

Vrijdag was ik bij de opening van de eerste Hub in Gieten. Een Hub  is een knooppunt  waar reizigers  kunnen overstappen op een andere vervoersmiddelen en krijgen daarnaast meerder voorzieningen zoals een waterpunt  en men kan tussen door even bewegen op fitnessapparaten.

Er komen ongeveer 50 hubs in de gemeente Groningen en Drenthe en dit is een gezamenlijk project van beide provincies . Ook is het de bedoeling dat er een Hub in Ter Apel komt.

De opening werd verricht door de gedeputeerden Henk Brink en Fleur Gräber; zij onthulden het eerste Hub bord.

Zaterdag was  ik nog even op de voorjaarsbeurs in Vlagtwedde, men had dit jaar het honderd jarig bestaan. Het was een gezellige beurs en je kunt zien hoe bloeiend de plaats Vlagtwedde is met de vele ondernemers in onze mooie gemeente Westerwolde .

Op zaterdagmiddag bracht ik een bezoek aan de infomarkt in Wedde.

Hier deed ik de prijsuitreiking van de puzzeltocht die was georganiseerd tijdens de infomarkt “Morgen gezond weer op, Wedde dat ’t Lukt”.   Deze activiteit vond voor  de derde  keer plaats in het dorpshuis  en was wederom weer een groot succes. Men kon kennis maken met onder andere kano varen, linedansen en er was veel aandacht voor gezonde voeding  en bewegen met medewerking van de sportschool en de fysiotherapie. Ook  kreeg ik nog een proefles in Nordic Walking, waarbij ik kon ervaren hoe je meer steun hebt door het gebruik van de stokken.

Ook volgende week hebben wij weer een gevulde agenda.

Voor nu wensen wij onze lezers een goede en zonnige (werk)week toe!

Blog Giny

Maandag  stond de agenda vol met ambtelijke overleggen. Er is veel werk te doen en er moet nog veel geharmoniseerd worden.

Maandagavond fractievergadering waarbij één van onze inwoners aanschoof met een aantal klachten.  Voor onze leden van de fractie is het handig als er direct contact is met inwoners over zaken die hen bezig houdt.

Dinsdag de gebruikelijke collegevergadering. Dinsdagavond was er een bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen in Westerwolde. Het doel was om kennis met elkaar te maken en meer samenwerking te bewerkstelligen.  Eén van de sprekers deze avond was Hans Bergsma, directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Hij sprak over het ontstaan van deze coöperatie en de voordelen hiervan.  Jacob Zwinderman, ondernemer uit Pekela, sprak over de innovatiewerkplaats waarmee studenten van verschillende onderwijsinstellingen en opleidingen zich verbinden aan ondernemersvraagstukken in de regio. Een prima avond en de ondernemers uit Westerwolde toonden zich erg enthousiast.

 

Op Goede Vrijdag is het gemeentehuis gesloten en dus kunnen we genieten van een lang weekend!

Woensdagavond raadsvergadering waarbij de begroting op de agenda stond. Er waren nog wat technische vragen, maar in het algemeen sprak de raad haar complimenten uit dat er in zo’n korte tijd een begroting was gemaakt. Er kwamen vanuit de VVD kritische kanttekeningen inzake het verhogen van de OZB voor bedrijven en de VVD stemde als enige partij daarom ook niet in met de voorliggende begroting. Kijkend naar de omliggende gemeenten is het bedrag van de OZB voor bedrijven in de gemeente Westerwolde nog steeds lager dan elders in de regio.

Overigens, voor belangstellenden is er een website van de zogenaamde ‘Lange Termijn Agenda’, waar de gedane toezeggingen, moties en schriftelijke vragen te lezen zijn.

https://westerwolde.nl/lange-termijn-agenda

Donderdag werd opeens een rustige dag omdat er een tweetal lange vergaderingen werden afgezegd.

Blog Harrie.

Deze week waren er weer meerder interne overleggen. Maandag avond was er fractievergadering van Gemeentebelangen Westerwolde. Deze keer was dat in het gemeentehuis in Sellingen. We wisselen van gemeentehuis  om de vergaderingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze inwoners. Deze  vergaderingen zijn openbaar  en iedereen is welkom.  Deze vergadering was een voorbereiding op de raadsvergadering van afgelopen woensdag. De leden en fractie bepalen hier de standpunten.

Dinsdagavond was er een bijeenkomst van de ondernemers Westerwolde  in Zaal 12 in Vlagtwedde. Tijdens deze avond kwam ook het  openbaar vervoer aan de orde. Een onderzoeksbureau liet een rapport zien over de mogelijk tracé  en de kosten van de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding  van Emmen naar Musselkanaal. Alle aanwezigen, inclusief deze wethouder zouden graag zien dat er ook een station zou komen in Ter Apel , dit zou voor onze gemeente een enorme impuls zijn en zal de reistijd naar Groningen duidelijk verminderen .

(Bron: RTV Noord)

Woensdag was er de raadsvergadering waar meerder moties werden behandeld. Betreffende mijn portefeuille was er de motie, waarbij het college werd opgeroepen om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie  om zodoende de regering op te roepen statiegeld op plastic (pet flessen) en blikjes  in te voeren. Ook wij als Gemeentebelangen hadden de motie samen met Groen links en de Partij van de Dieren ingediend.  Als portefeuille houder van afval kan ik dit alleen maar ondersteunen. Ik heb voor een paar week geleden met de actie NL doet  meer als genoeg zwerfafval, waarbij vele blikjes en pet flesjes, verzameld .

Ook werd de vraag gesteld naar het standpunt van  het college  over  het  resultaat van de  onderzoek commissie die onder leiding stond van oud staatssecretaris Atsma betreffende de eventuele verontreiniging van het COA terrein . Het rapport zal binnenkort in het college besproken.

Voor nu wensen wij onze lezers fijne paasdagen!