Blog Giny

Maandagochtend begon met een aantal interne overleggen. Vervolgens een kennismakingsgesprek met de directeur van Perspectief Groningen. ‘Perspectief Groningen 2025′ is een initiatief van de Rabobanken in Groningen en wil  met een aantal werkgroepen, leden en partners een positieve beweging in gang zetten om samen met alle Groningers de regionale economie en samenleving duurzaam te versterken. Samenwerking kan de regio alleen maar versterken!

Dinsdag, na onze B & W vergadering brachten we als college een bezoek aan ‘De Burcht’ in Wedde, waar we een rondleiding en veel informatie kregen over de eeuwenlange geschiedenis van de borg.

Woensdagochtend een overleg bij ons TDC in Vlagtwedde met één van de medewerkers van de Stichting Welzijn en een aantal vrijwilligers van het ‘Repair Café’. Men is op zoek naar een ruimte voor opslag en om werkzaamheden te doen. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. In het ‘Repair Café’ worden zaken als stofzuigers, broodroosters, computers en andere huishoudelijke artikelen weer gerepareerd. Bij ons TDC hebben we nog wel ruimte en de combinatie tussen werken, leren en duurzaamheid is perfect. De vrijwilligers zijn enthousiast over deze locatie!

Donderdag was de agenda redelijk gevuld met vergaderingen en ’s avonds bezocht ik met college wethouder Huizing de bewonersvereniging in Bourtange om elkaar bij te praten over tal van zaken die leven in Bourtange.

Vrijdagochtend was ik aanwezig bij het zomerbestuurderscongres van ‘Werk in Zicht’ in Groningen me als thema ’Onze regionale arbeidsmarkt, samen werken we er aan’. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Een zeer inspirerende lezing van mr. Marjolein ten Hoonte over welke bewegingen we zien en welke invloed dit heeft op de arbeidsmarkt.

Vrijdagmiddag mocht ik in het Klooster in Ter Apel de routefolder van de 24 panden in Ter Apel die door architect Jan Sterenberg zijn ontworpen.  Het zijn allemaal karakteristieke panden van één van de grootste woningbouwers van Nederland die in Ter Apel een eigen architectenbureau had. Een aanrader deze route!

Vervolgens door naar het afscheid van de directeur van de Kunstenschool ZG in Stadskanaal. Mevrouw Straatman wordt directeur van Theater De Winsinghhof in Roden. Tegelijkertijd kennis gemaakt met haar opvolger Carin van der Velde. Ik wens beide dames veel succes in hun nieuwe baan!

Zaterdagochtend ‘Het Oude Wapen’ in Blijham een bijeenkomst plaats voor oorlogsveteranen en hun partners uit de gemeenten Oldambt en Westerwolde.

Met deze regionale Veteranen dag tonen onze gemeentebesturen waardering voor de inzet en moed die de veteranen hebben getoond tijdens verschillende vredesmissies. Na mijn toespraak nam locoburgemeester Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt het woord om stil te staan bij het overlijden van burgemeester Pieter Smit.

Zaterdagavond mocht ik de opening van het Ruiten Aa Concert in Vlagtwedde doen. De weersgoden waren het concert goed gezind en het werd een geweldige avond met lokale en internationale artiesten. Het hoogtepunt van de avond was beslist het optreden van de Catalaanse tenor Alex Vicens. In zijn vaderland is hij onderscheiden met de Placido Domingo Award als beste zanger van Spanje en deze avond zong hij in Westerwolde onder andere een fantastisch duet met Klaas Spekken. Wat een eer!  Klaas, dank voor deze onvergetelijke avond!

 

 

En dan is het zondag. Tijd voor onze blog.

 

Blog Harrie

Deze week werd er door het voltallig college een bezoek gebracht aan De Burcht in Wedde. De Burcht dateert uit de veertiende eeuw en heeft een rijke geschiedenis. Het speelde een rol in de tachtigjarige oorlog en was het thuis van meerdere machtige families in de streek. Het geheel is gerenoveerd en het is tegenwoordig een kinderhotel voor minder bedeelde kinderen en is een initiatief van Martina en Frank Ferrari. De kinderen kunnen gebruik maken van het museum en de prachtige tuin met de mooie grachten die om de Burcht liggen. Ook kun je er overnachten als bezoeker in de prachtige kamers. Er zijn twee erfgoedlogieskamers beschikbaar.

Deze week had ik samen met de beleidsadviseur van afval een bijeenkomst met een aantal burgers uit onze gemeente. In de enquête die wij als gemeente onder een groot aantal inwoners hebben gehouden, stond ook de vraag of men bereid was om mee te denken over het nieuwe grondstoffenplan. Naar aanleiding hiervan hebben 11 bewoners zich op gegeven voor de bijeenkomst. Er werd deze avond gepraat over algemene zaken die betrekking hebben op afval. De meeste aanwezigen waren niet voor Diftar en iedereen vond de GFT bak in de voormalige gemeente Vlagtwedde te klein. Ook is deze avond veel gesproken over het scheiden van afval, de meesten gaven aan dat vooral de scheiding van PMD onduidelijk is en dan vooral wat mag er wel of niet in. Ook het brengstation in Ter Apel zou de mogelijk moeten hebben om chemisch afval zoals lege verfbussen, TL Lampen batterijen enzovoort in te kunnen leveren. Er zal later nog een vervolgsessie met deze inwoners worden gehouden. Op 4 juli is een sessie met de raad in de Meet in Bellingwolde.

Ook had ik deze week een inspiratiesessie over thema “weer thuis in de wijk” Spreker was onder andere Prof.Phillipe Delespau die overtuigd is van de noodzaak van een integrale aanpak dwars door de domeinen heen, inclusief de zorgverzekeraars, om mensen met psychiatrische aandoeningen een goede plek te kunnen bieden in de samenwerking. Mijn mening is ook dat goede zorg niet door super specialisten geleverd hoeft te worden. De samenwerking in de wijk is van een groot belang, men moet gebruik maken van elkaars specialisatie. Het is te vergelijken met een operatiekamer waar ook meerdere disciplines samen werken en dit zou ook in de thuissituatie plaats kunnen vinden. Ook zal de klant er meer zelf bij betrokken moeten worden en de regie voeren.

Vrijdagavond vond de laatste sessie in onze gemeente plaats over duurzaamheid. Deze avond vond plaats in de RSG in Ter Apel. Het leuke aan deze avond was dat meerdere leerlingen van de RSG aanwezig waren om hun project over duurzaamheid te laten zien. Het ging onder andere over het verzamelen van afval, er zouden ook meer afval bakken moet komen in het centrum van Ter Apel ook vindt de jeugd dat de afval bakken meer moeten opvallen in het straat beeld door een andere kleur of beschilderingen, zodat ze beter herkenbaar zijn (Cittaslow afvalbakken).

Verder waren er ontwerpen over warmte pompen en een voorbeeld van de toekomstige auto, elektrisch gecombineerd met waterstof.

Het meest inspirerende ontwerp vond ik de eventuele toekomstige moestuin bij de nieuwe nog te bouwen RSG. De producten kunnen gebruikt worden in de kantine, het is ook nog gezond Deze groep heeft dan ook de eerste prijs gewonnen.

De inbreng van alle drie avonden zal gebundeld worden en meegenomen worden voor de visie “Duurzaamheid”. Het onderwerp zonneparken en windmolens zal dit najaar weer aan de orde komen.

Een speciaal dankwoord aan alle medewerkers die tijdens deze avonden aanwezig waren om alles in goede banen te leiden. Niet alleen de voorbereiding voor deze avonden maar ook de catering was prima verzorgd.

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Blog Giny

Maandagochtend begon de week met een vooroverleg met de voorzitter en tevens ceremoniemeester van de organisatie van de Veteranendag die plaatsvindt op zaterdag 23 juni in Blijham. Omdat onze burgemeester die dag elders verplichtingen heeft zal ik daar als locoburgemeester aanwezig zijn. Het was goed om dan het draaiboek nog even door te nemen.

Aansluitend stond een nadere kennismaking met onze interim gemeentesecretaris op de agenda. Ik moet zeggen dat we in Jan Wibiër een zeer geschikte waarnemer hebben gevonden.

Maandagavond was ik, samen met onze burgemeester, aanwezig bij de rampenoefening in Vlagtwedde. Het rampscenario was een brand bij vleesbedrijf Huls dat was aangestoken door een ex-medewerker. Met meerdere gewonden en twee overledenen kon er worden gesproken van een zeer ernstig incident. Het was een zeer leerzame avond en ik hoop van ganser harte dat ik de opgedane kennis nooit hoef te gebruiken.

Dinsdagochtend onze B&W vergadering en aansluitend een extra vergadering van het algemeen bestuur van Synergon waar de nieuwe naam van ‘Werk in Uitvoering’ aan de bestuursleden werd gepresenteerd. Op 27 juni zal de naam wereldkundig worden gemaakt tijdens een openingsevent met de medewerkers van Synergon.

Woensdagochtend persuur. Later op de dag was er een bijeenkomst over huisvesting waarbij het externe bureau dat onderzoek verricht imput ophaalde bij medewerkers, MT leden en collegeleden.

Woensdagavond de raadsvergadering. Een historisch moment…al voor 21.00 uur was de vergadering ten einde! Op 11 juli is de volgende raadsvergadering waarin de algemene beschouwingen en de jaarrekeningen van beide voormalige gemeenten op de agenda staan. Dat is dan tevens de laatste vergadering voor het zomerreces.

Donderdag diverse interne vergaderingen. ’s Avonds een strakke planning… aan het begin van de avond was ik samen met collega wethouder Potze aanwezig bij de opening van ‘Westerwolde rijgt’ en de Cittaslow Kinderexpositie in Bourtange. Het eerste lustrum van “Westerwolde rijgt’ is een feit. Het tiendaags tuin- en kunstevenement in Oost-Groningen, waarbij 23 tuinen en bijzondere locaties een podium zijn voor kunst en muziek. Van 15 t/m 24 juni kunt u tussen 10.00 en 17.00 uur de deelnemende tuinen gratis bekijken. Een aanrader!

Snel door naar Veelerveen waar we als college te gast waren bij de Dorpsraad.  Inmiddels was dit de derde bijeenkomst met dorpsraden. We zijn in het noorden van Westerwolde begonnen en gedurende dit jaar zakken af naar het zuiden van Westerwolde. Het is een prima manier om in contact te blijven met de verschillende dorpen en zo ook te weten wat er allemaal speelt.

Vrijdagochtend de tijd om stukken te lezen en wat toespraken voor te bereiden. En dan is het zaterdagavond. Bij uitzondering staan er dit weekend geen werkafspraken in de agenda. Even de tijd om was ‘thuisklussen’ te doen.

Zondag nog even de puntjes op de i voor wat betreft de speeches van volgende week.

Overigens, de foto’s die u regelmatig in onze blogs ziet verschijnen worden gemaakt door de fotografen van Westerwolde Actueel, die altijd en overal aanwezig zijn! Waarvoor dank!

 

Blog Harrie

Voor mij begon de week al op de zondagmiddag. Ik mocht het startschot geven bij de derde editie van de triatlon Ter Apel vanaf onze prachtige locatie “ Moekesgat”. Ruim 200 deelnemers van jong tot oud deden mee aan dit sportieve evenement.

Maandag was ik aanwezig bij het bestuurlijk overleg Verkeer & Vervoer” in het Provinciehuis in Groningen. Een onderwerp dat aan de orde kwam was het opwaarderen van de bushokjes (Abri) .

Men gaat uit van de gedachte, dat er bij goed openbaar vervoer ook goed uitgeruste bushaltes moeten zijn. Deze aanpassingen en toevoegingen zal weer veel geld gaan kosten. Ik ben van  mening dat in ons gebied eerst het openbaar vervoer goed in orde moet zijn voordat men de bushaltes gaat aanpassen.

Een project dat ook al enige tijd loopt is de “Fietsmakelaar”. De fiets is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid. Het is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mens en verbindt hen. Ook wij als prachtige gemeente Westerwolde moeten hier aandacht aan blijven besteden, zowel in aanleg als in onderhoud.

De dag sloot ‘s avonds af met een fractievergadering , voorafgaand van de raadsvergadering voor de woensdagavond.

Dinsdagavond vond de tweede inloopbijeenkomst plaats over “Duurzaamheid” in Zaal 12 te Vlagtwedde. Er was een goede opkomst .

Aanstaande vrijdag zal de laatste Inloopbijeenkomst plaatsvinden in de RSG in Ter Apel vanaf 17.00 uur. Wilt u meedenken, meepraten en er voor zorgen dat onze toekomstige generatie op duurzame wijze kan wonen, werken en leven in Westerwolde kom dan gerust langs. Er staat een hapje en drankje voor u klaar.

Woensdag vond een werksessie plaats betreffende “de huisvesting”. Dit is naar aanleiding van een onderzoek dat wordt ingesteld over de huisvesting binnen onze gemeente. De dag werd afgesloten met de raadsvergadering in het gemeentehuis te Sellingen.

Tijdens deze vergadering kwam een motie “ vreemd aan de orde van de dag”  m.b.t. de  maximale inzet van behoud van afdeling verloskunde en kindergeneeskunde streekziekenhuis Stadskanaal.

Mijn college Wietze Potze heeft een gesprek gehad met collega wethouder uit Stadskanaal, zodat zij bij de zorgtafel ook  namens de gemeente Westerwolde zal spreken. De gezamenlijke raden willen  Treant groep uitnodigen voor een gesprek  over de situatie zo als die er nu voorligt. Deze motie werd unaniem aangenomen.

U kunt de gehele vergadering beluisteren op de site van de Gemeente Westerwolde.

www.raadszaaldigitaal.nl

Donderdag had ik onder andere een kennismaking gesprek met de nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris Jan Wibiër. Daarna stond een huisbezoek gepland bij een inwoner uit Bellingwolde, betreffende problemen met een afvalcontainers.

‘s Avonds bezochten we als college de Dorpsraad in Veelerveen. Hier werden meerdere onderwerpen besproken en we kregen de “Dorpsvisie “ aangeboden.

De vrijdag werd afgesloten in gemeentehuis te Sellingen, waar ik me vast voorbereidde op de komende week.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Blog Giny

Maandag stonden er een aantal vaste ambtelijke vergaderingen op de agenda waaronder een overleg aangaande economische zaken en sociale zaken.

’s Avond een vergadering van bestuur en fractie Gemeentebelangen Westerwolde waarin alvast werd vooruitgeblikt op de komende algemene beschouwingen.  Tijdens deze algemene beschouwingen kan de gemeenteraad discussiëren over de plannen die de  het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben presenteren.

Dinsdag onze B&W vergadering waar de interim gemeentesecretaris voor het eerst aanschoof. In Jan Wibiër hebben we een zeer deskundig en ervaren gemeentesecretaris gevonden. Welkom in Westerwolde!

’s Middags was ik aanwezig bij de bijeenkomst van het ‘Armoedepact’ in Bellingwolde.  Om de armoede efficiënt en effectiever te bestrijden hebben de voormalige gemeenten Bellingwedde  en dus nu Westerwolde, Pekela en Veendam in 2009 besloten om samen te werken in het zogenaamde Armoedepact. Twee keer per jaar wordt in een van de aangesloten gemeenten een bijeenkomst gehouden.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede.

Om nog meer slagkracht te krijgen, hebben de gemeenten besloten om ook samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding.

De aanwezigen kregen eerst een korte sketch te zien, wat onder andere ging over een jongere die op haar 18e  werd ontslagen omdat ze “te duur” werd. Vervolgens werd de inhoud van het korte toneelstukje besproken en werd er nagedacht over hoe je als overheid en andere instanties vroegtijdig deze problematiek kunt signaleren en vooral wat we in de sfeer van voorlichting kunnen doen.

Na de pauze vertelde Geertje Baas van MEE Groningen  over situaties waar jongeren en hun ouders mee te maken krijgen. Ook had ze  tips & trucs voor hen en hun hulpverleners.

Hele zinvolle middag in De Meet! Overigens veel geleerd….de term ‘geldezel’ was mij niet bekend… Een geldezel is een katvanger die zijn of haar bankrekening tegen beloning laat misbruiken voor criminele activiteiten. De geldezel sluist hierbij (on)bewust frauduleus verkregen geld door naar criminelen. Veel jongeren worden hiervan het slachtoffer.

Donderdagmiddag was ik aanwezig bij het afscheid van twee vertrekkende wethouders in onze buurgemeente Stadskanaal. ’s Avonds bezochten we als college de dorpsraad/plaatselijk belang  in Rhederbrug. Tal van onderwerpen passeerden de revue.  Het is goed om op deze manier met onze inwoners in gesprek te gaan.

Na een tweetal vergaderingen op vrijdag en het lezen van de collegestukken voor dinsdag, was de week weer voorbij.

Blog Harrie

De maandag begon met de vaste overleggen in het gemeentehuis in Wedde. ‘s Avonds bezocht ik samen met mijn college Wietze Potze een bijeenkomst in de Blanckenborg te Blijham. Dit was een bijeenkomst van vrijwilligers van meerdere organisaties zoals het ‘repair café’, Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen en Hospice, Welzijnswerk en Hospicevoorziening Sint Maartenhuis. Zij presenteerden zich hier en zo kreeg elke vereniging of organisatie de kans meer van zich te laten horen. Als gemeente zijn wij erg blij met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten in verschillende functies. Vooral de informele zorg zal in de toekomst nog meer door vrijwilligers moeten worden gedaan. Ook de kanteling van de zorg wordt door de overheid gestimuleerd en er zullen steeds minder professionele medewerkers inzetbaar zijn.

Dit heeft vooral te maken doordat de overheid steeds minder geld beschikbaar stelt aan de gemeenten om de kosten te dekken.

Dinsdagavond hadden we de eerste inwonersbijeenkomst betreffende ‘Duurzaamheid’ in De Meet in Bellingwolde. De gemeente Westerwolde gaat een visie duurzaamheid maken en heeft daarbij de hulp nodig van alle inwoners van de gemeente. Met deze visie willen we het mogelijk maken dat onze toekomstige generatie op een duurzame wijze kan wonen, werken en leven in Westerwolde.

Tijdens de bijeenkomst stonden de volgende thema’s centraal:

  1. Duurzaam wonen
  2. Voedsel, landbouw en diversiteit
  3. Duurzaam ondernemen
  4. Duurzame energie ( in het landschap)
  5. Duurzame gemeentelijke organisatie
  6. Mobiliteit en infrastructuur.

Er was veel belangstelling voor het energiespel. Op een kaart van de gemeente kon men zelf de plaats kiezen waar men eventueel een zonnepark of windmolenpark zou willen hebben.

De ambitie van onze gemeente is om in 2035 energieneutraal te zijn, dit betekend nog al wat. We gaan van het gas af, maar dat is niet alleen voldoende. Als we goed willen zorgen voor de toekomstige generatie dan is er meer nodig. Als we volledig zelfvoorzienend willen zijn en onze eigen energie moeten opwekken dan moet iedereen een steentje bijdragen.

De opkomst was goed en er werden veel ideeën ingebracht.

De volgende avond is dinsdag 12 juni, Zaal 12 in Vlagtwedde, inloop is vanaf 17.00 uur. Wij nodigen u van harte uit voor deze avond.

Binnen het college en het MT werd de concept Kadernota 2019 Gemeente Westerwolde besproken. In deze nota worden de uitgangspunten voor de begroting 2019 en de financiële ontwikkelingen gerelateerd aan het meerjarenperspectief 2019- 2021 nader toegelicht.

Donderdag was ik aanwezig bij een congres in Hoogeveen met als thema ‘Samen vormgeven aan regionale energietransitie , duurzaam, innovatief en betaalbaar.

Spreker was onder andere Peter Kuipers Munneke ( NOS) , hij sprak over klimaatveranderingen en de noodzaak van inzet van hernieuwbare energie. In de middag waren er workshops en werd er een spel gespeeld hoe je een gemeente CO2 neutraal maakt. Het blijkt dat dit een grote opgave is.

 

Donderavond was ik aanwezig bij de Dorpsraad/ Plaatselijk belang in Rhederbrug voor een kennismakingsgesprek. Plaatselijk belang ziet zichzelf als aanspreekpunt voor de inwoners van het dorp. Dit is onveranderd ten opzichte van de situatie in de voormalige gemeente Bellingwedde. Naast dorpsraad ook buurvereniging. Er worden veel activiteiten georganiseerd en er is gelukkig geen gebrek aan vrijwilligers.

De week werd afgesloten met een bestuurlijk overleg OOGO in Groningen.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)

Blog Giny

Maandag is een dag van interne overleggen. Zo ook afgelopen maandag. Het overleg inzake de Participatiewet raakt veel onderwerpen zoals Wedeka, het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf waarvan de naam binnenkort bekend zal worden gemaakt en natuurlijk onze eigen cliënten. We hopen regionaal goede stappen te kunnen maken in de bemiddeling van onze cliënten naar werk en/of opleiding. In het ‘Akkoord van Westerlee’ is afgesproken dat we onze eigen ‘coleur locale’ behouden voor onze TDC’s in Westerwolde.  Dat betekent dat we de werkwijze, zoals we dat al jaren hebben gedaan, niet loslaten.  De zogenaamde 1,2,3, methode is nooit afgeschaft en zal voor Westerwolde ook blijven bestaan. We willen de synergie tussen economische zaken en sociale zaken maximaal benutten. Deze week sprak ik een ondernemer die mogelijk gaat uitbreiden en aangaf graag ook mensen vanuit de Participatiewet een kans te willen geven. Een mooi voorbeeld van hoe het kan en zou moeten. Het gaat economisch beter en we zetten alles op alles om zoveel mogelijk  inwoners, die onverhoopt een beroep moeten doen op de Participatiewet, zo snel mogelijk weer betaald aan het werk te krijgen.

Aansluitend een overleg met de manager van ‘Programma’s en Projecten’ waarin tal van onderwerpen aan de orde kwamen. De voortgang van de aankoop van de barak van  Kamp de Beetse wordt voortvarend opgepakt. Blij zijn we met de ondersteuning vanuit het HC Westerbork. Deze samenwerking is absoluut belangrijk en het is fantastisch dat de werkgroep van Kamp de Beetse zich ook zo maximaal inspant om van dit project een succes te maken. Complimenten!

Maandagavond fractievergadering in Wedde. De agenda voor de commissievergadering bestond voor een groot gedeelte uit jaarrekeningen van de verschillende gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente Westerwolde deelneemt.

Woensdagavond de commissievergadering. Naast de reguliere agenda werd het punt ‘Veiligheid in Ter Apel’ toegevoegd aan de agenda. Onze burgemeester deed verslag van het gesprek dat hij had met staatssecretaris Harbers  van Justitie en Veiligheid. Dat gesprek had hij samen met Jos Heijmans, de burgemeester van Weert. Ook in die gemeente is overlast van een nabijgelegen asielzoekerscentrum.  Onze burgemeester maakt zich sterk voor meer politie op straat in Ter Apel en dat is volkomen terecht. Een voortvarende aanpak waarvoor onze burgemeester vanuit de raad complimenten in ontvangst mocht nemen. Gemeentebelangen Westerwolde stelde vragen over de bezetting van het politiebureau in Ter Apel en gaf aan dat er toch echt meer mensen nodig zijn om een bureau 24/7 open te houden. Het standpunt van GBW is dat Ter Apel in Nederland een bijzondere status heeft  die ook vanuit Den Haag op waarde moet worden geschat. Nog steeds is er draagvlak in Ter Apel voor de opvang van echte vluchtelingen, maar de overlast die wordt veroorzaakt door de ‘veilige landers’ moet stoppen.

Donderdagavond een extra raadsvergadering waarbij ook de Commissaris van de Koning aanwezig was. Een speciale vergadering waarin de profielschets voor de nieuwe kroonbenoemde burgemeester werd vastgesteld. Maandag komt de advertentie in de krant.

Vrijdag brachten we als college een bezoek aan Landgoed Tennax. Over twee jaar zal het miniatuurpark, dat ooit in Appelscha stond, in ere worden hersteld in het Dino park.  We mochten even een kijkje nemen bij de miniaturen die ergens in opslag staan. We waren onder de indruk van de hoeveelheid miniaturen.  Fantastisch dat we zo’n publiekstrekker in Westerwolde krijgen! (foto Jur Mellies)


Zaterdagochtend was ik met onze burgemeester aanwezig bij de opening van  de ‘Slag om Bourtange’. Even terug in de geschiedenis naar het jaar 1814 in Bourtange. Troepen van Napoleon bevinden zich in de vesting. Het Nederlandse leger, gesteund door hulpvaardige legers uit onder meer, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk proberen om hun vesting te heroveren. We werden rondgeleid langs de kampementen van de soldaten. Respect voor de manier waarop de reenactors verblijven in Bourtange!

En dan is het al weer zondag. Tijd om te bloggen!

 

Blog Harrie

Het was een warme week, waarin ook weer gewerkt moest worden.

Zoals u als lezer ondertussen gewend bent, krijgt u wekelijks zicht op mijn werkzaamheden als wethouder. Een baan waar in geen dag gelijk is. De agenda staat elke dag weer vol met afspraken, werkbezoeken en vergaderingen. Om van elke dag een verslag te schrijven vergt veel tijd, toch wil ik u wel op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen binnen onze gemeente Westerwolde, voornamelijk de onderwerpen die ik in mijn portefeuille heb.

Dit zijn Verkeer & Vervoer , WMO, Milieu , Afval &  Duurzaamheid,  Vastgoed & Grondzaken.

Deze week had ik een bestuurlijk overleg betreffende het openbaar vervoer, dat plaats vond in het  Provinciehuis in Assen. Hierbij waren vele bestuurders aanwezig uit de provincie Groningen en Drenthe. Aan de orde kwam de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Als portefeuillehouder heb ik  nogmaals een krachtig signaal afgegeven voor het behoud van het openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Over vier weken wordt  het duidelijk of er een snelle verbinding komt vanaf Stadskanaal naar het Zernike College in Groningen. Lijn 73 vanuit Ter Apel zal hierop aan sluiten. Voornamelijk voor de studenten uit onze regio zal dit zeker een grote verbetering zijn.

De problemen die er zijn met de HUB taxi werden onder de loep genomen. Afgesproken is dat reizigers die een klacht hebben ingediend een tijdelijke compensatie zullen ontvangen

Woensdagavond was de raadsvergadering, u kunt dit ook live beluisteren op Radio Westerwolde.

Donderdag bezocht ik samen met collega Bart Huizinga het gemeentehuis in Ten Boer voor het portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen en Milieu, Energie & Mobiliteit.

Deze onderwerpen kwamen aan de orde:

Omgevingswet: Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen de actuele trends en thema’s rondom de Omgevingswet worden toegelicht.

Energieakkoord en Klimaatakkoord: De VNG is actief in het opstellen van het landelijke Energieakkoord en is betrokken bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Mevrouw Bosman van de VNG, projectleider team Energieakkoord  VNG besprak de stand van zaken in het Klimaatakkoord dat nu wordt opgesteld.

Provinciale Energietransitie 2016-2019: In maart 2016 is het programma Energietransitie 2016-2019 door de Provinciale Staten vastgesteld. Een belangrijke opgave zijn de gevolgen die vele inwoners van onze provincie ervaren door de winning van aardgas. Om de gaskraan verder dicht te krijgen en van het aardgas af te komen moeten forse stappen in de Energietransitie gezet worden. Ook de gemeente Westerwolde is hier druk mee bezig. Op het eind van dit jaar zal er ook bij ons een Notitie Duurzaamheid liggen, waar het beleid in vastgesteld zal worden.

Die avond was er een raadsvergadering samen met de Commissaris van de Koning  René Paas. Besproken werd de profielschets van de aanstaande nieuwe burgemeester van onze gemeente Westerwolde.

Vrijdag brachten we als college een werkbezoek aan het Landgoed Tenaxx, collega wethouder Giny heeft dit al in haar blog genoemd.

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!