Blog Giny

Maandag begon met een aantal interne vergaderingen. Aansluitend mocht ik nader kennis maken met de nieuwe directeur van de Kunstenschool ZG, Carin van der Velde. We hadden een goed gesprek en ik ben enthousiast over haar plannen met de Kunstenschool.

Maandag in de namiddag een bestuurlijk overleg met de ‘Alliantie van Kracht’. Dit is een netwerk van gemeenten en maatschappelijke organisaties die samen kansen zien en willen pakken als het gaat om het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede in het Drents en Gronings gebied van de Veenkoloniën.  Er wordt samen gewerkt met de RUG en dit sluit mooi aan bij het onderzoek inzake armoede en eenzaamheid dat in de gemeente Westerwolde is afgerond en volgende week naar de raad wordt verzonden.

Dinsdag, na onze B&W vergadering brachten we als college een werkbezoek aan Avebe in Ter Apelkanaal.  In de blog van Harrie leest u hier meer over.

Dinsdagavond gingen we met een deel van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde fietsen in Blijham. We zijn van mening dat we niet alleen vlak voor de verkiezingen ‘campagne’ moeten voeren, maar ook gedurende onze ‘regeerperiode’ dichtbij onze inwoners moeten blijven.  Het was een zinvolle avond waarop we met veel inwoners van Blijham spraken en er toch wat verbeterpunten aan de orde kwamen. Het wandelpad achter ‘De Blanckenborg’  heeft behoorlijke hoog opstaande randen wat gevaarlijke situaties kan opleveren, de vijver is nagenoeg dichtgegroeid en zo waren er nog een aantal zaken die de aandacht vragen. Na de vakantie gaan we richting het zuiden van Westerwolde en de bedoeling is om één keer per maand een dorp of kern in Westerwolde te bezoeken.

Woensdagochtend, na ons wekelijke persuur, nog een overleg met de beleidsmedewerker van de afdeling Samenleving,  ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka diezelfde middag.

Donderdagochtend een bijeenkomst van college en het voltallige managementteam ter voorbereiding op de begroting die in het najaar in de gemeenteraad komt. Het is goed om hier bijtijds mee te beginnen, immers na de zomervakantie gaat het heel snel richting begrotingsvergadering!

Aansluitend ging ik met college wethouder Potze naar SWS De Driesprong in Vriescheloo.  Op de laatste schooldag  mochten we de kinderen trakteren op een lekker (boeren)ijsje. Dit omdat ze eerder dit jaar de finale Kern met Pit gewonnen hebben met hun initiatief voor de groente- en fruitkar. Wat een fantastische prestatie van een hele mooie school in de gemeente Westerwolde! (foto Jan Glazenburg)

 

 

Na de middag werd ik verwacht in het zwembad van Moekesgat in Ter Apel. Ik mocht daar de 25.000e bezoeker bij zwembad Moekesgat feliciteren en in het zonnetje zetten. Dat mag wel uniek worden genoemd, want zo vroeg in het seizoen al zoveel bezoekers is nog nooit voorgekomen.  Het mooie weer, de verruimde openingstijden en de watertemperatuur werken hier zeker aan mee.

Daarna door naar ons TDC in Vlagtwedde waar zes mensen met een bijstandsuitkering het diploma MBO 2 Medewerker hovenier ontvingen.

 

Daarnaast hebben drie cursisten het diploma MBO 1 Assistent plant en groene leefomgeving ontvangen. Tijdens deze 1-jarige opleiding hebben ze ook het certificaat bosmaaien gehaald.

Twee deelnemers zijn afkomstig uit Westerwolde, zij hebben inmiddels ook al een betaalde baan hebben gevonden…waarvan één dame! Met dank aan Terra Next! De verhalen van alle deelnemers waren heel divers, maar allen waren blij met het resultaat en hun toekomst! Een aantal gaat door voor MBO 3! Eén van de deelnemers is zelfs al 60 jaar en is inmiddels ook betaald aan het werk! De werkgever gaf de voorkeur aan een ‘oudere jongere’ en ook dat verdient een dikke pluim! Daar doen we het voor!

 

 

Vrijdag had ik een vrije dag in de agenda staan. Wat een luxe! Het duurt nog vier weken voor ik met vakantie ga en dan is zo’n vrije dag wel heel erg lekker. Tijd om dus thuis maar eens als een soort van ‘witte tornado’ door het huis te vliegen. Blij mee, want zaterdag stond een bezoek aan de jaarmarkt in De Maten op het programma.

Zaterdagochtend met Harrie de jaarmarkt nummer 34 in De Maten bezocht. Wat een geweldig evenement. Het weer zat mee en al heel vroeg was het er een drukte van belang! Complimenten voor de organisatie! (Foto van Johan de Boer)

 

En dan is het al weer zondag. Tijd voor onze blog…

 

Blog Harrie

Het is nu zondagmorgen en ik zit aan de keukentafel mijn laatste  blog te schrijven voor de vakantie.

Mijn eerste half jaar als wethouder zit er op. Toen ik begon was het grotendeels een open boek. De  afgelopen  periode  heb ik veel nieuwe mensen leren kennen in allerlei facetten. Collega’s op beide gemeentehuizen, mede bestuurders van buurtgemeenten, provincie en andere organisaties. Ook vele  inwoners van onze gemeente heb ik in verschillende hoedanigheid gezien en gesproken.

De visie van Gemeentebelangen is dicht bij de inwoners te staan en dat is dan ook mijn uitgangspunt. Na de vakantie zal ik dan ook weer met plezier mijn werkzaamheden oppakken om met elkaar aan het werk te gaan.

Deze week had ik naast de reguliere overleggen een gesprek met de buurtagent en collega wethouder Potze over de problematiek rond de MFA Het Aambeeld in Vlagtwedde. Er is veel overlast van jongeren. We zullen de komende periode intern de nodige  aandacht hier aanbesteden en zullen met de nodige  maatregelen komen .

Ook had ik deze week samen met enkele ambtenaren een kennismaking gesprek met de energie coöperatie Westerwolde i.o. Men heeft een aantal uitgangspunten zoals, de  lusten en lasten van de energietransitie gelijk verdelen onder de inwoners.

Lokaal geproduceerd , lokaal geconsumeerd. Wanneer dat in coöperatie verband wordt gedaan is er op basis van  fiscale maatregelen een extra voordeel te behalen. Zij willen de energie coöperatie zijn die dit voor de Westerwolders mogelijk maakt. Concreet betekent dit een dekkend netwerk realiseren van zogenaamde postcoderoosprojecten over heel Westerwolde. Een voorbeeldproject in de buurt is: https://zonnigstart.nl

Mede door een brief die ik verstuurd heb naar de provincie is het subsidie budget  voor lokale initiatieven om een energiecoöperatie op te richten weer gevuld . De coöperatie Westerwolde i.o zal hier dan ook gebruik van gaan maken.

We brachten als college een werkbezoek aan AVEBE in Ter-Apelkanaal. Dit concern is één van onze grootste werkgevers in onze gemeente. Het bedrijf is in 1919 begonnen als aardappelmeel verkoop bureau en is nu uit gegroeid tot een wereldwijd bedrijf. Het is nog steeds een coöperatie met als leden vele landbouwers. Door de  ontwikkeling van innovatieve technieken haalt men nu ook eiwitten uit de aardappelen die gebruikt worden door de voedingsmiddel industrie .

Ook is dit concern bezig met duurzaamheid en heeft men enkele pilots zoals energie besparen en  vergroenen, verlaging van het waterverbruik  en vermindering van het aantal kilometers wegtransport. Tijdens het werkbezoek konden we een kijkje nemen in de controle kamer van waaruit men meerder fabrieken kan aansturen . De techniek en vernieuwing heeft ook hier plaats gevonden . Ook zeer indrukwekkend was te zien hoe de logistiek  van het transport van meel uit fabriek naar de grote opslag magazijnen  gaat. Men gebruikt elektrische onbemande heftrucks die uit de fabriek via buiten over een special aangelegd  traject naar de opslag magazijn rijden. Ook in de magazijn rijden elektrische onbemande heftrucks.

Vrijdag mocht ik aanwezig zijn voor de opening van de nieuwe aansluiting van de provinciale wegen de N391 en de N366 bij Ter Apel . Tijdens de opening handeling werd de naam  van het viaduct bekend gemaakt. De naam is voorgekomen uit een prijsvraag onder de inwoners uit de omgeving van het viaduct. Het nieuwe viaduct heeft de naam” Huttenas “ gekregen. Huttenas is vanouds de naam van het veld waar nu de viaduct is gebouwd. De winnaar was mevrouw Ensing-Jeuring. Het viaduct is weer een grote stap in het ombouwen van de N391 naar een 100 kilometer weg en is ook belangrijk voor de economische ontwikkeling in onze gemeente .

 

Bij de bouw van dit viaduct zijn ook lokale ondernemers bij betrokken geweest, en dit is ook juist de strategie van Gemeentebelangen; lokale ondernemers moeten de voorrang hebben bij nieuwe projecten binnen onze gemeente.

Zaterdag zijn Giny en ik nog op de mooie grote jaarmarkt in De Maten geweest. Hier zijn die dag ongeveer 60 vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. Ze hadden mooi weer en de belangstelling was weer groot. Traditioneel hebben we nog een heerlijk bak met bruine bonen met spek gehad. Ik zou zeggen volgend jaar zijn we weer van de partij. (Foto Johan de Boer)

Voor die gene die vakantie hebben, geniet ervan en ja voor de mensen die moeten werken veel sterkte deze week met de hoge temperaturen.

Zomerreces:

Het zomerreces geldt ook voor het schrijven onze blog. Onze eerstvolgende blog zal verschijnen op zondag 16 september. Wij wensen al onze lezers een fantastische zomer toe en hopen u na de zomer gezond en wel weer te mogen verwelkomen als lezer van onze blog! 

 

 

 

Blog Giny

Maandag begon de week met een vergadering van Afeer inzake de begroting voor 2019 met aansluitend de op één na laatste stuurgroep vergadering van WiU. Nu Afeer, het nieuwe werkbedrijf op 1 juli is gestart kunnen de laatste zaken worden afgehandeld. De rest van de dag werd ingevuld met interne overleggen.

‘s Avond coalitieoverleg en fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag waarin onder andere de jaarrekeningen en de algemene beschouwingen op de agenda stonden.

Dinsdag na onze B&W vergadering intern overleg inzake het onderzoek over armoede en eenzaamheid. Direct na de zomer zal dit rapport in de gemeenteraad worden besproken.

Aan het eind van de middag was er voor en door de medewerkers van de gemeente Westerwolde een BBQ georganiseerd welke plaatsvond bij de werkplaats in Vriescheloo. Het is goed om elkaar ook eens op een andere manier te ontmoeten dan alleen in het gemeentehuis.

Woensdagochtend overleg met onze bedrijvencontactfunctionaris over diverse zaken. Het is te merken dat de economie weer aantrekt. We zijn blij dat ondernemers de mogelijkheid van vestiging in de gemeente Westerwolde in overweging nemen.

Aansluitend overleg over de Participatiewet. Als gemeente Westerwolde gaan we onze inwoners, die een uitkering krijgen, nog intensiever begeleiden naar, bij voorkeur, regulier werk. We werken nog steeds conform de zogenaamde 1,2,3 methode, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen mee doet en niemand onnodig thuis zit. De samenwerking met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Afeer zal ook hier een grote rol spelen. We kunnen nu nog breder in onze regio de verbinding zoeken en zo de kansen voor onze cliënten op werk vergroten. Iedereen heeft het recht op maximale ondersteuning om zoveel mogelijk zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien.  Werkervaringsplaatsen bij ondernemers zijn prima, maar dat mag nooit leiden tot misbruik van mensen. Ook hier is het zaak om met ondernemers duidelijke afspraken te maken. Tegelijkertijd zullen we nog nadrukkelijker oog hebben voor mogelijke fraude binnen het uitkeringsbestand.

Woensdagavond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Nu de jaarrekeningen van de beide voormalige gemeenten zijn vastgesteld kunnen we volop gaan bouwen aan de gemeente Westerwolde. Overigens kunt u de raadsvergaderingen terug luisteren via de website van de gemeente Westerwolde. https://www.westerwolde.nl/verslagen-vergaderingen

Donderdagmiddag was ik aanwezig bij de bijeenkomst digitale innovaties in de schuldhulpverlening in Groningen. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen die langdurig in armoede leven hebben. Het Platform www.armoedegroningen.nl wil het vakmanschap verbeteren in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden en armoede. We werden bijgepraat over ‘Blockchain’, een nieuwe technologie en werkwijze voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en betalingen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er nog nooit van had gehoord. Blockchain kan de autonomie van inwoners versterken, vermindert administratieve rompslomp en vergroot de digitale veiligheid.

Zaterdagochtend mocht ik de 27e editie van het Schildersfestival Montmartre in Sellingen openen. Na mijn openingswoord kreeg de organisatie uit handen van onze burgemeester de Cittaslow oorkonde uitgereikt en is Cittaslow supporter geworden. Gefeliciteerd! Wat een geweldig evenement in de Parel van Westerwolde! Het zou mij niet verbazen als dit jaar het bezoekersaantal ver boven de 5000 ligt!

(Foto’s Johannes Velthuis)

En dan is het weer zondag. Onder de parasol mijn aandeel van onze wekelijkse blog schrijven.  Hoewel we genieten van het aanhoudende zomerweer hoop ik dat de komende dagen er toch regen komt. Immers, onze landbouwers moeten hiervan leven en ook de natuur snakt naar water.

Blog Harrie

Nog een week en dan beginnen de schoolvakanties. Ook zal de komende week mijn laatste werkweek zijn en mag ik genieten van welverdiende vakantie.

Dinsdagavond was er een gezellige BBQ voor alle personeelsleden van de gemeente Westerwolde. Het mooie weer en de goed verzorgde catering bezorgde ons een paar aangename uurtjes met elkaar.

Woensdagavond stond de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen. Vanuit mijn portefeuille waren er meerdere partijen die zich zorgen maken over het openbaar vervoer in onze gemeente. Vooral de hubtaxi, die twee keer zo duur is als de bus en waarbij na 15 kilometer het commercieel tarief gaat tellen. Ook scholieren kunnen bij de hubtaxi geen gebruik maken van hun OV-abonnement. Zij kunnen nog dit jaar compensatie aanvragen bij het OV bureau. We blijven als gemeente hier volop inzetten en bij elk overleg met de provincie en het OV-bureau wordt dit onder de aandacht gebracht. Een eventuele treinverbinding tussen Emmen en Veendam via Stadskanaal heeft de aandacht. Het bedrijfsleven van Ter Apel vindt dat als deze verbinding er komt, er dan ook een verbinding moet komen met Ter Apel .

Er waren donderdag twee bijeenkomsten gepland met WMO klanten uit onze gemeente . De inwoners hadden zich aangemeld via het cliënten ervaringsonderzoek . We scoorden goed op het recent gehouden klantonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gemiddelde cijfer voor de kwaliteit van ondersteuning is gestegen van een 8,2 naar een 8.7. Het meest tevreden zijn de cliënten over de kwaliteit van de ondersteuning, de deskundigheid van de medewerkers en de wijze waarop er werd geluisterd en meegedacht over een oplossing.

Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoek toe gelicht. Het was goed om op deze manier (face to face) met de inwoners in gesprek te gaan. De onderwerpen als levering van hulpmiddelen, woning aanpassing, vervoer en communicatie vanuit de gemeente kwamen aanbod . Deze bijeenkomsten zullen we blijven doen, het is belangrijk om de burger hier persoonlijk bij te betrekken en te luisteren waar men tegen aan loopt.

Tijdens een gesprek met de wijkagent en collega wethouder Potze werd de overlast van hangjongeren bij de school in Vlagtwedde besproken. Het was een goed gesprek waarbij wij als gemeente nu aan zet zijn. Volgend week zal dit op de agenda staan.

Vrijdagmorgen was ik aanwezig in Groningen, hier vond plaats het bestuurlijk overleg OOGO. Er werd gesproken over de aanpak van jeugdigen met problemen, zoals verslaving, criminaliteit en ernstige psychiatrische problemen. ( FACT – jeugd) willen hier aan mee werken. Voornamelijk de financiering voor de geleverde zorg geeft problemen. Er is ook enige discussie tussen behandeling en begeleiding. Diverse oplossingen zijn verkend, zowel voor het korte termijn probleem in 2018 als voor langere termijn. Voor de langere termijn worden er diverse mogelijkheden gezien door Accare en gemeenten voor een doorontwikkeling van de FACT teams Jeugd waarbij in ieder geval het nog beter aanhaken van en bij het gemeentelijk domein en sociale team kansrijk lijkt. Groningen, Westerwolde, en Stadskanaal.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

Maandag begon de week met een overleg samen met college Brunen met onze medewerker beheer gebouwen. Onderwerp van gesprek was de inpassing van de zogenaamde ‘luie trap’ voor onze gemeentelijke zwembaden. Je zou verwachten dat dit zo geregeld is, echter onze gemeentelijke zwembaden zijn voorzien van een afdekdeken en de trap voor mensen die moeite hebben om in het zwembad te komen moet passen onder de afdekdeken en mag tegelijkertijd ook niet teveel ruimte innemen. We verwachten op zeer korte termijn een op maat gemaakte trap.

’s Middags overleg met de manager en beleidsmedewerkers van sociale zaken. Op 1 juli is het nieuwe werkbedrijf ‘Afeer’ van start gegaan en dit vergt de nodige aanpassingen in de uitvoering.

Dinsdag de gebruikelijke collegevergadering.

Woensdag een overleg met de manager en teamleider van de afdeling ruimte om de samenwerking tussen deze afdeling en sociale zaken te intensiveren. Er is veel werk in onze openbare ruimte en we onderzoeken de mogelijkheden hoe we onze werkzoekenden hier  in de toekomst een betaalde baan kunnen geven. Wat mij betreft hebben wij als werkgever hier een voorbeeldfunctie. Recentelijk zijn al vier van onze uitkeringsgerechtigden betaald aan het werk gegaan bij de gemeente in een administratieve functie. Het betrof hier reguliere vacatures die we in het kader van ‘social return’ hebben kunnen invullen. Een mooi succes!

Donderdagochtend vergadering van het algemeen bestuur van de VKB. We zijn beslist heel tevreden over de dienstverlening van de VKB, maar toch onderzoeken we de mogelijkheid om de schuldhulpverlening als gemeente zelf te kunnen uitvoeren. Schuldhulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. Dat past naadloos in onze visie ‘dichtbij  onze inwoners’ en adequate hulpverlening.

Vrijdag stond de raadsexcursie op de agenda. De organisatie had er voor gekozen om binnen de gemeente Westerwolde te blijven en hiertoe een mooi concept gebruikt waarbij de inwoners van de dorpen die we bezochten, de onderwerpen mochten bepalen. De excursie begon in Oudeschans, waar we een prachtige lezing hadden over het dorp en de kerk. Daarna een wandeling door Oudeschans. Door naar Wedde waar  we, na een korte bijeenkomst in het dorpshuis, een wandeling maakten door de omgeving van Wedde o.l.v. Eltjo Glazenburg. Vervolgens lunchten we bij De Burcht. In de middag naar Ter Apel waar een fietstochtje werd gemaakt. We sloten de excursie af in Sellingen waar Plaatselijk Belang Sellingen ons in het openluchttheater kennis liet maken met een aantal actieve verenigingen uit het dorp. Na afloop ontvingen we een zorgvuldig samengesteld boekwerk waarin alle verenigingen en activiteiten staan vermeld. Een prachtig naslagwerk!

We waren al overtuigd dat wij de mooiste gemeente van Nederland zijn, maar dat werd  deze dag wederom bevestigd.  Omdat we nog lang niet alle dorpen in onze gemeente hebben bezocht waren de raadsleden en het college van mening dat de volgende excursie op dezelfde manier georganiseerd zou moeten worden.  Het geeft een geweldig beeld van wat er in onze gemeente allemaal speelt. Complimenten voor alle dorpen die zo enthousiast een programma hebben gemaakt voor deze dag.

En dan is het weer weekend. De tijd vliegt. Komende woensdag de raadsvergadering met de algemene beschouwingen waarbij ook het collegeprogramma, de kadernota en de jaarrekeningen van de twee voormalige gemeenten op de agenda staan.

Blog Harrie

Ja lezers, de weken vliegen voorbij en het blijft maar mooi weer. Toch slaat de droogte nu wel toe en zouden vooral onze landbouwers wel wat regen kunnen gebruiken. Helaas heeft de politiek dit niet in de hand.

Deze week veel interne overleggen gehad en hebben we ook het functieprofiel besproken van onze nieuwe toekomstige gemeentesecretaris.

Woensdagavond hebben we een raadsbijeenkomst gehad in De Meet in Bellingwedde. De onderwerpen waren bibliotheekwerk  en afvalbeleid.

Het waren twee uiteenlopende onderwerpen, maar beiden  zijn volop in ontwikkeling. Na de fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde op 1 januari 2018 zal  het beleid betreffende het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval opnieuw vorm gegeven moet worden. Het afvalbeleid moet op 1 januari 2020 geharmoniseerd zijn . Om dit te bereiken moet het afvalbeleid in december 2018 vastgesteld worden. Het nieuwe plan zal de naam ‘ Grondstoffenplan’ dragen omdat het huishoudelijk afval steeds meer gezien wordt als grondstof.

Op deze avond werd besproken waarom we afval moeten scheiden, het proces van besluitvorming, evaluatie van het gevoerd beleid en er werden enkele stellingen besproken.

We zullen in de toekomst een transitie naar een circulaire  economie moeten maken  omdat de wereld bevolking groeit, het klimaat verandert en er is een afname van biodiversiteit.  En er komt een schaarste aan grondstoffen en fossiele energie. Concreet houdt dit in, dat we meer van afval naar grondstof zullen moeten gaan.

Onze overheid wil meer afvalpreventie er moet efficiënter worden omgegaan met grondstoffen en er moet zo veel mogelijk hergebruikt worden. In 2025 mag er nog maar 30 kg restafval per persoon geleverd worden. De staatssecretaris heeft vorige week aangekondigd dat het afvalstoffenbelasting in 2019 meer dan verdubbelt ten opzichte van het huidige tarief.

In het begin van dit jaar is er een enquête  geweest onder 1500 inwoners van onze nieuwe gemeente.  De  enquête had een hoog respons . De respondenten gaven een rapportcijfer 7,2.

Uit de enquête bleek verder dat 90% het scheiden van afval wel belangrijk vindt.

Grondstoffen die nog in grote hoeveelheden in het restafval zitten worden nu niet gebruikt, maar verbrand.  Het belang van de inwoner is dat afval op een goede manier en gemakkelijke manier wordt verwijderd en voor zo weinig mogelijk kosten.

Het uitgangspunt van de coalitie is geen diftar.  De verpakkingsindustrie zien we in veel gevallen als echte vervuiler en dus moet de rekening niet naar de inwoners. In onze woonomgeving is zwerfvuil een storend element.

Vrijdag was ons jaarlijkse uitstapje met de raad, het college  en het management team. Het was een dag waarop we meerder dorpen hebben bezocht en de nieuwe gemeente nog beter hebben leren kennen. De sfeer en het weer was prima.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne en zonnige (werk)week toe!

Blog Giny

Maandagochtend begon de week met een bestuurlijk overleg Werk In Zicht van de sub-arbeidsmarktregio Oost-Groningen. Er is nog heel veel te doen! Met een intensieve samenwerking hopen we een maximaal resultaat te kunnen bereiken.

Maandagmiddag vertrok ik met college wethouder Harrie Brunen richting Maastricht voor het VNG congres. Harrie doet in zijn blog hier uitgebreid verslag van. Westerwolde is mooi, maar Maastricht en omgeving is ook fantastisch! Het was een goed congres met volop gelegenheid om te netwerken.

De plenaire sprekers zijn terug te horen en te zien via de website van het VNG.

https://vng.nl/vng-jaarcongres-2018-over-grenzen

De eerste dag werd afgesloten in het  Limburgs Gouvernement. Hier zetelen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de gouverneur. Limburg is de enige provincie in Nederland waar de commissaris van de Koning officieus wordt aangeduid als gouverneur, een erfenis uit de tijd van de militaire gouverneurs van Maastricht.

 

Woensdag bijtijds terug richting Westerwolde. In de middag stond de onthulling van de nieuwe naam van Werk in Uitvoering op de agenda.

Het was een feestelijk startevenement in de voormalige steenfabriek in Blijham waarbij heel veel medewerkers van Synergon aanwezig waren. Zij hadden ook de hal samen geweldig ingericht en ook de catering werd verzorgd door diezelfde medewerkers. Een feest van en door Synergon.

Samen met wethouders Kees Swagerman (Oldambt) en Hennie Hemmes (Pekela) mocht ik de naam van het nieuwe bedrijf onthullen.

Het is ‘Afeer’ geworden, waarbij bewust is gekozen voor één F! Het is afgeleid van het woord affeer, dat in het Gronings ‘werk, baan, betrekking’ betekent. De oorsprong van het woord is Frans: ‘On fait des affairs’.. wij doen zaken met elkaar. Afeer doet graag zaken met u! De keuze van om één F weg te laten is een bewuste keuze om enerzijds het duidelijk als unieke merknaam voor dit prachtige bedrijf te hebben en herkenbaar te zijn, anderzijds omdat het qua beeldmerk en vormgeving gewoon mooier is… Ik wens alle medewerkers van Afeer heel veel succes bij de vormgeving van dit nieuwe bedrijf! Afeer..werk van waarde…kort, maar krachtig wat mij betreft!

Blog Harrie

Deze week stond in het teken van het VNG congres in Maastricht.

Het thema was “ Over Grenzen”. De Vereniging Nederlandse Gemeenten behartigt de belangen van Gemeenten. De VNG onderhandelt  onder andere met “ Den Haag” over afspraken, beleid en financiële middelen. Eens per jaar vindt er een tweedaags congres plaats.  Dit jaar was het in Maastricht. We genoten van de Limburgse gastvrijheid. Er waren ongeveer 3000 bestuurders uit het hele land aanwezig. Er was een grote beursvloer waar bedrijven en instanties zich presenteerden.

De eerste dag was er ‘s morgens een programma met sprekers over inhoudelijke thema’s. Een van de sprekers was Bernice Nootenboom, poolreiziger en journaliste. Zij liet op indrukwekkende wijze door middel van foto’s zien hoe het ijs op ongelofelijk snel tempo smelt op de Noordpool. Dit heeft enorme gevolgen voor ons klimaat.

Tweede spreker was Tommy Wieringa, auteur en columnist. Hij heeft voor de VPRO een serie gemaakt “ De Grens”. Hij stelde dat het platteland en dan vooral het grensgebied steeds meer het domein wordt van georganiseerde misdaad. De politie rijdt er nauwelijks meer rond.

In de middag hebben we een stadswandeling gemaakt in de binnenstad van Maastricht en de dag werd feestelijk afgesloten.

De tweede dag is vooral een verenigingsdag  met de algemene ledenvergadering. De minister van Binnenlandse zaken Kajsa Ollongren was hierbij aanwezig. Met haar hebben we nog een “appeltje te schillen”, de gemeenten hebben in het Sociaal Domein veel nieuwe taken gekregen, echter zonder een bijpassende financiën. Met name de jeugdzorg, wordt onbetaalbaar. De gemeenten hebben oproepen gedaan om het Rijk met meer financiën over de brug te laten komen. De minister deed een uitsprak over een betere financiële vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten.

Vrijwel alle leden hebben ingestemd met het voorstel om een fonds “ Tekort Gemeenten” op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuw taken, zoals Jeugd en WMO deels gecompenseerd.

Donderdagavond bracht ik een bezoek op het gemeentehuis in Stadskanaal. Hier werd deze avond de problematiek besproken betreffende de sluiting van de kraam – en kinderafdeling van het Refaja Ziekenhuis, dat behoord tot de Treant Zorg.

De raden van de gemeenten in Zuidoost Groningen en een deel van Drenthe namen unaniem het besluit om zich in te zetten voor een volledige ziekenhuiszorg in de regio. Een op te richten Taskforce Zorg Zuidoost Groningen, bestaande uit diverse organisaties en instellingen gaat onder het beoogd voorzitterschap van de provincie Groningen een alternatief scenario toetsen.

Vrijdag was ik aanwezig bij de ondertekening van het Convenant ‘ Huisvesting (ex)cliënten Beschermd Wonen en Opvang in Gemeente Midden-Groningen, locatie Slochteren.

Wooncorporaties, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Groningen willen de afstemming en samenwerking rondom huisvesting van (ex)cliënten van Beschermd Wonen en Opvang verbeteren. Zij zullen zich nadrukkelijk inzetten om de huisvesting van deze cliënten op een goede, adequate en snelle wijze te organiseren.

En dan is het weer weekend. Wij onze lezers een fijne en zonnige (werk) toe!