Ook deze week weer een goed gevulde agenda voor de wethouders. Een groot gedeelte van de agenda van de wethouders wordt dagelijks gevuld met ambtelijke overleggen ter voorbereiding op de collegevergaderingen en raadsvergaderingen.

In aanloop naar de werkconferentie ‘Armoede en eenzaamheid’ op 6 december aanstaande in Zaal 12 te Vlagtwedde was er deze week ook een bijeenkomst In Pekela van het ‘Armoedepact’.

Twee keer per jaar wordt een Armoedepact bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding.

Deze keer was er gekozen voor het thema ‘Gekeken door de bril van armoede: sociaal-culturele dimensies van langdurige ongelijkheid’. De middag begon met het verhaal van een ervaringsdeskundige waarbij pijnlijk duidelijk werd dat overheidsinstellingen nog vaak niet in staat zijn om praktisch met de problemen van armoede om te gaan. De aanwezigen waren diep onder de indruk van dit verhaal.  Als wethouders werd het ons nogmaals duidelijk dat we de informatie die we nodig hebben echt ‘in het veld’ moeten ophalen. Dat gaan we dan ook zeker op 6 december doen!

Een zinvolle lezing van Eric Meij over zijn wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen armoede en achterstand. Eindconclusie waar we ons zeker in kunnen vinden is: ‘De overheid en hulpverleners moeten werken aan het overbruggen van de wereld van regels en procedures naar de leefwereld van mensen in generatiearmoede.’ Kortweg; we moeten meer luisteren naar de mensen!

Deze week stond er wederom een bezoek van het college aan de vertegenwoordigers van een van onze dorpen op de agenda. Deze keer bezochten we Plaatselijk Belang Veele. We werden ontvangen bij ‘Camping Boerenbont’, een van onze campings die zeer hoog scoort op de ‘Zoover beoordelingen’… een 9,4! Bij ieder bezoek realiseren we ons hoe belangrijk het is om met onze inwoners in gesprek te blijven! Maar ook hier waren er weer tal van onderwerpen die te maken hebben met de ‘openbare ruimte’…  Als onze inwoners moeten wachten op een bezoek van het college aan de verschillende dorpsverenigingen, duurt het herstellen van klachten over de openbare ruimte wel erg lang. De kortste klap is om dit te melden via het meldpunt van de gemeente Westerwolde of contact te zoeken met onze gebiedsregisseurs. Deze laatste zijn een belangrijke schakel tussen de ambtelijke organisatie, het college en de inwoners!

Het melden van losse stoeptegels, overlast van groen en andere zaken kunnen onze inwoners vanzelfsprekend altijd telefonisch doen maar ook via onze website: https://www.westerwolde.nl/iets-melden-bij-de-gemeente

De ervaring leert dat er dan snel actie op wordt gezet!

Ook deze week een (zeer korte) raadsvergadering.  Op de agenda als belangrijkste agendapunt de ‘Visie Duurzaamheid’. Deze visie werd tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen en daar zijn we blij mee!

We gaan nu verder met ontwikkelen van beleid voor zonneparken en kleine windmolens tot 15 meter. Voor we hiermee naar de gemeenteraad gaan, zal het voorstel later nog ter inzage liggen in het gemeentehuis voor inwoners en belanghebbenden.

Beleid voor windturbines groter dan 15 meter is er momenteel niet en daar zijn wij ook geen voorstander van! Eventuele initiatieven van projectontwikkelaars gaan we dan ook niet in behandeling nemen. Immers; de hebben een te grote impact op ons landschap.

Vrijdag was er een uitnodiging van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën.  De ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam en Westerwolde.

De opening werd gedaan door gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe.

Johan Russchen (Avebe) gaf een presentatie over ‘Vogelvlucht Innovatie Veenkoloniën in 2018’ waarbij duidelijk werd dat er toch de laatste jaren veel werk is verzet.

Daarna een presentatie van Frits Oevering (senior onderzoeker Raboresearch, Rabobank) over ‘De economie van de Veenkoloniën in perspectief’.  Een onderzoeker van de Rabobank die letterlijk geen mogelijkheid onbenut liet om de aanwezigen te vertellen dat het toch wel heel slecht gesteld is met de Veenkoloniën en Noord-Nederland in het algemeen. Het verhaal was gebaseerd op louter statistieken. De strekking van zijn presentatie was dat in Amsterdam/ de Randstad alles beter was en er voor ons in het noorden weinig perspectief was op enige verbetering.  De bedoeling van deze presentatie was om ‘prikkelend’ te zijn…  Echter bij het overgrote deel van de aanwezigen riep dit alleen maar weerstand op.  Kortom; een weinig inspirerend verhaal met alleen maar doemscenario’s en geen concrete adviezen.

Natuurlijk ook dit weekend in de gemeente Westerwolde de aankomst van Sinterklaas. In onze gemeente gelukkig nog een echt kinderfeest zonder demonstraties rondom Zwarte Piet. De Sint en zijn Zwarte Pieten konden zich verheugen in een enorme belangstelling van kinderen en ouders. Ook de fotografen van Westerwolde Actueel waren bij alle intochten aanwezig en maakten prachtige reportages! Wij wensen alle kinderen een fijne Sinterklaastijd en onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

In 2017 is door de voormalige gemeenteraden van de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de Cultuurvisie vastgesteld. Eén van de onderwerpen in deze visie is het harmoniseren en herijken van het museale beleid in de gemeente Westerwolde.

Naar aanleiding hiervan bezoeken we nu alle musea in Westerwolde om input te vragen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben in Westerwolde veel musea en de samenwerking tussen de diverse organisaties is belangrijk voor deze harmonisatie.

Er is veel verschil in de werkwijze van de verschillende musea, zoals bijvoorbeeld de openingstijden, maar ook de subsidies die de gemeente Westerwolde verstrekt aan de musea zijn heel ongelijk.

Inmiddels hebben we gesproken met De Stichting Vesting Bourtange, De Oude Stelmakerij in Sellingen, Kamp de Beetse en Vestingmuseum Oudeschans.  De komende weken volgen de andere musea.

We zien 2019 dan ook als het jaar waarin we helder moeten krijgen hoe we de toekomst ingaan met onze musea.

Maar voor alles: Musea zijn plekken waar we even in een andere wereld stappen en het zijn plekken die ons kunnen ontroeren. Ze verbinden ons met het verleden en met het nu, maar ook met de toekomst en wie we werkelijk zijn.  Een belangrijk aspect van onze cultuur dat we moeten koesteren. In de gemeente Westerwolde werken heel veel vrijwilligers in de diverse musea waar wij veel respect voor hebben. Met veel passie zorgen deze mensen dat dit cultuuraspect binnen de gemeente mede Westerwolde op de kaart zet en daarmee is er ook een directe links naar het bevorderen van toerisme in onze regio.

Maar er was meer deze week.

Als college bezochten deze week weer een vertegenwoordiging van een dorp…  Maandagavond werden we gastvrij ontvangen door Plaatselijk Belang Sellingen en hadden we een zeer constructief overleg.  Er gebeurt veel in Sellingen en de saamhorigheid is hier groot. Ieder bezoek aan een dorpsvereniging verbaast ons steeds in positieve zin. De conclusie dat ‘noaberplicht’ nog hoog in het vaandel staat in Westerwolde stemt ons zeer hoopvol en positief voor de toekomst.  De voorzieningen in de dorpen worden door al deze vrijwilligers mede in stand gehouden en daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn!

Ook deze week volop overleg over de werkconferentie ‘Armoede en Eenzaamheid’ die op 6 december wordt georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden. De uitnodigingen zijn de deur uit en we willen dit onderwerp ook breed met alle ‘aandeelhouders’ bespreken.   Aandeelhouders van armoede en eenzaamheid zijn alle organisaties, instellingen en vertegenwoordigers van doelgroepen die op een of andere manier in hun (vrijwilligers)werk met armoede en eenzaamheid in aanraking komen. Als bestuurders en ambtenaren zijn wij niet alwetend en dus is het belangrijk om ook hier met onze inwoners en organisaties in gesprek te gaan.  Natuurlijk hebben wij vanuit de gemeente allerlei voorzieningen om iets te doen aan armoede, maar daar is ook nog steeds de ‘stille armoede’, de armoede die wij niet kennen en waar wij, als overheid oog voor moeten hebben.

Eenzaamheid is een serieus probleem in onze samenleving. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, zoals vaak wordt gedacht. Wij kunnen ons amper voorstellen wat het betekent als je simpelweg dagenlang geen menselijke stem hoort, als je het gevoel hebt dat er niemand op je zit te wachten…. Ook daar hebben wij een verantwoordelijkheid.  In onze gemeente wordt daar door initiatieven als “Wedde dat ’t lukt’” als een belangrijke stap gezet.  Maar eenzaamheid bestaat ook bij jongeren, bij mensen met een autistische stoornis en vele anderen. Kortom; het is voorwaar niet eenvoudig om dit in beeld te krijgen en daar actie op te zetten…  Suggesties zijn welkom!

We hebben geprobeerd om de uitnodiging voor deze werkconferentie zo breed te versturen. Mocht u voor een organisatie werken die met deze onderwerpen vaak in aanraking komt en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de gemeente Westerwolde.

Woensdagavond was er door de gemeente wederom een inwonersavond georganiseerd in Ter Apel inzake de problematiek rondom de zogenaamde ‘veilige landers’. Een goede opkomst en dat geeft aan dat dit een serieus probleem is waarbij iedereen het gevoel heeft machteloos te zijn. De verhalen van inwoners en ondernemers zijn schrijnend en het is de hoogste tijd dat er landelijk en Europees wordt gekeken naar aanpassing van wet- en regelgeving. De overlast en het gevoel van onveiligheid heeft zich inmiddels verder uitgebreid naar het openbaar vervoer. Beveiliging in de bus helpt wel iets, maar lost het probleem niet op. In de raadsvergadering van vorige week heeft Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend om het college dringend te verzoeken de verantwoordelijk staatssecretaris uit te nodigen om persoonlijk de verhalen van Ter Apel aan te horen en vervolgens ook daadwerkelijk met oplossingen te komen. Deze motie werd vervolgens raadsbreed aangenomen. Inmiddels is deze week bekend geworden dat de staatsecretaris binnenkort naar Westerwolde komt.

De staatssecretaris heeft op 15 november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de overlast van de ‘veilige landers’.

Deze brief is te lezen via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers/documenten/kamerstukken/2018/11/15/tk-aanpak-overlastgevers-en-voortgang-ebtl

Wij hopen dat Den Haag nu inziet dat het 5 voor 12 is en dat er daadwerkelijk een oplossing moet gaan komen.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Nog zes weken tot aan de kerst…. Waar zijn de maanden gebleven?

Ook deze week weer een drukke agenda voor de wethouders.  Zo waren er op dinsdag en woensdag de promotiedagen in Martiniplaza Groningen, waar ook de gemeente Westerwolde aanwezig was met 9 ondernemers uit Westerwolde. Goed voor de naamsbekendheid van Westerwolde. Toch zie je jaarlijks de promotiedagen iets kleiner worden. Dat roept bij de wethouder van Economische Zaken de vraag op of deze promotiedagen nog wel dat brengen wat we ervan verwachtten. We zijn dan ook heel benieuwd hoe onze ondernemers deze dagen hebben ervaren en vooral wat voor hen het resultaat is geweest.  Natuurlijk is dat lastig te meten, maar zeker de moeite waard om binnenkort een evaluatie met de ondernemers, die aanwezig waren op de beurs, te hebben. Het is goed, om zeker in deze tijd, kritisch te zijn op onze uitgaven.

Woensdagmiddag was de officiële opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Onze Koning kwam daarvoor speciaal naar Scheemda. Samen met 30 geselecteerde inwoners uit de hele regio en van alle leeftijden, werd de opening op toch wel redelijk sobere wijze verricht. Wij zijn natuurlijk blij dat we in deze regio zo’n prachtig ziekenhuis hebben gekregen, zeker in het licht van de faillissementen van ziekenhuizen elders in Nederland.

Woensdag was een drukke dag. ’s Middags vond bij het gemeentehuis in Wedde de start van het project Automaatje plaats. Daarmee is de gemeente Westerwolde in Groningen de eerste Groningse gemeente die hiermee begint. Het project wordt door de ANWB en de Stichting Opstap Bus uitgevoerd in onze gemeente.

Met AutoMaatje willen wij samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.  Het is een vorm van carpoolen waarbij mensen die geen beschikking hebben over een auto worden gekoppeld aan vrijwilligers die dit wel hebben.  Automaatje heeft daarmee nog een groot voordeel: je reist namelijk nooit alleen! Dat voorkomt heel veel eenzaamheid, waar we in onze gemeente ook helaas mee te maken hebben. AutoMaatje is dus geen reguliere vervoersservice, maar bedoeld om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en elkaar op vrijwillige basis te helpen. Er is dus uitdrukkelijk geen sprake van arbeidsmarktverdringing!

Woensdagavond was de raadsvergadering waarin de bestuursrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 op de agenda stonden. Hoewel de bestuursrapportage als hamerstuk op de agenda stond, werd deze op verzoek van een aantal raadsleden toch weer als bespreekstuk geagendeerd. Twee uur lang werd er over gedebatteerd en zo werd uiteindelijk pas rond 22.00 uur begonnen aan de programmabegroting.

Middels een amendement van GBW en de PvdA werd de ombuiging ‘Participatie’ van € 40.000,00 geschrapt. Deze ombuiging had te maken met het stoppen van de dienstverlening voor trede 1 en 2. Trede 1 en 2 zijn tredes op de zogenaamde participatieladder, waarbij vanaf trede 3 mensen klaar zijn voor werk. Trede 1 en 2 betekent dat mensen nog veel begeleiding moeten hebben om de juiste stappen te zetten richting werk of activering. De PvdA had in de raadscommissie waarin de begroting werd besproken een punt. Deze ‘ombuiging’ zou in strijd zijn met het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat iedereen mee doet. Daarnaast verwachten we met alle maatregelen in 2019 te kunnen uitkomen met het geld (BUIG) dat we vanuit het Rijk jaarlijks krijgen om de uitkeringen te kunnen betalen.

Het voert te ver om in onze blog alle amendementen en moties nogmaals te bespreken, maar met het amendement dat door Gemeentebelangen werd ingediend inzake de ombuiging van €50.000,00 dat gerealiseerd zou moeten worden door een vergoeding te vragen voor de Invalide Parkeerkaarten, werd ook deze bezuiniging van tafel gehaald.

Met twaalf amendementen en vier moties werd het een lange avond. Aan het einde van de avond kwam Gemeentebelangen Westerwolde nog met een motie om het college op te dragen de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het asielbeleid, zeer dringend te verzoeken om te verschijnen op een (ingelaste) openbare raadsvergadering voor 10 december 2018, om in deze vergadering de situatie op en rondom het asielcomplex en in het dorp Ter Apel en de gevolgen van het (wan)gedrag van de zogenaamde ‘veilige landers’ te bespreken. Deze motie werd unaniem aangenomen en we hopen dat ook dat de staatssecretaris gehoor zal geven aan de uitdrukkelijke uitnodiging.

Donderdagavond was er in het gemeentehuis in Wedde een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Westerwolde. Vorige week was eenzelfde avond georganiseerd in het gemeentehuis in Sellingen. Ook in Wedde was de opkomst groot met bijna 90 nieuwe inwoners.

Het is een mooie manier om kennis te maken met het college van B&W. Er waren ook een aantal raadsleden aanwezig. Nadat het college zich aan de inwoners had voorgesteld en had uitgelegd wie wat in portefeuille heeft was er na de pauze gelegenheid voor een rondleiding door het gemeentehuis. Op beide avonden konden de nieuwe inwoners een enquêteformulier invullen. De uitkomst hiervan zal ook door het college worden gedeeld.

Vrijdag tijd om de collegestukken voor de volgende week te lezen en kijkend naar volgende week laat de agenda van de wethouders weinig lege plekken zien.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Beste lezers,

Inmiddels zijn we 10 maanden op weg in de gemeente Westerwolde! De tijd vliegt! Na deze maanden hebben wij als wethouders ook het schrijven van onze blog eens stevig onder de loep genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat twee afzonderlijke blogs wellicht minder leesbaar is. Terugkijkend op de blogs die we schreven vanaf januari dit jaar, zien we vaak een aantal onderwerpen die in beide blogs worden benoemd. Dat maakt het voor onze lezers wat minder aantrekkelijk. Om die reden hebben we besloten dat u voortaan één blog te lezen krijgt namens beide wethouders waarin uit de diverse portefeuilles de verschillende zaken worden belicht. Immers, twee keer lezen dat we een collegevergadering hebben gehad, voegt niet echt iets toe.

Zoals de harmonisatie van de voormalige gemeenten naar de gemeente Westerwolde nog niet helemaal ‘Westerwolde proof’ is, zo geldt dat ook voor onze wekelijkse blog.

We gaan het de komende maanden anders doen en evalueren dan over enige tijd of dit het juiste ‘format’ is.  Tenslotte leren we iedere dag in het leven en dat geldt zeker ook voor wethouders en politieke partijen.

Dat betekent dat we niet meer de gehele agenda gaan doornemen, maar dat we een aantal onderwerpen van de afgelopen week op een beschouwende manier willen beschrijven.

De ‘higlights’ van deze week zijn er een aantal die u wellicht zullen interesseren.

Vanuit de portefeuille Cultuur wordt er gewerkt aan de harmonisatie van onder andere ons museale beleid. In Westerwolde hebben we diverse musea, die ieder op hun eigen wijze proberen het maximale rendement te behalen. Middels het herijken van dit museale beleid willen we proberen de samenwerking tussen de musea te versterken. Het gaat daarbij niet direct over de financiën en het subsidiebeleid. Dat is iets wat in de uitvoering van het museaal beleid op een later tijdstip aan de orde komt.

He is belangrijk dat we voor onze musea in de gemeente Westerwolde elkaar kunnen vinden en versterken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het delen van kennis en het nadenken hoe we onze musea meer bekendheid door samenwerking kunnen geven. We zouden ons zomaar voor kunnen stellen dat de directeur van museum De Oude Wolden de werkgroep van Kamp de Beetse kan helpen met het inrichten van een expositie…  Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde en dat is goed om te delen met elkaar. Wellicht is het ook een optie om na te denken over ‘Westerwoldse museumkaart’. Kortom; er is nog veel werk te doen!

Vanuit de portefeuille ‘Vastgoed en gemeentelijke gebouwen’ houdt de vraag over de huisvesting van beide gemeentehuizen ons natuurlijk bezig. Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden over de vraag hoe we de dienstverlening willen gaan inrichten en of we in één of twee gemeentehuizen willen gaan werken.  Uiteindelijk ligt de beslissing hierover bij de gemeenteraad en kunnen wij als college slechts met een advies komen. Het rapport dat voorligt wordt binnenkort in het college besproken en één ding is zeker… er zal volop discussie zijn! Maar voor alles is leidend dat we dichtbij onze inwoners willen blijven. U zult daar binnenkort zeker meer over horen!

Een hoogtepunt deze week was vanzelfsprekend de bekendmaking van voordracht van onze nieuwe burgemeester. Onze echte kroonbenoemde burgemeester die de komende jaren het boegbeeld van onze gemeente zal zijn.  Afgelopen dinsdagavond werd bekend gemaakt wie er wordt voorgedragen voor dit belangrijke ambt.

Na alle speculaties en namen die werden genoemd kwam dinsdagavond in een extra raadsvergadering het verlossende woord. Jaap Velema, nu nog wethouder in Veendam, wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde en deze bekendmaking zal zeker de geschiedenisboeken ingaan! Hij kwam na de bekendmaking naar het gemeentehuis in Sellingen om alvast kennis te maken met de raadsleden. (foto Jacob Musch)

Onze nieuwe burgemeester voldoet aan de door de gemeenteraad opgestelde profielschets. We zijn erg blij met deze voordracht en gaan in vol vertrouwen met ‘beoogd’ burgemeester Velema de toekomst tegemoet. Er zal een zware taak op zijn schouders rusten.  Westerwolde is een prachtige gemeente waar heel veel mensen rust en ruimte vinden. Maar ook een gemeente waarin de schrijnende problematiek van onze inwoners in Ter Apel deze week weer eens nadrukkelijk aan het licht kwam.

We maken ons zorgen over de veiligheid van onze inwoners en ondernemers in Ter Apel.  In de raadscommissie van afgelopen woensdag werd deze zorg door het college en de raad uitgesproken.  Wat ons heeft geraakt is dat de raadsleden aangaven dat de gemeenteraad van Westerwolde en vanzelfsprekend ook wij als college, ons machteloos voelen.

Wat we zien in Ter Apel is dat er nog steeds draagvlak is voor de echte asielzoekers. Maar de zogenaamde ‘veilige landers’ zorgen voor onrust en ondermijnen daarmee het draagvlak voor de asielzoekers die werkelijk onze hulp nodig zijn.  We kunnen er uren over discussiëren, maar er is maar één optie: Den Haag moet ingrijpen en deze overlast op welke manier dan ook een halt toeroepen.

Wanneer deze overlast in Amsterdam of Den Haag op deze schaal zou plaatsvinden, zou de verantwoordelijke minister en staatssecretaris zeker daadkrachtiger optreden. Het kan en mag niet zo zijn dat onze inwoners, die al die jaren de echte asielzoekers een warm hart toedragen, nu de dupe worden van de ‘veilige landers’, die hier helemaal niets te zoeken hebben en de veiligheid van de inwoners bedreigen.

Deze week stond ook de visie duurzaamheid op de agenda van de raadscommissie. Duurzaamheid is een behoorlijk dossier en er kwamen dan ook heel veel vragen uit de raad.  Maar laten we niet vergeten dat onze raadsleden ook positief gestemd waren over het feit dat er nu volop gewerkt wordt aan het onderwerp duurzaamheid. Onze inwoners zijn volop meegenomen in het realiseren van de visie duurzaamheid middels verschillende inloopavonden. De opkomst was op sommige momenten helaas teleurstellend.  Dit onderwerp komt nog weer terug op de agenda en ook dan zal er volop discussie plaatsvinden. Dat is goed, het is immers een belangrijk onderwerp.

Gezien de overvolle agenda van de raad is in de raadscommissie besloten het onderwerp ‘afval’ door te schuiven naar de volgende vergadering. Een goede beslissing, want ook afval is een item dat te belangrijk is om onvoldoende aandacht te krijgen.  De discussie over voor of na scheiding moet nog plaats vinden en voor beide opties is wel iets te zeggen. Duidelijk is wel dat in de verpakkingsindustrie nog heel wat te verbeteren valt. Een bezoek aan de supermarkt levert bij thuiskomst een onvoorstelbare hoeveelheid plastic verpakkingen op. Minder plastic en beter recyclebaar verpakkingsmateriaal is daarom belangrijk.

Deze week hadden we, na anderhalf jaar, voor de eerste keer de ‘nieuwe inwonersavond’. In Sellingen kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners kennis maken met het college. Het was een mooie avond en het werd erg op prijs gesteld door de aanwezigen.  De conclusie dat de meeste inwoners in Westerwolde kwamen wonen voor de rust en de ruimte is gerechtvaardigd. We spraken met een wat jonger echtpaar, afkomstig uit Den Haag, met jongere kinderen die nu naar OBS De Plaggenborg gaan. Vol lof werd er over deze school gesproken en dat is fijn om te horen!  Maar ook het contact met de gemeente werd als zeer positief beoordeeld. Daar worden wij dan weer heel blij van! Komende week zal er een tweede bijeenkomst voor nieuwe inwoners zijn in het gemeentehuis in Wedde.

Zaterdagmiddag en -avond was er in het Noabershoes in Veelerveen het eerste ‘Neie Westerwolde Streektoalfestival.’ Wat een ontzettend leuk initiatief van Plaatselijk Belangen Veelerveen samen met het beheerdersechtpaar van het Noabershoes. Fantastisch dat ook de kinderen van OBS De Driesprong hier in het Gronings een lied kwamen zingen. Ook de ‘broescursus’ kon zich verheugen in goede belangstelling. Verder waren er optredens van een aantal Groningstalige verhalenvertellers en zangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

De wethouder van Cultuur mocht de opening doen en memoreerde even aan het feit dat in oktober het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bestuurders van Noord Oost Nederland de afspraak heeft gemaakt dat we met elkaar de Nedersaksische taal, waar het Gronings een variant op is, moeten behouden en als taal zal worden erkend.  Dat is goed nieuws waar we als Westerwolders ‘grootsk’ op zijn! ‘Wie doun nait meer onder veur Fraisland!’

En dan is het weer weekend. Tijd om onze collegestukken te lezen en ons voor te bereiden op de zaken die de komende week op de agenda staan. Die agenda laat geen witte plekken meer zien. Ook de avonden zijn allemaal ruimschoots gevuld.  We gaan vol enthousiasme weer aan de slag om dat te doen wat voor de gemeente Westerwolde goed is. En daar gaat het toch om?

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!