Afgelopen week brachten de colleges van de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela een werkbezoek aan verschillende locaties van Afeer. De start was bij het ‘Werklab’ in Westerwolde.  Het Werklab was voorheen het Trainings- en Diagnose centrum.  Sinds de oprichting van Afeer hebben we in voornoemde drie gemeenten de beschikking over verschillende werklabs, waar inwoners worden begeleid op weg naar een activeringsplek of een betaalde baan.

Na het bezoek aan het Werklab in Westerwolde stond een bezoek aan de locaties aan de Romijnweg in Winschoten op het programma. Hier werden rondleidingen gegeven bij de afdelingen ‘Inpakken & Assemblage, Stoffeerderij en Verpakken’ en de afdeling ‘Druk en Print’.

Wat veel inwoners niet weten is dat bijvoorbeeld armaturen van lichtmasten door Afeer worden geassembleerd.  Zo worden in Blijham armaturen van lichtmasten vervangen door energiezuinige led-armaturen die de medewerkers van Afeer in elkaar zetten. Ontzettend leuk om als colleges zelf eens op de werkvloer te kijken en te zien hoe enthousiast en vakkundig deze medewerkers dit precisiewerk verrichten!

Afgelopen donderdag was wethouder Brunen namens het college aanwezig bij het tekenen van de  intentieverklaring Regionale Energie Strategie Groningen. De Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten en twee waterschappen spreken hier bij de intentie uit om gezamenlijk alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor het opstellen en vaststellen van de RES Groningen. RES staat voor ‘Regionale Energiestrategie’.  De Regionale Energie Strategie komt voort uit het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. Met het Klimaatakkoord wil Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen en voor 2050 met 95%.Er zal later een plan worden vastgesteld hoe onze woningen van het aardgas afgaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. De Groninger gemeenten en de provincie stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners.

De strategie wordt later voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de waterschappen. De overgang naar duurzame energie en warmte is een ingewikkeld vraagstuk. Of het Nationaal Klimaatakkoord er inderdaad komt moet de komende maanden blijken.

Op dit moment worden de voorstellen van de klimaattafels doorberekend. Het lijkt niet dat de 49% CO2 reductie gehaald zal worden. De technische ontwikkelingen betreffende duurzame energie zijn volop in ontwikkeling. En we zullen ons moeten realiseren dat het voor onze inwoners betaalbaar moet blijven. Over dat laatste zijn de meningen in Den Haag nogal verdeeld. De VVD zet grote vraagtekens bij het gepresenteerde klimaatakkoord. De standpunten van de regeringscoalitie liggen op dit moment behoorlijk ver uit elkaar.

Dat we met allemaal een verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft duurzaamheid is helder. Ook in het coalitieakkoord van de gemeente Westerwolde zijn we hier duidelijk over. Natuurlijk zijn we voorstander van duurzaamheid. Maar niet ten koste van alles. Het moet voor onze inwoners wel betaalbaar blijven en ook moeten we zuinig zijn op ons prachtige landschap!

Dat landschap kreeg in week 4 nog een winters staartje. Prachtig om te zien hoe in Westerwolde de één na de andere ijsbaan open ging. In Ter Apelkanaal is een nieuwe ijsbaan aangelegd. Ter Apelkanaal had altijd al een ijsbaan, maar dit stuk grond heeft de gemeente Westerwolde verkocht aan het plaatselijke garagebedrijf dat wilde uitbreiden. Als voorwaarde bij de verkoop was gesteld dat de eigenaar van de garage zou zorgen voor een nieuwe ijsbaan. En dat is gelukt. Naast OBS De Klimop is een prachtige nieuwe ijsbaan aangelegd en deze week kon de ijsbaan officieel worden geopend. Wethouder Brunen verrichtte de opening maar en maakte wat rondjes op deze prachtige ijsbaan.

(Met dank aan de foto’s van Johan de Boer en Geert Smit van Westerwolde Actueel.)

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie.

 

 

 

 

Deze week stond voor een belangrijk deel in het teken van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van Afeer. In januari 2018 heeft de gemeenteraad van Westerwolde besloten om de taken die te maken hebben met de re-integratie van werkzoekenden van trede 3 van de Participatieladder en hoger, over te hevelen naar het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf Afeer.

De Participatieladder is een instrument om helder in beeld te brengen hoe de re-integratie van de verschillenden werkzoekenden verloopt. De Participatieladder meet niet alleen hoeveel mensen er in slagen betaald werk te vinden, maar bijvoorbeeld ook welke cliënten werken met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk verrichten of deelnemen aan een cursus.

De participatieladder bestaat uit zes verschillende treden waarbij de mensen van trede 3 en hoger, al dan niet met coaching, in staat zijn om regulier te gaan werken.  Zij worden daarbij ondersteund door accountmanagers en werkcoaches.

De gemeente Westerwolde heeft ervoor gekozen om de werkcoaches en accountmanagers die de mensen in trede 3 of hoger begeleiden, in dienst te laten komen bij Afeer. Op deze wijze is er in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt een integraal team werkzaam dat de inwoners ondersteunt bij het vinden van een betaalde baan. Op deze wijze hopen we nog meer inwoners aan betaald werk te kunnen helpen. De intensieve samenwerking maakt de kans op succes groter.

De inwoners die op trede 1 of 2 van de Participatieladder staan en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden nog steeds begeleid door de werkcoaches van de gemeente Westerwolde. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat deze inwoners de kans krijgen om een trede hoger op de Participatieladder te komen.

Afgelopen woensdagavond was er een extra raadsvergadering om voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling instemming van de raad te krijgen. De gemeenteraad heeft hier unaniem mee ingestemd.

Ook stond een bezoek aan de Stichting Armslag in Stadskanaal op de agenda. Stichting Armslag is een particuliere organisatie die ten doel heeft om op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen die, zonder extra steun, aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Mensen met een uitkering of een inkomen dat niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm kunnen hier terecht en hebben per kwartaal recht op 6 kledingstukken gratis per persoon per gezinslid. Ook vanuit de gemeente Westerwolde zijn er veel mensen die zich hier hebben aangemeld. De winkel ziet er keurig uit en deze stichting vraagt geen gemeentelijke subsidie. De winkel is toegankelijk voor iedereen, maar mensen met een modaal inkomen of hoger betalen de normale prijs. Hiermee worden de huur, gas, elektra en ander onkosten betaald. De winkel wordt gerund door een grote groep vrijwilligers die vol passie dagelijks vele klanten ontvangen. Een succesvolle formule!

Deze week werden in aanloop naar het Grunneger Laidjesfestival in maart op een aantal basisscholen in Westerwolde workshops gegeven. De leerlingen hebben samen met Olaf Vos, Jean Paul Mensing en Alex Vissering hun eigen gekozen liedje ingestudeerd. De volgende ronde workshops is op vrijdag 25 januari. Fantastisch om te zien en te horen hoe enthousiast de leerlingen met de Groninger taal bezig zijn.

OBS De Clockeslach in Vlagtwedde heeft gekozen voor een ‘cover’ van Come on Eileen, in het Gronings door Olaf Vos vertaald als ‘Tou eem Tammo..’. Er doen 12 scholen mee aan het Laidjesfestival dat op 22 maart plaatsvindt in de sporthal in Ter Apel. In 2020 zal het festival in De Meet in Bellingwolde worden georganiseerd.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste blog van 2019…

Om te beginnen wensen wij al onze lezers een fantastisch en bovenal gezond 2019 toe!

Het jaar is nog redelijk rustig begonnen. De agenda van de beide wethouders was deze week nog overzichtelijk.

De gemeente Westerwolde bestaat inmiddels meer dan een jaar en er is in 2018 al veel gedaan om onze prachtige gemeente vorm te geven. We zijn er echter nog lang niet. Er moeten nog tal van zaken worden geharmoniseerd en dat zal ook in 2019 de nodige tijd en energie gaan kosten.

Het college van B&W is weer ‘echt’ compleet. In december namen we afscheid van onze waarnemend burgemeester en werd de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde geïnstalleerd. We zijn daar blij mee. Gedurende de laatste maanden van 2018 waren er toch tal van onderwerpen waarbij we van mening waren dat we een beslissing nog even moesten uitstellen tot de nieuwe burgemeester was benoemd.

Toch zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we besloten niet uit de GR Wedeka te treden maar in goede samenwerking met Afeer te bouwen aan een optimale arbeidsmarktregio.

De visie Duurzaamheid is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en 2019 is het jaar waarin de uitvoering van deze visie vorm dient te krijgen.

In het kader van duurzaamheid was er afgelopen weekend een theatervoorstelling “Save the Earth”, in Martini Plaza te Groningen. Een voorstelling waarin één van Nederlands inspirerende persoonlijkheden voorbijkwam; astronaut Wubbo Ockels. Vlak voor zijn overlijden schreef hij zijn missie over hoe de mensheid met de aarde en elkaar zou moeten omgaan. Hij wilde dat wij zuiniger met de aarde om zouden gaan.

In de ontvangstruimte van Martini Plaza vond een duurzaamheidsmarkt plaats waar verschillende onderwijsstellingen en het bedrijfsleven lieten zien wat er in de provincie Groningen zoal gebeurt op het gebied van de circulaire economie en energietransitie. In Westerwolde is dit ook een nieuw item, waaraan in de “Visie Duurzaamheid” aandacht wordt besteed. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we moeten beginnen hoe klein ook.

De afgelopen week ontstond terecht veel commotie over de ‘Nashvilleverklaring’.  In de gemeente Westerwolde willen wij een open en tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Door het hijsen van de regenboogvlag deze week bij onze beide gemeentehuizen nemen wij duidelijk afstand van deze omstreden verklaring.

Ook de gemeente Westerwolde heeft in oktober 2018 het Regenboogconvenant ondertekend. Het doel van het Regenboogconvenant is dat gemeenten zich inzetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers in onze provincie.

Inmiddels hebben wij een begin gemaakt met het schrijven van LHBT-beleid. Ook bij de totstandkoming van dit beleid zullen wij onze LBHT-inwoners betrekken.  We zullen in onze latere blogs hier zeker nog aandacht aan besteden.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie