Week 7 was een week van bijeenkomsten op het gebied van Economische Zaken. Maandagavond was er een informatieavond in Westerwolde voor ondernemers. Deze avond was georganiseerd door de provincie Groningen en het MKB Noord. Insteek is het meer toekomstbestendig maken van de retail in onze provincie. Hiervoor is een programma ontwikkeld en deze voorlichtingsavond, met als titel ’Jouw Zaak – Jouw Toekomst’ maakt daarvan deel uit.

Tijdens deze avond werd ingegaan op diverse vragen. “Hoe zorg je ervoor dat de klant bij jou blijft komen? En dat hij je over tien jaar nog weet te vinden?”. Kortom, hoe blijf je aangehaakt bij de nieuwe tijd en weet je kansen te benutten? Op welke wijze kun je je fysieke winkel aantrekkelijk houden voor het publiek?

De detailhandel heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad door de toename van het internet winkelen en de economische crisis.

Deze avond sluit mooi aan bij de retail visie waar wij als gemeente de komende maanden aan gaan werken. Met deze visie willen wij de winkelkernen van Westerwolde versterken en willen we proberen te komen tot een toekomstbestendig winkelbestand dat bijdraagt aan de leefbaarheid van onze kernen.

De vraag en de discussie ging deze avond dan ook vooral over hoe de ondernemers in de retail kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen en waar de kansen liggen. Het online kopen is onomkeerbaar en hoe overleef je dan als ondernemer. Er werd deze avond volop gebrainstormd waarbij een aantal aanwezige ondernemers wel aangaf dat er behoefte was aan meer concrete adviezen.

Deze avond krijgt ongetwijfeld een vervolg met de retailvisie van de gemeente Westerwolde.

Vrijdagavond sloot de netwerkbijeenkomst van OOG (Ondernemerskring Oost Groningen) hier zeker bij aan. Er waren bijna 300 ondernemers aanwezig om inspiratie op te doen in het kader van ‘Kansen pakken..’. De lezing van Ben Woldring maakte veel indruk op de aanwezige ondernemers. Hij liet zien dat je als ondernemer af en toe moet bij schakelen en inventief moet kunnen zijn om succesvol te blijven. ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’.

 

Vanuit Westerwolde zijn wij dan natuurlijk trots dat het aanleggen van snel internet in Westerwolde als voorbeeld van kansen pakken werd genoemd tijdens de lezing van Ben Woldring.

Onderwerp van gesprek in de gemeente is op dit moment de overlast van jeugd in Vlagtwedde. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat het drugsgebruik onder jongeren hand over hand toeneemt, maar het feit dat het hier gaat om jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, maakt het wel extra verontrustend. Naast de handhaving door de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren heeft de gemeente Westerwolde nu een aantal fysieke maatregelen getroffen om deze overlast tegen te gaan. Afgelopen week zijn er camera’s geplaatst en is de omgeving van MFA Het Aambeeld voorzien van extra verlichting.

De hekken die worden geplaatst rondom het schoolplein moeten de situatie voor ouders en kleine kinderen veiliger maken doordat er dan niet meer met brommers over het schoolplein wordt gereden.

Al deze maatregelen zullen moeten worden ondersteund door de inzet van jongerenwerk, het onderwijs, maar ook de dialoog met de ouders is belangrijk. Binnen de gemeente staat dit onderwerp dagelijks op de agenda en hopen we niet alleen de overlast te kunnen oplossen, maar ook de toekomst van onze jongeren staat hoog op de agenda. Laten we hopen dat deze problematiek met een constructieve en integrale aanpak snel tot het verleden zal behoren.

Het was ook een week waarin aandacht was voor de zorg.

Afgelopen donderdag (Valentijnsdag ) gingen in meer dan 100 Groninger dorpen de vlag wapperen met daarop het logo van het netwerk,  ‘Een zorgzaam hart’. Zo werd ook de vlag bij de huisartsenpraktijk van Hans Berg, de initiatiefnemer van ‘Wedde dat ’t lukt’,  gehesen. Op de vlag staat het logo van het netwerk “een zorgzaam hart”.  De Vereniging Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewoners initiatieven, faciliteert het netwerk,  de website en organiseert bijeenkomsten.

In het dorpshuis in Onderdendam werd de nieuwe website gelanceerd door een openingshandeling van de gedeputeerde Eelco Eikenaar en de voormalige burgemeester van Pekela, Meindert Schollema.

Het zorgproject ‘Wedde dat t’lukt’ is inmiddels een groot succes. De dorpsondersteuner, samen met vele vrijwilligers,  draagt zorg voor de mensen van Wedde, Veelerveen en Vriescheloo.

Mensen worden ook in ons mooie Westerwolde steeds ouder, de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders is 81 jaar. De mensen gaan steeds gezonder leven en ook zijn de medicijnen en behandeling betreffende ziektes stukken verbeterd. Als Gemeentebelangen Westerwolde ondersteunen wij graag zorgzame bewoners initiatieven waarbij de vraag naar formele en informele zorg meer met elkaar verbonden gaat worden.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

(In verband met de voorjaarsvakantie zal er komende week geen blog verschijnen.)

Giny en Harrie

De voorbereidingen van de Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde zijn begonnen. Van vrijdag 15 maart t/m zondag 24 maart staat de Groninger taal en cultuur weer in de schijnwerpers.

In oktober 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland  een convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland en kent 7 hoofdvarianten, waaronder het Twents, Sallands en Gronings, en heeft in Nederland naar schatting anderhalf miljoen sprekers.

Het Nedersaksisch is ontstaan uit het Nederduits dat in Westfalen en Nedersaksen werd gesproken. Het standaard Nederlands is voortgekomen uit Hollandse dialecten. Dat betekent dus dat het Nedersaksisch er eerder was (en dus ook ons Gronings) dan het Nederlands. We willen dat maar even gezegd hebben! Het hele Nedersaksische taalgebied loopt van Oost-Nederland via Noordoost-Duitsland tot aan Denemarken.

Het spreken van dialect wordt vaak geassocieerd met taalachterstand.  De meningen zij hierover erg verdeeld. Zo zijn er ook onderzoekers die ervan overtuigd zijn dat kinderen die in het dialect worden opgevoed en Nederlands op school leren, vaak makkelijker een vreemde taal leren.

De wethouders van Gemeentebelangen zijn opgevoed in het Gronings en we kunnen u melden dat we geen enkel probleem hebben met het schrijven of spreken van het ABN!

Hoe dan ook, in Westerwolde zijn we trots op onze taal en cultuur en dat dragen we in de Gunneger Weke maar ook daarbuiten, vanzelfsprekend dagelijks uit!

Op 15 maart start de Grunneger Weke in Bourtange met een kanonschot. In april wordt het ‘Pronkjewailpad Zuid’ pas officieel geopend, maar op de eerste dag van de Grunneger Weke kan iedereen alvast een gedeelte van deze nieuwe wandelroute in en om Bourtange gaan lopen.

Ook dit jaar hebben we als gemeente de ‘Schriefwedstried’ weer georganiseerd en mocht iedereen, die waar ook ter wereld, Gronings kan schrijven, een verhaal of een gedicht inzenden.  We hebben ons inmiddels door een behoorlijke stapel verhalen en gedichten heen geworsteld en deze beoordeeld, zonder te weten wie het heeft geschreven. Fijn dat er toch nog in het Gronings geschreven en gedicht wordt!

Binnenkort krijgen de inwoners van Westerwolde de folder met activiteiten in de bus. We hopen vanzelfsprekend op veel belangstelling, reserveer daarom alvast deze week in de agenda!

Dat de Grunneger taal en cultuur bij onze partij hoog in het vaandel staat bleek afgelopen vrijdag weer. Met een aantal fractie- en bestuursleden waren we aanwezig bij de toneelvoorstelling in Jipsinghuizen. Er werd een prachtig toneelstuk gespeeld en het aanwezige publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van de komische situaties.

 

 

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De campagne is inmiddels begonnen. Gemeentebelangen Westerwolde doet weliswaar niet mee, maar toch willen wij onze inwoners oproepen om hun stem niet verloren te laten gaan. Het algemeen kiesrecht is niet vanzelfsprekend in de wereld en daarom moeten we dit democratisch goed koesteren en stimuleren. Toch neemt de belangstelling voor de politiek met name onder jongeren af. Ook Gemeentebelangen Westerwolde merkt dit. We vinden het belangrijk om jongeren bij de gemeentepolitiek te betrekken, maar dat lijkt eenvoudiger dan het is. Daarom doen we graag een beroep op onze jonge inwoners om eens langs te komen op onze fractievergaderingen. Als lokale partij weten we wat er in de gemeente speelt en wat de inwoners willen. Geen uitgesproken politieke kleur, slechts één ding telt…wat is goed voor onze gemeente en haar inwoners?

Het lijkt nog ver… maar op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het zou fantastisch zijn als we dan ook een aantal jongeren op onze kieslijst kunnen plaatsen!  Zo kun je meebeslissen over wat er in je eigen gemeente gebeurt!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie