Vorige week was er de eerste bijeenkomst van de ‘werkgroep’ LHBTI  in het gemeentehuis in Wedde.

Hoe is het allemaal begonnen?  In oktober 2018 is in het Provinciehuis in Groningen het convenant LHBTI door alle gemeenten van de provincie Groningen ondertekend.  Hiermee hebben de gemeenten in onze provincie zich geconformeerd aan de afspraak om zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn.

Ook is middels dit convenant afgesproken dat de gemeenten ervoor gaan zorgen dat LHBTI’ers weten waar ze terecht kunnen met vragen over veiligheid en maken de gemeenten afspraken met de belangrijkste partners, zoals politie en COC, over wat te doen als er een veiligheidsvraagstuk is.

Een heldere opdracht, ook voor de gemeente Westerwolde, waar we graag uitvoering aan willen geven!

Het hijsen van de regenboogvlag op Coming Outdag is niet voldoende… dat zou slechts ‘symboolpolitiek’ zijn…  In de gemeente Westerwolde zijn wij van mening dat iedere inwoner mag zijn wie hij of zij is. Daarom is enige tijd geleden ‘Diversiteit’ toegevoegd aan de portefeuilles van wethouder Luth.

Vervolgens hebben wij, in de pers, maar ook via social media, inwoners opgeroepen om mee te denken over de visie LHBTI die wij in Westerwolde willen realiseren. We waren zeer verheugd dat inwoners uit Westerwolde en daarbuiten zich spontaan aanmeldden om mee te denken en mee te schrijven aan deze visie.  Mooi dat er vanuit de LHBTI-groep wordt meegedacht, maar dat in de werkgroep in ieder geval drie inwoners actief willen zijn, die een werkverleden hebben als beleidsmedewerker, is natuurlijk helemaal geweldig.  Ook de vraag over hoe deze visie tot stand moet komen werd intern binnen het gemeentehuis uitgezet en spontaan meldden zich een aantal ambtenaren die graag bereid waren mee te denken en mee te werken. Dan moet er een goede visie komen, daar zijn we van overtuigd.

Na een uitgebreide kennismaking was het vanzelfsprekend dat er eerst een brainstorm moment was. Ervaringen werden uitgewisseld en dat allemaal in een sfeer van vertrouwelijkheid en (h)erkenning. Maar bovenal was ik onder de indruk van de positiviteit van de gesprekken. Niet kiezen voor de slachtofferrol, maar samen de schouders eronder zetten!

Met deze blog zullen wij onze inwoners op de hoogte houden van de vorderingen. Maar één ding kwam zeer duidelijk naar voren…er is behoefte aan een ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen, elkaar tot steun te zijn en mee te werken aan de verdere emancipatie en acceptatie van onze LHBTI-inwoners.

Mochten er nog inwoners van Westerwolde zijn die na het lezen van deze blog een rol willen spelen in de totstandkoming van de LHBTI-visie…schroom niet maar neem contact op met ons via bestuurssecretariaat@westerwolde.nl.

Afgelopen maandag stond er een werkbezoek op de agenda vanuit de portefeuille Economische Zaken bij een jonge ondernemer in Ter Apel. We bezochten Travelcamp/De Rolsteiger Specialist in Ter Apel.

Eigenaar John Kaspers verkoopt en onderhoudt hier aanhangers, caravans, campers en is gespecialiseerd in rolsteigers. Een snelgroeiende onderneming, waar ook het sociaal maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staat. Deze jonge ondernemer heeft een 60-jarige cliënt vanuit de bijstand in dienst genomen. De motivatie van de ondernemer was: “Als deze meneer iets doet, dan doet hij het meer dan goed. Dat geeft mij de kans om meer met marketing bezig te zijn. Ik weet dat het goed komt als hij aanwezig is.” Wat een prachtige referentie. Hier zijn we in Westerwolde trots zijn!

Het volgende werkbezoek vindt plaats over twee weken bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde.

Zaterdagavond was ik (Giny) samen met de burgemeester aanwezig bij de viering van het Koerdisch Nieuwjaar in het dorpshuis in Wedde. Ruim vier jaar geleden kwamen Akkash Jawish, zijn vrouw Fatima, hun zoons John, Ronnie en Dalsher en hun dochter Afshin in Wedde wonen en met hen vieren we vandaag Newroz. Newroz betekent ‘nieuwe dag’ en is in oude Perzische landen nog altijd een belangrijke feestdag. Het was een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn. Maar het Newroz van de Koerden is meer dan de viering van het begin van de lente, het is ook:

–              De strijd tegen onderdrukking,

–              De hoop op democratie en erkenning,

–              De wens voor vrijheid en vrede.

Wat een prachtig voorbeeld voor Nederland om te leren hoe inburgering hoort te zijn! Vanuit mijn portefeuille inburgering ben ik dan ook ontzettend trots op de manier waarop de familie Jawish echte Westerwolders zijn geworden! Twee dagen lang was er door de Syrische families gekookt in het dorpshuis in Wedde en veel dorpsgenoten waren uitgenodigd voor de viering van Newroz.

De zon scheen zaterdag uitbundig alsof zij ‘de nieuwe dag’ extra wilde onderstrepen en hoop wilde geven voor mensen in landen die nog steeds verscheurd worden door oorlog, vernielingen en andere wreedheden.

Laten we hopen dat de viering van de ‘nieuwe dag’ symbool mag staan voor de terugkeer van vrede en vrijheid voor familieleden en vrienden van de familie Jawish, en alle landgenoten die zich nog in Syrië of elders in de wereld bevinden.

Wat een fijne avond om de werkweek mee af te sluiten.  Dank voor het gastvrije onthaal!

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Catharina en Jan Glazenburg van Westerwolde Actueel voor de prachtige foto’s!)

De Grunneger Weke in Westerwolde is weer ten einde. Maar we kijken terug op een fantastische week! Fijn dat er zoveel inwoners weer actief betrokken waren bij onze Grunneger toal!  Het voert te ver om het hele programma door te nemen, maar er waren zeker een aantal hoogtepunten.

Op maandagochtend werd de Grunneger vlag gehesen bij OBS De Plaggenborg en werd het Grunneger Volkslied gezongen. Een mooie traditie die we zeker in ere moeten houden!

Dinsdag streden 24 teams om de eeuwige roem tijdens de Pubquiz van de RSG Ter Apel. Er waren pittige vragen bij en vanzelfsprekend ook de …’o, ja, natuurlijk..’ reacties achteraf. Ook dit lijkt een mooie traditie te worden in Westerwolde. Waterschap Hunze en Aa’s kwam als winnaar uit de bus en vanaf deze plek nogmaals de hartelijke felicitaties! Team Gemeentebelangen moest het doen plek 17, maar het enthousiasme was er niet minder om!

Donderdagochtend werd er voorgelezen in het Gronings in de bibliotheken. De kinderen in Ter Apel luisterden onder andere naar een sprookje uit ‘Grunneger Grimm’, de sprookjes zijn prachtig vertaald in het Gronings!

Vrijdag was het echte hoogtepunt van de Grunneger Weke. Voor de vierde keer het Grunneger Laidjesfestival in Westerwolde! 240 kinderen zongen vol passie in de Nedersaksische taal prachtige liedjes. De vreugde van deze kinderen, die SAMEN muziek maken, niet kijkend naar afkomst, niet oordelen…. maar gewoon blij zijn dat ze op het podium mogen staan…Die vreugde verwarmt harten en zorgt voor verbinding…En dat allemaal in Westerwolde! Volgend jaar weer en dan in Bellingwolde Dit is echt een uniek evenement…en als je dit ziet denk je: ‘De wereld is zo slecht nog niet…’ Deze kinderen zijn de toekomst en dit is een prachtig begin! Met dank aan Olaf Vos, Jean Paul Mensing en Alex Vissering voor de fantastische begeleiding van de muziek en alle voorbereidingen met de kinderen!

Zaterdag de dag van de Diversoatsie in De Meet in Bellingwolde. Naast Grunneger Markt, Broescursus Gronings, activiteiten van het Huis voor de Sport en diverse workshops, was er natuurlijk ook de prijsuitreiking van de Grunneger Schriefwedstried. Een mooie middag met prachtige winnaars!

Maar er was meer deze week. Woensdagavond natuurlijk de raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere de beleidsnotitie zonneparken en klein windmolens.

Het is een aanvullende uitwerking op het visiedocument ‘Westerwolde samen verduurzamen’ en geeft een uitwerking aan energie in het landschap in Westerwolde voor de komende vijf jaar. Het betrekken van inwoners is een belangrijk onderdeel geweest in het proces. Er zijn drie inloopavonden geweest waar de bewoners hun mening konden geven. De gemeente wil in 2035 energie neutraal zijn. Hiermee hebben we nog ruim 15 jaar te gaan. De ontwikkeling van duurzame energie gaat snel en technieken veranderen. Welke techniek over vijf of tien jaar het meeste rendement oplevert is onbekend, maar zon en wind zijn de komende tijd nog de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen. Bij de aanvraag van zonneparken zal de  zogenaamde ‘maatwerkmethode’ worden toegepast. De maatwerkmethode is het organiseren van een proces waaraan de omgeving, de ontwikkelende partij, de netbeheerder en overheid deelnemen.  Zowel de omgevingsparticipatie als financiële participatie zijn dan een voorwaarde. De meeste raadsleden waren blij met de voorgelegde beleidsnotitie en op initiatief van enkele partijen krijgen onder voorwaarden particulieren meer mogelijkheid voor het plaatsen van een kleine windmolen (niet  hoger dan 15 meter).  De eerste stap voor duurzame energie is gezet.

De fractie van Gemeentebelangen Westerwolde diende een aantal moties in waaronder een motie waarin het college wordt opgeroepen om bij Ambulance Zorg Groningen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer, de ambulancepost in Vlagtwedde zeven dagen per week en 24 uur per dag, open te houden. Deze motie is letterlijk en figuurlijk van levensbelang voor de inwoners van de gemeente Westerwolde nu het er op lijkt dat de spoedeisende hulp in het Refaja Ziekenhuis gaat verdwijnen en de aanrijdtijden van de ambulance ’s avonds en ’s nachts in verhouding veel te lang zijn. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen en de betrokkenheidsacties op onze Facebookpagina (bijna 3500 mensen) laat zien dat ook onze inwoners dit belangrijk vinden. Laten we hopen dat dit gerealiseerd kan worden. Het college van B&W zal zich hier sterk voor maken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de Ambulance Zorg.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Omreden dat het dizze weke Grunneger Weke is in de gemainte Westerwolde verschient onze blog in ons aigen toal. Vleden joar kreeg het Nedersaksisch, woar het Grunnegers ook tou heurt, erkennen as streektoal en dat betaikent dat ons Grunnegers nou een volweerdige toal is. Dat is wel wat om slim grootsk op te wezen. En zoas touzegd, de blog in het Grunnegers. Blog….doar hebben wie ja glad gain gooie omtoalen veur…  mor es even een zettje over prakkezaaiern. As ie wat bedenken den heuren wie dat groag!

Hou den ook, as gemainte willen wie ons ook staark moaken veur de Nedersaksische toal en doarom is d’r een baarg diverdoatsie in Westerwolde.  As het goud is hebben joe informoatsie in de braivenbusse kregen woar ie persies lezen kennen wat d’r aal te doun is.  Wie hopen dat wie onze inwoners doarmit een beetje aanpittjen kennen om ons Grunnegers in ere te holden.

Oflopen vrijdag hebben wie de Grunneger Weke opend mit een kenonschot in Bourtang. Kon ons begroten dat het weer nait mitzat; het miggelde en er ston een dikke poeste wind. Toch wazzen d’r poar deurzetters dei nait allennig bie het kenonschot wezen wollen, mor dei ook een dail van het Pronkjewailpad Zuud lopen hebben. Bourtang is een stempelpost in de 70 kilometer laange ofstand  dei deur onze gemainte gait en dei joe lopen kennen. Het het de gemainte wel een poar buutcenten kost, mor wie hopen dat d’r veul luu Westerwolde hiermit ontdekken goan.

D’r is dizze weke veur elk wel wat en veur wel nog gain Grunnegers proat, schrief joe mor in veur een broescursus. Het schrieven in het Grunnegers vinden veul luu nog slim stoer mor as ie joe d’r een beetje op touleggen den vaalt dat voak tou.

Dizze weke was d’r goud neis over de spoorliene tussen Veendam en Stadsknoal. Noa joaren van proaten komt d’r in 2025 het eerste dail van de Nedersaksenliene.  Doar binnen wie vanzulm slim bliede mit, mor dit is aiglieks nog mor het begun.  Op veul koartjes stait de spoorliene taikend van Knoal, via Emmen en den richting Enschede. Mor wie willen vanzulm ook dat de train Troapel aandut. As het neudig is mouten wie doar mit mekoar nog mor wat rebullie om moaken. Ken ja nait woar wezen dat Troapel, as asielhoofdstad van Nederland, nait mitnomen wordt. De tied zel het leren en wie blieven schaarp in Westerwolde.

Vanoet de potterfulie Economische Zoaken wer de aflopen weke een bezuik brocht aan Re-horeca in De Meet in Bennewolle. De wetholder wil geern waiten hou of het d’r heer gait bie de Westerwoldse zoakenluu en de bezuiken vanoet het college worden ook slim op pries steld. Re-horeca richt zug mit heur affeer op waarkprojecten en creatieve dagbesteden veur inwoners mit een bepaarken. Meroakel schier om te zain wat veur prachtige kunstwaarken hier moakt worden! Minsen binnen bliede dat ze hier wezen meugen.

As onze lezers nog een bedrief waiten dei de wetholder beslist bezuiken mout, loat ons dat even waiten.

Dunderdagoavend wazzen de wetholder Economische Zoaken en de börgmeester nuigd om as ‘figurant’ bie de oetboater van De Sultan in Vlagtwedde te komen, omreden dat d’r een ploug van RTL4   opnoames muik veur het televisieprogramma ‘Plezier en passie’. Wie hopen dat de ploatjes van Westerwolde op landelijke televisie goud bekeken worden en luu in de rest van het laand votdoadelijk op bezuik komen in Westerwolde.

Vanoet Economische Zoaken was d’r nog meer goud neis. In Vlagtwedde is een neie klaaierwinkel komen. Baide tweilingzusters hebben kozen veur de noam ‘Twinzz’ en wie binnen as gemainte bliede dat dit leegstoande paand weer zo’n nuuvere invullen kregen het. Wie hebben de baide zoakenvrouwluu den ook mit een bloumke veul succes winst.

Dunderdag het onze wetholder van Verkeer en Vervoer een bezuik brocht aan de weekmaarkt in Troapel.  In de joarvergoadern bleek dat d’r wat hikhakkerij was over het parkeren van auto’s op de maarkt. Maarktkoopluu kennen heur kroamen nait hinzetten woar ze willen omreden dat elk en aine zien auto hinter en twenter hinzet. Onze ambtenoaren van de boetendainst hebben al rode linten ploatst mit de bedoulen dat luu heur auto’s doar nait meer hinzetten. ’t Is mor even dat joe het waiten dat ie nait parkeren meugen op stee woar de maarkt holden wordt. Holden ie doar nou even rekenschop mit? Het is astmis levengevoarlijk om reden dat doar veul voutgangers lopen. Gemainte ken wel moatregelen nemen mor luu mouten zulf ook even naodenken veurdat ze de auto woaraargens parkeren. Wie reken op joe!

Aal kloar. Den goan wie de Grunneger Weke beleven in Westerwolde. Het college van börgemeester en wetholders doun dinsdagaovend mit aan de pubquiz (nog even omtoalen?) in de RSG Troapel. Mit vief man staark mout dat lukken al hebben wie doar nog wat twiefels over… Mor goud…het spel is belangrieker dan de knikkers en zo binnen wie mit mekoar bezig mit de Grunneger toal en cultuur. Een weke dei joe den toch weer aan het prakkezaaiern zet… wat binnen nou de schierste woorden in het Grunnegers?

Sikkom…fladderakje…ripschier…bezoentje…bloaze.. klaboesterbeeren (wel wait wat dat binnen???) bölken… bongel…dikdoun…doeknekt…aan de flotter… gobbe.. grienderg…handtammeg…ibbel…

Aal woorden dei wie (ik) nog broeken….en dei wie in ere holden mouten!

Wie sloeten onze blog (wel ken dat even omtoalen??) dit moal aans of.

Groutnis veur joe aalmoal… en… wie zellen het Hollands eren, mor het Grunnegers nooit verleren!

Giny en Harrie

Deze week meerdere vergaderingen inzake ‘Werk in zicht’. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

Betaald werk is belangrijk om onafhankelijk te zijn. Toch blijft het voor een grote groep mensen moeilijk om werk te vinden.  Kwetsbare werkzoekenden profiteren niet direct van de economische groei. De uitdaging om meer mensen in de regio aan werk te helpen vraagt om een goede samenwerking. Vanuit de gemeente Westerwolde ondersteunen wij deze samenwerking. Toch blijven we ook kritisch de resultaten volgen. Zo willen wij als Gemeentebelangen Westerwolde graag weten wat de resultaten zijn van werkfestival dat op 31 oktober in Groningen werd georganiseerd. We zijn erg benieuwd naar de daadwerkelijke cijfers van uitstroom. Voor ons is duurzame uitstroom uit de bijstand belangrijk. Wat ons betreft moeten werkzoekende inwoners in ieder geval drie maanden of langer aan het werk zijn geweest om te kunnen spreken van duurzame uitstroom.

Tijdens het portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein af van de VGG was er speciale aandacht voor de Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe en werd door Werk in Zicht een presentatie gegeven waarbij werd gediscussieerd over de vraag ‘Voor welke opgaven staan de gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe de komende jaren? Welke thema’s spelen nu en in de toekomst en vragen om een (gezamenlijke) aanpak?’. Er is nog veel werk te doen!

Duurzaamheid in het openbaar vervoer was deze week ook een belangrijk onderwerp.

Het busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 voor een belangrijk deel Zero-Emissie.

Er werd een graag een ‘sneak-preview’ gegeven van de nieuwe duurzame bussen.  Groningers en Drenten krijgen de grootste schone busvloot. Negentig procent minder CO2 uitstoot. Het busvervoer in Groningen en Drenthe zetten met de verduurzaming in op het gebied van duurzaamheid in het openbaar vervoer, passen bij de ambitieuze energieagenda van het noorden. Afgelopen maandag werden er een aantal demobussen van verschillende leveranciers getoond om een indruk te geven met welk materieel Qbuzz in december gaat rijden. 164 bussen gaan volledig elektrisch rijden. Alle stadsbussen maar ook 60 streekbussen in de provincie Groningen en Drenthe gaan volledig elektrisch rijden.

Twee streekbussen rijden al op waterstof. In 2020 komen er 20 waterstofbussen bij.

Ook voor de inwoners van onze mooie groene gemeente Westerwolde betekent deze verduurzaming minder hinder voor de omgeving, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluid en op lange termijn een positieve bijdrage aan het klimaat.

Beide wethouders van GBW brachten, met ambtelijke ondersteuning, deze week een bezoek aan het Museumdorp Orvelte in Midden-Drenthe. De reden van dit bezoek was om te kijken of we van elkaar kunnen leren. Immers, Bourtange en Orvelte lijken in veel opzichten toch wel op elkaar. Beide toeristische dorpen lopen tegen soortgelijke problemen aan zoals bijvoorbeeld parkeerproblemen, bestemmingsverkeer, maar ook de inrichting van de openbare ruimte en de verhouding tussen ‘publiek’ en ‘private’ zaken was onderwerp van gesprek. Orvelte heeft inmiddels een Masterplan Orvelte gerealiseerd met als doel om de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp te verbeteren zodat er een prettig leefklimaat en meer begrip voor elkaar in Orvelte is ontstaan.

 

Het was een zeer zinvolle ochtend en we zijn enthousiast over de werkwijze van alle stakeholders in Orvelte. De ontvangst was zeer gastvrij en zo kunnen we elkaar inspireren. Dat deze ochtend een positief vervolg gaat krijgen is wat ons betreft zeker!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Het is maart en zoals ieder jaar ook nu weer ‘meertmoand..dialectmoand’. Vanzelfsprekend wordt in maart ook in de gemeente Westerwolde de ‘Grunneger Weke’ georganiseerd. Als het goed is hebben onze inwoners deze week de prachtige folder weer in de bus gekregen (tenzij u een ‘nee-nee sticker op uw brievenbus heeft geplakt) waarin tal van activiteiten keurig op een rij zijn gezet. Onze Grunneger Weke begint op 15 maart. We hopen vanzelfsprekend op heel veel belangstelling. Mocht u de folder niet hebben ontvangen, dan horen wij dat graag!

 

Zoals gebruikelijk zal de blog van Gemeentebelangen Westerwolde in de Grunneger Weke weer in ons eigen dialect geschreven worden. Er lijkt ook in de media gelukkig steeds meer aandacht te komen voor de Nedersaksische taal. Het is daarom belangrijk om hier ruimschoots aandacht aan te besteden. De jurering van de ingezonden verhalen en gedichten voor onze gemeentelijke ‘schriefwedstried’ is afgerond. De jury had er een hele klus aan… meer dan 60 verhalen en gedichten werden ingezonden. We zijn er uitgekomen en de keuze van de winnaars was unaniem.

 

Deze week ook de eerste evaluatie over de inzet van ‘Soza Expert’. Deze organisatie scant ons bestand van uitkeringsgerechtigden op ‘voorliggende voorzieningen’ en fraude. Duidelijk is geworden dat er toch veel van onze cliënten recht hebben toeslagen en andere uitkeringen van bijvoorbeeld het UWV.  Door de complexiteit van wet- en regelgeving is het voor veel  inwoners lastig om uit te zoeken of men recht heeft op toeslagen en andere voorzieningen.  Wij helpen daar graag bij en dat betekent voor een aantal cliënten dat zij uitstromen uit de bijstand. Tegelijkertijd zijn we ook zeer alert op fraudesignalen, hetgeen ook heeft geresulteerd in een aantal beëindigingen van uitkeringen.  Laat duidelijk zijn; iemand die recht heeft op een uitkering, krijgt een uitkering en hulp, maar fraude wordt in Westerwolde niet getolereerd. We zijn blij dat ook veel inwoners de bijstand hebben mogen verruilen voor een baan!

Vanuit de portefeuille ‘Vluchtelingen’ was er deze week een zeer constructief kennismakingsgesprek met de oprichtster van de Stichting Femina. Met Mastoora Sultani  werd van gedachten gewisseld over wat zij met haar stichting voor de inburgeraars van Westerwolde zou kunnen betekenen.

Femina maakt vrouwen bewust van hun rechten en plichten in Nederland. Dat doen zij onder meer door het geven van voorlichting in de vorm van trainingen, cursussen, workshops en bijeenkomsten. Femina is van mening dat, vanaf het moment van aankomst in Nederland, duidelijk moet worden gemaakt dat onderdrukking van en geweld tegen vrouwen niet wordt geaccepteerd. In Nederland hebben vrouwen gelijke rechten. In de inburgering en integratie moet plaats zijn voor bewustwording van de risicofactoren, versterking van de weerbaarheid en informatie over de strafbaarheid van misbruik en mishandeling. Indrukwekkend hoe Mastoora haar levensverhaal verwoordde en haar vaste overtuiging dat vrouwen niet alleen de vrijheid in Nederland krijgen, maar ook daarbij de plicht krijgen om goed in te burgeren.  We maken graag gebruik van haar kennis en ervaring om het leven van vrouwen uit andere culturen hier in Nederland rijker en onafhankelijker te maken! Binnenkort een vervolggesprek om haar visie in Westerwolde te effectueren in concrete stappen. Dank voor de wijze lessen!

Dinsdag avond was dan het lang verwachte symposium over de treinverbinding Groningen-Twente. Ondernemers uit Ter Apel en de gemeente Westerwolde organiseerden een avond in Hotel Boschhuis te Ter Apel. Deze spoorverbinding wordt ook wel de Nedersaksenlijn genoemd.

Er was een goede opkomst met ruim 250 personen. Joachim Berends, directeur van de Duitse Bentheimer Eisenbahn, ging deze avond in op de Nedersaksenlijn in een groter Europees verband. Aansluitend volgde er een forumdiscussie met de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen),Henk Brink(Drenthe) en Bert Boerman(Overijssel). Onder leiding van Marcel Nieuwenweg wisselen zij van gedachten over een aantal stellingen met de heren Friedrich Kethorn(Landrat van de Grafschaft Bentheim), Frans Zoetmulder (HUSA Transpotation) en Jan de Wit (rector van de RSG Ter Apel).

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse verbinding tussen de stadsregio Groningen -Assen en Twente, via de ontbrekende schakel tussen Emmen-Stadskanaal. Door het herstellen van de spoorlijn tussen Stadskanaal en Ter Apel en deze door te trekken naar Emmen ontstaat er een directe interregionale verbinding tussen de universiteitsstudenten Enschede en Groningen. Door deze verbinding komt er een goede bereikbaarheid in de gemeente Westerwolde en zal dit een geweldige boost geven voor ons gebied. Het is niet de krimp, maar de kracht waarmee we onze gemeente Westerwolde en de ondernemers kunnen ondersteunen met de bereikbaarheid van het gebied. Hopelijk krijgt dit een vervolg en kunnen we Europese subsidie aanboren en gaan grote projecten nu niet eens een keer naar de randstad.

Naast alle serieuze zaken ook tijd voor vermaak deze week! Het is immers onmogelijk om in onze blog de carnavalsoptocht in Ter Apel buiten beschouwing te laten. Het grootste carnaval van het noorden vindt plaats in de gemeente Westerwolde! Wat is er weer een werk verzet en wat was de optocht weer grandioos! Het lijkt wel of het ieder jaar professioneler wordt! Ontzettend leuk dat er ook aandacht wordt besteed aan de actuele zaken!

Het is een eer om als college de optocht te mogen bekijken vanaf de Prinsenwagen! Complimenten voor ieder die dit mogelijk heeft gemaakt! Maar ook zeker respect voor het feit dat ieder jaar de prins, vorst en een delegatie van C.V. Kloosterwiekers op bezoek gaan bij honderden zieken en hoogbejaarde Ter Apelers thuis of zij, die verblijven in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen in de wijde omgeving. De weergoden waren de optocht goed gezind; het zonnetje brak door en zo was het aangenaam verpozen in Ter Apel.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet!

Giny en Harrie