Deze week vond er een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeenten en de gedeputeerde Staghouwer over het versterken van de samenwerking met gemeenten op cultuurbeleid. De provincie Groningen werkt aan de totstandkoming van de nieuwe Kadernota Cultuur. Om de gezamenlijke doelen en ambities te horen waren de wethouders, die cultuur in portefeuille hebben, uitgenodigd op het provinciehuis om mee te denken.

Als gemeente Westerwolde willen wij graag in het kader van dit onderwerp insteken op cultuurtoerisme. Het is nog steeds de wens van de portefeuillehouder om Bourtange een volwaardige plek te geven in de provinciale cultuurnota.

Met 250.000 bezoekers jaarlijks, 24 nieuwe plaatselijke ondernemers is de vesting Bourtange een icoon in het cultuurhistorisch profiel van de provincie Groningen. Let wel: na het Groninger Museum is de vesting de grootste publiekstrekker in onze provincie! Bourtange heeft bewezen dat je met een bijzonder aanbod het zogenaamde “cultuurtoerisme” kunt versterken. Dit is goed voor nieuw ondernemerschap (economie), leefbaarheid, vestigingsklimaat, educatie en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat het cultuurhistorische en landschappelijke aanbod op een hoger peil kan komen en nieuwe mogelijkheden kan scheppen. Het museaal beleid in Bourtange kan nog wel wat sterker worden neergezet en ook dat is een aandachtspunt voor de toekomst.  Daarom willen we de museale infrastructuur van Bourtange versterken.

Maar ook het Nedersaksisch is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Westerwolde en de wens om dit ook mee te nemen is het provinciale beleid is goed gehoord. In dat verband is ook het Ruiten Aa Concert nog even bij de provincie onder de aandacht gebracht.

Mooi dat de gedeputeerde de input van de gemeenten vraagt voor het schrijven van de Kadernota.  Daarnaast is het ook goed om van collega-wethouders in de provincie te vernemen hoe zij denken over cultuur en van elkaar te leren.

Een mooi bruggetje naar de paasvuren. Tot onze cultuur behoort ook al sinds eeuwen het branden van een paasvuur. Vanwege de aanhoudende droogte heeft de Veiligheidsregio Groningen aan alle gemeenten in Groningen het advies gegeven om de paasvuren te verbieden. De gemeente Westerwolde heeft besloten om het advies van Veiligheidsregio Groningen over te nemen en alle paasvuren van dit weekend te verbieden. We vinden het ontzettend jammer voor iedereen dat het niet door kan gaan en kunnen ons voorstellen dat de teleurstelling bij sommige inwoners groot is, maar de veiligheid staat echt voorop. We hopen dat de omstandigheden volgend jaar beter zullen zijn en we allemaal weer kunnen genieten van het paasvuur.

Afgelopen zondag  werd de Markus Passion in de St. Willibrorduskerk inTer Apel opgevoerd.  Op uitnodiging was Harrie namens het college  vertegenwoordigd.  De Westerwoldse componist Jacob de Haan kreeg de opdracht een passie voor blaasorkest en solisten  te componeren, zodanig dat het werk door amateur-orkesten geïnterpreteerd zou kunnen worden. In de katholieke  kerk in Ter Apel  speelde Het Harmonie Orkest Twente onder leiding van Jacob de Haan. Het was  een indrukwekkende bijeenkomst waarbij maar weer blijkt dat er een prima akoestiek in deze prachtige kerk zit.

 

Woensdag avond was er een informatieve avond betreffende het GVVP.  GVVP staat voor Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. De voormalige gemeente  Vlagtwedde had wel een GVVP. Deze werd in de raad van 2015 vast gesteld. In voormalig Bellingwedde had men geen GVVP. Er is veel veranderd in  het verkeer en in het kader van harmonisatie zal er een nieuw GVVP moeten komen . De gemeente is verplicht om een samenhangend en uitvoerbaar verkeers-envervoersbeleid te hebben. Het oude GVVP van Vlagtwedde voldoet niet aan deze eis.

Deze week ook de opening van het schaapsscheerderfeest bij de kinderboerderij van Cosis in Ter Apel. Namens het college werd een boom geplant Lydia Hengeveld van Cosis. Het is mooi om te zien hoe zien hoe leerlingen van het Noorderpoort college samen met cliënten van Cosis, vrijwilligers en familieleden deze activiteiten organiseren.

 

Deze week ook nog andere leuke dingen.

Vrijdag mocht de heer Caspers in Ter Apel honderd kaarsjes uitblazen. Wat geweldig om op zo’n manier oud te worden. Deze honderdjarige woont nog zelfstandig en nam graag de felicitaties van het college van B&W in ontvangst. Nog scherp van geest en met veel humor was het prachtig om met hem samen een taartje te mogen eten. De afspraak staat dat hij de (loco)burgemeester volgend jaar graag weer ontvangt! Zijn geheim: gewoon doorgaan met ademhalen en gezond eten…

Zaterdag was het tijd van de heropening van Hof van Sellingen. Na een grondige verbouwing en herinrichting ziet het er weer prachtig uit en het is zeker de moeite waard om daar even langs te gaan voor koffie, lunch of een bloemetje. Maar ook stoere kleding en woonaccessoires zijn hier volop te koop. Wij wensen het team van Hof van Sellingen heel veel succes voor de toekomst!

Ook de komende week is een korte week in verband met de paasdagen. Op deze eerste paasdag hebben we kunnen genieten van heerlijk zomerweer en ook tweede paasdag zal dat het geval zijn.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny en Harrie

(Met dank aan Jans Velthuis en Johan de Boer voor de foto’s)

Ook deze week stond er vanuit de portefeuille Economische Zaken weer een bedrijfsbezoek op de agenda. Onder het motto ‘het oog wil ook wat’ werd Frey Oogzorg in Vlagtwedde bezocht. Zes jaar geleden nam deze ondernemer de zaak in Vlagtwedde over nadat de vorige eigenaar was overleden. De naam Frey Oogzorg bleef vanwege de naamsbekendheid behouden.

Samen met een collega-opticien en nog een audicien die op de donderdagmiddagen aanwezig is, heeft ondernemer Akkerman een ruime klantenkring opgebouwd.  De markt verandert door het internet, maar doordat de klant steeds meer maatwerk en ook medische zorg voor het oog verwacht, ontstaan er ook nieuwe kansen. Zelfs oogmetingen voor nachtzicht en 3D-geprinte brillen die rekening houden met verschillende gezichtsvormen behoren tot de mogelijkheden.

We waren onder de indruk van de professionaliteit van deze ondernemer.

Woensdag uitgebreid overleg over een aantal lopende zaken. Eén van de onderwerpen was deelname aan de promotiedagen in november dit jaar. Het lijkt nog ver weg, maar als we ons als gemeente niet tijdig aanmelden, kunnen we niet de plek krijgen waar we al sinds jaar en dag staan. Afgelopen jaren heeft de gemeente zich samen met lokale ondernemers gepresenteerd tijdens dit zakelijke evenement en we zijn blij dat onze ondernemers enthousiast zijn en wederom hebben aangegeven mee te willen doen.  Mochten er nog ondernemers zijn die graag in de stand van de gemeente Westerwolde willen staan, neem dan even contact op met ons! Zo zetten we Westerwolde ook economisch op de kaart.

Woensdag bracht de staatssecretaris voor de tweede keer een bezoek aan onze gemeente in verband met de overlast van de ‘Veilige Landers’ in Ter Apel. Er zullen een aantal maatregelen worden genomen. Zo zullen verdachten van winkeldiefstal niet meer voor verhoor worden overgebracht naar Groningen maar naar de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel. Dat scheelt behoorlijk veel tijd voor de politiemedewerkers. Een prima maatregel. Maar dat is lang niet genoeg! Er moet beslist worden ingezet op meer politiecapaciteit in Ter Apel! De inwoners en ondernemers verdienen dit! Over de mogelijke pendelbus voor overlast gevende asielzoekers is veel ophef ontstaan. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten dat er nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden en dat een gratis pendelbus waarschijnlijk niet aan de orde is omdat iedereen gewoon moet betalen voor het reizen met het openbaar vervoer. Maar dat de overlast in lijn 73 moet stoppen is ook duidelijk. Een pendelbus, maar wel tegen betaling, zouden de andere passagiers en de buschauffeurs veel rust geven.

Woensdagavond was er commissievergadering waarbij het Grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 op de agenda stond. We hebben het hier over het afvalbeleid dat geharmoniseerd dient te worden in de gemeente Westerwolde. We hebben dit het ‘Grondstoffenplan’ genoemd, omdat we de ambitie hebben om zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen zodat dit kan worden hergebruikt. Dit heeft als neveneffect dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt en daarmee ook de kosten voor afval omlaag zou kunnen. Omdat het afvalbeleid onze inwoners heel direct raakt, hebben we dit plan na een zorgvuldige voorbereiding opgesteld. Bij de keuzes die voorliggen menen we hiermee het optimale te hebben bereikt voor de drie criteria: de kosten, duurzaamheid en de service voor de inwoners. Op 24 april zal de raad een besluit nemen over het Grondstoffenplan.

Afgelopen vrijdag was er de jaarlijkse herdenking in Veele. Op 12 april 1945 werd Veele door de Belgen bevrijd De herdenking werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele bij het monument naast de Rolinbrug, dat is opgericht ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van het Belgische parachutisten regiment S.A.S. (Special Air Service): Ph. Rolin, J.Breuer en E. Hazard.  Dit jaar waren hierbij geen Belgische veteranen aanwezig, maar een groep van de ‘Vriendenkring van de  Belgische afdeling S.A.S.  Namens het college van B&W werd een krans gelegd.

 

 

Twee inwoners van Veele, mevrouw Stedema en de heer Volders waren aanwezig. Zij hebben de oorlog en de bevrijding bewust meegemaakt.

 

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Veele door Belgische militairen werd bevrijd. Het is de bedoeling dat dit uitgebreid wordt herdacht en gevierd. Men hoopt dat dan ook de Belgische militair Jaak Daemen aanwezig kan zijn. De nu 94-jarige Jaak Daemen werd tijdens de herdenking in 2017 benoemd tot ereburger van de gemeente Vlagtwedde voor wat hij heeft gedaan voor, tijdens en na de bevrijding. Wij hopen van ganser harte dat hij volgend jaar aanwezig mag zijn!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie

(Met dank aan Bé Eelsing van Westerwolde Actueel voor de foto’s)

Week 14 was een week met veel interne vergaderingen.  Het zijn niet altijd vergaderingen, overleggen of andere bestuurlijke aangelegenheden die de agenda vullen. Soms worden de wethouders ergens verwacht, omdat het ook belangrijk is de gemeente te vertegenwoordigen bij activiteiten van onze eigen inwoners. Zo bezocht Harrie, namens het college op zondagmiddag, een concert in de prachtige Nederlands Hervormde Kerk in Sellingen. Het Christelijk Dameskoor Animamea trad hier o.l.v Gea Wolters op samen met het kinderkoor “ De kleine parels” o.l.v Jaqueline Sterenborg.

Er was grote belangstelling en de aanwezigen mochten genieten van mooie liederen, die vol passie en enthousiast ten gehore gebracht werden.

Dinsdagavond was er  bij de RSG in  Ter Apel de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt, in samenwerking met de gemeente. Harrie mocht deze de prijsuitreiking doen aan de vier best geselecteerde ideeën.

Tijdens deze markt presenteerden derdejaars leerlingen van Mavo, Havo en Vwo allerlei duurzame oplossingen die kunnen bij dragen aan energiebesparing in huis, bedrijven en openbare ruimtes. De leerlingen waren zeer enthousiast en brachten vol passie hun ideeën naar voren. Er waren veel inspirerende inzendingen en ook mede dankzij de inzet van de leerkrachten van de RSG was het een zeer geslaagde avond. Er was veel belangstelling van de ouders van de leerlingen, die hun werkstukken dan ook vol trots konden laten zien.

Uiteindelijk werden er 4 groepjes gekozen, die het beste idee hadden. De 1ste prijs ging naar het idee, om van gerecycled plastic een prullenbak te maken. De leerlingen mogen dit ontwerp binnenkort presenteren aan het managementteam van de RSG. Het is mooi te zien dat ook bij de jeugd het begrip duurzaamheid een belangrijk item gaat worden.

Op woensdag werd een bezoek gebracht aan de voedselbank in Vlagtwedde.  Dit is een zelfstandige stichting die is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. In een welvarend land als Nederland zouden voedselbanken eigenlijk niet nodig moeten zijn. De voedselbank in Westerwolde doet meer dan alleen voedsel uitdelen. Er is ook veel aandacht voor mensen waarbij wordt gewerkt aan het zoeken van oplossingen om uit de armoede te komen. Hierbij heeft de voedselbank een belangrijke taak in het signaleren en doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Daarnaast wordt er in Westerwolde tijdens de zomermaanden bij het Werklab (voormalig TDC) groente gekweekt. Alle groenten worden biologisch gekweekt en verzorgd door de werkzoekenden van het werklab.

Respect voor de passie waarmee de vrijwilligers van de voedselbank steeds weer klaarstaan voor veel inwoners!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie