Beste lezers,

Soms is het eenvoudig om een blog te schrijven…soms zit je achter je pc en willen de juiste woorden niet komen… Het schrijven van mijn blog over week 21 behoort tot dat laatste….

Met het schrijven van deze blog wil ik graag iets dieper ingaan op het vak van wethouder. Want een vak… dat is het zeker…

Mijn college wethouder Harrie Brunen heeft in week 21 besloten om per direct te stoppen met het wethouderschap. U heeft het allemaal in de pers kunnen lezen. Het nemen van een dergelijk ingrijpende beslissing is vanzelfsprekend niet iets dat je in een opwelling doet.  Daarvoor heb je moed nodig. Ik kan me voorstellen dat een dergelijke beslissing veel vragen oproept bij onze lezers.

Eén ding kan ik u zeggen; het wethouderschap is geen baan van negen tot vijf. Veel bestuurlijke zaken spelen zich ook af in het weekend en in de avonduren. Een gemiddelde werkweek beslaat zomaar 70 uur.  En zeker in een nieuwe gemeente, waar nog tal van zaken geharmoniseerd moeten worden, is vier tot vijf avonden per week werken meer regel dan uitzondering.

Daarnaast moet je als wethouder kennis van zaken hebben van diverse dossiers, die je dan ook tot in detail moet kunnen kennen. Dat vergt veel leeswerk, veel vergaderingen en altijd scherp blijven. Zondag is geen rustdag voor ons… het is leesdag…

Een behoorlijke verantwoordelijkheid die je draagt als dagelijks bestuurder van een gemeente.

Tot op de dag van vandaag bestaat er nog steeds geen opleiding tot wethouder. Je wordt gekozen en dan begin je. En ook al ben je tien jaar raadslid geweest, het wethouderschap is echt wezenlijk anders. Je privéleven is ondergeschikt aan je werk, je leeft soms in een glazen huis; iedereen heeft wel een mening over hoe jij je werk doet. Dat is ook logisch; je bent tenslotte een publiek figuur. Daar waar andere werknemers wellicht jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende krijgen, wordt het functioneren van een wethouder in de pers, social media, door inwoners en in de raad onder de loep gelegd. Dat vraagt om een behoorlijk incasseringsvermogen.

Als raadslid kun je kiezen op welke dossiers je politiek zwaar wilt inzetten. Als wethouder heb je geen keuze… ook de meest zware en lastige dossiers dien je tot een goed einde te brengen.

Ik heb respect voor mijn collega, die zonder terugkeergarantie van zijn voormalig werkgever, de sprong in het diepe heeft gewaagd. Veel mensen denken dat een wethouder een ambtenaar is, niets is minder waar. Je bent een bijzonder soort ZZP’er…

Soms zijn er zware dossiers, zoals duurzaamheid en het afval. Zaken waar iedereen een mening over heeft en die behoorlijk gevoelig kunnen zijn. Harrie heeft zich daar vol verve op gestort. Hij was betrokken bij alle inwoners, een sympathieke wethouder die altijd met iedereen in gesprek ging. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op het besturen ‘vanachter zijn bureau’…   Of het nu duurzaamheid, afval of WMO was, Harrie wilde in het ‘werkveld’ zien wat er gebeurde.

De aankondiging van zijn vertrek kwam ook bij Gemeentebelangen Westerwolde zeer onverwacht. Wij wisten dat Harrie de laatste tijd al gezondheidsklachten had, maar deze beslissing overviel ons.  We respecteren zijn keuze, immers, gezondheid is belangrijker dan welke baan dan ook…

Harrie blijft gelukkig lid van onze partij en zal in de toekomst, daar waar hij kan, onze partij blijven ondersteunen.

Persoonlijk ga ik mijn ‘maatje’ in het college missen. We hadden als college een fijn team. Ook dat laatste is belangrijk voor het dagelijks bestuur van een gemeente.

Het wethouderschap…Het is een uitdagende functie, of zoals een college wethouder uit een naburige gemeente wel eens heeft gezegd: ”Het is de mooiste hondenbaan die bestaat…”. Je moet er maar zin in hebben…

Gelukkig heb ik er nog steeds zin in! Maar zes dagen na de aankondiging van het vertrek van mijn collega-wethouder merk ik dat ik even moet ‘resetten’, het even een plek moet geven.

De reguliere blog houdt u van mij tegoed… dat doe ik volgende week…

Ik wil met mijn blog Harrie danken voor de ontzettende fijne samenwerking en ik wens hem alle geluk en gezondheid toe!

Voor nu wens ik mijn lezers een fijne (werk)week toe!

Giny

Tijdens de meivakantie hadden de beide wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde een paar dagen vrij. Toch waren er genoeg activiteiten die het vermelden waard zijn in onze blog.

Vanzelfsprekend de herdenking op 4 mei. Het nationale thema van deze herdenking was ’In vrijheid kiezen’. Met dit thema werd aangesloten bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland. Wij vinden de vrijheid om onze eigen volksvertegenwoordiging te kiezen vanzelfsprekend, maar hoe anders was dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig waren daar onze verzetsstrijders die weigerden om zich neer te leggen bij de onderdrukking en betaalden daar soms de hoogste prijs voor…  Daarom herdenken wij met diep respect en met grote dankbaarheid ieder jaar het offer dat zij brachten…

Harrie bezocht de herdenkingsbijeenkomst in Kamp de Beetse, voormalig werk- en interneringskamp te Sellingen.

 

Giny was aanwezig bij de herdenking in Vlagtwedde bij het monument dat “saluut voor de eeuwigheid” symboliseert. Ondanks het extreem koude weer was de belangstelling groot.

Op 6 mei vierde het echtpaar Mulder-Meijer in Sellingen het feit dat ze 60 jaar waren getrouwd.  Vanzelfsprekend werden er namens het college de hartelijke felicitaties over gebracht.  In verband met de afwezigheid van onze burgemeester nam Giny de honneurs waar. Wat een vitaal en aardig echtpaar! We hopen dat ze nog lang samen gelukkig mogen zijn!

Deze week stond ook een bezoek op de agenda aan de vesting Oudeschans in het kader van de dorpenrondes die het college in onze gemeente doet. We hadden een zeer constructief overleg met de Stichting Vesting Oudeschans waarbij tal va onderwerpen voorbijkwamen zoals, de collectie beheerovereenkomst en de problemen met het doorgaande verkeer in de oude vesting.

Op dinsdagmiddag werd er met het college een werkbezoek gebracht aan Vleesbedrijf Huls BV in Vlagtwedde. Het bedrijf bestaat al sinds 1931, toen Henk Huls een slagerij begon in Vlagtwedde. Zijn zoon bouwde het bedrijf uit en begonia 1966 met de productie van droge worst. Ook nu in 2019 is Huls nog steeds een bedrijf van vakmensen.  In de loop der jaren namen ze meerdere bedrijven over en ze maken nu deel uit van de Zwanenberg Foodgroup. Tijdens de rondleiding kregen we een indruk van de productie en duidelijk is dat men hygiëne hoog in het vaandel heeft. We mogen trots zijn op dit prachtige bedrijf waar vele inwoners van onze gemeente werkzaam zijn.

 

 

Giny moest eerder vertrekken van dit werkbezoek omdat in Veele een delegatie van de ABSASV  (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) kwam. Dit ter voorbereiding op de Battlefield tour in april 2020 naar aanleiding van de 75e herdenking van de bevrijding van Noordoost Nederland door o.m. de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het is de bedoeling dat een militair parachutisten detachement de voornaamste plaatsen gaat bezoeken en overal een korte herdenking zal houden. In Veele zal naar verwachting dan een grote parade worden georganiseerd. Heel bijzonder dat de band tussen de mensen uit Veele en de Belgische para’s nog steeds heel warm is. In leven en gezondheid hopen we dan ook onze ereburger van voormalig Vlagtwedde, Jaak Daemen te mogen verwelkomen. Hij is inmiddels 94 jaar oud! Ook de Belgische ambassadeur en de consul zullen dan in Veele aanwezig zijn.

Vrijdagavond was er een ledenvergadering van de Industriekring Ter Apel. Aan het begin van de vergadering was er een presentatie van de vrijwillige brandweer van de post Ter Apel. Zij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers! Binnenkort zal een wervingscampagne beginnen. Op dit moment heeft men in Ter Apel echt een tekort aan vrijwilligers.  Wanneer wij als inwoners hulp nodig hebben rekenen wij op de vrijwilligers van de brandweer, maar rekenen ook op ons! Marjolein Vogel en Peter Erdman deden tijdens de vergadering een dringend beroep op de ondernemers om vooral hun werknemers te enthousiasmeren en te faciliteren dit dankbare en uitdagende beroep te kunnen uitoefenen!

En dan is het alweer weekend. Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Met dank aan de fotografen van Westerwolde Actueel!