Maandag stonden er een aantal interne overleggen op de agenda en sloten we de middag af met een werkbezoek van het college, in het kader van de jaarlijkse dorpenrondes. Deze keer bezochten we Plaatselijk Belang Rhederbrug. Tal van praktische zaken kwamen voorbij en het is iedere keer weer leuk om op deze manier met onze inwoners in gesprek te gaan.

Maandagavond hadden we fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering financiën van woensdag. De eerste bestuursrapportage 2019 en de concept jaarrekening 2018 van de gemeente Westerwolde stonden op de agenda. Helaas laat deze bestuursrapportage een negatief beeld zien. Het tekort in het sociaal domein is hiervan de belangrijkste oorzaak. We hopen dat een deel van de tekorten door het Rijk zal worden gecompenseerd.

Dinsdag bracht het college een werkbezoek aan CHD Eefting BV in Ter Apel. “CHD” staat overigens voor “constructie -en handelsonderneming De Maten”, de plek waar de eigenaar ooit is begonnen met deze onderneming. Het was boeiend om de geschiedenis van het ontstaan van het bedrijf te horen van de heer Eefting. Ooit begonnen als landbouwer en uiteindelijk nu fabrikant van landbouwspuitmachines en gevestigd aan het Ruiten A Kanaal Noord in Ter Apel. We waren onder de indruk van bijvoorbeeld de enorme spuitmachines in de herkenbare groene kleur, met maar liefst een 45 meter brede spuitboom. Wat een techniek komt hier bij kijken! Overigens, ook deze ondernemer is op zoek naar technisch geschoold personeel!

Het was een week van veel werkbezoeken. Woensdag prachtig vanuit mijn portefeuille Economische Zaken een bezoek aan de Coop in Bellingwolde. De huidige Coop opende in 2014 de deuren nadat er twee andere supermarkten in Bellingwolde waren gesloten. Het is een druk bezochte winkel en daarmee een belangrijke voorziening in de regio!

Donderdagochtend een overleg over de open monumentendagen 2019 in onze gemeente. Van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september openen meer dan 4000 monumenten in Nederland de deuren. Complimenten aan alle vrijwilligers in Westerwolde die nu al druk bezig zijn met de voorbereiding!

Het volgende werkbezoek stond donderdag in de agenda. Ik bezocht Rolloek.nl in Ter Apel. Al meer dan 5 jaar levert dit bedrijf zonwering, rolluiken en zonneschermen. Gedurende de 5 jaar is het assortiment flink uitgebreid met onder andere tuinmeubels. Wij zijn blij met deze ondernemer die zich heeft ontpopt als een bijzonder sociaal-maatschappelijke ondernemer door ook mensen met een beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Vrijdagavond was de huldiging van de jongste en de oudste deelnemers van de zwemvierdaagse in Ter Apel. Bijzonder feestelijk dit keer omdat hier, even als in het zwembad in Sellingen, deze week de zogenaamde luie trap in gebruik is genomen. Deze speciale trap maakt dat oudere inwoners en mensen met een beperking gemakkelijker in en uit het water kunnen komen. Een aanwinst voor beide zwembaden.

Zaterdag sloot ik de week af met netwerkbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Vlagtwedde. Met zo’n vijftig aanwezigen was het een prima bijeenkomst. We waren te gast bij de firma Schoenmaker Cargo Trans B.V aan de Weenderstraat te Vlagtwedde. Na de grote brand zijn nieuwe loodsen nu klaar en het ziet er werkelijk geweldig uit!

En dan is het weekend. Tijd voor de blog! Ik wens al mij lezers een fijne (werk) week toe en wens iedereen sterkte met de hittegolf die is voorspeld!

Giny Luth

Een korte week in verband met tweede Pinksterdag. Tot aan het zomerreces in ieder geval de laatste ‘korte week’. Natuurlijk is het fijn om een lang weekend te hebben maar deze vrije dagen maken wel dat je weer een maandag mist. De maandag is een dag waarop meestal belangrijke interne overleggen met ambtelijk medewerkers staan gepland. Doorschuiven naar een later tijdstip in de week is dan lastig in verband met de, al wekenlang, gevulde agenda’s.

Na onze B&W-vergadering toch nog tijd voor een ambtelijk overleg ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag. Rond deze tijd van het jaar komen van alle Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wij als gemeente Westerwolde deelnemer zijn, weer ter kennisname aan de raad, binnen. Onze raad kan dan een zienswijze indienen. In de commissievergadering stonden de jaarstukken van de Volkskredietbank en een gewijzigde begroting van de VKB, alsmede de conceptbegroting Afeer en jaarrekening 2018 van Wedeka op de agenda. Het strekt in mijn blog te ver om deze jaarstukken uitgebreid te behandelen. Voor de lezers die hierin geïnteresseerd zijn, alle vergaderstukken van de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen kunt u vinden op de website van de gemeente Westerwolde.

Wel wil ik even kort aandacht besteden aan Afeer. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Synergon en is er een start gemaakt met Afeer. Ik ben erg verheugd dat we 2018 met Afeer afsluiten met een positief resultaat. Tijdens de commissievergadering sprak het CDA haar zorgen uit over de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin wij als gemeente participeren en de zorgen over de financiële bijdragen. Ik onderschrijf deze zorg absoluut, maar ben wel positief gestemd over het feit dat Afeer, een half jaar na oprichting, toch met een klein positief resultaat mag afsluiten. Hoe anders is dat met jeugdzorg. Sinds 2015 gaat de jeugdzorg via de gemeente.  Het Rijk was van mening dat gemeenten dat goedkoper en laagdrempeliger konden doen. Met het ‘over de schutting gooien’ van de jeugdzorg werd er direct vanuit Den Haag een fikse korting op de gelden toegepast; een bezuiniging van 450 miljoen euro per jaar. Nu blijkt dat bijna geen enkele gemeente met dat krappere budget uitkomt. Dat de gemeenten dichter bij de inwoners staan blijkt uit het feit dat vanaf 2015 meer dan 12 % jongeren worden geholpen. Maar die lokale/regionale hulp kost ook meer geld. Ook de gemeente Westerwolde kampt met behoorlijke tekorten op het sociaal domein. Een tekort waar wij als gemeente niet veel invloed op hebben.

Donderdag stond er vanuit Economische Zaken een werkbezoek bij Hotel Boschhuis op de agenda. Goed om eens één op één te brainstormen. Het Boschhuis was in de middeleeuwen een bijgebouw van het Klooster en deed dienst als brouw- en bakhuis. Een pand met een rijke historie op één van de mooiste plekken in Westerwolde.

Vrijdag kwam de Commissaris van de Koning op werkbezoek in Westerwolde.  Na een ontvangst in het gemeentehuis in Wedde bezochten we het werklab van Afeer in Vlagtwedde waar de commissaris vol belangstelling de ontwikkelingen van de re-integratie aanhoorde. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de PI Ter Apel. Hier werd de commissaris bijgepraat over de opleiding tot beveiliger; al meer dan tien jaar een succesvol project waarbij uitkeringsgerechtigden na het volgen van een MBO2 opleiding uiteindelijk allemaal een reguliere baan hebben gekregen.

Aansluitend bezocht ik de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Met rond de 15.000 bezoekers is dit de grootste agrarische vakbeurs en plattelandsbeurs van Noord-Nederland. De gemeente Westerwolde mag op deze beurs natuurlijk niet ontbreken!

En dan is het zondag. Tijd om mijn blog te schrijven. Ik wens alle lezers een fijne (werk) week toe!

Giny

Maandag stond de agenda vol met interne en externe overleggen, gevolgd door een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer. Deze week zal de eerste kwartaalrapportage van Afeer aan onze raad worden verzonden. De resultaten van het eerste kwartaal zien er bemoedigend uit; we sluiten dit kwartaal af met een positief resultaat.

Aansluitend door naar het VNG-congres dat dit jaar plaatsvond in Barneveld. Het thema van het congres was dit jaar ‘Besturen is mensenwerk’. In het plenaire programma was één van de sprekers burgemeester Bart Somers van Mechelen.  Hij ontving twee jaar geleden de prijs voor beste burgemeester van de wereld. Onder zijn leiding veranderde de stad Mechelen van een verpauperde stad in een bruisende stad waarbij de integratie en de sociale cohesie de belangrijkste veranderingen waren. En inspirerend verhaal!

’s Middags had ik me opgegeven voor het deelprogramma ‘De kracht van de lokale partijen’. De presentatie was in handen van Joost Eerdmans en Lennart van der Linden. Er werd volop gediscussieerd over de sterke en zwakke kanten van een lokale partij. Op dit moment bestaat 35% van het electoraat uit lokale partijen en in 75% van de gemeenten bestaat het bestuur mede uit lokale politici. Dan is het toch vreemd dat lokale partijen geen subsidie ontvangen en dat het percentage burgemeesters vanuit de lokale partijen minimaal is. Het voorstel van Joost Eerdmans om voor de lokale partijen een minicongres te organiseren werd dan ook met applaus ontvangen. We zullen als Gemeentebelangen Westerwolde beslist gehoor geven aan een uitnodiging voor een dergelijk congres! Al met al een prima middag met veel bruikbare tips wat maakte dat dit een zeer zinvol deelprogramma was!

De deelsessie over ‘De kracht van de lokale partijen’ vond plaats in hotel De Wereld in Wageningen. Wat een prachtige historische plek!

Het VNG-congres duurt twee dagen waardoor je toch wat tijd mist voor vergaderingen. Dat werd donderdagochtend ruimschoots ingehaald.

Donderdagmiddag stonden er twee openingen op het programma in de vesting Bourtange.

De eerste te openen expositie is een tentoonstelling over de ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Het Groningse Lutjegast was de geboorteplaats van Abel Tasman en hier staat ook het museum waar de Stichting Vesting Bourtange mee samenwerkte voor deze tentoonstelling.

Maar er ligt nog een andere link tussen Lutjegast en Bourtange. In Lutjegast, bevindt zich het graf van Bernhard Johan van Prott. Kapitein Prott heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van Bourtange, ten tijde van de Tweede Münsterse Oorlog in 1672. De Stichting Vesting Bourtange heeft met deze expositie wederom iets moois naar de vesting gehaald.

De voorzitter van het Abel Tasman museum in Lutjegast vertelde over hun museum. Het geheel werd opgeluisterd met muziek uit de tijd van de VOC. Er wordt vaak gezegd dat mensen alleen op de klomp kunnen spelen, één van de muzikanten speelde echt op een viool die gemaakt is van een gebruikte klomp, inclusief slijtplekken aan de onderkant.

Aansluitend werd de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog (1568-1648) geopend. Vorig jaar was het 450 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog begon. Deze gebeurtenis leidde tot het ontstaan van België en Nederland en is nog steeds van betekenis voor de samenleving van nu. De 80-jarige oorlog is onlosmakelijk verbonden met Bourtange.

Om de machtige stad Groningen in handen te krijgen, begon Graaf Willem Lodewijk in Noord-Nederland een groot aantal schansen of versterkingen aan te leggen.  In 1580 werd als één van de laatste de Schans Bourtange aangelegd. Hiermee werd de stad Groningen van aanvoer van voedsel en munitie afgesloten.

Hierna konden Willem Lodewijk en Maurits na een belegering van enkele weken in 1594 de stad Groningen veroveren.

In de tentoonstelling is authentiek kaartmateriaal uit heel Noord-Nederland opgehaald waarin de 80-jarige oorlog wordt verbeeld.  Een bijzondere tentoonstelling, omdat de ontwikkeling van Bourtange door de jaren heen heel goed te zien is.

Ik hoop dat Bourtange veel bezoekers mag ontvangen voor deze leerzame en bovenal prachtige exposities!

Vrijdagochtend tijd om de collegestukken te lezen en vrijdagmiddag mocht ik aanwezig zijn bij de heropening van De Noordmee in Sellingen. De Noordmee wordt gepacht door PUUR Westerwolde. Het gebouw wordt gebruikt als cursus-, groeps- en vergaderlocatie en als informatiecentrum van Staatsbosbeheer en Cittaslow Westerwolde. De aanwezigen konden kennis maken met de hernieuwde Noordmee waar het Cittaslow-gedachtegoed nadrukkelijk in praktijk wordt gebracht. Bezoekers kunnen er genieten van duurzaam lokaal voedsel. Op reservering kan men hier ook terecht voor wandelingen, excursies, lezingen, trainingen en workshops verzorgd door PUUR Westerwolde. Wij wensen deze ondernemer heel veel succes!

En dan is het alweer zondag. Ik wens al mijn lezers nog fijne Pinksterdagen en een prima (werk) week toe.

Giny Luth

(Met dank aan Jan Bossen voor de foto.)

Na een heftige week waarin we als college met één wethouder minder waren, stond de agenda toch weer redelijk vol. In verband met Hemelvaartsdag was het slechts een week van drie dagen.

Onze blog is nu opeens weer ‘mijn’ blog en dat voelt echt alsof ik een stuk van mijn werk mis… Toch wil ik onze lezers het kijkje in de agenda niet onthouden.

Vanzelfsprekend hopen we binnenkort namens Gemeentebelangen Westerwolde met een goede kandidaat te komen voor het wethouderschap. Dat kost echter tijd en tot zo lang nemen de andere wethouders de portefeuille van Harrie waar.

Dat betekent dat de collega-wethouders zich deze week snel moesten inlezen in de vervanging van de portefeuilles van Harrie. Ik krijg nu tijdelijk de portefeuille Verkeer- en vervoer weer terug. In mijn voorgaande collegeperiode behoorde dat ook tot mijn werk. Je pakt dat redelijk snel weer op, maar het verdiepen in de actualiteit vergt toch even tijd.

In de raadsvergadering van afgelopen week werden er direct al vragen gesteld over een exceptioneel transport door een klein gedeelte van onze gemeente. Normaal gesproken wordt aan een dergelijk transport niet zoveel aandacht besteed maar deze keer ging het om een transport van onderdelen van windmolens en dat ligt erg gevoelig.  Via de RDW is er een ontheffingsaanvraag gekomen voor het transport een windmolendeel richting het windmolenproject in Drenthe. Echter, het gaat hier om een transport en niet om de politieke gevoeligheid. Als college dienen we de aanvraag te beoordelen op de zakelijke argumenten. Binnen onze gemeente vinden er meerdere, andere, exceptionele transporten plaats en die worden ook niet beoordeeld op wat er vervoerd wordt, maar of het risico’s met zich meebrengt voor onze wegen en de openbare ruimte.  Als college hebben we deze aanvraag ook zo behandeld en waren er geen argumenten om dit transport te blokkeren. Wel zal er een nulmeting worden gehouden om daarna te kunnen beoordelen of dit transport schade heft toegebracht aan wegen.  Als dat het geval blijkt te zijn, dan kunnen we de schade verhalen op de vervoerder. In tegenstelling tot andere gemeenten zullen hiervoor geen bomen te hoeven worden gekapt. De politieke discussie over de windmolens doet hier feitelijk niet ter zake.  Om die reden heb ik in de raadsvergadering ook de vergelijking gemaakt met het vervoeren van delen van windmolens of bijvoorbeeld olifanten… Het gaat er puur om of dit transport schade kan veroorzaken aan de wegen of bomen. Jammer dat er op social media nu commentaar wordt gegeven alsof de gemeente Westerwolde al heeft besloten om grote windmolens te willen. Daar is op dit moment geen sprake van. Dit transport betreft windmolens buiten onze gemeente en zoals gezegd is bij de beoordeling van dit transport enkel en alleen de afweging gemaakt of dit exceptioneel transport kan worden toegestaan in relatie tot onze openbare ruimte. Diezelfde afweging wordt ook met andere grote transporten gemaakt.

Op onze website is vorige week een uitleg geplaatst over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Westerwolde. Er bleken veel onduidelijkheden te zijn en we vonden het belangrijk om de misverstanden uit de weg te ruimen. Mooi om op social media te lezen dat deze uitleg verhelderend was en dat er nu meer begrip is voor de gemaakte keuze en het misverstand over het feit dat de inwoners veel meer gaan betalen uit de wereld is. Bij dergelijke lastige dossiers is het dus goed om hieraan aandacht te besteden op onze website.

In de raadsvergadering stond voor mij ook de uittreding uit de GR van de VKB (Volkskredietbank) op de agenda. De voormalige gemeente Bellingwedde was aangesloten bij de VKB terwijl de voormalige gemeente Vlagtwedde haar diensten afnam bij de GKB (gemeentelijke Kredietbank). Het is gewenst om de schuldhulpverlening voor de gemeente Westerwolde te harmoniseren. Dat betekent dat we wel een uittreedsom moeten gaan betalen. De raad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel en het vervolg is dat nu de onderhandelingen over de uittreedsom moeten plaatsvinden.  Deze kosten voor uittreding verdienen we echter in 5 jaar terug. Belangrijk is voor ons vooral dat de mensen die nu in traject zitten bij de VKB hier absoluut niet de dupe van mogen worden en dat zal ook zeker belangrijk zijn in de onderhandelingen. De dienstverlening bij het GKB is flexibeler en goedkoper, maar doet in kwaliteit zeker niet onder voor het VKB.

En dan is het op woensdagavond, laat, zomaar ‘weekend’. Een weekend waarin de zon zich uitbundig liet zien. Ik hoop dat u allen heeft kunnen genieten van dit zonovergoten weekend en wens alle lezers een fijne (werk) week toe.

Groet,

Giny