Maandag begon de week met allerlei interne overleggen en aansluitend ’s avonds onze fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering waarin het eerste concept van de begroting 2020 en de tweede bestuursrapportage van 2019 werd besproken.

Vervolgens hadden we, als college, een overleg met de bewonersvereniging van de vesting Bourtange.  We zijn nog bezig met de voorbereidingen voor het masterplan Bourtange en de onderwerpen die in het overleg van dinsdag naar voren kwamen zullen in dat plan zeker terugkomen. Er spelen tal van zaken in Bourtange die de inwoners bezighouden zoals het autoluw maken van de vesting, het onderhoud, parkeerproblemen enz. Het is goed om deze zaken (en nog vele andere) integraal aan te pakken.

Woensdag, na ons wekelijkse persuur, was ik uitgenodigd om de start van de bouw van een 24 persoons familiehuis  op het Parc Emslandermeer officieel te maken. Het huis heeft de mooie Westerwoldse naam ‘Pallertshuis’ gekregen, vernoemd naar de buurtschap nabij Bourtange.  De bouw van dit moderne, eigentijds en verrassend familiehuis met een oppervlakte van 300 m2 op een ruime kavel van maar liefst 1500 m2 is onlangs gestart en wordt voor het grootse deel uitgevoerd door ondernemers uit de regio Westerwolde. Ook worden veel lokale bedrijven betrokken bij de toelevering van de benodigde materialen. De oplevering is voorzien in maart 2020 en is vanaf nu te boeken via www.bungalowparkemslandermeer.nl. Kortom; een prachtige aanwinst voor Parc Emslandermeer en het blijkt dat hier ontzettend veel animo voor is! Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat eruitziet! We hebben afgesproken dat ik dan wederom bij de opening aanwezig ben.

(Met dank aan Geert Smit van RTV Westerwolde voor de foto’s)

Woensdagavond…een bijzondere raadsvergadering voor Gemeentebelangen Westerwolde. In mei van dit jaar stopte Harrie Brunen om gezondheidsredenen als wethouder. Dat vonden we als partij ontzettend jammer. Gelukkig hebben we met Henk van der Goot een nieuwe wethouder gevonden en hij werd woensdagavond geïnstalleerd. Henk is oud-politieman en woont in Bourtange. Ik ben blij, dat met Henk, ons college weer compleet is en ik kijk uit naar een fijne samenwerking! Wel bijzonder overigens dat we nu als twee oud politiemedewerkers zitting hebben in college…

Direct na de installatie van Henk was de beurt aan Lenze Middel, die Henk als raadslid opvolgt in onze gemeenteraad. We zijn blij met Lenze… een Wedder in hart en nieren en op deze manier zijn we ook in Noord Westerwolde goed vertegenwoordigd! Ook Lenze wensen we heel veel succes als nieuw raadslid!

Donderdagmiddag was ik aanwezig bij Afeer waar we afscheid namen van Kees Swagerman als voorzitter van het DB van Afeer.  Kees is onlangs opgestapt als wethouder van Oldambt omdat zijn partij zich niet kon vinden in het pakket maatregelen dat de overige collegepartijen wilden treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. Ik heb prima met Kees gewerkt en ik wens hem alle goeds voor de toekomst.

Vrijdag bracht ik een bedrijfsbezoek bij Camping Entourage aan de J. Buiskoolweg in het Rhederveld. Deze prachtige natuurcamping is vorig jaar van eigenaar gewisseld en wordt nu gerund door de familie Steehouwer. De sfeervolle woonboerderij vormt het kloppend hart van Entourage.

Het voorhuis van de woonboerderij is ingericht als gastenverblijf en de rest van het terrein bestaat uit een parktuin waar de kampeerplaatsen aangelegd. Deze kampeerplaatsen liggen verscholen in het groen en bieden de kampeerder maximale privacy.  Een aanrader voor iedereen die rust en ruimte zoekt!

Zaterdagavond was ik aanwezig bij de netwerkbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Vlagtwedde. Dit najaar bestaat Meulman Transport in Vlagtwedde 100 jaar. Om dit te vieren werd door de Ondernemersvereniging Vlagtwedde de bijeenkomst bij Meulman georganiseerd en aangeboden. Een mooi ‘verjaardagsfeest’ aanwezigheid van vele lokale ondernemers. Van harte gefeliciteerd Meulman Transport!

En dan is het zondag. Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Giny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week veel ambtelijke vergaderingen waaronder het portefeuillehouders overleg Participatie. Dat betekent dat we wekelijks overleggen over diverse onderwerpen zoals de komende commissie- of raadsvergaderingen, de stand van zaken met betrekking tot de re-integratie van onze cliënten, de visie Sociaal Domein en natuurlijk ook de toezeggingen en de beantwoording van de vragen vanuit onze gemeenteraad.

Dinsdag, zoals gebruikelijk onze collegevergadering. Deze keer met gebak, want onze burgemeester was jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden! We hebben als college een prettige samenwerking en na volgende week woensdag hopen we dat we weer compleet mogen zijn als Henk van der Goot wordt geïnstalleerd als onze nieuwe wethouder.

Woensdagmiddag het overleg met het bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde. Het is heel nuttig en belangrijk om met het dagelijks bestuur van onze partij regelmatig even te kunnen ‘sparren’ over de zaken die je als wethouder bezighouden. Ik ben blij dat ons DB daar de tijd voor neemt en altijd met opbouwende adviezen komt.  Die uurtjes zie ik als een soort intervisie, even klankborden maakt dat je soms tot hele andere inzichten komt.

Aansluitend naar ons Klooster in Ter Apel waar de eerste presentatie ‘Visie Klooster en omgeving’ plaatsvond. De visie is opgesteld door een deskundig bureau. De ‘wortels’ van deze visie liggen in het symposium van 2015 toen het Klooster haar 550 jarig bestaan vierde. We mochten ons toen verheugen in het bezoek van Mr. Pieter van Vollenhoven die monumenten zoals het Klooster een warm hart toedraagt. Maar ook Camiel Oostwegel van de ‘Commissie Herbestemming Monumenten’ was hierbij en hij vond het belangrijk om ook afgelopen woensdag aanwezig te zijn.

                                                                                 

De visie werd woensdag door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Westerwolde, Stichting Museum Klooster Ter Apel en Staatsbosbeheer gepresenteerd. De Landschapsvisie Klooster Ter Apel en Omgeving gaat uit van de kloosterenclave door de eeuwen heen en is de uitvoering moet de komende tien jaar gestalte krijgen.

Donderdagmiddag vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten). In 2021 bestaan deze vereniging al 100 jaar!  Ooit opgericht in april 1921 met inkoop als één van de hoofddoelen. Bijna honderd jaar geleden kochten de Groninger gemeenten gezamenlijk hun ‘asphalt en schoolleermiddelen’ in. Van de (in 1989) 50 Groninger gemeenten zijn er nu 12 gemeenten en per 1 januari 2021 nog tien gemeenten! Anno 2019 is het niet meer de inkoop van asfalt en schoolmiddelen, maar maakt de VGG zich sterk voor alle belangen van de Groninger gemeenten.

Vrijdag was de start van de provinciale moddercampagne. Deze keer was de gemeente Westerwolde uitgekozen om de aftrap te doen. De campagne richt zich niet alleen op de boer die met zijn modderige oogstwagen de weg op moet, maar ook op de overige weggebruikers. Het advies is om tijdens oogsttijd alert zijn; pas je snelheid aan. Raak je toch in een slip? Onthoud dan: stuur recht, gas los en rustig uit laten rollen. De campagne vraagt om onderling begrip. Als we in het verkeer rekening houden met elkaar, dan komt dat de verkeersveiligheid ten goede. Met elkaar dragen boeren en weggebruikers verantwoordelijkheid voor een veilige oogsttijd. De slogan voor deze campagne is dan ook: ‘Mooi veur mekoar!’ (Met dank aan Catharina Glazenburg voor de foto’s.)

Op de folders en posters staat Willem Wubs, medewerker bij loonbedrijf Bruggers. Hij is straks een bekende Groninger, maar kon helaas vandaag niet aanwezig zijn.

En dan is het weer zondag. Tijd om mijn blog te schrijven. Ik wens mijn lezers een fijne (werk) week toe.

Giny

Maandag was mijn agenda gevuld met allerlei interne vergaderingen, waaronder het reguliere ambtelijk overleg inzake mijn portefeuille ‘Participatie’.  Tijdens deze overleggen bespreken we onder andere de voortgang van onze cliënten die door Afeer worden begeleid en ik vind het belangrijk om dit goed in beeld te hebben. Maar ook het armoedebeleid is een wekelijks terugkerend onderwerp.

Maandagavond bezochten we als college, in het kader van de dorpenrondes, het bestuur van Plaatselijk Belang Jipsingboertange. Tot voor kort was het lastig om bestuursleden te vinden, maar gelukkig zijn er nieuwe inwoners uit het dorp gevonden die graag bereid waren om zitting te nemen in het bestuur. Het was een constructief overleg waar tal van zaken voorbijkwamen, waaronder de verkeersveiligheid op de Jipsingboertangerweg.  We kunnen niet alles oplossen, maar het is goed om hierover in gesprek te zijn en ik heb bewondering voor de passie waarmee de inwoners proberen het dorp zo leefbaar mogelijk te laten zijn. Onze gebiedsregisseur kreeg vanuit het bestuur complimenten over haar bereikbaarheid en het meedenken. Ook dat is fijn om te horen.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Deze keer nog zonder onze burgemeester omdat hij nog geniet van zijn vakantie, maar gelukkig is hij komende dinsdag weer van de partij. Aansluitend werd het college getraind in het werken met ‘Ibabs’, een digitaal programma waarin we de vergaderstukken krijgen aangeleverd en deze heel handig kunnen gebruiken bij externe vergaderingen. We moeten nog even oefenen, maar heel veel gemeenten werken met dit programma en ik ben er nu al enthousiast over.

Woensdagochtend ons wekelijks persuur. Het is nog steeds even wennen dat Luc Drenthe niet meer aanwezig is en soms bekruipt je het gevoel dat Luc zomaar binnen komt wandelen en op zijn directe manier probeert, de voor hem belangrijke informatie, op slimme wijze te krijgen. Ik hoor het hem nog vaak zeggen…”Even onder ons…. Doe de deur maar even dicht… dan luistert er niemand mee…”.

Na het persuur een overleg met Klaas Spekken en Marjet Bos.  Beiden maken deel uit van onze ‘Klankbordgroep’ LHBTI en één van de onderwerpen is ‘Ouderen en LHBTI’. Een onderwerp dat we in de startnotitie ook onder de aandacht willen brengen. Het blijkt dat het in de zorgcentra moeilijk bespreekbaar is. Klaas en Marjet hebben een programma gemaakt waarmee ze de zorgcentra in onze regio willen bezoeken. Een mooi initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen.

Vrijdag was de start van de ‘Open Monumentendag’ in de Kloosterboerderij Bleyendael in Sellingen. Het landelijke thema is “Plekken van plezier”. Naar welke monumentale plekken gingen mensen voor hun plezier? Jochem Abbes gaf hierover een lezing waarbij het best lastig was om deze plekken voor Westerwolde te vinden.

Fijn dat er jaarlijks aandacht wordt besteed aan onze monumenten. Het monumentenbeleid is voor ons, als gemeente niet altijd een gemakkelijke materie. Het gaat namelijk om particulier bezit, publiek belang en haalbare mogelijkheden. Het blijft daarom van groot belang om, in nauwe samenwerking tussen particulieren en overheid, monumenten in onze gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden.

Complimenten aan de OMD-commissie die zich ook dit jaar weer heeft ingespannen om een programma te ontwikkelen dat aansluit bij het landelijke thema en ervoor heeft gezorgd dat deze monumenten voor bezoekers open zijn gesteld.

En dan is het weer zondag… tijd om te ‘bloggen’. Ik wens al mijn lezers een goede (werk)week toe.

Maandag stonden er op de agenda veel interne overleggen. Zo langzaam keren we, na alle vakanties, terug naar de realiteit van alledag… zoals de voorbereiding op commissievergadering van woensdag.

Maandagavond kon ik niet aanwezig zijn bij de fractievergadering omdat in mijn agenda de opening van de Lichtweek Wedde stond. Na de prachtige optocht vond de opening plaats in de feesttent op het plein voor het dorpshuis. Vervolgens mocht ik ook de nog de prijsuitreiking doen van de mooiste deelnemers aan de optocht. Jan en Catharina Glazenburg waren vanzelfsprekend aanwezig om voor Westerwolde Actueel weer een mooie reportage te maken.

Traditie is dat de burgemeester deze geweldige feestweek opent, maar omdat onze burgemeester nog vakantie had, viel mij die eer te beurt. En een eer was het! In de jaren 80 woonde ik zelf aan de Kerkstraat in Wedde, in één van de kleine bejaardenwoningen die later zijn afgebroken. Maar het was ook toen al het centrale punt van de Lichtweek en hoe klein mijn tuintje ook was… ik deed mee met de verlichting. Maar als je dan na 35 jaar, als locoburgemeester de opening mag doen, dan voelt dat als thuiskomen en kun je alleen maar vereerd zijn. De start van een geweldige week waar zoveel vrijwilligers zorgen dat alles op rolletjes loopt en dat nu al 61 jaar! Complimenten zijn dan ook zeker op z’n plaats!

Dinsdag, voor onze collegevergadering, waren we aanwezig bij de ‘Dag van het werkplezier’. Nu we inmiddels al geruime tijd gemeente Westerwolde zijn is het goed dat medewerkers ook in ongedwongen sfeer een dag samen doorbrengen. Dit vooral omdat we nog steeds twee gemeentehuizen hebben en niet alle medewerkers dagelijks heen en weer pendelen tussen Wedde en Sellingen. Voor de goede samenwerking is het belangrijk dat je elkaar kent. Vooral omdat ‘integrale samenwerking’ één van de belangrijke speerpunten van de gemeente is!

Woensdagavond de eerste commissievergadering na het zomerreces. De agenda was behoorlijk gevuld en eerlijk is eerlijk…het was een prestatie om toch rond 23.00 uur de vergadering te kunnen afsluiten. Vanuit mijn portefeuille stond de jaarrekening van de Stichting Vesting Bourtange op de agenda en de nieuwe verdeelsleutel van de GR Afeer. Beide stukken gaan door als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Met, wat mij betreft, de complimenten voor Bourtange die een prima jaar hebben gehad!

De laatste commissievergadering met Henk van der Goot als voorzitter, want als de raad instemt,  zal Henk de komende raadsvergadering worden geïnstalleerd als de nieuwe wethouder namens Gemeentebelangen Westerwolde en is on collegeteam weer compleet. Ik kijk uit naar een goede samenwerking!

Donderdag een dagje vergaderen met heel weinig tijd tussen de verschillende afspraken. Het leven van een wethouders is boeiend…. Van een overleg over verkeer- en vervoer tot de uittreding van de VKB…. Het ene dossier is eenvoudiger dan het andere….

Vrijdagochtend even tijd om de collegestukken te lezen en vervolgens door naar een afspraak met de directeur van de PI Ter Apel. Al jarenlang hebben we als gemeente een samenwerking met de PI en Veiligheidszorg Drenthe waarbij er cliënten vanuit de Participatiewet een opleiding tot beveiliger volgen. De volgende opleiding begint in oktober dit jaar en we zijn nog druk bezig hiervoor kandidaten vanuit de bijstand te selecteren. Een uniek project in Nederland waar we trots op zijn! Inmiddels zijn ook een aantal inburgeraars bezig met deze opleiding en kijken uit naar de afronding van de opleiding en een mooie baan!

Vrijdagavond de ledenvergadering van de Industriekring Ter Apel. Men kon zich verheugen op een prima opkomst! Er werd een presentatie gegeven vanuit Afeer om ook deze ondernemers goed te kunnen voorlichten over de mogelijkheden om cliënten vanuit de Participatiewet een kans te geven op werk.

Zaterdagmorgen stond de opening van het 25e Middeleeuws Ter Apel op de agenda. Wat een geweldig evenement dat ook Westerwolde weer prima op de kaart zet!

Het was een echt werkweekend… Zondagmorgen naar de gemeente Borger-Odoorn om hier, samen met burgemeester Seton, het tweede ‘Cittaslow Voedfestival’ te openen. Vorig jaar zijn we hiermee begonnen in Westerwolde en dit jaar vond het festival in Borger-Odoorn plaats. Fijn dat we als Cittaslow gemeenten op deze manier samen kunnen werken en de verbinding kunnen maken.

Na deze opening door naar Wedde. Hier mocht ik de opening van het ‘Koningsschieten’ doen.  Ieder jaar wordt bij de S.V. De Burchtschutters uit Wedde een nieuwe  Schutterkoning en een Kinderkoningspaar gekroond. Het Koningspaar vertegenwoordigt met andere schutters de schietvereniging op de schuttersfeesten van de bevriende schietverenigingen in Nederland en Duitsland. Een prachtig voorbeeld van internationalisering!  Vanavond zullen we weten wie het nieuwe Koningspaar is! Hiermee werd ook de Lichtweek Wedde afgesloten.

En dan is het bijna zondagavond en kijk ik terug op een mooie week. En zoals ik eerder in deze blog verwoordde…. Het leven van een wethouder is druk… maar boeiend!

De rest van de zondag geniet ik nog heel even van mijn weekend en wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Groet uit Westerwolde!

Giny