Deze week was er vanuit Gemeentebelangen Westerwolde veel aandacht op social media voor de petitie inzake een 24 uurs ambulancepost in Vlagtwedde. Een petitie die niet over politiek gaat, maar over de veiligheid van de inwoners van Westerwolde in situaties als iedere seconde telt! Zo laten we als inwoners eendrachtig zien dat gezondheid en veiligheid voor ons belangrijk is.

Het is een feit dat Treant 500 medewerkers niet meer nodig heeft. Het sluiten van de nachtelijke spoedhulp in Stadskanaal betekent voor onze gemeente nogal wat. De dorpen Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde krijgen te maken met veel langere reistijden met de ambulance naar de dichtstbijzijnde spoedhulp locatie. Spoedeisende hulp in de nachtelijke uren is alleen nog beschikbaar in Scheemda en Emmen.

Als voorbeeld; als er een spoedambulance naar Bourtange moet, komt deze vanuit Winschoten. Het is niet ondenkbaar dat op dat moment de spoedeisende hulp in Scheemda vol is. Dat betekent dat deze ambulance vanuit Bourtange naar Emmen moet gaan rijden.

Daar komt nog bij dat er niet alleen sprake is van de nachtelijke uren. De ambulance in Vlagtwedde is nu van 09.00 uur tot 16.00 uur aanwezig in de post Vlagtwedde.  Concreet is er dus tussen 16.00 uur en 09.00 uur de volgende dag geen ambulance in Vlagtwedde.  Als weten dat  de ‘Blauwe Roos’ bij Winschoten tijdens de spitsuren soms ontzettend vol loopt en er geen doorkomen aan is, is ook de rit naar Scheemda tijdens deze uren een zwakke schakel! Kortom; er gaan kostbare minuten verloren.

Nu de tendens is dat ouderen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen is ook het risico hoger. Onze inwoners en zeker de kwetsbare ouderen hebben recht op hulp als iedere minuut telt! En daarom maakt Gemeentebelangen Westerwolde zich sterk voor een ambulance die 24/7 in Vlagtwedde gestationeerd wordt.

U kunt de petitie nog tekenen tot 22 oktober via

https://ambulancepostwesterwolde.petities.nl/?fbclid=IwAR2RNgZTZdldm54ZptGiiLu7D5Zjp-XoKE7r1Gk8sPUrTtPtEMDmwPDfGQo

Na deze datum wordt de petitie aangeboden aan ambulancezorg Groningen en zal er tevens een gesprek zijn met een vertegenwoordiging van Gemeentebelangen Westerwolde en de directeur van ambulancezorg.

Op dit moment is de petitie bijna 1100 keer online getekend en dat  laat zien dat de inwoners er erg betrokken bij zijn. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om dit initiatief te steunen!

Woensdagavond commissievergadering  en vanuit mijn portefeuille stonden de zwembaden in Westerwolde op de agenda. De gemeenteraad wenst een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische staat van het zwembad van Parc Emslandermeer en de beide gemeentelijke openlucht zwembaden waarbij de financiële) risico’s in beeld moeten worden gebracht. Als hierover duidelijkheid is kan de raad in juni 2020 een definitief besluit nemen over het zwembad Parc Emslandermeer.

Donderdagavond was de twedee avond voor nieuwe inwoners in Sellingen. Ook deze keer hadden we, evenals vorige week, een goed gevulde zaal. Gemeentebelangen Westerwolde was met drie fractieleden aanwezig om met de nieuwe inwoners in gesprek te gaan. Opvallend, maar niet verbazingwekkend, is dat veel van de aanwezige nieuwe inwoners aangeven dat zij hebben gekozen voor de rust, de ruimte en de groene omgeving van Westerwolde.

Vanzelfsprekend zijn we blij met iedere nieuwe inwoner, maar het zou fijn zijn als er nog wat meer jonge gezinnen in Westerwolde zouden komen wonen!

En dan is het weer zondag. Tijd voor de blog. In verband met de herfstvakantie zal er volgende week geen blog verschijnen.

Ik wens iedereen, met of zonder vakantie, een fijne week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

Gemeentebelangen Westerwolde heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het betoog van de politie in de commissievergadering van afgelopen woensdag. Het is onvoorstelbaar dat gemaakte afspraken op basis van onze motie ten aanzien het politiebureau in Ter Apel worden geschonden. Een motie die destijds door de gehele raad werd gesteund.

We worden we belazerd en het wordt het tijd dat de ketenmariniers gaan ingrijpen, of zijn dit marionetten van het Ministerie…

De politie heeft zonder enige vorm van overleg met de gemeente besloten zaken anders te regelen dan is afgesproken. Dit is zeer kwalijk. De overlast neemt toe evenals de winkeldiefstallen. 

Wij kunnen het als politiek niet meer uitleggen aan onze inwoners.

We krijgen de indruk dat het team Westerwolde de zaken over de schoenen loopt en niet gesteund wordt door de korpschef, die blijkbaar andere prioriteiten heeft.

Wij eisen van de politie dat ze de gemaakte afspraken nakomt.

Binnenkort spreekt de raad hierover met de portefeuillehouder en zullen ook hem houden aan gemaakte afspraken .

 

Maandag na een aantal interne vergaderingen en een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer, sloten we de dag af met de eerste bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Wedde in het gemeentehuis. Dit jaar was gekozen voor een andere opzet. Middels tien quizvragen werden de inwoners betrokken bij de uitleg van de diverse portefeuilles en andere zaken die binnen de gemeente spelen. Er waren 85 inwoners aanwezig en volgende week is er in het gemeentehuis in Sellingen eenzelfde avond.

Dinsdag, na onze B&W vergadering, hadden we als college een afspraak in Wedde met de burgemeesters Gerd Conens (Rhede) en  Markus Honnigfort (Haren Ems), raadsleden en ambtelijk medewerkers uit beide gemeenten. Een prima bijeenkomst waar we in gesprek gingen over hoe we elkaar in de grensregio kunnen versterken. Vooral toerisme en economische zaken bieden nog veel kansen.

Dinsdagavond bezochten we als college Dorpsbelangen Sellingen en Omgeving in de MFA in Sellingen.  Eén van de onderwerpen was het aantal overnachtingen in Sellingen. De laatste jaren is dat helaas behoorlijk gedaald onder ander door de sluiting van camping De Papaver.

Donderdagmiddag bezocht ik het congres van de Alliantie van Kracht met als onderwerp ‘Kansarmoede’. Dit congres vond plaats in Grolloo en werd goed bezocht. Er waren diverse presentaties waaronder door de directeur van de Emco-groep over de ontwikkeling van een traditioneel WSW-bedrijf naar een bedrijf dat partner is binnen een bedrijfsverzamelgebouw. Deze zogenaamde AT7-aanpak, samen werkt, is een mooi voorbeeld van hoe het praktisch kan. Door gebruik te maken van elkaars middelen, kunnen de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

 

 

Vrijdag stond in het teken van de Internationale Coming Out Day. Om 08.41 uur werd de regenboogvlag bij onze beide gemeentehuizen gehesen. Na het hijsen van de vlag werd er in de kantine van het gemeentehuis in Wedde koffiegedronken met een gebakje voorzien van ons logo van de startnotitie LHBTI, die de mooie naam ‘Kleurrijk Westerwolde’ heeft gekregen. Fantastisch dat er zoveel belangstelling was van inwoners en iedereen die mee heeft gedacht over deze startnotitie.

’s Middags was er in ‘De Blanckenborg’in Blijham de eerste voorstelling van “Aal goud?… elk en ain zichzulf?!”  Dit is een project van Klaas Spekken​, Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos. Het project richt zich op bewoners, cliënten, medewerkenden, vrijwilligers en leden van Cliëntenraden van zorg- en welzijnsinstellingen. Met liedjes en verhalen “uit het leven gegrepen” wordt stilgestaan bij persoonlijke verhalen van LHBTI’ers.  Omdat ik die middag een rondetafelgesprek met andere gemeenten en statenleden in het kader van Coming Out Day in het Provinciehuis had, deed mijn collega Henk van der Goot hier de opening.  Een logische keuze omdat dit natuurlijk prima past bij de portefeuille WMO en ook dat is een mooi voorbeeld dat de LHBTI van alle portefeuilles is.

’s Avonds sprak ik Klaas Spekken die mij vertelde hoe de ouderen ontroerd, verbaasd en aandachtig hadden geluisterd.  Een mevrouw vertelde over haar kleinzoon die homoseksueel is waarover ze in het verzorgingshuis nog nooit had gesproken. Een ander bewoner vertelde over haar dochter die lesbisch is. Maar het meest treffend was de uitspraak van een oudere, dementerende meneer die een rake opmerking maakte door te zeggen:” We zijn allemaal mensen met de hoofdletter M.”

Bij de voorstelling was een journalist van de Volkskrant aanwezig en aanstaande woensdag zal er een verslag in deze krant te lezen zijn over deze voorstelling.

De laatste activiteit deze week was zondagmiddag in het Witte Kerkje in Vriescheloo waar de eerste regenboogviering in de gemeente Westerwolde plaatsvond met als thema; “Ken je mij, wie ken je dan?”. Indrukwekkend om de persoonlijke verhalen te horen en vooral heel moedig van iedereen om dit te delen met de aanwezigen want er waren meer dan honderd mensen in de kerk!

 

Volgens mij hadden we de Regenboogweek niet beter af kunnen sluiten dan met deze Regenboogviering.

Dank aan iedereen die zich deze week zo heeft ingezet voor het organiseren en aanwezig zijn bij alle zinvolle en belangrijke momenten.

En dan kijk ik op zondagavond met het schrijven mijn blog terug op een week waarin we meerdere keren de vraag ‘Ken je mij, wie ken je dan…” hoorden. Een vraag die bij veel mensen tot nadenken stemde…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk)week toe.

Groet,

Giny

Vanavond, 7 oktober werd er in het gemeentehuis in Wedde een avond georganiseerd door de gemeente voor nieuwe inwoners. Gemeentebelangen Westerwolde was daarbij aanwezig. Er kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners naar deze avond om meer informatie te krijgen over onze mooie gemeente.

Deze avond werd interactief ingevuld met een quiz over de gemeente waarbij de verschillende portefeuillehouders toelichting gaven over diverse onderwerpen. Ook was er een informatiemarkt waar de inwoners op een duurzame manier hun eigen smoothie fietsend konden bereiden. Eén van de medewerkers gaf het goede voorbeeld.

Een geslaagde avond en het is goed om hier als politieke partij aanwezig te zijn. Ook volgende week zullen we weer aanwezig zijn als de inwonersavond in Sellingen wordt georganiseerd.

Wij wensen alle nieuwe inwoners heel veel geluk in Westerwolde! Vanzelfsprekend bent u ook welkom bij Gemeentebelangen Westerwolde!

Petitie voor 24/7 ambulancezorg in Westerwolde!

Afgelopen week kwam het trieste nieuws dat Treant 500 medewerkers niet meer nodig heeft. Men sluit de nachtelijke spoedhulp in Stadskanaal en Hoogeveen en dat betekent voor onze gemeente nogal wat. De dorpen Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde krijgen te maken met veel langere reistijden van de ambulance naar de dichtstbijzijnde spoedhulp locatie. Spoedeisende hulp in de nachtelijke uren is alleen nog beschikbaar in Scheemda en Emmen.  Heel zorgelijk en diep triest wat ons betreft.

Gezien het feit dat er in de nachtelijke uren en in het weekend geen ambulance in het dorp Vlagtwedde beschikbaar is moet deze van elders komen en haalt in de meeste gevallen de onmogelijk aanrijtijd van15 minuten niet.  Het gaat hier om tijd die levensreddend kan zijn.

We hebben geprobeerd om middels een motie, die breed werd gedragen, in de nachten en in het weekend een ambulance op de basispost in Vlagtwedde te krijgen. Helaas vindt de ambulance zorg dit niet nodig. Gemeentebelangen Westerwolde zal er alles aan proberen te doen dit voor elkaar te krijgen. We hebben inmiddels het college gevraagd de directie van de ambulancezorg uit te nodigen in een raadscommissie om hierover van gedachten te wisselen.

Om dit te realiseren willen wij als Gemeentebelangen Westerwolde de volgende petitie indienen:

“Adequate ambulancezorg kan levens redden. Als inwoner van de gemeente Westerwolde ondersteun ik de petitie om te bewerkstelligen dat er in het hart van Westerwolde, in Vlagtwedde, een 24 uurs ambulance post wordt ingericht zodat inwoners van alle omliggende dorpen in spoedgevallen de medische hulp krijgen waar zij recht op hebben als iedere minuut telt!”

Als het het met ons eens bent kunt u via onderstaande link de petitie tekenen.

https://ambulancepostwesterwolde.petities.nl/?fbclid=IwAR3NY47RN15an0_YDlZU1OYMUpAOt1AdYyhw2vhymBL1bczKZNF8wAvQkXo

Fractie en bestuur Gemeentebelangen Westerwolde.

 

Maandag was een dag van voorbereiding op de rest van de week. Vergaderen en stukken lezen, waaronder natuurlijk de begroting en de tweede bestuursrapportage. Ook de gemeente Westerwolde ontkomt niet aan de bezuinigingen die voor een groot deel noodzakelijk zijn door de tekorten op de jeugdzorg en WMO. Vele gemeenten in onze regio krijgen te maken met miljoenentekorten op hun begrotingen. Het Rijk gooit de WMO en de jeugdzorg ‘over de schutting’ naar de gemeenten en kort tegelijkertijd de gemeenten op de budgetten hiervoor. De druiven zijn zuur voor veel gemeenten…

Maar er was deze week nog meer ontevredenheid over het gevoerde beleid in Den Haag. En deze keer kwamen de boeren in opstand. Geheel terecht overigens. Het voorstel van Tjeerd de Groot (D66) dat de veeboeren hun veestapel moeten halveren in het kader van het stikstofbeleid was voor de boeren de spreekwoordelijk druppel die de (melk)emmers deed overlopen. Op naar het Malieveld en hoewel werd aangekondigd dat daar slechts plaats was voor 75 tractoren hebben de boeren laten zien dat daar wel wat meer ruimte is. Opvallend waren de reacties uit heel Nederland; meer dan 90 % van de inwoners hebben sympathie voor de actie van de boeren!

Het leek even dat minister Carola Schouten de boeren wilde steunen met de woorden die ze op het Malieveld sprak. ,,Zo lang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook, dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt’’, sprak Schouten, maar ‘vergat’ daarbij het woord ‘gedwongen’ dat even later in haar tekst online opdook. Laten we hopen dat men er in Den Haag inmiddels goed van doordrongen is dat er met de boeren niet valt te spotten.

Terug naar Westerwolde waar wij als college maandagavond een bezoek brachten aan de Dorpsraad van Vriescheloo. We begonnen het overleg met een wandeling door Vriescheloo waarbij we langs de prijswinnende dorpstuin gingen en langs het prachtige bostheater, de speeltuin en de basisschool.  Een prima avond en de opzet van de avond was heel nuttig.

Dinsdag, zoals iedere week, onze B&W vergadering. Deze keer waren we weer ‘compleet’ nu Henk van der Goot is aangetreden als wethouder. Henk had zich overduidelijk prima ingelezen en het was een prima vergadering.

Woensdag en donderdag veel interne overleggen waaronder de bijzonderheden over de portefeuilles Economische Zaken, Cultuur en Recreatie en Toerisme.

Donderdag overleg met de directeur van Afeer over de komende DB vergadering. Nu mijn college wethouder uit Oldambt is afgetreden neem ik tijdelijk het voorzitterschap over.

Donderdagavond mocht ik met onze burgemeester het monument in  Kamp De Beetse onthullen ter nagedachtenis aan de honderden Joodse mannen die daar op 3 oktober 1942 zijn gedeporteerd naar kamp Westerbork en vervolgens naar Auschwitz en Sobibor. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, 77 jaar na deze gruwelijke gebeurtenis. Het monument is tot stand gekomen dankzij een anonieme donatie door een stichting uit Oldambt. Volgens Joodse traditie legden aanwezigen  een steentje bij het monument om de doden te eren.

Na de onthulling werd in de barak door de werkgroep een inkijkje in de Joodse periode gegeven. Mooi dat Lion Tokkie als nabestaande aanwezig was en ook Walter van Rossum, die in het Auschwitz Bulletin van december wederom een artikel gaat wijden aan Kamp De Beetse. Dit bulletin is een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité en verschijnt 4 keer per jaar.  Onze lokale fotograaf André Dummer gaat hiervoor de foto’s van donderdagavond aanleveren!

 

Zaterdag hadden we in het buurthuis van Jipsinghuizen een ‘heidag’ van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde.  Er is overigens weinig hei te bekennen in Jipsinghuizen…. Maar we hadden een prima dag! Even terug kijken op wat er afgelopen jaar is gebeurd en vooral de blik op de toekomst waarbij iedereen graag de schouders er onder wil zetten!

Eén van de onderwerpen was de vraag hoe wij onze jeugd meer enthousiast kunnen maken voor de politiek. Immers, de gemiddelde leeftijd van onze partij ligt toch wel iets boven de 40 en het is belangrijk ook onze jeugd erbij te betrekken. We kijken terug op een zinvolle dag!

Zaterdagavond was ik met Hendrik Klap, namens Gemeentebelangen Westerwolde, aanwezig bij de viering van 25 jaar Historische TT in Vlagtwedde, waar ons lid Andries Huisinga al 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur. Alle vrijiwillgers waren aanwezig en keken terug op 25 jaar TT in Vlagtwedde.  Vanzelfsprekend wensen wij deze vereniging heel veel veilige races toe in de toekomst!

En dan is het weer zondag. Tijd voor de blog. Binnenkort zal ook mijn collega wethouder Henk van der Goot meeschrijven aan de blogs. Maar met alle zware portefeuilles die hij heeft gekregen laten we hem graag nog even ‘inwerken’ en te zijner tijd zal ook Henk een bijdrage leveren aan de blog van de wethouders.

Voor nu wens ik,  ook namens Henk, onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny