Maandag begon de week met een dag vergaderen in het gemeentehuis. ’s Avonds de fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Dinsdag, na onze collegevergadering, was ik aanwezig bij de bijeenkomst van het ‘Armoedepact’. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Het thema deze keer was ’Omdenken’. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. (bron: omdenken.nl)

Er was wederom veel belangstelling en er werden ervaringen uitgedeeld en vervolgens nagedacht over hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Prima bijeenkomst met wel een kritische noot wat mij betreft; ik mis een beetje de daadkracht en het stellen van concrete doelen. We moeten tenslotte ook wel die concrete doelen stellen en uitvoeren…

Helaas moest ik iets eerder weg in verband met een interview over mijn reactie op de plannen van staatssecretaris Tamara van Ark inzake de ‘tegenprestatie’ voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ik had mijn verbazing uitgesproken over deze plannen. Volgens de staatssecretaris moeten gemeenten met alle 433.000 bijstandsgerechtigden in Nederland in gesprek…

Als gemeente Westerwolde -en ook al jarenlang in de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde- hebben wij al onze cliënten in beeld en zijn we dus met iedereen in gesprek…. Het basisbeginsel  van ons re-integratiebeleid is: “Iedereen doet mee”. Binnen onze gemeente is dus iedereen actief; of het nou via Afeer is, of bij de gemeente zelf op het Werklab Westerwolde.  Het opleggen van een ‘tegenprestatie’ schiet dus zijn doel voorbij in gemeenten die al een zeer actief beleid hebben.  Ik begrijp weliswaar de lijn van de staatssecretaris, maar de Participatiewet biedt deze mogelijkheid in het kader van re-integratie en een tegenprestatie bovenop de re-integratieverplichting is, zeker in Westerwolde, niet uitvoerbaar. Maar, de wettelijke tekst van wat zij wil invoeren heb ik nog niet kunnen lezen, dus wellicht houdt ze rekening met vorenstaande. Hoe dan ook, ik nodig haar van harte uit om in Westerwolde te komen kijken hoe wij dat georganiseerd hebben!

Dinsdagavond bezochten we als college het bestuur van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen. Een prima overleg en ook deze inwoners lieten weer een grote mate van betrokkenheid zien.

Woensdagavond de commissievergadering waar zoveel agendapunten waren dat er een aantal zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december.

Donderdagmiddag de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten dat in het teken stond van het gezamenlijk bepalen van de visie en de koers van de VGG voor de komende jaren.  Daar, waar we enige jaren geleden nog 23 gemeenten telden in Groningen, zal dat aantal per 1 januari 2021 nog slechts tien zijn.

Vrijdagochtend heb ik voor Gemeentebelangen Westerwolde alvast onze kerstgroet voor de inwoners ingesproken. We dragen Radio Westerwolde een warm hart toe en omarmen het initiatief van de kerstgroeten op de lokale radio. U kunt onze groet dus binnenkort weer beluisteren.

Zaterdagavond was ik uitgenodigd voor het concert van de Ter Apeler Harmonie met dit jaar als thema ‘Ik hou van Holland’. Onder leiding van Toine Weterings bracht men samen met Tekke Withaar en Lucia Ots-Koorn prachtige Hollandse hits en klassiekers ten gehore. Mooie avond, in gezelschap van het oud raadslid Hans Wachters en zijn dochter en kleindochter. Voor het derde jaar op rij genoten we samen van de muziek. Wellicht is een nieuwe traditie geboren Hans?

Onderweg naar huis kwam ik een aantal strooiwagens tegen, de route van Ter Apel naar Vlagtwedde was veilig dankzij de mannen van onze buitendienst, waarvoor dank en respect!

En dan is bijna zondag. Tijd voor de blog en omdat ik vrijdag de stukken allemaal heb gelezen, zaterdag mijn tuin bladvrij heb gemaakt….  even tijd om te ontspannen met acrylverf, canvas en een paar nieuwe kwasten!

Voor nu wens is, namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

Gemeentebelangen Westerwolde heeft uit de media vernomen dat het COA in gesprek is met onze buurgemeente Stadskanaal om in Musselkanaal het AZC te heropenen.

We constateren dat deze locatie, evenals als het centrum in Ter Apel, onder de politie regio Ommelanden Oost valt. Ommelanden Oost is nu al niet in staat de problematiek, die wordt veroorzaakt door instroom van met name de zogenaamde ‘veiligelanders’ en asielaanvragers, in Ter Apel het hoofd te bieden.

Met het openen van de locatie Musselkanaal, op steenworp afstand van Ter Apel, worden de problemen alleen maar groter voor de politieorganisatie.

Wij, Gemeentebelangen Westerwolde, zouden dan ook graag zien dat de gemeente Stadskanaal geen medewerking verleent aan het openen van deze locatie en alvorens hierover te besluiten, eerst terdege de afweging maakt of de veiligheid van haar inwoners gewaarborgd is.

Destijds hebben wij als gemeente ingestemd met de woorden ‘adequate politiezorg’, maar dit blijkt een te ruim begrip te zijn. Er dienen dus concrete afspraken te worden gemaakt over hoe de politiezorg en de verantwoordelijkheid van het COA, vorm wordt gegeven, alvorens deze locatie te openen.

Wij realiseren ons terdege dat dit een aangelegenheid is van de gemeente Stadskanaal, maar de vrees bestaat dat, door het heropenen van dit AZC, ook de veiligheid van Ter Apel nog meer in het geding is.

De ervaringen met het (doen) nakomen van gedane beloften voor wat betreft veiligheid, door het COA en de politieorganisatie, blijken in de praktijk van weinig waarde. De bevolking word getrakteerd op onrust en de winkeliers met een grote toename van winkeldiefstallen.

De druk op de politieorganisatie wordt steeds groter en de afspraken zijn daarom, voor de welwillende uitvoerende agent op straat, in de praktijk niet realistisch.

 

 

Op 27 november heeft een delegatie van GB Westerwolde gesproken met de directie van ambulancezorg. We werden heel vriendelijk ontvangen.

Na een voorstelrondje hebben wij uitgelegd wat onze zorgen zijn. In de nachtelijke uren is er geen ambulance beschikbaar in Vlagtwedde, deze moet dan vanuit Winschoten of Stadskanaal komen en word de aanrijtijd van 15 minuten zelden gehaald. Dit geeft men ook ruiterlijk toe. Daarom wilden wij ook in de nachtelijke uren een ambulance in Vlagtwedde zodat van hieruit ook het omliggende gebied bij spoed kan worden bediend.

De directeur van ambulancezorg heeft ons uitgelegd waarom er geen ambulance in de nachtelijke uren gestald word in de post Vlagtwedde.

Er zijn simpel weg te weinig spoedritten die dit zouden rechtvaardigen. De meeste ritten die in de avond en nacht plaatsvinden zijn ritten op verzoek van de doktersdiensten. Verder blijkt in de praktijk dat er redelijk veel ritten zijn die eigenlijk door de doksterdienst afgehandeld zouden moeten worden. Maar om dat die alleen in Groningen open is bellen mensen vaak om een ambulance.

Wel hebben we de toezegging gekregen, dat de ambulance, die binnenkort extra in Stadskanaal komt, zodanig in het gebied word gepositioneerd dat Westerwolde sneller te bereiken is dan nu het geval is. Daar zijn we blij mee, hoewel we deze ambulance liever in Vlagtwedde hadden gezien.

Tot slot heeft onze fractie voorzitter onze petitie met 1137 handtekeningen aangeboden waar men toch wel van onder indruk was. Ambulancezorg drukte ons vooral op het hart om contact op te nemen met hen wanneer zich problemen voordoen.

Nadat we nog een uitgebreide rondleiding hebben gehad, zijn we redelijk tevreden huiswaarts gegaan.

Wij willen iedereen dank zeggen voor het ondertekenen van de petitie. Hieruit blijkt wel hoe dit leeft in het gebied en dat mede dankzij deze petitie deze zorgen onder de aandacht van ambulancezorg Groningen zijn gebracht. Overigens, klachten over het niet behalen van de aanrijtijden ontvangen wij graag van onze inwoners.

Maandag begon de dag met een vergadering van het Algemeen Bestuur van Afeer. De derde kwartaalrapportage stond onder andere geagendeerd en we liggen prima op koers.

’s Middags een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Wedeka waar we verder spraken  over het nieuwe bedrijfsplan in wording.

Maandagavond bezocht ik, samen met Hendrik Klap, een inwoonster uit de gemeente Westerwolde die lid wil worden van Gemeentebelangen Westerwolde. Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee. In dit geval ook nog iemand die actief is in het sociaal domein! Als Gemeentebelangen Westerwolde vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan met onze leden en zeker met nieuwe leden! Dat laatste vooral omdat we het gevoel moeten hebben dat we ‘van dezelfde bloedgroep zijn’ en dat was maandagavond het geval. In onze volgende algemene ledenvergadering wordt dit nieuw lid voorgedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat onze leden hier blij mee zijn.

Dinsdag, na onze collegevergadering, een overleg met de voorzitter van de Open Monumentendagen Westerwolde. De Open Monumenten dagen zullen in 2020  van 11 t/m 13 september zijn, dus we zijn mooi op tijd met de eerste voorbereidingen!

Dinsdagavond waren we als voltallig college aanwezig in het Noaberhoes in Veelerveen voor een overleg met de dorpsraad. Tal van onderwerpen kwamen voorbij en het was een zeer constructief gesprek.

Woensdagavond vond er in Ter Apel een ondernemersavond plaats in samenwerking met Handelsvereniging Mercurius, Parkmanagement en Industriekring. Gastspreker van de avond was voormalig Formule 1 autocoureur Robert Doornbos. Hij nam de bijna 300 aanwezigen tijdens de netwerkavond mee in de wereld van topsport en ondernemerschap, waar het draait om teambuilding, presteren, leiderschap en lef. Een inspirerend verhaal met als rode draad dat formule 1 echt een teamsport is, dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en dat je steeds de uitdaging moet zoeken onder het mom van: ‘If things seem under control, you’re not going fast enough’… Dat is wat ondernemers ook doen!

Donderdagochtend mocht ik, namens het college, de heer Okke Engelkes en mevrouw Aukje Engelkes-Nijenhuis uit Ter Apel feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Wat een ontzettend leuk Westerwolds echtpaar! Zoals gebruikelijk ontving het bruidspaar hun keurig ingelijste trouwakte van 60 jaar geleden, die vervolgens direct een mooie plek aan de muur in de woonkamer kreeg.

 

 

Vrijdagochtend een overleg met de werkgroep Kamp de Beetse. In het Boschhuis in Ter Apel rondde maandag de Stichting Snel Internet Westerwolde-Stadskanaal haar glasvezel project af. De stichting had een goed doel uitgekozen om een schenking te doen en zo werd door voorzitter Ben Olde Agterhuis aan Gerard Weinans van werkgroep Kamp de Beetse een cheque van € 5.000, – overhandigd als cadeau voor het gebied. Dit bedrag zal onder andere worden gebruikt om de schooljeugd in de regio kennis te laten maken met het historische verleden van hun regio rond de tweede wereldoorlog.

Vrijdagmiddag gingen we als college in gesprek met de dorpsraad van Wedde. Ook dit was een prima overleg en het is goed om op deze wijze betrokken te blijven bij alle dorpen en kernen in Westerwolde.

En dan is het weer weekend. Tijd om mijn blog te schrijven. Ook mede namens Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth

De maandag begon met een overleg van de werkgroep Grunneger Weke. Van 20 t/m 28 maart 2020 staat deze week gepland. Het lijkt nog ver, maar nu al zijn we bezig met de organisatie van alle activiteiten!  We beginnen de week met natuurlijk het ‘Laidjesfestival’ voor de kinderen van de basisscholen. Deze keer vindt dit plaats in De Meet in Bellingwolde. Omdat we nu een grote gemeente zijn hebben we gemeend dat het goed is om het ene jaar in Ter Apel en het andere jaar in Bellingwolde te beginnen. Inmiddels hebben zich tien scholen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij!

De datum voor de Pub quiz hebben we ook al in de agenda gezet, dat wordt 24 maart 2020 in de RSG Ter Apel. U kunt dus alvast beginnen met studeren!

De ‘Dag van de diverdoatsie’ zal in 2020 worden georganiseerd in het Boschhuis in Ter Apel en ook zullen er die dag diverse activiteiten in het Klooster zijn! Op deze dag zal ook in Ter Apel de uitslag van de schriefwedstried bekend worden gemaakt.

Dit jaar hebben we besloten dat we een aantal thema’s gaan verbinden aan de ‘schriefwedstried’. Een nieuwe uitdaging voor alle schrijvers van de verhalen en gedichten!

U kunt kiezen uit de thema’s ‘Westerwolde, Netuur en Noaberschop’. Het zijn brede onderwerpen en we lezen graag uw belevenissen of gedachten die u hierbij heeft! En vanzelfsprekend mag iedereen, dus niet alleen onze inwoners, die het Gronings een warm hart toedraagt, weer meedingen voor een leuke prijs en de eeuwige roem!

Maandagmiddag mocht ik voor de eerste keer als voorzitter van Afeer de vergadering van het Dagelijks Bestuur leiden. Een eer om dat voor zo’n mooi bedrijf te mogen doen. Er kwamen tal van onderwerpen voorbij zoals de kwartaalrapportage, die er overigens prima uitziet. We zijn op de goede weg!

Maandagavond fractievergadering van Gemeentebelangen Westerwolde in aanloop naar de begrotingsvergadering van de woensdag. Helaas miste ik daardoor ‘live’ de uitzending van ‘Typisch Bellingwolde’, maar met onze huidige techniek is het gemakkelijk om dat op je IPad terug te kijken. En dat heb ik dan ook na afloop van de vergadering gedaan. Het is een mooie en eerlijke serie geworden. De programmamakers hebben gedurende enkele maanden inwoners van Bellingwolde gevolgd en de uitzendingen laten een sfeer van verbondenheid zien in Bellingwolde. Daarmee wordt Westerwolde op bijna primetime op nationale televisie op de kaart gezet. Ons raadslid Dinkla komt met zijn familie en bedrijf keer op keer voorbij en de passie voor het boerenbedrijf spat er af!  De muziek van Marlene Bakker wordt gebruikt als achtergrondmuziek…hoe Westerwolds wil je het hebben! Ik ben nu al fan van Farid, zijn gezin en de duiven, die uit Afghanistan is gevlucht en is neergestreken met zijn familie in Bellingwolde. Dus…iedere maandagavond op NPO om 19.15 uur of even terugkijken via het internet.

Dinsdag onze B&W vergadering en aansluitend nog een aantal andere vergaderingen.

Woensdagavond was het tijd voor de begrotingsvergadering van de gemeente Westerwolde. Ook wij ontkomen niet aan de noodzakelijke bezuinigingen die voor het grootste gedeelte worden veroorzaakt door onze regering. Gelukkig liet de septembercirculaire een bescheiden positief resultaat zien voor Westerwolde waardoor we een aantal ingrijpende bezuinigingen weer terug konen draaien. Een kort verslag hiervan kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘Nieuws 2019’.

 

 

Vanuit mijn portefeuille ‘Diversiteit’ ben ik vanzelfsprekend blij dat de raad in meerderheid voor het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde heeft gestemd om € 9000,00 structureel op te nemen in de begroting voor LHBTI en dat ik daarmee uitvoering kan geven aan de startnotitie ‘Kleurrijk Westerwolde’!

Donderdag en vrijdag een dag van stukken lezen en voorbereiding op de vergaderingen van Afeer en Wedeka volgende week.

Volgende week is de agenda wederom goed gevuld maar verheug ik mij in het bijzonder op de grote ondernemersbijeenkomst die wordt georganiseerd door de gemeente Westerwolde, Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius, Industriekring Ter Apel  en Parkmanagement ’t Heem. Deze keer een inspirerende gastspreker… voormalig Formule 1-autocoureur Robert Doornbos.

Tegenwoordig geeft hij inspirerende lezingen en presentaties voor ondernemers, managers, bedrijven, overheid en sportverenigingen. Ik beloof u daarvan in mijn blog van volgende week verslag te doen!

Voor nu wens ik mijn lezers, mede namens mijn college wethouder Henk van der Goot, een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny Luth

Gemeentebelangen Westerwolde kijkt terug op een goede begrotingsraad.

We zijn blij dat een aantal bezuinigingen zijn terug gedraaid en een aantal voorstellen die op de lijst ‘ niet-doen’ stonden nu toch wel worden uitgevoerd. Ondanks alles, wordt er nog bijna één miljoen bezuinigd. We hadden natuurlijk liever gezien dat dit niet nodig was geweest! We worden echter door de regering financieel in ons hemd gezet.

De overheid heeft in 2018 vele miljarden overgehouden maar laat gemeenten financieel in de kou staan.

Amendement opheffen leges gehandicaptenparkeerkaart.

Het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde om GEEN leges te gaan heffen op gehandicaptenparkeerkaarten en ook GEEN bijdrage te vragen voor de medische kosten, van de gehandicaptenparkeerkaart, werd breed gesteund. We zijn blij dat hiermee een minder draagkrachtige groep inwoners wordt ontlast.

Tijdens de commissie vergadering had Gemeentebelangen al gepleit voor het niet afsluiten van de Ruiten Aa Kanaal.

Ook wilden wij de OZB niet meer dan 4% laten stijgen. Gelukkig stijgt de OZB uiteindelijk met maar 3 % in plaats van de voorgestelde 10% .

Op ons voorstel blijft het hertenkamp in Vriescheloo ook intact. De bezuiniging wordt uitgevoerd doordat het onderhoud nu met medewerkers van ons werklab, in samenwerking met de huidige vrijwilligers zal gebeuren. Zo blijft het hertenkamp in Vriescheloo bestaan!

Wat is er nog meer besloten in de begrotingsraad?

  • De sportvelden in Westerwolde worden niet afgestoten.
  • De molens in onze gemeente worden niet verkocht.
  • De bezuiniging op de participatieregeling gaat NIET door.
  • De verhoging van de zwembad tarieven is ook van de baan.

Het door Gemeentebelangen Westerwolde ingediende amendement om € 9000,- op te nemen voor ‘diversiteit’  werd breed gesteund. Immers, als we nieuw beleid willen maken, moet er ook budget beschikbaar zijn, anders is het symboolpolitiek.

Tot slot kwamen er nog twee moties. De eerste ging over onze brandweervrijwilligers in Westerwolde. Het kan en mag niet zo zijn dat er twijfel is of deze vrijwilligers wel voor 100 % verzekerd zijn als zij hun hulpverlenende taak uitvoeren! Gelukkig werd deze motie unaniem aangenomen.

De tweede motie ging over ‘ trots op boeren’  en wilde bewerkstelligen dat de provincie geen extra regels gaat opleggen aan de boeren boven op de landelijke regels of dwingt hun bedrijf te verplaatsen. Deze motie hebben wij mede ingediend en daarom dus ook van harte ondersteund!

Maandag was een typische vergaderdag. ’s Avonds fractie ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag.  Veel te bespreken nu al agendapunt was toegevoegd: ’Politiebureau Ter Apel en dienstverlening politie cluster Westerwolde’. Het was duidelijk; onze fractie is van mening dat de afspraken die in het verleden zijn gemaakt als voorwaarde voor de vestiging van het COA in Ter Apel, behoorlijk zijn geschonden. Het vertrouwen van de fractie is tot een dieptepunt gekomen en men is ook niet voornemens genoegen te nemen met vage toezeggingen. Ook woensdagavond, tijdens de raadsvergadering, waar overigens van 20.00 uur tot 23.00 uur alleen over dit onderwerp werd gesproken, werd duidelijk dat de gehele gemeenteraad zich vol verbazing en boosheid afvroeg hoe het heeft kunnen gebeuren dat, zonder enige vorm van overleg, de bemensing en de openingstijden van het politiebureau in Ter Apel is afgeschaald. De aanwezige politiechef wist het ongenoegen niet weg te nemen en dit verhaal zal zeker een vervolg krijgen.

Dinsdagmiddag brachten we als college een werkbezoek aan Camping Noordeloo in Vriescheloo. Wat fantastisch dat deze jonge ondernemers de uitdaging aangaan om deze camping, die al enige jaren te koop stond, nieuw leven in te blazen.

Het eerste seizoen hebben ze al prima gedraaid, maar er zijn nog veel plannen om de camping op een andere manier te runnen, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  Ik heb er alle vertrouwen in dat deze camping het volgende seizoen weer veel toeristen zal mogen ontvangen. Het is ook werkelijk een fantastische plek in Westerwolde!

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdagavond werd tegen middernacht het raadsvoorstel voor de onderzoeken naar de gemeentelijke zwembaden en het zwembad van Parc Emslandermeer besproken en uiteindelijk aangenomen.

De gemeenteraad wil, om financiële risico’s te voorkomen, een actuele inventarisatie van de bouwkundige (o.a. betonrot) en installatietechnische staat met een financieel meerjarenplan van het zwembad op Parc Emslandermeer en de gemeentelijke zwembaden helder in beeld hebben alvorens een definitieve beslissing te nemen.  Voor 1 juli 2020 moet duidelijk welke beslissing te raad gaat nemen.

Donderdagmiddag stond er een bedrijfsbezoek op de agenda bij installatiebedrijf Van Hoorn in Vlagtwedde. Ook deze ondernemer is, naast de reguliere werkzaamheden, druk bezig met het opzetten van duurzame installatietechniek.

Vrijdagmiddag namen we afscheid van Martin Bresser die ik namens het college mocht toespreken. Martin is al lange tijd ziek. Het was fijn dat er veel (oud) medewerkers aanwezig waren om Martin en zijn familie de hand te drukken. Toen ik in 2014 wethouder werd in de gemeente Vlagtwedde heb ik heel veel steun gehad aan de deskundigheid en de politieke sensitiviteit van Martin. Veel lovende woorden deze middag van een aantal sprekers.

En dan is het weekend. De agenda van de komende week is redelijk gevuld met onder andere op woensdagavond de begrotingsraad.

Voor nu wens ik, namens mijn collega-wethouder Henk, alle lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

 

 

 

Afgelopen woensdag vond er een raadsvergadering plaats waarin de politiechef Gery Veldhuis op verzoek van de raadsleden aanwezig was om een aantal zaken te verduidelijken omtrent de politiebezetting van het politiebureau en de gemeente Westerwolde in zijn geheel. Deze verduidelijking was nodig omdat in de commissievergadering, tot verbazing van de gehele raad, bleek dat gemaakte afspraken tussen gemeente en politieorganisatie, eenzijdig waren terug gedraaid.

Het verduidelijken van de afschaling van politie heeft de heer Veldhuis helaas niet kunnen bereiken. Het werd voor raad en college alweer een teleurstellende avond, waarbij de politiechef niet betrapt kon worden op enig begrip voor de bijzondere situatie in Ter Apel. Het wordt steeds duidelijker dat de politieorganisatie niet wil zorgen voor voldoende veiligheid voor onze burgers in Westerwolde.

Er lag een voorstel om alle gemaakte afspraken uit het verleden, die niet meer nagekomen werden door de politie, opnieuw te laten bevestigen. Zover kwam het echter niet. De heer Veldhuis heeft veel gesproken, maar inhoudelijk vrijwel niets gezegd. Sterker nog, hij wilde geen of nauwelijks toezeggingen doen over de afspraken die gemaakt zijn.

Volgens Veldhuis was hij verrast dat het politiebureau in ter Apel niet veilig en niet ‘Arbo proef’. Heel bijzonder dat hij hiermee nu op de proppen komt omdat dit reeds in februari 2016 aan de raad is medegedeeld in een raadsvergadering van de toenmalige gemeente Vlagtwedde. Hier is dus 3,5 jaar niets aan gedaan. Wanbeleid!

Veldhuis vertelde dat de politie het gebouw gaat verbeteren of op zoek gaat naar een ander gebouw. Dat kan dus nog wel even duren verwachten wij, het lijkt dan ook op vertragingstechniek. Het verhaal van Veldhuis was doorspekt met mitsen en maren en hij liet voorkomen alsof hij niet op de hoogte was van de gemaakte afspraken uit het verleden. Hij liet op geen enkele wijze zien dat hij met concrete voorstellen kwam om de politiezorg op orde te krijgen.

Kortom; Gemeentebelangen Westerwolde was en is niet tevreden over de uitleg van de deze politiechef. Hij houdt ons voor de gek en heeft niet door wat voor een impact dit heeft voor onze inwoners van Ter Apel. Gemeentebelangen Westerwolde kan maar één conclusie trekken: we zijn belazerd en worden nog steeds belazerd door de top van de politie! Zoals gezegd is het bureau ter Apel is reeds gedeeltelijk ontmanteld en buiten gebruik gesteld. Wat ons betreft wanbeleid van deze politieorganisatie. Let wel, wij hebben het hier over de politieorganisatie en niet over de inzet van het merendeel van de individuele politieagenten in het veld. Zij willen wel maar worden gedwarsboomd door de politietop. Ook dit is ons wel duidelijk.

Onze burgemeester heeft de vervelende opdracht om al deze zaken terug te draaien in samenwerking met de politieorganisatie. Gezien de houding van deze huidige politieleiding, lijkt dat een haast onmogelijke taak.

Ons vertrouwen in de politie is vrijwel verdwenen. Wij steunen onze burgemeester in zijn strijd om dit binnen enkele weken op orde te krijgen. Mocht het de burgemeester niet lukken alle gemaakte afspraken terug te draaien door onwil van de politietop, dan zullen wij als Gemeentebelangen Westerwolde een motie indienen waarin we het vertrouwen in de politieorganisatie helemaal opzeggen!

Daarnaast zullen wij alle andere gemeenteraden in Nederland waarschuwen om geen gesprekken met de overheid (COA) aan te gaan over nieuw in te richten asielopvang locaties. Gewoonweg omdat de overheid gemaakte afspraken niet wil nakomen en de politieorganisatie hun taak, namelijk zorgen voor de veiligheid van de burgers, niet wil uitvoeren.

Laat één ding volstrekt helder zijn: wij blijven altijd tot het uiterste strijden voor een veilig Ter Apel, voor een veilig Westerwolde!  Immers heel Westerwolde heeft te lijden onder de veel  te lage inzet van de politieorganisatie en dat onder verantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid!

Wij, de inwoners van Westerwolde, hebben recht op veiligheid net zoals alle inwoners in de rest van Nederland.

De motie hebben wij klaar liggen en zullen zeker niet schromen deze motie in te dienen, waarbij wij ervan uit gaan dat alle andere fracties binnen onze gemeenteraad dit gaan steunen. Immers tot op heden hebben wij als raad altijd unaniem en als één blok gestaan voor onze inwoners. Al lijkt dit soms niet het geval.

Vervolgens zullen wij ons beraden (hopelijk ook samen met de gehele raad) op vervolgstappen. We hebben nog wel het een en ander in onze hoge hoed. Want, dat er dan vervolgstappen zullen komen, is wel zeker!

 

Volgende week staat de begroting 2020 op de agenda van de raad. Zoals veel gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Westerwolde te maken met bezuinigingen door de tekorten op onder ander de jeugdzorg en de WMO.

Waarom tekorten op WMO en jeugdzorg?

De Nederlandse regering wilde geld besparen door zorgtaken te decentraliseren en dus werden deze taken van Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. De gedachte was dat door sneller schakelen en eerder ingrijpen langdurige zorg kon worden verminderd. Tegelijkertijd werd in 2015 bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente direct maar even 450 miljoen gekort en moesten de gemeenten hetzelfde werk voor minder geld uitvoeren.

De gedachte dat de gemeenten het beter zouden doen als de rijksoverheid klopte. Wat men in Den Haag even over het hoofd had gezien was dat, juist omdat de gemeenten dichtbij de inwoners staan, er veel meer schijnende gevallen aan het licht kwamen en de inwoners die waren aangewezen op jeugdzorg gemakkelijker de weg naar de gemeente vonden dan naar de rijksoverheid.

De door Den Haag verwachtte besparing bleek een illusie. Sterker nog, er werd door de gemeenten veel meer geld uitgegeven aan jeugdzorg, juist omdat gemeenten de problematiek beter in beeld hebben. De zorgvraag nam toe en er was minder geld.

In december 2018 besloot diezelfde regering dat de eigen bijdrage voor de WMO voor inwoners werd verlaagd naar 17,50 euro. Voorheen betaalden mensen met een hoger salaris een inkomensafhankelijke bijdrage, maar nu betaalt iedereen 17,50 euro per 4 weken. Dus of je een uitkering hebt, een minimum inkomen of een paar miljoen op je bankrekening, ieder betaalt hetzelfde tarief. Een mooi streven van onze regering, maar ook hier worden gemeenten wederom niet voor gecompenseerd. De gemeenten moeten het tekort zelf maar bij passen.

WMO en Jeugdzorg zijn wettelijke taken die de gemeenten moeten uitvoeren… maar wel met extra korting vanuit Den Haag. Dat betekent dat de gemeente met eigen geld bij moet springen. Daarom moet er nu door de gemeente worden bezuinigd of moeten de inkomsten verhoogd worden.

Dat alles raakt u als inwoner van onze gemeente. Het kabinet heeft vorig jaar 18 miljard euro over gehouden maar weigert de gemeenten meer geld te geven om haar taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren!

Hoe zit dat nou met het geld dat de gemeenten ontvangen?

Gemeenten en provincies hebben eigen inkomsten en krijgen geld van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen zij hun wettelijke taken uitvoeren. Dat wordt dan weer lastig als de Rijksoverheid gelijk maar de gemeenten kort op hun inkomsten vanuit het Rijk.

Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid. Een deel van de inkomsten komt uit het zogenaamde Gemeentefonds, een fonds waarin het Rijk jaarlijks een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Deze inkomsten mag de gemeente DEELS naar eigen inzicht besteden.

De inkomsten waar de gemeente wel invloed op heeft zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de leges. Wanneer er dan vanuit het rijk voor de wettelijke taken (dus WMO en jeugdzorg) minder geld binnenkomt betekent dit dat er minder vrij te besteden geld overblijft. Als de gemeente het huishoudboekje op orde willen houden moet er meer geld binnen komen. De gemeente kan dan de gemeentelijke belasting verhogen of bezuinigen.  Beide maatregelen willen we liever niet.

Conclusie: de gemeenten krijgen dus het grootste deel van hun inkomsten van de rijksoverheid. Als deze overheid vervolgens gaat bezuinigen en tegelijkertijd taken over de schutting gooit, dan is dat de reden dat gemeenten op hun eigen begroting moeten bezuinigen en dat de pijn dus bij de inwoners van de gemeente wordt neergelegd.

De lokale bestuurders moeten dus keuzes maken die zij helemaal niet willen maken, maar worden hiertoe gedwongen door de rijksoverheid.

Kortom; onze regeringspartijen roepen dat ze het geweldig doen en veel geld overhouden, maar uiteindelijk betalen wij dit als inwoners van de gemeente dubbel en dwars omdat wij moeten bezuinigen en de OZB moeten verhogen in onze mooie gemeente… regering… bedankt!

Maandag de hele dag interne overleggen. Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de financiële commissievergadering.  Ook de gemeente Westerwolde ontkomt niet aan een fors aantal bezuinigingen die hun oorzaak vooral vinden in de tekorten op de jeugdzorg en WMO. Onbegrijpelijk dat het kabinet niet eens wakker wordt in Den Haag. Inmiddels hebben de gemeenten in onze provincie bij monde van de VGG (Vereniging van Groninger Gemeenten) een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de tekorten in het sociaal domein. Maar het blijft vooralsnog stil daar…

De boodschap is duidelijk;  de gemeenten staat het water aan de lippen doordat ze veel meer dan verwacht moeten uitgeven aan jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en participatie. Het kan en mag niet waar zijn dat onze inwoners de rekening moeten betalen terwijl men in Den Haag miljarden overhoudt.  Schrale troost is dat uit de septembercirculaire blijkt dat er wat extra financiële ruimte komt zodat een paar ombuigingsvoorstellen wellicht terug kunnen worden gedraaid. Dat laat onverlet dat het zuur is voor college en gemeenteraad. Immers, lokale bestuurders kiezen voor dit ‘vak’ omdat ze iets willen betekenen voor hun inwoners.

Onze fractie heeft maandagavond aangegeven welke bezuiniging men absoluut niet wil. Eén daarvan is het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal en 10 % verhoging van de OZB, maar ook het vragen van leges voor een gehandicaptenparkeerkaart en een bijdrage voor een medisch onderzoek voor deze kaart is voor Gemeentebelangen Westerwolde niet acceptabel.  De minder draagkrachtige inwoners worden hierdoor getroffen en dat is strijdig met de visie van Gemeentebelangen.

Vanuit mijn portefeuille is er door de bezuinigingen geen budget voor marketing van Westerwolde en ook  ‘Diversiteit’ wordt slachtoffer van de ombuigingen en het niet realiseren van meerjaren investeringsplannen. Gelukkig heeft Gemeentebelangen Westerwolde besloten een amendement in te dienen tijdens de besluitvormende raadsvergadering om toch structureel budget vrij te maken voor diversiteit.

Op 13 november zal de gemeenteraad beslissen over de begroting 2020 en de voorgestelde bezuinigingen.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering en aansluitend brachten we als college een werkbezoek aan Camping De Bronzen Eik aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen. Eigenaren Rolf en Joyce Brink hebben dit jaar hun derde seizoen gedraaid met de camping en kijken hier met een goed gevoel terug op. De camping is uniek om haar prachtige locatie.  Stilzitten doen Rolf en Joyce niet, de komende tijd zal de camping verder uitgebreid worden met nieuwe lodges die van alle gemakken voorzien zijn.  We waren onder de indruk van de lodges die er al staan en dat is pas luxe kamperen! Een aanrader voor de toeristen!

Woensdag een extra vergadering van het algemeen bestuur van Afeer in het kader van de begroting 2020 en de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel. Ook werd tijdens deze vergadering, in verband met het vertrek van de voormalig wethouder uit Oldambt, mijn college wethouder Laura Broekhuizen uit Oldambt benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur (en later in de vergadering als vice voorzitter) en werd ik benoemd als voorzitter van Afeer.

Woensdag een lange dag. De commissievergadering inzake de begroting 2020 duurde tot na middernacht.

Donderdag bezochten we als college De Stichting 5 mei in Bellingwolde. Wat een enthousiaste groep mensen die de rol van dorpsraad vervullen. We waren onder de indruk van alle activiteiten die door deze stichting worden georganiseerd. Bellingwolde is een langgerekt dorp en het is goed dat er uit alle delen van het dorp mensen zitting hebben in het bestuur van de Stichting 5 mei. Je ziet dat er daardoor maximale betrokkenheid is van de inwoners.

Vrijdag een dag van stukken lezen en ’s middags een extra collegevergadering in aanloop naar de raadsvergadering van 13 november.

En dan is het weer weekend.

Mede namens mijn college wethouder Henk wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth