Maandagochtend stond een overleg met een oud-collega van de politie op de agenda. Bijzonder dat je elkaar na zoveel jaar weer ontmoet en dan beiden werkzaam bent in dezelfde ‘branche’.

Ik kreeg een bericht via LinkedIn waarin hij vertelde over een project waar hij in de stad Groningen mee bezig was in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het artikel over de werkwijze van de gemeente Westerwolde, dat onlangs in het Dagblad van het Noorden stond over dit onderwerp, was de reden om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen. In Westerwolde hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en we hebben dan ook de afspraak gemaakt om in het voorjaar een presentatie over onze werkwijze te verzorgen voor dit project van de gemeente Groningen en aansluitend te laten zien hoe het in praktijk in het ‘Werklab’ wordt gedaan.

Aansluitend een afspraak in Veele waar de ABSASV (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een voorverkenning deed in aanloop naar de herdenking in Veele ter nagedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Belgische militairen. Deze ‘Battlefield tour’ zal plaatsvinden in april 2020 naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Noordoost Nederland door onder andere de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het wordt een indrukwekkend evenement in Veele dat overigens heel veel voorbereiding vergt.

De contacten tussen de inwoners van Veele (Plaatselijk Belang Veele) en de Belgen is nog altijd hecht en in gezamenlijkheid wordt er veel energie gestopt in deze bijeenkomst.

Woensdagavond raadsvergadering waar voor mij een aantal onderwerpen op de agenda stonden.

In het kader van de harmonisatie na de herindeling werd de Marktverordening Westerwolde behandeld. Er waren vragen vanuit de raad over de duur van de standplaatsvergunningen. In onze nieuwe verordening hanteren we een termijn van 12,5 jaar en de VVD wilde graag deze termijn verlengen naar 20 jaar. Overigens, een termijn voor onbepaalde tijd is door de Raad van State verboden. Een ondernemer heeft gemiddeld 9 jaar nodig om de investeringen voor de markt terug te kunnen verdienen.  Steeds meer gemeenten hanteren daarom een termijn van 10 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de terugverdientijd voor een plattelandsgemeente meestal iets langer is. Vandaar dat we 12,5 jaar hebben voorgesteld en daarmee is de raad akkoord gegaan.

De Verordening Maatschappelijke Participatie stond op de agenda en ook deze verordening heeft te maken met de harmonisatie. Deze verordening biedt de mogelijkheid om onze inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een tegemoetkoming te bieden voor activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en overige sociale activiteiten. Het bedrag dat aangevraagd kan worden hebben we voor kinderen van 4 tot 18 jaar verhoogd van 120 euro naar 150 euro per jaar. Ook dit voorstel werd door de raad aangenomen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijk Regeling VKB (Volkskredietbank) is in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd. De gemeente Westerwolde heeft nu een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank Assen. De inwoners die voor 1 januari 2020 al werden geholpen bij de VKB kunnen hier blijven tot het einde van hun traject. Het uittreden uit een Gemeenschappelijke Regeling komt niet zo vaak voor en deze uittreding had te maken met de herindeling.  Begin 2018 hebben we dit voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt en uiteindelijk zijn we met alle onderzoeken en onderhandelingen dus twee jaar bezig geweest. Een lange, maar boeiende weg met een goed resultaat.

Zaterdagavond bezochten we met een delegatie van Gemeentebelangen Westerwolde een toneelvoorstelling in Vriescheloo.  Toneelvereniging T.O.G.O. (‘Tot Ons Genoegen Opgericht’) die het stuk ‘Apart Volk’ speelde. Een blijspel in drie bedrijven van Herman van der A. De stukken van Herman staan garant voor dwaze en humoristische scenes. Geweldige acteurs in Vriescheloo en de lachsalvo’s waren dan ook talrijk!  Het is leuk om zo door de gemeente Westerwolde deze evenementen te bezoeken. Drie keer een uitverkochte zaal! Dat mag met recht een prestatie worden genoemd!

En dan is het zondag… tijd voor de blog. Vanaf deze plek wensen we al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Deze week een zeer overzichtelijke agenda. Zo in het begin van het jaar is het altijd nog relatief rustig en is er ruimte voor het lezen van stukken en ambtelijke overleggen.

Maandagmiddag stond een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Afeer op de agenda waarin onder andere de maandrapportage van november werd besproken. Afeer bestaat inmiddels  anderhalf jaar en de resultaten zijn goed. Dit relatief jonge werkbedrijf timmert goed aan de weg hetgeen zich vertaalt in het aantal plaatsingen van werkzoekenden. De doelstelling voor 2019 is ruimschoots gehaald en we gaan vol vertrouwen verder in 2020. Overigens, de mezenkastje die deze week volop in het nieuws waren en gratis verkrijgbaar zijn, worden gemaakt door medewerkers van Afeer in ons Werklab in Vlagtwedde! Inmiddels hebben vele inwoners al een mezenkastje geadopteerd ter bestrijding van de eikenprocessierupsen. De laatste mezenkasten liggen vanaf maandagochtend 20 januari klaar op het Werklab in Vlagtwedde. In Sellingen zijn we helaas door de voorraad heen, maar er worden weer 500 nieuwe kastjes gemaakt. Mochten er inwoners zijn die nog een kastje willen hebben, kijk dan de komende weken even op de facebookpagina van de gemeente Westerwolde!

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze collegevergadering en aansluitend bracht het college een werkbezoek aan Kremer Zand en Grind BV in Sellingerbeetse.

Donderdagmorgen een brainstormsessie met de organisatie van Gronings Vuur. Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds voor vijf à zes weken neerstrijkt in een ander gebied in de provincie Groningen. Gronings Vuur beoogt het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen. In juni en juli van dit jaar zal Gronings Vuur aanwezig zijn in Westerwolde en er wordt nu nagedacht welke Westerwoldse cultuurthema’s aan de orde zouden moeten komen.

Het was een echte cultuurdag. Donderdagmiddag stond het VGG-Portefeuillehouderoverleg Cultuur gepland en deze keer was het een interactieve bijeenkomst in samenwerking met de provincie die plaatsvond in Groningen.  Het ging vooral over de samenwerkingsopgaven aangaande de thema’s cultuurparticipatie, erfgoed & toerisme en de verbinding tussen stad en regio.

Voor Westerwolde willen we graag inzetten op cultuurhistorisch toerisme. Wij hebben immers zoveel cultuurhistorische parels in Westerwolde dat dit absoluut een ‘unique selling point’ is!

En dan is het vrijdagochtend en staat er een ‘herinneringsbijeenkomst’ in de agenda…

Vorige week bereikte ons het bericht dat ons oud raadslid Hans Wachters was overleden. En dan ben je even stil.. Ik heb Hans leren kennen als de verbindende factor in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Vriendelijk en gemakkelijk in de omgang met altijd oog voor de belangen van de ander. Nooit veroordelend maar altijd op zoek naar consensus.

Als beginnend wethouder gaf hij mij regelmatig feedback, maar altijd op een bemoedigende manier en soms met een schouderklopje maar na verloop van tijd zelfs vergezeld met de woorden “Ik ben trots op je”.  Dat was goed voor mijn zelfvertrouwen en ik was hem daar dankbaar voor omdat ik wist dat hij het meende.

Zijn aanwezigheid tijdens de VNG congressen, die we als college met een delegatie van de gemeenteraad bezochten, maakte dat er een ontspannen en gezellige sfeer was en werden er tot laat diepzinnige gesprekken gevoerd, maar ook werd er veel gelachen.

Al enige jaren bezoek ik, vanuit mijn portefeuille cultuur, het concert van de Ter Apeler Harmonie. En al die jaren stond Hans, gentleman als hij was, mij op te wachten, begeleidde mij naar de tafel waar we dan samen met zijn dochter en kleindochter genoten van de muziek en geanimeerde gesprekken voerden tussendoor. Zijn Bernadette speelt in de Ter Apeler Harmonie en vol trots zat hij dan aan tafel. Omdat ik altijd als enig collegelid aanwezig was vond hij het een mooie traditie worden dat we gezamenlijk op de eerste rij zaten. Op 30 november deden we dat ook en genoten van ‘Ik hou van Holland”… We spraken af om volgend jaar weer samen dit concert te beleven….

Een afspraak waar Hans zich niet meer aan kan houden… Ik ben blij dat André Dümmer nog foto’s heeft gemaakt… een warme herinnering…

Het was een respectvolle en ontroerende herinneringsdienst in de St. Willibrorduskerk In Ter Apel. Hans was geliefd en dat was te zien aan al die mensen die hem de laatste eer kwamen bewijzen.

Met Floor heb ik afgesproken dat we volgend jaar weer samen met haar dochter Kiki aan tafel zitten bij de Ter Apeler Harmonie…

Rust zacht Hans…

Ik wens al mijn lezers een fijne en bovenal gezonde (werk) week toe.

Groet,

Giny Luth

 

 

 

De eerste blog in 2020!  Ook al is het inmiddels alweer bijna half januari…toch wil ik langs deze weg al onze lezers een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen!

Week 1 van 2020 had ik nog vakantie, maar aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsduik in Moekesgat op 2 januari gaf ik graag gehoor. Ondanks de mist en het grijze begin van de dag en de verre van tropische temperaturen waren er toch weer veel dappere inwoners die 2020 fris en vrolijk begonnen. Een mooie traditie waar steeds meer mensen aan meedoen!

Een andere prachtige traditie in de eerste week van januari is natuurlijk de Midwinterhoornwandeling in Veele. Dit jaar een recordaantal bezoekers! Met 1500 deelnemers kunnen we me recht spreken van een succesvol en populair evenement. De organisatie door de Giezelbaargbloazers en Plaatselijk Belang Veele was weer uitstekend!

De tweede week van januari was de agenda nog niet erg druk. Wel een aantal interne overleggen en natuurlijk de voorbereiding voor de eerste commissievergadering die op woensdag 8 januari gepland stond. Zoals gebruikelijk op de maandagavond voor de commissie- of raadsvergadering vergadert onze fractie in het gemeentehuis in Sellingen.  Bij deze vergaderingen zijn, naast de fractie en het bestuur, ook vaak een aantal leden aanwezig.

Woensdagavond de commissievergadering waarin het raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een drijvend zonnepark op de plas in Sellingerbeetse werd besproken.  Vanzelfsprekend waren er veel vragen en nam de behandeling van dit voorstel behoorlijk wat tijd in beslag waardoor een aantal andere agendapunten werden doorgeschoven als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen heb ik, als enige in ons college, tegen dit voorstel gestemd. Ofschoon ik verduurzaming en ons milieu erg belangrijk vind en ik van mening ben dat wij hier een verantwoordelijkheid hebben, is mijn vaste overtuiging dat we niet overal in ons landschap zonneparken moeten plaatsen. Vanuit de portefeuille recreatie en toerisme is voor mij het realiseren van een drijvend zonnepark op een recreatieplas niet aanvaardbaar. Dit gebied heeft potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke plek voor toeristen en ook voor onze inwoners. Wanneer we daar voor de komende 30 jaar zonnepanelen neerleggen heeft dat een grote impact op het gebied. Dat is de reden dat ik tegen dit plan heb gestemd.  In de komende raadsvergadering zal duidelijk worden hoe de raad hier in meerderheid over denk.

Donderdagavond was de nieuwjaarsbijeenkomst in De Meet in Bellingwolde.  Na de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd de winnaar van de verkiezing ‘Westerwolder van het Jaar’ bekend gemaakt De genomineerden waren Sanne Meijer uit Bellingwolde, Mario Timmer uit Ter Apel, Hans Berg uit Wedde, Trijnie Spa uit Wedde en Ronald Hut uit Ter Apel. De eerste ‘Westerwolder van het jaar’ werd Hans Berg uit Wedde. Het juryrapport vermeldde: “Hans Berg is een zeer bevlogen dorpsarts; 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij zijn patiënten betrokken. Een voorbeeld waaruit blijkt dat hij kijkt en luistert naar zijn omgeving en de bewoners, is de oprichting van Wedde dat ’t lukt waarin de verbinding wordt gemaakt tussen de bewoners, de dorpsondersteuner en de professionele zorg. Trefwoorden zijn een warm hart en noaberschap.”

Van harte gefeliciteerd en met deze verkiezing is er wederom een nieuwe en mooie traditie in Westerwolde geboren!

En dan is het weer weekend! Tijd om mijn blog te schrijven. Ook namens mijn college wethouder Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth