Deze week een week met een cultureel tintje met zeer diverse vlaggen! Maandag begon de week met een overleg over de programmering van de Grunneger Weke die dit jaar zal plaatsvinden van vrijdag 20 maart t/m zaterdag 28 maart.

Het programma is nagenoeg rond en zoals u dat van ons gewend bent, is het wederom een vol programma geworden. Overigens vindt u in het programma niet alleen de activiteiten die de gemeente heeft georganiseerd, maar we hebben diverse organisaties die zelfstandig een evenement organiseren en vervolgens aansluiten bij onze Grunneger Weke.

Deze week wappert natuurlijk overal in onze gemeente de Groninger vlag. Zoals u verder in mijn blog kunt lezen zullen we als gemeente zeer binnenkort ook een gemeentevlag hebben!

De Grunneger Weke in Westerwolde begint -inmiddels is dat een traditie geworden- met het Grunneger ‘laidjesfestival’ door leerlingen van tien basisscholen in Westerwolde. We hebben ervoor gekozen om dit festival het ene jaar in het noorden van Westerwolde en het andere jaar in het zuiden van Westerwolde te organiseren. De gemeente is qua omvang best uitgestrekt en zo komen we iedereen een beetje tegemoet.

Na oefenen en workshops op school gaan de leerlingen met dit festival het startschot geven van de Grunneger weke. Het optreden met Grunneger liedjes wordt begeleid door ‘de Grunnies’, met medewerking van Alex Vissering en Olaf Vos. Ik ben eigenlijk best wel heel erg trots op dit festival; een eigentijdse manier om de jeugd bezig te laten zijn met de Groninger taal en cultuur!

De hele week zijn er diverse activiteiten zoals ‘Pankouk dag’, Wandeltochten, een lezing van Sanne Meijer en zelfs een ‘Grunneger gleerbred café’ in Bellingwolde, waar Groningse gedichten het onderwerp zijn. ‘Gleerbred’ is natuurlijk een kostelijk Gronings woord voor een IPad of een tablet.  Mijn eigen IPad doet deze naam dagelijks eer aan…

Een ander hoogtepunt in deze week is de Pub quiz. De strijd om de wisselbokaal in de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel. In vijf ronden krijgen verschillende teams vragen voorgelegd over allerlei Groninger onderwerpen. Daarbij valt te denken aan cultuur, sport, economie, politiek, topografie, geschiedenis, (pop)muziek, enz.  De lat ligt hoog en als team college Westerwolde hebben we helaas nog nooit de eerste prijs behaald.

Op zaterdag de bekendmaking van de winnaar van de  ‘schriefwedstried’ tijdens ‘De dag van de diverdoatsie’ in Ter Apel, waar u overigens ook een voordracht van de bekende Groninger Erik Hulsegge kunt bijwonen!

Binnenkort krijgt u de folder van deze week in de bus en ik zou zeggen… zet de activiteiten in uw agenda!

Deze week ook een ambtelijk overleg inzake LHBTI. Binnenkort hebben we weer een bijeenkomst met de werkgroep. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste begrotingsvergadering negen duizend euro structureel vrijgemaakt voor dit beleid. Een deel daarvan wordt besteed aan het lidmaatschap van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het resterende deel besteden we, in goed overleg met de klankbordgroep, waarbij ik u kan verzekeren dat er geen geld zal worden besteed aan ‘feestjes’, maar alle middelen worden aangewend voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI.

Woensdagavond de raadscommissie, waar vanuit mijn portefeuille alleen de wijziging van de GR Wedeka in relatie met de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)op de agenda stond. Een technisch voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

Een ander onderwerp tijdens de commissievergadering woensdag was de keuze voor de nieuwe vlag van de gemeente.

Nu is het zo dat wij, als gemeente, niet zomaar een vlag kunnen bedenken. De Hoge Raad van Adel is het vaste adviescollege op het gebied van adeldom en heraldiek.

Een gemeentevlag is meestal een afgeleide van het gemeentewapen. In 2017 is bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Westerwolde in oprichting een wapen verleend. In dat wapen zijn, naast de korenschoof uit het zegel van het landschap Westerwolde (1316), ook de contouren van het Norbertijner klooster Palmar verbeeld. Dat klooster is te gedetailleerd om te kunnen vertalen in een vlag en daarom adviseert De Hoge Raad van Adel de korenschoof zoals voornoemd te gebruiken in de nieuwe gemeentevlag van Westerwolde.

De kenmerkende korenschoof is bovenin de vlag geplaatst (‘de broek’ van de vlag) om zo het belangrijkste en meest zichtbare deel van de vlag te kunnen zie ook als de vlag niet vol in de wind wappert. (Bron: Hoge Raad van Adel)

Onze gemeenteraad kan kiezen uit twee vlaggen. De ene vlag heeft twee banen; blauw en geel waarbij de korenschoof linksboven is geplaatst. De andere vlag is gevierendeeld over een derde van de vlaglengte en ook hier linksboven de korenschoof.

De raad lijkt een voorkeur te hebben voor de vlag zoals hier afgebeeld en deze beslissing wordt formeel genomen in de volgende raadsvergadering.

Ik kan me daar prima in vinden omdat ik vanzelfsprekend blij ben dat het logo van onze gemeente niet op de vlag staat! De korenschoof stond al op een zegel uit de 14de eeuw dat werd gebruikt bij afspraken tussen de kerspelen in het gebied Westerwolde en de bisschop van Münster. Het stond ook op het wapen van Vlagtwedde dat meer dan twee eeuwen bestond en daarmee hebben we een stuk cultuurhistorie veiliggesteld voor de toekomst. Als geboren en getogen Westerwoldse kan ik dat alleen maar van harte toejuichen!

Voor nu wens ik als mijn lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth

Maandagochtend begon feestelijk. Namens het college mocht ik een echtpaar in Vlagtwedde feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Een bescheiden bruidspaar dat er de voorkeur aan gaf om daar geen pers bij aanwezig te hebben. Ik had een ontzettend leuk gesprek met deze mensen en vanzelfsprekend respecteren wij hun privacy. De felicitaties waren niet minder gemeend en we spraken af dat ik over vijf jaar nog eens langs kom.

Aansluitend de voorbereiding van de vergadering van het DB van Afeer en ’s avonds een informatieve raadsbijeenkomst in Wedde.

Dinsdag, zoals gebruikelijk onze B&W vergadering en de afspraak die ik, voor daarna had, was afgezegd, dus wat ruimte in de agenda om stukken te lezen.

Woensdagochtend een vergadering met een delegatie van Plaatselijk Belang Sellingen. In mijn blog van vorige week schreef ik al over de vraag hoe wij Westerwolde als toeristisch gebied meer op de kaart kunnen zetten. Ook Plaatselijk Belang Sellingen maakt zich zorgen over de afname van het aantal overnachtingen in Sellingen. Gelet op de cijfers zijn deze zorgen terecht. Er zijn wel een paar oorzaken aan te wijzen, maar die zijn niet zomaar op te lossen. We spraken af elkaar op de hoogte te houden. Dit onderwerp heeft en houdt zeker onze aandacht.

Na het persuur woensdagochtend mocht ik na de middag wederom namens het college de felicitaties overbrengen bij een 60-jarig huwelijk. Dit bruidspaar vond het fijn als er foto’s werden gemaakt en namens Westerwolde Actueel was Johan de Boer (met dank voor de bijgaande foto’s) aanwezig om de heer en mevrouw Baalmans te feliciteren en te vereeuwigen. De koffie smaakte voortreffelijk evenals het gebak van ‘Kopje Genieten’ uit Wedde. Fijn dat er werd gekozen voor een lokale ondernemer!

Donderdag een aantal interne overleggen en aansluitend een goed gesprek met Klaas Spekken over het Ruiten Aa Kanaal Concert dat dit jaar op 20 juni zal plaatsvinden. Klaas is er weer in geslaagd om artiesten met klinkende namen te boeken en in het lijstje van beroemdheden ontbreekt onze eigen Josien Bakker ook niet!

Thema’s die aan de orde komen tijdens dit concert zijn 75 jaar vrijheid en LHBTI. Het belooft weer een mooie avond te worden! Respect voor de organisatie… immers, het valt niet mee om dit evenement dat gratis toegankelijk is voor iedereen, financieel rond te krijgen.  (https://www.ruitenaakanaalconcert.nl/)

Overigens, 20 juni valt in het Westerwolde Wandelweekend en we hopen natuurlijk dat ook dit wandelweekend veel toeristen naar Westerwolde zal brengen die dan ‘s avonds kunnen genieten van een mooi concert! En voor mijn lezers, buiten onze gemeente, die op LinkedIn mijn blog lezen… kom vooral dat weekend Westerwolde bezoeken!

(https://westerwolde.groningen.nl/wandelen-in-westerwolde-2/westerwolde-wandelweekend)

Vrijdagavond was ik met onze burgemeester aanwezig bij de eerste Buutavond van de C.V. Kloosterwiekers in Ter Apel. Ieder jaar maken de Kloosterwiekers samen met de inwoners van Ter Apel en wijde omgeving een groot feest van het carnaval op het Klooster en de Wieke. Dit jaar extra bijzonder, want op 10 januari 2020 bestond de carnavalsvereniging de Kloosterwiekers 55 jaar.

In de carnavalstradities is het getal 11 het zottengetal, de Kloosterwiekers vieren dus vijf keer het 11-jarig bestaan. De Buutavond was als vanouds, met scherpe buutredes waarbij de politiek niet werd gespaard en zo hoort dat ook! André Dümmer  maakte een mooie fotoreportage van deze avond.

En dan is het weer bijna zondag en maakt Nederland zich op voor de komst van storm Ciara. De eredivisie duels van zondag gaan niet door, Schiphol heeft al 20 vluchten geannuleerd en de Waddeneilanden zijn alleen ’s morgens vroeg nog per boot te bereiken. Veel evenementen gaan niet door morgen en helaas is er in het zuiden ook al een carnavalsoptocht afgeblazen.

Misschien is het achteraf een storm in een glas water… al ben ik daar nog niet zo gerust op.

In ieder geval hebben de boeren van FDF hun hulp al aangeboden bij stormschades en hiervoor een noodnummer geopend. Hoe sympathiek ook,  laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn.

De mannen van de buitendienst van de gemeente Westerwolde staan paraat en dat ik wens ze heel veel sterkte morgen.

Voor nu wens ik alle lezers een fijne en vooral schadevrije week toe!

Groet,

Giny Luth

 

Een week met veel ambtelijke overleggen. Een onderwerp dat deze week veelvuldig voorbijkwam was recreatie & toerisme. Al langere tijd houdt de promotie en de marketing van het gebied Westerwolde ons bezig. Natuurlijk wordt hier door meerdere organisaties en heel veel vrijwilligers volop aan gewerkt, maar de vraag is hoe we in deze tijd van digitalisering, naast de reguliere folders en verschillende websites Westerwolde meer bekendheid kunnen geven. En hoe zeer ook iedereen zijn of haar best doet…het spreekwoordelijke ei van Columbus hebben we nog niet gevonden.

We hebben een app van Westerwolde en dat is mooi, maar om deze app te willen gebruiken zal de naam ‘Westerwolde’ toch eerst meer bekendheid moeten krijgen.

Het is toch bijzonder… Als ik google op ‘vakantie in Groningen’ is één van de eerste ‘hits’ de site van ‘Roompot vakanties’ waar weliswaar Parc Emslandermeer wordt aangeprezen, maar waar met geen woord over Westerwolde gesproken. Er wordt nog steeds alleen over ‘Vlagtwedde’ genoemd en de eerstvolgende verwijzing is naar het Schildmeer.  Kortom; er is nog veel werk te verzetten!

Vanzelfsprekend zijn we hierover ook met onze buurgemeente in gesprek want een heel mooi gebied van Westerwolde ligt immers in Stadskanaal.

Maandagavond had ik een gesprek met een delegatie van het bestuur van ‘De week der besten’.  Het is goed om vroegtijdig met elkaar in gesprek te zijn. Deze feestweek vindt plaats van 1 t/m 9 augustus 2020. Dat lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover en het aanvragen van de diverse vergunningen kost natuurlijk ook tijd.  Het thema van dit jaar is ‘VlagtVegas’.

Volgens mij een mooi onderwerp waar onze inwoners zich helemaal op uit kunnen leven!

Dinsdag ging het college, na de gebruikelijke B&W vergadering op bedrijfsbezoek bij PGI (Presswood Grootkeuken Industrie) in Ter Apel.

PGI is in 1985 opgericht door Henk Kwak en zijn echtgenote. In het begin perste PGI houten werkbladen voor bedrijfskeukens, maar op den duur werd hout vervangen door rvs en specialiseerde het bedrijf zich in complete bedrijfskeukens. De keukens van PGI zijn nu zelfs te vinden in het Groninger Forum, RSG Ter Apel, verschillende hotel- en restaurantketens, jachten en overheidsinstanties.

Eind 2019 trok Henk Kwak zich terug uit het bedrijf en namen de directeuren Rob Henrion Verpoorten en Jelke Attema het over. PGI zit nu met ongeveer 25 medewerkers in het opvallende pand aan de Industrieweg op bedrijventerrein ’t Heem. Ze zijn lid van Parkmanagement ‘t Heem en Industriekring Ter Apel en werken graag samen met lokale bedrijven en scholen. Deze samenwerking is nodig om aansluiting te blijven vinden in de ontwikkelingen die PGI doorvoert, bijvoorbeeld een nieuwe fiberlasermachine van 6.000×2.000mm!

Na een mooie presentatie van het bedrijf kregen we een rondleiding over de werkvloer. Ik wens de nieuwe directeuren heel veel succes in dit mooie bedrijf!

Donderdagochtend een afspraak met de pachter van onze kiosk in Sellingerbeetse. Onderwerp van gesprek was het meer bekendheid geven aan de activiteiten die hier worden georganiseerd. Het pachtersechtpaar is al heel goed bezig. Er staan alweer verschillende evenementen gepland voor het komende seizoen, waaronder de ‘Jeugdatelierroute’ in augustus. Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij de oorspronkelijke ‘Atelierroute Beetse & Ter Borg’ die dit jaar voor de 14e keer wordt gehouden en ontzettend veel bezoekers trekt. Een heel weekend vol kunst als zo’n 40 kunstenaars en particulieren hun atelier en tuin openstellen om hun werk te presenteren. Dat er nu samenwerking wordt gezocht is een mooi voorbeeld van ‘samen sterker’.

De moeite waard om nu alvast 1 en 2 augustus in uw agenda te reserveren!

Voor nu wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Giny Luth