De eerste blog sinds de corona crisis…

Op 16 maart 2020 zag de wereld er opeens anders uit. De minister-president die het volk toesprak. Een moment dat in ieders geheugen gegrift zal staan. Na Den Uyl sprak nooit meer een premier het volk op deze manier toe. De wereld is veranderd. Ongeloof, verbijstering, begrip en allemaal hadden we, na deze toespraak, het besef dat de wereld er voor de komende tijd aangrijpend anders uit zou zien.

De scholen gingen dicht… horeca per direct gesloten, sportvelden gesloten en zo werd de rij steeds langer. Het begin van een 1,5 meter economie…

Zo ook in onze gemeente Westerwolde. We volgden het advies op; zoveel mogelijk thuis werken. We zagen de enorme flexibiliteit van onze medewerkers. Er werd thuis gewerkt en natuurlijk was het voor iedereen wennen.

Al voor het afkondigen van alle maatregelen had ik mijzelf al verplicht in quarantaine gezet. Twee weken daarvoor was mijn tachtig jarige moeder ziek en dan kun en wil je je moeder niet in de steek laten. Kort daarna kreeg ook ik griepachtige verschijnselen… om geen anderen mogelijk te besmetten ging ik thuis werken.

Bestuurders, landelijk, provinciaal en gemeentelijk realiseerden zich dat het besturen opeens een hele andere lading kreeg. Het betekende dat wij, als college, ook digitaal moesten vergaderen.

De eerste bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen werden georganiseerd via ‘conference call’. Maar al gauw bleek dit niet de meest praktische oplossing te zijn. Dus werd het vergaderen via ’Teams’ en later volgde ‘Zoom’.  Maar de wil was er en zelfs de meest grote digibeten bleken opeens toch minder digibeet te zijn dan ze hadden verwacht…

Het is zoals het is, een bizarre wereld en de eerste weken hadden we echt het gevoel met z’n allen dat we in een aflevering van een zeer slechte Netflix film waren beland.

Inmiddels beginnen we met z’n allen te accepteren dat we geen andere keuze hebben. Gezondheid gaat voor alles. Met diep respect voor alle mensen die in de zorg werken is digitaal werken niet iets om over te klagen…

Het ministerie kwam met een aantal maatregelen om de economie te ondersteunen.

Mijn agenda is grotendeels gevuld met ‘video vergaderen’.

De laatste twee weken hebben we regelmatig overleg met verschillende gedeputeerden en collega wethouders in de provincie. We delen de ervaringen vanuit onze portefeuilles en geven aan waar de knelpunten zitten.

Soms is er onduidelijkheid over de maatregelen. Campings die wel open mogen blijven maar hun toiletvoorzieningen moeten sluiten, bedrijfstakken die nog niet op de ‘SBI lijst’ staan en daarom ook geen recht hebben op financiële ondersteuning. Ook vanuit de provincie wordt er geluisterd en worden deze zaken provinciaal en landelijk  onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn er al een aantal aanpassingen geweest. Ook is het kabinet op dit moment bezig om een aantal regelingen uit te werken voor ondernemers die hun bedrijf in Nederland hebben en die over de grens wonen.

De zorgen zijn groot. Vanuit mijn portefeuilles Recreatie & Toerisme , Cultuur en Economische Zaken is het niet te bevatten wat er op onze culturele instellingen en ondernemers afkomt.

Vanuit Sociale Zaken wordt hard gewerkt om de financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen, die getroffen zijn door de corona crisis, snel en adequaat af te handelen.

Ambtelijk medewerkers die door de crisis opeens werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren helpen collega’s mee om te zorgen dat de aanvragen goed worden verwerkt.

Op de website van de gemeente Westerwolde staat helder omschreven welke regelingen er voor ondernemers zijn en hoe deze kunnen worden aangevraagd.  https://www.westerwolde.nl/regelingen-voor-ondernemers

Omdat het ernaar uitziet dat er voorlopig nog geen einde komt aan deze crisis, heb ik besloten om toch weer te gaan bloggen. Er zal niet veel nieuws zijn, maar het geeft mij toch het gevoel dat ik, in deze bizarre tijd, toch nog in contact blijf met mijn lezers, die mij al sinds 2014 volgen…

Blijf zoveel mogelijk thuis om dit virus te bestrijden…  Kijk om naar elkaar om op afstand…

Voor nu wens ik mijn lezers alleen heel veel gezondheid toe!

Groet,

Giny Luth