Raadsvoorstel voor aankoop zwembad Parc Emslandermeer goedgekeurd.

PvdA en Gemeentebelangen Westerwolde, de coalitie van deze gemeente, hebben op 30 juni een motie ingediend om het raadsvoorstel voor aankoop en exploitatie van het centrumgebouw (met zwembad) Parc Emslandermeer en de subsidievergunning voor STUW op de agenda te krijgen voor een extra raadsvergadering van 8 juli 2021. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen ondanks dat helaas alle oppositiepartijen niet mee wilden stemmen.

Omdat het Raadsvoorstel voor aankoop van het zwembad en de subsidievergunning voor STUW niet op de agenda was gekomen, was dit helaas noodzakelijk om een besluit alsnog voor de zomer rond te krijgen. Is dit democratisch? Democratie is dat de meerderheid beslist en dat is precies wat hier is gebeurd.

Deze avond is het Raadsvoorstel voor aankoop van het zwembad dan ook aangenomen door een nipte meerderheid ondanks dat alle oppositiepartijen tegen het behoud van deze voorziening (zwembad) hebben gestemd. Een zeer emotionele en roerige vergadering waar niemand bij gebaat is. Echter zul je een keer moeten beslissen.

Helaas heeft dit onderwerp zoveel tijd gekost deze avond dat de subsidievergunning voor STUW niet meer behandeld kon worden en zal er voor volgende week nog een extra raadsvergadering ingepland moeten worden.

Wel of niet besluitrijp?

De coalitiepartijen PvdA en Gemeentebelangen zijn van mening dat er na stapels onderzoeken en rapporten meer dan voldoende informatie aangeleverd is om over te gaan tot koop. Een extra taxatierapport, wat niets toevoegt en ook weer gemeenschapsgeld kost, lijkt ons totaal overbodig.

Bestuurlijke verantwoording nemen betekent dat er besluiten genomen moeten worden. De situatie rondom het Parc Emslandermeer is al veel te lang onderwerp van gesprek geweest. Uiteindelijk moet je een besluit nemen en onze keuze is geworden om deze belangrijke voorziening, die het gehele jaar is geopend, te behouden. Vele kinderen uit de verre omgeving halen hier hun zwemdiploma. Zowel inwoners als ook ondernemers in de regio hebben hier baat bij.

Rendabel?

Een argument van de oppositie is dat dit zwembad niet rendabel is. Dat moet nog blijken op lange termijn maar is wellicht waar. Echter rendabel is vrijwel geen enkele voorziening voor de inwoners. Of het nu gaat om zwembaden, sporthallen, sportvelden, buurtcentra, bibliotheken, jeugdcentra, enz. Allemaal niet rendabel maar toch noodzakelijk voor een leefbaar Westerwolde.

De buitenbaden van de gemeente, te weten Ter Apel en Sellingen kosten de gemeente op jaarbasis veel geld en deze zijn zo’n 4 maanden per jaar open.

Voor het centrumgebouw inclusief zwembad, die wel het gehele jaar open is, zijn de berekende kosten voor de gemeente maximaal nog geen derde van wat de buitenbaden kosten per jaar. Dit is inclusief wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarnaast zal er zeker nog gewerkt worden aan de verbetering van de exploitatie (met name verhuren horeca, kantoren en energiebesparingen) waardoor dit bedrag lager zal moeten worden. De meerwaarde van dit zwembad voor de verhuur van de huisjes op Parc Emslandermeer maakt dat de geïnde toeristenbelasting ook nog eens op pijl blijft.

Maar dat kost de inwoner toch veel geld?

In het slechtste geval zal dit per gezin maximaal €7,50 per jaar gaan kosten. Niet kopen kost daarnaast ook geld door gemiste toeristenbelasting, omzetverliezen van lokale ondernemers (en daardoor minder werkgelegenheid) en wellicht een verpaupering van het vakantiepark.

Voor de coalitiepartijen PvdA en Gemeentebelangen maakt dit alles een zeer verantwoorde aankoop van dit zwembad een verstandige beslissing.

Verkiezingsstunt?

Oppositiepartijen verwijten ons dat dit een verkiezingsstunt zou zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Niets is natuurlijk minder waar. Immers valt in het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen van 2017 en ook het Coalitieprogramma al te lezen dat deze coalitie zich maximaal zal inspannen voor het behoud van dit zwembad. Gewoon een ingeloste belofte dus. Zoals het hoort.

Tot slot

Tot slot willen zowel PvdA als ook Gemeentebelangen benadrukken dat de ontstane gespannen sfeer tussen coalitie en oppositie niet is wat we willen met zijn allen. Dit zal na een afkoelingsperiode tijdens het zomerreces wat ons betreft één van de eerste zaken moeten zijn die aangepakt moet worden.