Onderstaande brief is door Gemeentebelangen. Westerwolde verzonden aan het college.

Westerwolde, September 2021

 

Het Oude Wapen van Blijham

Geacht college,

Onlangs ontvingen wij als raadsleden een brief over de situatie die is ontstaan na het overlijden van de eigenaar van zalencentrum Het Oude Wapen van Blijham.

Diverse vereniging en clubs maakten gebruik van dit gebouw. Voor Blijham was dit altijd de culturele spil in het dorp. Nu deze voorziening is gesloten zijn deze verenigingen en clubs dakloos, gezien het feit dat er niet of nauwelijks passende alternatieven zijn in of nabij Blijham.

Juist nu is dit extra vervelend, nu het sociaal en culturele leven weer opgang kan en mag komen na de Covid-19 periode, met de maatschappelijke beperkingen, die achter ons ligt. Ook in Blijham had dit kunnen gebeuren als de gemeenschappelijke voorziening niet gesloten zou zijn geweest.

Eens temeer een legitieme reden voor de indieners van de brief om bij de gemeente aan de bel te trekken.

Huiswerk is er gedaan, er is contact gezocht met de verkopende partij en er is een begroting opgesteld.

Maar ook hier geldt; zonder geld begin je niets en ergens aan werken zonder perspectief leidt tot niets.

Het verzoek van de indieners is dan ook om gezamenlijk met de gemeente opzoek te gaan naar een mogelijkheid om het gebouw te verwerven.

Gemeentebelangen Westerwolde heeft zich altijd sterk gemaakt voor buurt- en dorpshuizen in de gemeente en strijd voor behoud van voorzieningen in de kernen. Dit is een schoolvoorbeeld van een dergelijke voorziening die nu dreigt te verdwijnen.

We zijn ons ervan bewust dat Blijham nog een buurthuis heeft maar deze blijkt voor diverse verenigingen niet toereikend.

We vragen het college dan ook zich positief op te stellen tegenover het verzoek van de werkgroep.

We zien uw raadsvoorstel dan ook graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeentebelangen Westerwolde.