Begrotingsraad 4 november 2020

Op 4 november vond de Begrotingsraad plaats. Politiek gezien is dit het financiële hoogtepunt van het jaar. In verband met het coronavirus is het allemaal toch anders gegaan dan andere jaren.

In juni worden er normaal gesproken de Algemene Beschouwingen gehouden. Er worden dan door de politieke partijen belangrijke onderwerpen meegegeven aan het college voor de begroting van het komende jaar. Door het coronavirus moest ook de Begrotingsraad digitaal worden gehouden.

De raad heeft de begroting voor 2021 aangenomen. Deze begroting laat, in tegenstelling tot omliggende gemeenten, maar een klein tekort zien. De gemeente Westerwolde hoeft dit jaar dus geen bezuinigingen door te voeren. Helaas betekent dit wel dat er buiten het reguliere werk weinig ruimte is voor andere dingen. Dit vinden wij heel erg jammer, maar het is zeker begrijpelijk.

We gaan een moeilijk jaar tegemoet waarin we moeten zorgen dat we financieel stabiel blijven. Toch gaan we wel een aantal zaken uitvoeren. We gaan bijvoorbeeld de openbare verlichting verduurzamen en de bruggen renoveren.

Samen met de Partij van de Arbeid hebben we een amendement ingediend om de fietsroutes veiliger te maken. Dit is het zogenaamde ‘Fietsveilig in Westerwolde’. Ook hebben we met de Partij van de Arbeid een motie ingediend om de verkeerssituatie bij de school ‘De Driesprong’ in Vriescheloo veiliger te maken. We willen dat samen doen met de school en het schoolbestuur. In gezamenlijkheid moet dit toch lukken Samen de schouders er onder zetten zodat de verkeersgevaarlijke situaties tot het verleden behoren!

Fractie Gemeentebelangen Westerwolde