Begrotingsraad Gemeentebelangen Westerwolde

Gemeentebelangen Westerwolde kijkt terug op een goede begrotingsraad.

We zijn blij dat een aantal bezuinigingen zijn terug gedraaid en een aantal voorstellen die op de lijst ‘ niet-doen’ stonden nu toch wel worden uitgevoerd. Ondanks alles, wordt er nog bijna één miljoen bezuinigd. We hadden natuurlijk liever gezien dat dit niet nodig was geweest! We worden echter door de regering financieel in ons hemd gezet.

De overheid heeft in 2018 vele miljarden overgehouden maar laat gemeenten financieel in de kou staan.

Amendement opheffen leges gehandicaptenparkeerkaart.

Het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde om GEEN leges te gaan heffen op gehandicaptenparkeerkaarten en ook GEEN bijdrage te vragen voor de medische kosten, van de gehandicaptenparkeerkaart, werd breed gesteund. We zijn blij dat hiermee een minder draagkrachtige groep inwoners wordt ontlast.

Tijdens de commissie vergadering had Gemeentebelangen al gepleit voor het niet afsluiten van de Ruiten Aa Kanaal.

Ook wilden wij de OZB niet meer dan 4% laten stijgen. Gelukkig stijgt de OZB uiteindelijk met maar 3 % in plaats van de voorgestelde 10% .

Op ons voorstel blijft het hertenkamp in Vriescheloo ook intact. De bezuiniging wordt uitgevoerd doordat het onderhoud nu met medewerkers van ons werklab, in samenwerking met de huidige vrijwilligers zal gebeuren. Zo blijft het hertenkamp in Vriescheloo bestaan!

Wat is er nog meer besloten in de begrotingsraad?

  • De sportvelden in Westerwolde worden niet afgestoten.
  • De molens in onze gemeente worden niet verkocht.
  • De bezuiniging op de participatieregeling gaat NIET door.
  • De verhoging van de zwembad tarieven is ook van de baan.

Het door Gemeentebelangen Westerwolde ingediende amendement om € 9000,- op te nemen voor ‘diversiteit’  werd breed gesteund. Immers, als we nieuw beleid willen maken, moet er ook budget beschikbaar zijn, anders is het symboolpolitiek.

Tot slot kwamen er nog twee moties. De eerste ging over onze brandweervrijwilligers in Westerwolde. Het kan en mag niet zo zijn dat er twijfel is of deze vrijwilligers wel voor 100 % verzekerd zijn als zij hun hulpverlenende taak uitvoeren! Gelukkig werd deze motie unaniem aangenomen.

De tweede motie ging over ‘ trots op boeren’  en wilde bewerkstelligen dat de provincie geen extra regels gaat opleggen aan de boeren boven op de landelijke regels of dwingt hun bedrijf te verplaatsen. Deze motie hebben wij mede ingediend en daarom dus ook van harte ondersteund!