Bestuurszaken en

dienstverlening

Een goede dienstverlening en dichtbij de inwoners staan past bij een kleine gemeente als Westerwolde. Vooral persoonlijk, maar ook digitaal. Wij zijn tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis. Met de huidige digitale mogelijkheden kan er één locatie blijven bestaan. Door het inrichten van servicepunten in dorpshuizen of bibliotheken hoeven de inwoners niet ver te reizen voor het ophalen van een paspoort of rijbewijs. Op die manier is de gemeente nog dichterbij haar inwoners en scheelt dat jaarlijks heel veel geld.


Het contact tussen de gemeente en de inwoners kan volgens ons beter. Natuurlijk gaat er heel veel goed, maar een aantal dingen kunnen worden verbeterd. Als bijvoorbeeld aan inwoners wordt beloofd dat ze terug worden gebeld, dan moet dat ook gebeuren. Meedenken met onze inwoners staat voorop; in plaats van ‘het kan niet of het mag niet’ is het beter om te denken in mogelijkheden en oplossingen.

 

De inwoner doet mee

Inwoners worden betrokken bij hun buurt. Zij weten wat er speelt en kunnen hun mening geven over dingen die zij belangrijk vinden. Als het gaat om de inrichting en het onderhoud van de eigen buurt, weten de inwoners het beste wat belangrijk is. Buurtverenigingen en dorpsbelangen hebben een belangrijke stem in wat de gemeente beslist.

 

Vergunningen

De taken die de gemeente niet wettelijk hoeft uit te besteden aan de Omgevingsdienst, zijn nu terug bij de gemeente. Er zijn dus nog wel een aantal dingen die de gemeente verplicht door de Omgevingsdienst moet laten doen. Alle taken, zoals het behandelen van vergunningaanvragen, toezicht en handhaving moeten snel en eenvoudig worden uitgevoerd. Een beslissing over bijvoorbeeld een bouwaanvraag hoeft geen maanden te duren.

Standpunten