Blog 2017 week 5

Maandagochtend begon de week met een overleg met de manager van de afdeling Ruimte. Er was weer veel te bespreken zoals het onderhoud van de bruggen en de uitvoeringsplannen van de Nota OOR. Maar ook kleine zaken, die ogenschijnlijk minder belangrijk lijken, kwamen aan bod.

Maandagavond fractievergadering waarin de agendapunten voor de raadsvergadering uitgebreid werden besproken.

Dinsdag B&W vergadering met de collega’s uit Bellingwedde en aansluitend de collegevergadering van Vlagtwedde.

Aansluitend nog even de puntjes op de i voor de raadsvergadering van ’s avonds. Vanuit mijn portefeuille stonden er een drietal belangrijke onderwerpen op de agenda. De maatregelen voor de verduurzaming van het zwembad Moekesgat in Ter Apel was een hamerstuk vanuit de commissievergadering. Maar de Visie Sport & Bewegen en de Cultuurvisie zijn dusdanige belangrijke stukken dat het zinvol is om daar goed voorbereid de vergadering in te gaan.

Maar dat een vergadering anders kan lopen dan je in gedachten hebt, bleek die avond wel weer. De  Visie Sport en Bewegen op zich werd goed ontvangen, echter het voorstel van het college om de vergoeding van de voetbalvereniging JVV stop te zetten niet. De raad was unaniem van mening dat deze voetbalvereniging niet de dupe mocht worden van de bezuiniging omdat hiermee de leefbaarheid in het dorp zou verdwijnen. Dat betekent dat we dat bedrag ergens anders moeten zien te realiseren. Er kwamen een aantal suggesties vanuit de raad en die zullen we ongetwijfeld meenemen. Met het door de raad ingediende amendement werd de visie toch vastgesteld.

De Cultuurvisie werd als positief ervaren en vastgesteld. Dat betekent dat we voor beide visies nu, in afstemming met Bellingwedde, kunnen beginnen aan de uitvoeringsplanen. Beide visies werden immers vast gesteld voor de toekomstige gemeente Westerwolde.

Rond middernacht weer thuis en dan is het toch prettig als je de volgende ochtend  niet om acht uur al afspraken hebt. Woensdag, later op de dag,  mocht ik met twee enthousiaste ambtenaren een kijkje nemen onder brug bij Zandberg.  Er wordt al langere tijd gewerkt aan deze brug. De reparaties en onderhoud vinden steeds in gedeelten plaats. Dit heeft te maken met het feit dat deze brug tijdens de aardappelcampagne niet kan worden afgesloten en vervolgens moet de brug voor het vaarseizoen weer open. Er is dus maar kort de tijd om hier werkzaamheden te verrichten. Mooi om een kijkje in de kleder onder de brug te mogen nemen. Zeer imposant hoe dat eruit ziet. Ik kreeg uitgebreid technisch uitleg over de werking en de reparaties die recentelijk hebben plaats gevonden.  De zestig jaar oude brug heeft natuurlijk als nadeel dat onderdelen niet zomaar voorradig zijn en dat er soms naar een zeer creatieve oplossing moet worden gezocht. Maar niet minder was ik onder de indruk van de trots en de passie van de ambtenaren over de reeds verrichtte werkzaamheden!  Als je met eigen ogen ziet wat er moet gebeuren voor sommige reparaties dan is het niet meer dan logisch dat hier heel veel geld in gaat zitten. Immers, een likje verf om de brug er aan de bovenkant goed uit te laten zien, heeft niets met veiligheid te maken.

Woensdagavond was er een bijeenkomst in De Meet in Bellingwolde voor beide gemeenteraden over de herindeling. Vanuit de stuurgroep werd een presentatie gegeven en ook de raadswerkgroep heeft al volop gebrainstormd over hoe de vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad er uit gaan zien. Ene goede bijeenkomst die zeker binnenkort weer zal worden gepland.

 

Donderdag begon de dag met ons wekelijkse persuur.  Journalisten kunnen vragen stellen over persberichten en andere ontwikkelingen. In onze regio zijn er niet heel veel gemeenten die nog een persuur hebben. Ook dat is een onderwerp voor de herindeling. Ik denk dat het belangrijk is om middels een wekelijks persuur goed contact te blijven houden met de regionale media. Ons persuur wordt altijd trouw bezocht door het Dagblad van het Noorden, RTV Noord en vanzelfsprekend onze oudste journalist Luc Drenthe.

Vrijdag wat stukken lezen en vrijdagavond naar de Bonte Avond van de Bultruters. Het carnaval breekt weer los in Ter Apel en zet daarmee ook onze regio op de kaart!

Zaterdagochtend weer bijtijds bij Radio Westerwolde om, samen met mijn collega wethouder Van der Tuin, de Grunninger Weke te promoten. Leuke uitzending!

Zondag….een ‘mantelzorg dag’… dochter thuis met een flinke griep…..

Ook volgende week hoef ik me niet te vervelen… Van de 7 avonden zijn er al weer 4 ingevuld…

Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!