Blog 2019, week 13

Vorige week was er de eerste bijeenkomst van de ‘werkgroep’ LHBTI  in het gemeentehuis in Wedde.

Hoe is het allemaal begonnen?  In oktober 2018 is in het Provinciehuis in Groningen het convenant LHBTI door alle gemeenten van de provincie Groningen ondertekend.  Hiermee hebben de gemeenten in onze provincie zich geconformeerd aan de afspraak om zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn.

Ook is middels dit convenant afgesproken dat de gemeenten ervoor gaan zorgen dat LHBTI’ers weten waar ze terecht kunnen met vragen over veiligheid en maken de gemeenten afspraken met de belangrijkste partners, zoals politie en COC, over wat te doen als er een veiligheidsvraagstuk is.

Een heldere opdracht, ook voor de gemeente Westerwolde, waar we graag uitvoering aan willen geven!

Het hijsen van de regenboogvlag op Coming Outdag is niet voldoende… dat zou slechts ‘symboolpolitiek’ zijn…  In de gemeente Westerwolde zijn wij van mening dat iedere inwoner mag zijn wie hij of zij is. Daarom is enige tijd geleden ‘Diversiteit’ toegevoegd aan de portefeuilles van wethouder Luth.

Vervolgens hebben wij, in de pers, maar ook via social media, inwoners opgeroepen om mee te denken over de visie LHBTI die wij in Westerwolde willen realiseren. We waren zeer verheugd dat inwoners uit Westerwolde en daarbuiten zich spontaan aanmeldden om mee te denken en mee te schrijven aan deze visie.  Mooi dat er vanuit de LHBTI-groep wordt meegedacht, maar dat in de werkgroep in ieder geval drie inwoners actief willen zijn, die een werkverleden hebben als beleidsmedewerker, is natuurlijk helemaal geweldig.  Ook de vraag over hoe deze visie tot stand moet komen werd intern binnen het gemeentehuis uitgezet en spontaan meldden zich een aantal ambtenaren die graag bereid waren mee te denken en mee te werken. Dan moet er een goede visie komen, daar zijn we van overtuigd.

Na een uitgebreide kennismaking was het vanzelfsprekend dat er eerst een brainstorm moment was. Ervaringen werden uitgewisseld en dat allemaal in een sfeer van vertrouwelijkheid en (h)erkenning. Maar bovenal was ik onder de indruk van de positiviteit van de gesprekken. Niet kiezen voor de slachtofferrol, maar samen de schouders eronder zetten!

Met deze blog zullen wij onze inwoners op de hoogte houden van de vorderingen. Maar één ding kwam zeer duidelijk naar voren…er is behoefte aan een ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen, elkaar tot steun te zijn en mee te werken aan de verdere emancipatie en acceptatie van onze LHBTI-inwoners.

Mochten er nog inwoners van Westerwolde zijn die na het lezen van deze blog een rol willen spelen in de totstandkoming van de LHBTI-visie…schroom niet maar neem contact op met ons via bestuurssecretariaat@westerwolde.nl.

Afgelopen maandag stond er een werkbezoek op de agenda vanuit de portefeuille Economische Zaken bij een jonge ondernemer in Ter Apel. We bezochten Travelcamp/De Rolsteiger Specialist in Ter Apel.

Eigenaar John Kaspers verkoopt en onderhoudt hier aanhangers, caravans, campers en is gespecialiseerd in rolsteigers. Een snelgroeiende onderneming, waar ook het sociaal maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staat. Deze jonge ondernemer heeft een 60-jarige cliënt vanuit de bijstand in dienst genomen. De motivatie van de ondernemer was: “Als deze meneer iets doet, dan doet hij het meer dan goed. Dat geeft mij de kans om meer met marketing bezig te zijn. Ik weet dat het goed komt als hij aanwezig is.” Wat een prachtige referentie. Hier zijn we in Westerwolde trots zijn!

Het volgende werkbezoek vindt plaats over twee weken bij Frey Oogzorg in Vlagtwedde.

Zaterdagavond was ik (Giny) samen met de burgemeester aanwezig bij de viering van het Koerdisch Nieuwjaar in het dorpshuis in Wedde. Ruim vier jaar geleden kwamen Akkash Jawish, zijn vrouw Fatima, hun zoons John, Ronnie en Dalsher en hun dochter Afshin in Wedde wonen en met hen vieren we vandaag Newroz. Newroz betekent ‘nieuwe dag’ en is in oude Perzische landen nog altijd een belangrijke feestdag. Het was een eer om hierbij aanwezig te mogen zijn. Maar het Newroz van de Koerden is meer dan de viering van het begin van de lente, het is ook:

–              De strijd tegen onderdrukking,

–              De hoop op democratie en erkenning,

–              De wens voor vrijheid en vrede.

Wat een prachtig voorbeeld voor Nederland om te leren hoe inburgering hoort te zijn! Vanuit mijn portefeuille inburgering ben ik dan ook ontzettend trots op de manier waarop de familie Jawish echte Westerwolders zijn geworden! Twee dagen lang was er door de Syrische families gekookt in het dorpshuis in Wedde en veel dorpsgenoten waren uitgenodigd voor de viering van Newroz.

De zon scheen zaterdag uitbundig alsof zij ‘de nieuwe dag’ extra wilde onderstrepen en hoop wilde geven voor mensen in landen die nog steeds verscheurd worden door oorlog, vernielingen en andere wreedheden.

Laten we hopen dat de viering van de ‘nieuwe dag’ symbool mag staan voor de terugkeer van vrede en vrijheid voor familieleden en vrienden van de familie Jawish, en alle landgenoten die zich nog in Syrië of elders in de wereld bevinden.

Wat een fijne avond om de werkweek mee af te sluiten.  Dank voor het gastvrije onthaal!

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Catharina en Jan Glazenburg van Westerwolde Actueel voor de prachtige foto’s!)