Blog 2019 week 14

Week 14 was een week met veel interne vergaderingen.  Het zijn niet altijd vergaderingen, overleggen of andere bestuurlijke aangelegenheden die de agenda vullen. Soms worden de wethouders ergens verwacht, omdat het ook belangrijk is de gemeente te vertegenwoordigen bij activiteiten van onze eigen inwoners. Zo bezocht Harrie, namens het college op zondagmiddag, een concert in de prachtige Nederlands Hervormde Kerk in Sellingen. Het Christelijk Dameskoor Animamea trad hier o.l.v Gea Wolters op samen met het kinderkoor “ De kleine parels” o.l.v Jaqueline Sterenborg.

Er was grote belangstelling en de aanwezigen mochten genieten van mooie liederen, die vol passie en enthousiast ten gehore gebracht werden.

Dinsdagavond was er  bij de RSG in  Ter Apel de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt, in samenwerking met de gemeente. Harrie mocht deze de prijsuitreiking doen aan de vier best geselecteerde ideeën.

Tijdens deze markt presenteerden derdejaars leerlingen van Mavo, Havo en Vwo allerlei duurzame oplossingen die kunnen bij dragen aan energiebesparing in huis, bedrijven en openbare ruimtes. De leerlingen waren zeer enthousiast en brachten vol passie hun ideeën naar voren. Er waren veel inspirerende inzendingen en ook mede dankzij de inzet van de leerkrachten van de RSG was het een zeer geslaagde avond. Er was veel belangstelling van de ouders van de leerlingen, die hun werkstukken dan ook vol trots konden laten zien.

Uiteindelijk werden er 4 groepjes gekozen, die het beste idee hadden. De 1ste prijs ging naar het idee, om van gerecycled plastic een prullenbak te maken. De leerlingen mogen dit ontwerp binnenkort presenteren aan het managementteam van de RSG. Het is mooi te zien dat ook bij de jeugd het begrip duurzaamheid een belangrijk item gaat worden.

Op woensdag werd een bezoek gebracht aan de voedselbank in Vlagtwedde.  Dit is een zelfstandige stichting die is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. In een welvarend land als Nederland zouden voedselbanken eigenlijk niet nodig moeten zijn. De voedselbank in Westerwolde doet meer dan alleen voedsel uitdelen. Er is ook veel aandacht voor mensen waarbij wordt gewerkt aan het zoeken van oplossingen om uit de armoede te komen. Hierbij heeft de voedselbank een belangrijke taak in het signaleren en doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Daarnaast wordt er in Westerwolde tijdens de zomermaanden bij het Werklab (voormalig TDC) groente gekweekt. Alle groenten worden biologisch gekweekt en verzorgd door de werkzoekenden van het werklab.

Respect voor de passie waarmee de vrijwilligers van de voedselbank steeds weer klaarstaan voor veel inwoners!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie