Blog 2019 week 15

Ook deze week stond er vanuit de portefeuille Economische Zaken weer een bedrijfsbezoek op de agenda. Onder het motto ‘het oog wil ook wat’ werd Frey Oogzorg in Vlagtwedde bezocht. Zes jaar geleden nam deze ondernemer de zaak in Vlagtwedde over nadat de vorige eigenaar was overleden. De naam Frey Oogzorg bleef vanwege de naamsbekendheid behouden.

Samen met een collega-opticien en nog een audicien die op de donderdagmiddagen aanwezig is, heeft ondernemer Akkerman een ruime klantenkring opgebouwd.  De markt verandert door het internet, maar doordat de klant steeds meer maatwerk en ook medische zorg voor het oog verwacht, ontstaan er ook nieuwe kansen. Zelfs oogmetingen voor nachtzicht en 3D-geprinte brillen die rekening houden met verschillende gezichtsvormen behoren tot de mogelijkheden.

We waren onder de indruk van de professionaliteit van deze ondernemer.

Woensdag uitgebreid overleg over een aantal lopende zaken. Eén van de onderwerpen was deelname aan de promotiedagen in november dit jaar. Het lijkt nog ver weg, maar als we ons als gemeente niet tijdig aanmelden, kunnen we niet de plek krijgen waar we al sinds jaar en dag staan. Afgelopen jaren heeft de gemeente zich samen met lokale ondernemers gepresenteerd tijdens dit zakelijke evenement en we zijn blij dat onze ondernemers enthousiast zijn en wederom hebben aangegeven mee te willen doen.  Mochten er nog ondernemers zijn die graag in de stand van de gemeente Westerwolde willen staan, neem dan even contact op met ons! Zo zetten we Westerwolde ook economisch op de kaart.

Woensdag bracht de staatssecretaris voor de tweede keer een bezoek aan onze gemeente in verband met de overlast van de ‘Veilige Landers’ in Ter Apel. Er zullen een aantal maatregelen worden genomen. Zo zullen verdachten van winkeldiefstal niet meer voor verhoor worden overgebracht naar Groningen maar naar de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel. Dat scheelt behoorlijk veel tijd voor de politiemedewerkers. Een prima maatregel. Maar dat is lang niet genoeg! Er moet beslist worden ingezet op meer politiecapaciteit in Ter Apel! De inwoners en ondernemers verdienen dit! Over de mogelijke pendelbus voor overlast gevende asielzoekers is veel ophef ontstaan. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten dat er nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden en dat een gratis pendelbus waarschijnlijk niet aan de orde is omdat iedereen gewoon moet betalen voor het reizen met het openbaar vervoer. Maar dat de overlast in lijn 73 moet stoppen is ook duidelijk. Een pendelbus, maar wel tegen betaling, zouden de andere passagiers en de buschauffeurs veel rust geven.

Woensdagavond was er commissievergadering waarbij het Grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025 op de agenda stond. We hebben het hier over het afvalbeleid dat geharmoniseerd dient te worden in de gemeente Westerwolde. We hebben dit het ‘Grondstoffenplan’ genoemd, omdat we de ambitie hebben om zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen zodat dit kan worden hergebruikt. Dit heeft als neveneffect dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt en daarmee ook de kosten voor afval omlaag zou kunnen. Omdat het afvalbeleid onze inwoners heel direct raakt, hebben we dit plan na een zorgvuldige voorbereiding opgesteld. Bij de keuzes die voorliggen menen we hiermee het optimale te hebben bereikt voor de drie criteria: de kosten, duurzaamheid en de service voor de inwoners. Op 24 april zal de raad een besluit nemen over het Grondstoffenplan.

Afgelopen vrijdag was er de jaarlijkse herdenking in Veele. Op 12 april 1945 werd Veele door de Belgen bevrijd De herdenking werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele bij het monument naast de Rolinbrug, dat is opgericht ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van het Belgische parachutisten regiment S.A.S. (Special Air Service): Ph. Rolin, J.Breuer en E. Hazard.  Dit jaar waren hierbij geen Belgische veteranen aanwezig, maar een groep van de ‘Vriendenkring van de  Belgische afdeling S.A.S.  Namens het college van B&W werd een krans gelegd.

 

 

Twee inwoners van Veele, mevrouw Stedema en de heer Volders waren aanwezig. Zij hebben de oorlog en de bevrijding bewust meegemaakt.

 

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Veele door Belgische militairen werd bevrijd. Het is de bedoeling dat dit uitgebreid wordt herdacht en gevierd. Men hoopt dat dan ook de Belgische militair Jaak Daemen aanwezig kan zijn. De nu 94-jarige Jaak Daemen werd tijdens de herdenking in 2017 benoemd tot ereburger van de gemeente Vlagtwedde voor wat hij heeft gedaan voor, tijdens en na de bevrijding. Wij hopen van ganser harte dat hij volgend jaar aanwezig mag zijn!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe.

Giny en Harrie

(Met dank aan Bé Eelsing van Westerwolde Actueel voor de foto’s)