Blog 2019 week 16

Deze week vond er een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeenten en de gedeputeerde Staghouwer over het versterken van de samenwerking met gemeenten op cultuurbeleid. De provincie Groningen werkt aan de totstandkoming van de nieuwe Kadernota Cultuur. Om de gezamenlijke doelen en ambities te horen waren de wethouders, die cultuur in portefeuille hebben, uitgenodigd op het provinciehuis om mee te denken.

Als gemeente Westerwolde willen wij graag in het kader van dit onderwerp insteken op cultuurtoerisme. Het is nog steeds de wens van de portefeuillehouder om Bourtange een volwaardige plek te geven in de provinciale cultuurnota.

Met 250.000 bezoekers jaarlijks, 24 nieuwe plaatselijke ondernemers is de vesting Bourtange een icoon in het cultuurhistorisch profiel van de provincie Groningen. Let wel: na het Groninger Museum is de vesting de grootste publiekstrekker in onze provincie! Bourtange heeft bewezen dat je met een bijzonder aanbod het zogenaamde “cultuurtoerisme” kunt versterken. Dit is goed voor nieuw ondernemerschap (economie), leefbaarheid, vestigingsklimaat, educatie en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat het cultuurhistorische en landschappelijke aanbod op een hoger peil kan komen en nieuwe mogelijkheden kan scheppen. Het museaal beleid in Bourtange kan nog wel wat sterker worden neergezet en ook dat is een aandachtspunt voor de toekomst.  Daarom willen we de museale infrastructuur van Bourtange versterken.

Maar ook het Nedersaksisch is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Westerwolde en de wens om dit ook mee te nemen is het provinciale beleid is goed gehoord. In dat verband is ook het Ruiten Aa Concert nog even bij de provincie onder de aandacht gebracht.

Mooi dat de gedeputeerde de input van de gemeenten vraagt voor het schrijven van de Kadernota.  Daarnaast is het ook goed om van collega-wethouders in de provincie te vernemen hoe zij denken over cultuur en van elkaar te leren.

Een mooi bruggetje naar de paasvuren. Tot onze cultuur behoort ook al sinds eeuwen het branden van een paasvuur. Vanwege de aanhoudende droogte heeft de Veiligheidsregio Groningen aan alle gemeenten in Groningen het advies gegeven om de paasvuren te verbieden. De gemeente Westerwolde heeft besloten om het advies van Veiligheidsregio Groningen over te nemen en alle paasvuren van dit weekend te verbieden. We vinden het ontzettend jammer voor iedereen dat het niet door kan gaan en kunnen ons voorstellen dat de teleurstelling bij sommige inwoners groot is, maar de veiligheid staat echt voorop. We hopen dat de omstandigheden volgend jaar beter zullen zijn en we allemaal weer kunnen genieten van het paasvuur.

Afgelopen zondag  werd de Markus Passion in de St. Willibrorduskerk inTer Apel opgevoerd.  Op uitnodiging was Harrie namens het college  vertegenwoordigd.  De Westerwoldse componist Jacob de Haan kreeg de opdracht een passie voor blaasorkest en solisten  te componeren, zodanig dat het werk door amateur-orkesten geïnterpreteerd zou kunnen worden. In de katholieke  kerk in Ter Apel  speelde Het Harmonie Orkest Twente onder leiding van Jacob de Haan. Het was  een indrukwekkende bijeenkomst waarbij maar weer blijkt dat er een prima akoestiek in deze prachtige kerk zit.

 

Woensdag avond was er een informatieve avond betreffende het GVVP.  GVVP staat voor Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. De voormalige gemeente  Vlagtwedde had wel een GVVP. Deze werd in de raad van 2015 vast gesteld. In voormalig Bellingwedde had men geen GVVP. Er is veel veranderd in  het verkeer en in het kader van harmonisatie zal er een nieuw GVVP moeten komen . De gemeente is verplicht om een samenhangend en uitvoerbaar verkeers-envervoersbeleid te hebben. Het oude GVVP van Vlagtwedde voldoet niet aan deze eis.

Deze week ook de opening van het schaapsscheerderfeest bij de kinderboerderij van Cosis in Ter Apel. Namens het college werd een boom geplant Lydia Hengeveld van Cosis. Het is mooi om te zien hoe zien hoe leerlingen van het Noorderpoort college samen met cliënten van Cosis, vrijwilligers en familieleden deze activiteiten organiseren.

 

Deze week ook nog andere leuke dingen.

Vrijdag mocht de heer Caspers in Ter Apel honderd kaarsjes uitblazen. Wat geweldig om op zo’n manier oud te worden. Deze honderdjarige woont nog zelfstandig en nam graag de felicitaties van het college van B&W in ontvangst. Nog scherp van geest en met veel humor was het prachtig om met hem samen een taartje te mogen eten. De afspraak staat dat hij de (loco)burgemeester volgend jaar graag weer ontvangt! Zijn geheim: gewoon doorgaan met ademhalen en gezond eten…

Zaterdag was het tijd van de heropening van Hof van Sellingen. Na een grondige verbouwing en herinrichting ziet het er weer prachtig uit en het is zeker de moeite waard om daar even langs te gaan voor koffie, lunch of een bloemetje. Maar ook stoere kleding en woonaccessoires zijn hier volop te koop. Wij wensen het team van Hof van Sellingen heel veel succes voor de toekomst!

Ook de komende week is een korte week in verband met de paasdagen. Op deze eerste paasdag hebben we kunnen genieten van heerlijk zomerweer en ook tweede paasdag zal dat het geval zijn.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

Groet,

Giny en Harrie

(Met dank aan Jans Velthuis en Johan de Boer voor de foto’s)