Blog 2019 week 2

Onze eerste blog van 2019…

Om te beginnen wensen wij al onze lezers een fantastisch en bovenal gezond 2019 toe!

Het jaar is nog redelijk rustig begonnen. De agenda van de beide wethouders was deze week nog overzichtelijk.

De gemeente Westerwolde bestaat inmiddels meer dan een jaar en er is in 2018 al veel gedaan om onze prachtige gemeente vorm te geven. We zijn er echter nog lang niet. Er moeten nog tal van zaken worden geharmoniseerd en dat zal ook in 2019 de nodige tijd en energie gaan kosten.

Het college van B&W is weer ‘echt’ compleet. In december namen we afscheid van onze waarnemend burgemeester en werd de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde geïnstalleerd. We zijn daar blij mee. Gedurende de laatste maanden van 2018 waren er toch tal van onderwerpen waarbij we van mening waren dat we een beslissing nog even moesten uitstellen tot de nieuwe burgemeester was benoemd.

Toch zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we besloten niet uit de GR Wedeka te treden maar in goede samenwerking met Afeer te bouwen aan een optimale arbeidsmarktregio.

De visie Duurzaamheid is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en 2019 is het jaar waarin de uitvoering van deze visie vorm dient te krijgen.

In het kader van duurzaamheid was er afgelopen weekend een theatervoorstelling “Save the Earth”, in Martini Plaza te Groningen. Een voorstelling waarin één van Nederlands inspirerende persoonlijkheden voorbijkwam; astronaut Wubbo Ockels. Vlak voor zijn overlijden schreef hij zijn missie over hoe de mensheid met de aarde en elkaar zou moeten omgaan. Hij wilde dat wij zuiniger met de aarde om zouden gaan.

In de ontvangstruimte van Martini Plaza vond een duurzaamheidsmarkt plaats waar verschillende onderwijsstellingen en het bedrijfsleven lieten zien wat er in de provincie Groningen zoal gebeurt op het gebied van de circulaire economie en energietransitie. In Westerwolde is dit ook een nieuw item, waaraan in de “Visie Duurzaamheid” aandacht wordt besteed. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we moeten beginnen hoe klein ook.

De afgelopen week ontstond terecht veel commotie over de ‘Nashvilleverklaring’.  In de gemeente Westerwolde willen wij een open en tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Door het hijsen van de regenboogvlag deze week bij onze beide gemeentehuizen nemen wij duidelijk afstand van deze omstreden verklaring.

Ook de gemeente Westerwolde heeft in oktober 2018 het Regenboogconvenant ondertekend. Het doel van het Regenboogconvenant is dat gemeenten zich inzetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers in onze provincie.

Inmiddels hebben wij een begin gemaakt met het schrijven van LHBT-beleid. Ook bij de totstandkoming van dit beleid zullen wij onze LBHT-inwoners betrekken.  We zullen in onze latere blogs hier zeker nog aandacht aan besteden.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie