Blog 2019 week 40

Maandag was een dag van voorbereiding op de rest van de week. Vergaderen en stukken lezen, waaronder natuurlijk de begroting en de tweede bestuursrapportage. Ook de gemeente Westerwolde ontkomt niet aan de bezuinigingen die voor een groot deel noodzakelijk zijn door de tekorten op de jeugdzorg en WMO. Vele gemeenten in onze regio krijgen te maken met miljoenentekorten op hun begrotingen. Het Rijk gooit de WMO en de jeugdzorg ‘over de schutting’ naar de gemeenten en kort tegelijkertijd de gemeenten op de budgetten hiervoor. De druiven zijn zuur voor veel gemeenten…

Maar er was deze week nog meer ontevredenheid over het gevoerde beleid in Den Haag. En deze keer kwamen de boeren in opstand. Geheel terecht overigens. Het voorstel van Tjeerd de Groot (D66) dat de veeboeren hun veestapel moeten halveren in het kader van het stikstofbeleid was voor de boeren de spreekwoordelijk druppel die de (melk)emmers deed overlopen. Op naar het Malieveld en hoewel werd aangekondigd dat daar slechts plaats was voor 75 tractoren hebben de boeren laten zien dat daar wel wat meer ruimte is. Opvallend waren de reacties uit heel Nederland; meer dan 90 % van de inwoners hebben sympathie voor de actie van de boeren!

Het leek even dat minister Carola Schouten de boeren wilde steunen met de woorden die ze op het Malieveld sprak. ,,Zo lang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook, dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt’’, sprak Schouten, maar ‘vergat’ daarbij het woord ‘gedwongen’ dat even later in haar tekst online opdook. Laten we hopen dat men er in Den Haag inmiddels goed van doordrongen is dat er met de boeren niet valt te spotten.

Terug naar Westerwolde waar wij als college maandagavond een bezoek brachten aan de Dorpsraad van Vriescheloo. We begonnen het overleg met een wandeling door Vriescheloo waarbij we langs de prijswinnende dorpstuin gingen en langs het prachtige bostheater, de speeltuin en de basisschool.  Een prima avond en de opzet van de avond was heel nuttig.

Dinsdag, zoals iedere week, onze B&W vergadering. Deze keer waren we weer ‘compleet’ nu Henk van der Goot is aangetreden als wethouder. Henk had zich overduidelijk prima ingelezen en het was een prima vergadering.

Woensdag en donderdag veel interne overleggen waaronder de bijzonderheden over de portefeuilles Economische Zaken, Cultuur en Recreatie en Toerisme.

Donderdag overleg met de directeur van Afeer over de komende DB vergadering. Nu mijn college wethouder uit Oldambt is afgetreden neem ik tijdelijk het voorzitterschap over.

Donderdagavond mocht ik met onze burgemeester het monument in  Kamp De Beetse onthullen ter nagedachtenis aan de honderden Joodse mannen die daar op 3 oktober 1942 zijn gedeporteerd naar kamp Westerbork en vervolgens naar Auschwitz en Sobibor. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, 77 jaar na deze gruwelijke gebeurtenis. Het monument is tot stand gekomen dankzij een anonieme donatie door een stichting uit Oldambt. Volgens Joodse traditie legden aanwezigen  een steentje bij het monument om de doden te eren.

Na de onthulling werd in de barak door de werkgroep een inkijkje in de Joodse periode gegeven. Mooi dat Lion Tokkie als nabestaande aanwezig was en ook Walter van Rossum, die in het Auschwitz Bulletin van december wederom een artikel gaat wijden aan Kamp De Beetse. Dit bulletin is een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité en verschijnt 4 keer per jaar.  Onze lokale fotograaf André Dummer gaat hiervoor de foto’s van donderdagavond aanleveren!

 

Zaterdag hadden we in het buurthuis van Jipsinghuizen een ‘heidag’ van fractie en bestuur van Gemeentebelangen Westerwolde.  Er is overigens weinig hei te bekennen in Jipsinghuizen…. Maar we hadden een prima dag! Even terug kijken op wat er afgelopen jaar is gebeurd en vooral de blik op de toekomst waarbij iedereen graag de schouders er onder wil zetten!

Eén van de onderwerpen was de vraag hoe wij onze jeugd meer enthousiast kunnen maken voor de politiek. Immers, de gemiddelde leeftijd van onze partij ligt toch wel iets boven de 40 en het is belangrijk ook onze jeugd erbij te betrekken. We kijken terug op een zinvolle dag!

Zaterdagavond was ik met Hendrik Klap, namens Gemeentebelangen Westerwolde, aanwezig bij de viering van 25 jaar Historische TT in Vlagtwedde, waar ons lid Andries Huisinga al 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur. Alle vrijiwillgers waren aanwezig en keken terug op 25 jaar TT in Vlagtwedde.  Vanzelfsprekend wensen wij deze vereniging heel veel veilige races toe in de toekomst!

En dan is het weer zondag. Tijd voor de blog. Binnenkort zal ook mijn collega wethouder Henk van der Goot meeschrijven aan de blogs. Maar met alle zware portefeuilles die hij heeft gekregen laten we hem graag nog even ‘inwerken’ en te zijner tijd zal ook Henk een bijdrage leveren aan de blog van de wethouders.

Voor nu wens ik,  ook namens Henk, onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny