Blog 2019 week 48

Maandag begon de week met een dag vergaderen in het gemeentehuis. ’s Avonds de fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Dinsdag, na onze collegevergadering, was ik aanwezig bij de bijeenkomst van het ‘Armoedepact’. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam en Westerwolde. Het doel is om samen te gaan werken met verschillende organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding. Het thema deze keer was ’Omdenken’. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. (bron: omdenken.nl)

Er was wederom veel belangstelling en er werden ervaringen uitgedeeld en vervolgens nagedacht over hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Prima bijeenkomst met wel een kritische noot wat mij betreft; ik mis een beetje de daadkracht en het stellen van concrete doelen. We moeten tenslotte ook wel die concrete doelen stellen en uitvoeren…

Helaas moest ik iets eerder weg in verband met een interview over mijn reactie op de plannen van staatssecretaris Tamara van Ark inzake de ‘tegenprestatie’ voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ik had mijn verbazing uitgesproken over deze plannen. Volgens de staatssecretaris moeten gemeenten met alle 433.000 bijstandsgerechtigden in Nederland in gesprek…

Als gemeente Westerwolde -en ook al jarenlang in de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde- hebben wij al onze cliënten in beeld en zijn we dus met iedereen in gesprek…. Het basisbeginsel  van ons re-integratiebeleid is: “Iedereen doet mee”. Binnen onze gemeente is dus iedereen actief; of het nou via Afeer is, of bij de gemeente zelf op het Werklab Westerwolde.  Het opleggen van een ‘tegenprestatie’ schiet dus zijn doel voorbij in gemeenten die al een zeer actief beleid hebben.  Ik begrijp weliswaar de lijn van de staatssecretaris, maar de Participatiewet biedt deze mogelijkheid in het kader van re-integratie en een tegenprestatie bovenop de re-integratieverplichting is, zeker in Westerwolde, niet uitvoerbaar. Maar, de wettelijke tekst van wat zij wil invoeren heb ik nog niet kunnen lezen, dus wellicht houdt ze rekening met vorenstaande. Hoe dan ook, ik nodig haar van harte uit om in Westerwolde te komen kijken hoe wij dat georganiseerd hebben!

Dinsdagavond bezochten we als college het bestuur van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen. Een prima overleg en ook deze inwoners lieten weer een grote mate van betrokkenheid zien.

Woensdagavond de commissievergadering waar zoveel agendapunten waren dat er een aantal zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december.

Donderdagmiddag de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Groninger Gemeenten dat in het teken stond van het gezamenlijk bepalen van de visie en de koers van de VGG voor de komende jaren.  Daar, waar we enige jaren geleden nog 23 gemeenten telden in Groningen, zal dat aantal per 1 januari 2021 nog slechts tien zijn.

Vrijdagochtend heb ik voor Gemeentebelangen Westerwolde alvast onze kerstgroet voor de inwoners ingesproken. We dragen Radio Westerwolde een warm hart toe en omarmen het initiatief van de kerstgroeten op de lokale radio. U kunt onze groet dus binnenkort weer beluisteren.

Zaterdagavond was ik uitgenodigd voor het concert van de Ter Apeler Harmonie met dit jaar als thema ‘Ik hou van Holland’. Onder leiding van Toine Weterings bracht men samen met Tekke Withaar en Lucia Ots-Koorn prachtige Hollandse hits en klassiekers ten gehore. Mooie avond, in gezelschap van het oud raadslid Hans Wachters en zijn dochter en kleindochter. Voor het derde jaar op rij genoten we samen van de muziek. Wellicht is een nieuwe traditie geboren Hans?

Onderweg naar huis kwam ik een aantal strooiwagens tegen, de route van Ter Apel naar Vlagtwedde was veilig dankzij de mannen van onze buitendienst, waarvoor dank en respect!

En dan is bijna zondag. Tijd voor de blog en omdat ik vrijdag de stukken allemaal heb gelezen, zaterdag mijn tuin bladvrij heb gemaakt….  even tijd om te ontspannen met acrylverf, canvas en een paar nieuwe kwasten!

Voor nu wens is, namens mijn collega-wethouder Henk van der Goot, onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth