Blog 2019, week 9

Het is maart en zoals ieder jaar ook nu weer ‘meertmoand..dialectmoand’. Vanzelfsprekend wordt in maart ook in de gemeente Westerwolde de ‘Grunneger Weke’ georganiseerd. Als het goed is hebben onze inwoners deze week de prachtige folder weer in de bus gekregen (tenzij u een ‘nee-nee sticker op uw brievenbus heeft geplakt) waarin tal van activiteiten keurig op een rij zijn gezet. Onze Grunneger Weke begint op 15 maart. We hopen vanzelfsprekend op heel veel belangstelling. Mocht u de folder niet hebben ontvangen, dan horen wij dat graag!

 

Zoals gebruikelijk zal de blog van Gemeentebelangen Westerwolde in de Grunneger Weke weer in ons eigen dialect geschreven worden. Er lijkt ook in de media gelukkig steeds meer aandacht te komen voor de Nedersaksische taal. Het is daarom belangrijk om hier ruimschoots aandacht aan te besteden. De jurering van de ingezonden verhalen en gedichten voor onze gemeentelijke ‘schriefwedstried’ is afgerond. De jury had er een hele klus aan… meer dan 60 verhalen en gedichten werden ingezonden. We zijn er uitgekomen en de keuze van de winnaars was unaniem.

 

Deze week ook de eerste evaluatie over de inzet van ‘Soza Expert’. Deze organisatie scant ons bestand van uitkeringsgerechtigden op ‘voorliggende voorzieningen’ en fraude. Duidelijk is geworden dat er toch veel van onze cliënten recht hebben toeslagen en andere uitkeringen van bijvoorbeeld het UWV.  Door de complexiteit van wet- en regelgeving is het voor veel  inwoners lastig om uit te zoeken of men recht heeft op toeslagen en andere voorzieningen.  Wij helpen daar graag bij en dat betekent voor een aantal cliënten dat zij uitstromen uit de bijstand. Tegelijkertijd zijn we ook zeer alert op fraudesignalen, hetgeen ook heeft geresulteerd in een aantal beëindigingen van uitkeringen.  Laat duidelijk zijn; iemand die recht heeft op een uitkering, krijgt een uitkering en hulp, maar fraude wordt in Westerwolde niet getolereerd. We zijn blij dat ook veel inwoners de bijstand hebben mogen verruilen voor een baan!

Vanuit de portefeuille ‘Vluchtelingen’ was er deze week een zeer constructief kennismakingsgesprek met de oprichtster van de Stichting Femina. Met Mastoora Sultani  werd van gedachten gewisseld over wat zij met haar stichting voor de inburgeraars van Westerwolde zou kunnen betekenen.

Femina maakt vrouwen bewust van hun rechten en plichten in Nederland. Dat doen zij onder meer door het geven van voorlichting in de vorm van trainingen, cursussen, workshops en bijeenkomsten. Femina is van mening dat, vanaf het moment van aankomst in Nederland, duidelijk moet worden gemaakt dat onderdrukking van en geweld tegen vrouwen niet wordt geaccepteerd. In Nederland hebben vrouwen gelijke rechten. In de inburgering en integratie moet plaats zijn voor bewustwording van de risicofactoren, versterking van de weerbaarheid en informatie over de strafbaarheid van misbruik en mishandeling. Indrukwekkend hoe Mastoora haar levensverhaal verwoordde en haar vaste overtuiging dat vrouwen niet alleen de vrijheid in Nederland krijgen, maar ook daarbij de plicht krijgen om goed in te burgeren.  We maken graag gebruik van haar kennis en ervaring om het leven van vrouwen uit andere culturen hier in Nederland rijker en onafhankelijker te maken! Binnenkort een vervolggesprek om haar visie in Westerwolde te effectueren in concrete stappen. Dank voor de wijze lessen!

Dinsdag avond was dan het lang verwachte symposium over de treinverbinding Groningen-Twente. Ondernemers uit Ter Apel en de gemeente Westerwolde organiseerden een avond in Hotel Boschhuis te Ter Apel. Deze spoorverbinding wordt ook wel de Nedersaksenlijn genoemd.

Er was een goede opkomst met ruim 250 personen. Joachim Berends, directeur van de Duitse Bentheimer Eisenbahn, ging deze avond in op de Nedersaksenlijn in een groter Europees verband. Aansluitend volgde er een forumdiscussie met de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen),Henk Brink(Drenthe) en Bert Boerman(Overijssel). Onder leiding van Marcel Nieuwenweg wisselen zij van gedachten over een aantal stellingen met de heren Friedrich Kethorn(Landrat van de Grafschaft Bentheim), Frans Zoetmulder (HUSA Transpotation) en Jan de Wit (rector van de RSG Ter Apel).

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse verbinding tussen de stadsregio Groningen -Assen en Twente, via de ontbrekende schakel tussen Emmen-Stadskanaal. Door het herstellen van de spoorlijn tussen Stadskanaal en Ter Apel en deze door te trekken naar Emmen ontstaat er een directe interregionale verbinding tussen de universiteitsstudenten Enschede en Groningen. Door deze verbinding komt er een goede bereikbaarheid in de gemeente Westerwolde en zal dit een geweldige boost geven voor ons gebied. Het is niet de krimp, maar de kracht waarmee we onze gemeente Westerwolde en de ondernemers kunnen ondersteunen met de bereikbaarheid van het gebied. Hopelijk krijgt dit een vervolg en kunnen we Europese subsidie aanboren en gaan grote projecten nu niet eens een keer naar de randstad.

Naast alle serieuze zaken ook tijd voor vermaak deze week! Het is immers onmogelijk om in onze blog de carnavalsoptocht in Ter Apel buiten beschouwing te laten. Het grootste carnaval van het noorden vindt plaats in de gemeente Westerwolde! Wat is er weer een werk verzet en wat was de optocht weer grandioos! Het lijkt wel of het ieder jaar professioneler wordt! Ontzettend leuk dat er ook aandacht wordt besteed aan de actuele zaken!

Het is een eer om als college de optocht te mogen bekijken vanaf de Prinsenwagen! Complimenten voor ieder die dit mogelijk heeft gemaakt! Maar ook zeker respect voor het feit dat ieder jaar de prins, vorst en een delegatie van C.V. Kloosterwiekers op bezoek gaan bij honderden zieken en hoogbejaarde Ter Apelers thuis of zij, die verblijven in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen in de wijde omgeving. De weergoden waren de optocht goed gezind; het zonnetje brak door en zo was het aangenaam verpozen in Ter Apel.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet!

Giny en Harrie