Blog 2019 weke 11

Omreden dat het dizze weke Grunneger Weke is in de gemainte Westerwolde verschient onze blog in ons aigen toal. Vleden joar kreeg het Nedersaksisch, woar het Grunnegers ook tou heurt, erkennen as streektoal en dat betaikent dat ons Grunnegers nou een volweerdige toal is. Dat is wel wat om slim grootsk op te wezen. En zoas touzegd, de blog in het Grunnegers. Blog….doar hebben wie ja glad gain gooie omtoalen veur…  mor es even een zettje over prakkezaaiern. As ie wat bedenken den heuren wie dat groag!

Hou den ook, as gemainte willen wie ons ook staark moaken veur de Nedersaksische toal en doarom is d’r een baarg diverdoatsie in Westerwolde.  As het goud is hebben joe informoatsie in de braivenbusse kregen woar ie persies lezen kennen wat d’r aal te doun is.  Wie hopen dat wie onze inwoners doarmit een beetje aanpittjen kennen om ons Grunnegers in ere te holden.

Oflopen vrijdag hebben wie de Grunneger Weke opend mit een kenonschot in Bourtang. Kon ons begroten dat het weer nait mitzat; het miggelde en er ston een dikke poeste wind. Toch wazzen d’r poar deurzetters dei nait allennig bie het kenonschot wezen wollen, mor dei ook een dail van het Pronkjewailpad Zuud lopen hebben. Bourtang is een stempelpost in de 70 kilometer laange ofstand  dei deur onze gemainte gait en dei joe lopen kennen. Het het de gemainte wel een poar buutcenten kost, mor wie hopen dat d’r veul luu Westerwolde hiermit ontdekken goan.

D’r is dizze weke veur elk wel wat en veur wel nog gain Grunnegers proat, schrief joe mor in veur een broescursus. Het schrieven in het Grunnegers vinden veul luu nog slim stoer mor as ie joe d’r een beetje op touleggen den vaalt dat voak tou.

Dizze weke was d’r goud neis over de spoorliene tussen Veendam en Stadsknoal. Noa joaren van proaten komt d’r in 2025 het eerste dail van de Nedersaksenliene.  Doar binnen wie vanzulm slim bliede mit, mor dit is aiglieks nog mor het begun.  Op veul koartjes stait de spoorliene taikend van Knoal, via Emmen en den richting Enschede. Mor wie willen vanzulm ook dat de train Troapel aandut. As het neudig is mouten wie doar mit mekoar nog mor wat rebullie om moaken. Ken ja nait woar wezen dat Troapel, as asielhoofdstad van Nederland, nait mitnomen wordt. De tied zel het leren en wie blieven schaarp in Westerwolde.

Vanoet de potterfulie Economische Zoaken wer de aflopen weke een bezuik brocht aan Re-horeca in De Meet in Bennewolle. De wetholder wil geern waiten hou of het d’r heer gait bie de Westerwoldse zoakenluu en de bezuiken vanoet het college worden ook slim op pries steld. Re-horeca richt zug mit heur affeer op waarkprojecten en creatieve dagbesteden veur inwoners mit een bepaarken. Meroakel schier om te zain wat veur prachtige kunstwaarken hier moakt worden! Minsen binnen bliede dat ze hier wezen meugen.

As onze lezers nog een bedrief waiten dei de wetholder beslist bezuiken mout, loat ons dat even waiten.

Dunderdagoavend wazzen de wetholder Economische Zoaken en de börgmeester nuigd om as ‘figurant’ bie de oetboater van De Sultan in Vlagtwedde te komen, omreden dat d’r een ploug van RTL4   opnoames muik veur het televisieprogramma ‘Plezier en passie’. Wie hopen dat de ploatjes van Westerwolde op landelijke televisie goud bekeken worden en luu in de rest van het laand votdoadelijk op bezuik komen in Westerwolde.

Vanoet Economische Zoaken was d’r nog meer goud neis. In Vlagtwedde is een neie klaaierwinkel komen. Baide tweilingzusters hebben kozen veur de noam ‘Twinzz’ en wie binnen as gemainte bliede dat dit leegstoande paand weer zo’n nuuvere invullen kregen het. Wie hebben de baide zoakenvrouwluu den ook mit een bloumke veul succes winst.

Dunderdag het onze wetholder van Verkeer en Vervoer een bezuik brocht aan de weekmaarkt in Troapel.  In de joarvergoadern bleek dat d’r wat hikhakkerij was over het parkeren van auto’s op de maarkt. Maarktkoopluu kennen heur kroamen nait hinzetten woar ze willen omreden dat elk en aine zien auto hinter en twenter hinzet. Onze ambtenoaren van de boetendainst hebben al rode linten ploatst mit de bedoulen dat luu heur auto’s doar nait meer hinzetten. ’t Is mor even dat joe het waiten dat ie nait parkeren meugen op stee woar de maarkt holden wordt. Holden ie doar nou even rekenschop mit? Het is astmis levengevoarlijk om reden dat doar veul voutgangers lopen. Gemainte ken wel moatregelen nemen mor luu mouten zulf ook even naodenken veurdat ze de auto woaraargens parkeren. Wie reken op joe!

Aal kloar. Den goan wie de Grunneger Weke beleven in Westerwolde. Het college van börgemeester en wetholders doun dinsdagaovend mit aan de pubquiz (nog even omtoalen?) in de RSG Troapel. Mit vief man staark mout dat lukken al hebben wie doar nog wat twiefels over… Mor goud…het spel is belangrieker dan de knikkers en zo binnen wie mit mekoar bezig mit de Grunneger toal en cultuur. Een weke dei joe den toch weer aan het prakkezaaiern zet… wat binnen nou de schierste woorden in het Grunnegers?

Sikkom…fladderakje…ripschier…bezoentje…bloaze.. klaboesterbeeren (wel wait wat dat binnen???) bölken… bongel…dikdoun…doeknekt…aan de flotter… gobbe.. grienderg…handtammeg…ibbel…

Aal woorden dei wie (ik) nog broeken….en dei wie in ere holden mouten!

Wie sloeten onze blog (wel ken dat even omtoalen??) dit moal aans of.

Groutnis veur joe aalmoal… en… wie zellen het Hollands eren, mor het Grunnegers nooit verleren!

Giny en Harrie