Blog 2020 week 1 en 2

De eerste blog in 2020!  Ook al is het inmiddels alweer bijna half januari…toch wil ik langs deze weg al onze lezers een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen!

Week 1 van 2020 had ik nog vakantie, maar aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsduik in Moekesgat op 2 januari gaf ik graag gehoor. Ondanks de mist en het grijze begin van de dag en de verre van tropische temperaturen waren er toch weer veel dappere inwoners die 2020 fris en vrolijk begonnen. Een mooie traditie waar steeds meer mensen aan meedoen!

Een andere prachtige traditie in de eerste week van januari is natuurlijk de Midwinterhoornwandeling in Veele. Dit jaar een recordaantal bezoekers! Met 1500 deelnemers kunnen we me recht spreken van een succesvol en populair evenement. De organisatie door de Giezelbaargbloazers en Plaatselijk Belang Veele was weer uitstekend!

De tweede week van januari was de agenda nog niet erg druk. Wel een aantal interne overleggen en natuurlijk de voorbereiding voor de eerste commissievergadering die op woensdag 8 januari gepland stond. Zoals gebruikelijk op de maandagavond voor de commissie- of raadsvergadering vergadert onze fractie in het gemeentehuis in Sellingen.  Bij deze vergaderingen zijn, naast de fractie en het bestuur, ook vaak een aantal leden aanwezig.

Woensdagavond de commissievergadering waarin het raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een drijvend zonnepark op de plas in Sellingerbeetse werd besproken.  Vanzelfsprekend waren er veel vragen en nam de behandeling van dit voorstel behoorlijk wat tijd in beslag waardoor een aantal andere agendapunten werden doorgeschoven als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen heb ik, als enige in ons college, tegen dit voorstel gestemd. Ofschoon ik verduurzaming en ons milieu erg belangrijk vind en ik van mening ben dat wij hier een verantwoordelijkheid hebben, is mijn vaste overtuiging dat we niet overal in ons landschap zonneparken moeten plaatsen. Vanuit de portefeuille recreatie en toerisme is voor mij het realiseren van een drijvend zonnepark op een recreatieplas niet aanvaardbaar. Dit gebied heeft potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijke plek voor toeristen en ook voor onze inwoners. Wanneer we daar voor de komende 30 jaar zonnepanelen neerleggen heeft dat een grote impact op het gebied. Dat is de reden dat ik tegen dit plan heb gestemd.  In de komende raadsvergadering zal duidelijk worden hoe de raad hier in meerderheid over denk.

Donderdagavond was de nieuwjaarsbijeenkomst in De Meet in Bellingwolde.  Na de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van de burgemeester werd de winnaar van de verkiezing ‘Westerwolder van het Jaar’ bekend gemaakt De genomineerden waren Sanne Meijer uit Bellingwolde, Mario Timmer uit Ter Apel, Hans Berg uit Wedde, Trijnie Spa uit Wedde en Ronald Hut uit Ter Apel. De eerste ‘Westerwolder van het jaar’ werd Hans Berg uit Wedde. Het juryrapport vermeldde: “Hans Berg is een zeer bevlogen dorpsarts; 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij zijn patiënten betrokken. Een voorbeeld waaruit blijkt dat hij kijkt en luistert naar zijn omgeving en de bewoners, is de oprichting van Wedde dat ’t lukt waarin de verbinding wordt gemaakt tussen de bewoners, de dorpsondersteuner en de professionele zorg. Trefwoorden zijn een warm hart en noaberschap.”

Van harte gefeliciteerd en met deze verkiezing is er wederom een nieuwe en mooie traditie in Westerwolde geboren!

En dan is het weer weekend! Tijd om mijn blog te schrijven. Ook namens mijn college wethouder Henk van der Goot wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth