Blog 2020 week 4

Maandagochtend stond een overleg met een oud-collega van de politie op de agenda. Bijzonder dat je elkaar na zoveel jaar weer ontmoet en dan beiden werkzaam bent in dezelfde ‘branche’.

Ik kreeg een bericht via LinkedIn waarin hij vertelde over een project waar hij in de stad Groningen mee bezig was in relatie tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het artikel over de werkwijze van de gemeente Westerwolde, dat onlangs in het Dagblad van het Noorden stond over dit onderwerp, was de reden om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen. In Westerwolde hebben wij jarenlange ervaring met dit onderwerp en we hebben dan ook de afspraak gemaakt om in het voorjaar een presentatie over onze werkwijze te verzorgen voor dit project van de gemeente Groningen en aansluitend te laten zien hoe het in praktijk in het ‘Werklab’ wordt gedaan.

Aansluitend een afspraak in Veele waar de ABSASV (Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een voorverkenning deed in aanloop naar de herdenking in Veele ter nagedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Belgische militairen. Deze ‘Battlefield tour’ zal plaatsvinden in april 2020 naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van Noordoost Nederland door onder andere de Belgische SAS-parachutisten van Kolonel Blondeel. Het wordt een indrukwekkend evenement in Veele dat overigens heel veel voorbereiding vergt.

De contacten tussen de inwoners van Veele (Plaatselijk Belang Veele) en de Belgen is nog altijd hecht en in gezamenlijkheid wordt er veel energie gestopt in deze bijeenkomst.

Woensdagavond raadsvergadering waar voor mij een aantal onderwerpen op de agenda stonden.

In het kader van de harmonisatie na de herindeling werd de Marktverordening Westerwolde behandeld. Er waren vragen vanuit de raad over de duur van de standplaatsvergunningen. In onze nieuwe verordening hanteren we een termijn van 12,5 jaar en de VVD wilde graag deze termijn verlengen naar 20 jaar. Overigens, een termijn voor onbepaalde tijd is door de Raad van State verboden. Een ondernemer heeft gemiddeld 9 jaar nodig om de investeringen voor de markt terug te kunnen verdienen.  Steeds meer gemeenten hanteren daarom een termijn van 10 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de terugverdientijd voor een plattelandsgemeente meestal iets langer is. Vandaar dat we 12,5 jaar hebben voorgesteld en daarmee is de raad akkoord gegaan.

De Verordening Maatschappelijke Participatie stond op de agenda en ook deze verordening heeft te maken met de harmonisatie. Deze verordening biedt de mogelijkheid om onze inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een tegemoetkoming te bieden voor activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en overige sociale activiteiten. Het bedrag dat aangevraagd kan worden hebben we voor kinderen van 4 tot 18 jaar verhoogd van 120 euro naar 150 euro per jaar. Ook dit voorstel werd door de raad aangenomen.

De uittreding uit de Gemeenschappelijk Regeling VKB (Volkskredietbank) is in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd. De gemeente Westerwolde heeft nu een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank Assen. De inwoners die voor 1 januari 2020 al werden geholpen bij de VKB kunnen hier blijven tot het einde van hun traject. Het uittreden uit een Gemeenschappelijke Regeling komt niet zo vaak voor en deze uittreding had te maken met de herindeling.  Begin 2018 hebben we dit voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt en uiteindelijk zijn we met alle onderzoeken en onderhandelingen dus twee jaar bezig geweest. Een lange, maar boeiende weg met een goed resultaat.

Zaterdagavond bezochten we met een delegatie van Gemeentebelangen Westerwolde een toneelvoorstelling in Vriescheloo.  Toneelvereniging T.O.G.O. (‘Tot Ons Genoegen Opgericht’) die het stuk ‘Apart Volk’ speelde. Een blijspel in drie bedrijven van Herman van der A. De stukken van Herman staan garant voor dwaze en humoristische scenes. Geweldige acteurs in Vriescheloo en de lachsalvo’s waren dan ook talrijk!  Het is leuk om zo door de gemeente Westerwolde deze evenementen te bezoeken. Drie keer een uitverkochte zaal! Dat mag met recht een prestatie worden genoemd!

En dan is het zondag… tijd voor de blog. Vanaf deze plek wensen we al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Groet,

Giny Luth