Blog week 14

Blog Giny

Afgelopen week was een korte week in verband met Tweede Paasdag.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend een overleg met het college en het management team over de organisatieontwikkeling van de gemeente Westerwolde en de vraag hoe wij ons naar buiten toe als gemeente willen profileren. Belangrijk is dat we als gemeente Westerwolde een nieuwe gemeente zijn en meer willen dan alleen twee voormalige gemeenten in elkaar schuiven. Westerwolde is een unieke gemeente en die uitstraling is belangrijk.

Dinsdagmiddag mijn wekelijks overleg met de projectleider van ons TDC (Training- en Diagnose  Centrum) in Vlagtwedde. We zijn volop bezig met het herijken van de zogenaamde 1,2,3 methode. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor alle mensen die binnen de Participatiewet een uitkering ontvangen. Mijn stellige overtuiging is dat ieder mens het verdient om voldoende in beeld te zijn en op die manier positieve stappen kan maken in het leven. De insteek is vanzelfsprekend dat de mensen, die dat kunnen, zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Onze TDC’s zijn een prachtig instrument om deze mensen met begeleiding  en indien mogelijk met een opleiding te helpen om onafhankelijk te kunnen zijn. Volgens mij heeft ieder mens daar recht op. Voor de mensen die voorheen in het SW bedrijf of de Wajong instroomden geldt dat zij ook recht hebben op een goede plek.  In 2015 maakte Den Haag een eind aan de Wet Sociale Werkvoorziening. De sociale werkplaats ging met onmiddellijke ingang op slot. Te duur en niet meer van deze tijd… Voortaan kunnen mensen met een beperking via de Participatiewet gaan werken bij gewone bedrijven, althans dat was de insteek. Van de 50.000 beschutte werkplekken zijn nog geen 1000 gerealiseerd. Inmiddels dringt de FNV aan op herziening van de Participatiewet. Een collega wethouder noemde het ‘illusiepolitiek’ en dat is inderdaad een juiste benaming.

Afgelopen week zag ik in de uitzending van Zembla hoe erg het is als men zonder doel thuis zit en in mijn optiek is dat respectloos.

Woensdag en donderdag stond mij agenda vol met allerlei vergaderingen. Het strekt te ver om hier in mijn blog inhoudelijk op in te gaan.

Vrijdagmiddag mocht ik de Voorjaarbeurs van de OVV (Ondernemersvereniging Vlagtwedde) openen. Meer dan dertig ondernemers presenteerden zich op deze beurs en het laat zien hoeveel diversiteit er is in het winkelbestand van Vlagtwedde. De samenwerking van de ondernemers in Vlagtwedde staat hoog in het vaandel en dat vertaalt zich vanzelfsprekend in de leefbaarheid van een dorp. Fantastisch dat we ook een naaiatelier hebben waar ik binnenkort zeker even langs ga!

En dan is het al weer weekend. Zaterdag werden we verrast met een echte lentedag. Laten we hopen dat er nog vele zullen volgen!!

 

Blog Harrie.

We zijn  dinsdag begonnen met onze wekelijkse college vergadering  en daarna hadden we een bijeenkomst  met het MT over de organisatie en ontwikkeling betreffende onze nieuwe gemeente Westerwolde. Wij willen een  duidelijke en krachtig signaal naar buiten toe afgeven over wie wij zijn .

Ook hadden we deze week onze jaarvergadering van de  partij Gemeente belangen Westerwolde. De bijeenkomst hadden we deze keer in het buurthuis in de Maten. De opkomst was goed en  er zijn  meerdere actuele onderwerpen besproken.

Vrijdag was ik bij de opening van de eerste Hub in Gieten. Een Hub  is een knooppunt  waar reizigers  kunnen overstappen op een andere vervoersmiddelen en krijgen daarnaast meerder voorzieningen zoals een waterpunt  en men kan tussen door even bewegen op fitnessapparaten.

Er komen ongeveer 50 hubs in de gemeente Groningen en Drenthe en dit is een gezamenlijk project van beide provincies . Ook is het de bedoeling dat er een Hub in Ter Apel komt.

De opening werd verricht door de gedeputeerden Henk Brink en Fleur Gräber; zij onthulden het eerste Hub bord.

Zaterdag was  ik nog even op de voorjaarsbeurs in Vlagtwedde, men had dit jaar het honderd jarig bestaan. Het was een gezellige beurs en je kunt zien hoe bloeiend de plaats Vlagtwedde is met de vele ondernemers in onze mooie gemeente Westerwolde .

Op zaterdagmiddag bracht ik een bezoek aan de infomarkt in Wedde.

Hier deed ik de prijsuitreiking van de puzzeltocht die was georganiseerd tijdens de infomarkt “Morgen gezond weer op, Wedde dat ’t Lukt”.   Deze activiteit vond voor  de derde  keer plaats in het dorpshuis  en was wederom weer een groot succes. Men kon kennis maken met onder andere kano varen, linedansen en er was veel aandacht voor gezonde voeding  en bewegen met medewerking van de sportschool en de fysiotherapie. Ook  kreeg ik nog een proefles in Nordic Walking, waarbij ik kon ervaren hoe je meer steun hebt door het gebruik van de stokken.

Ook volgende week hebben wij weer een gevulde agenda.

Voor nu wensen wij onze lezers een goede en zonnige (werk)week toe!