Blog week 15

Blog Giny

Maandag eerst een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Synergon. Aansluitend de vergadering van de stuurgroep van Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf dat wordt gebouwd na het Akkoord van Westerlee. Het Akkoord van Westerlee is bedoeld om een betere samenwerking in de regio te creëren zodat meer mensen kunnen uitstromen naar een betaalde baan.

De gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenten Pekela, Oldambt en Westerwolde de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van langdurige werkeloosheid met behoud van ‘couleur locale’. Dat betekent dat wij als gemeente Westerwolde wel meedoen maar daarnaast wel sturing houden op onze eigen TDC’s.

Het is nog steeds jammer dat de gemeenten Stadskanaal en Veendam niet meedoen in het ‘Akkoord van Westerlee’. Immers, de opgave die er nu ligt in het kader van de Participatiewet, betekent dat we ons als regio sterk moeten maken om de problematiek het hoofd te kunnen bieden.

Dinsdag onze collegevergadering. Rond de middag wordt de vergadering afgesloten en is er nog tijd voor andere afspraken.

Dinsdagavond wilde ik net op weg gaan naar ons coalitieoverleg toen het bericht van overlijden van Pieter Smit bekend werd.  Dat zijn momenten die je je over tien jaar nog zo voor de geest kunt halen. Onwerkelijk en niet te geloven. Een ontzettend kundig bestuurder die dichtbij de inwoners van Oldambt stond. Dat hij een mensen mens was blijkt wel uit de overweldigende reacties van de inwoners van zijn gemeente. Nog maar 54 jaar…midden in het leven en dan zo plotseling… Wat een dramatisch verlies voor zijn vrouw en kinderen die we natuurlijk heel veel kracht wensen om dit verlies te kunnen accepteren. Oldambt verliest een echte burgervader en de regio verliest een daadkrachtige bestuurder met een enorm relativeringsvermogen.

In ons coalitieoverleg blikten we terug op de raadsvergadering en het is goed om elkaar feedback te geven. De sfeer is open en ontspannen en avonden als deze zijn belangrijk om elkaar scherp te houden.

Woensdagochtend heel vroeg richting Sellingen waar om 07.00 uur het ontbijt van BNI Stadskanaal in het gemeentehuis was georganiseerd. Goed om ook de ondernemers uit Stadskanaal en omgeving op deze manier te leren kennen. Onze accountmanagers hadden een kandidaat meegenomen die zichzelf tijdens het ontbijt mocht voorstellen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze kandidate binnenkort een baan zal krijgen. Overigens heel erg dapper dat je als werkzoekende je op deze manier wilt presenteren. Complimenten voor deze dame!

Woensdagmiddag bracht ik met twee ambtenaren een werkbezoek aan Wedeka in Ter Apel. Fantastisch om te zien hoe de medewerkers in beschut werk zich vol overgave storten op het productiewerk en hoe collegiaal men met elkaar omgaat.

Donderdagmiddag was ik aanwezig bij het afscheid van burgemeester Galema van de gemeente Stadskanaal. Op zo’n afscheidsreceptie kom je veel bekenden tegen en het was leuk om met de oud burgemeester van Pekela even bij te praten.

Vrijdagochtend hadden we, als college, een trainingssessie crisisbeheersing van de Gemeentelijk Kolom Groningen. De Gemeentelijke Kolom Groningen is een zelfstandig onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen. Net als de brandweer, de politie en de ambulancedienst heeft ook de gemeente een rol in de hulpverlening als er op haar grondgebied een ernstig incident is of dreigt. Als burgemeester of locoburgemeester moet je dan wel weten hoe de procedures zijn en wat je kunt verwachten. Een zinvolle ochtend!

Vrijdagavond bezocht ik met collega-wethouder Wietze Potze de afsluiting van het schoolproject ‘Muziek maken is cool’ in het Oude Wapen in Blijham. Fantastisch zoals de kinderen in Blijham in zo’n korte tijd zich de eerste beginselen van de muziekkunst eigen hebben gemaakt. We hopen dat de muziekvereniging DOK, die overigens inmiddels 70 jaar bestaat, vanuit deze groep kinderen ook weer nieuwe leden mag verwelkomen. Een project om trots op te zijn!

En dan is het al weer weekend!

Blog Harrie

De week begon, zoals altijd, met intern overleg met diverse ambtenaren.

Binnenkort wordt de startnotitie “Grondstoffenplan Westerwolde 2019 – 2025” aangeboden; een belangrijk onderdeel hiervan is de mening en de ervaring van de inwoners over de inzameling van afval. De daarvoor uitgevoerde enquête had een erg hoog respons. Met dank aan onze burgers.

Deze week heb ik samen met een ambtenaar en de heer Brouwer, raadslid van de Partij van de Arbeid, gekeken naar de veiligheid van de op- en afritten in Blijham naar de N367. Vorig jaar is er in de voormalige gemeente Bellingwedde hierover een motie aangaande verkeersveiligheid ingediend.

Verder kreeg ik bezoek van de heer Opheikens, voor een interview in het Lougblad. Dit zal binnenkort geplaatst worden.

Op woensdag was ik al vroeg in het gemeentehuis te Sellingen voor een ondernemersbijeenkomst  van BNI Kanaalstreek.

BNI is een zakelijke en professionele aanbeveling marketingorganisatie die van elke branche/specialisatie slechts één afgevaardigde lid laat worden per chapter.

Tijdens een ontbijt werden meerdere opdrachten onder elkaar verdeeld.

Donderdag vond het eerste bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats met het project ‘Wedde dat ’t Lukt’. Ook onze gebiedsregisseurs waren hierbij aanwezig.

‘Wedde dat ’t Lukt’ is een vrijwillige organisatie.  Dorpsbewoners bieden elkaar hulp aan. Met elkaar voor elkaar zorgen, in de breedste zin van het woord. In dit zorginitiatief werken dorpsbewoners, verenigingen, professionele zorgverleners en andere instanties samen om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te versterken. Het is voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar en ouder. Met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we dit prachtige project verder willen uitrollen over de gemeente Westerwolde.

Vrijdag stond in het teken van een trainingssessie betreffende crisisbeheersing, het volledige college was hierbij aanwezig.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe. Het prachtige voorjaarsweer dat is voorspeld zal daar zeker positief in bijdragen!