Blog week 17

Blog Giny

Maandag een aantal interne overleggen. Maandagavond stond weer de inwonersbijeenkomst in Ter Apel op de agenda. Als college vinden we het erg belangrijk om met de inwoners uit Ter Apel in gesprek te blijven over de veiligheid. Goed dat er ook een aantal ondernemers aanwezig waren die vanuit hun ervaringen in de praktijk een belangrijke inbreng hebben en ook een aantal zeer bruikbare tips hebben.

Dinsdag, na onze gebruikelijke B&W vergadering., stond een overleg tussen college en het management team op de agenda waarbij ‘Wonen’ en ‘Participatie’ uitgebreid werd besproken.

Dinsdagavond was er een bijeenkomst in Westerwolde met onze Cittaslow supporters. Tijdens deze avond mochten we tien nieuwe Cittaslow supporters verwelkomen. Inmiddels staat de teller op 125 supporters, die allemaal enthousiast de kernwaarden van het Cittaslow keurmerk willen uitdragen.

Als spreker was Gerard Duursma aanwezig. Hij is een specialist op het gebied van online marketing. Laat dat nou net zijn wat wij in Westerwolde nodig hebben. We willen graag Westerwolde goed op de kaart zetten en volgens mij zijn we met z’n allen nog vaak veel te bescheiden. Op zeer inspirerende wijze nam Gerard ons mee in de wereld van Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp en Snapchat. De mogelijkheden voor online marketing zijn onvoorstelbaar groot als je tenminste op de juiste wijze gebruik maakt van deze social media platforms. Er is nog veel te leren en de techniek stelt ons in staat om Westerwolde goed op de kaart te zetten op de juiste manier. Wordt zeker vervolgd!

Woensdagmiddag vergadering bij Synergon over het nieuwe uitvoeringsbedrijf. Het nieuwe  werkbedrijf voor de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde begint vorm te krijgen en ik heb er alle vertrouwen in dat dit werkbedrijf (waarvan de nieuwe naam voor de zomer bekend zal zijn) de samenwerking op het gebied van participatie kan versterken en recht zal doen aan de naam van het verschenen rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’.

Donderdagochtend stond een vergadering van het algemeen bestuur van de Volkskredietbank op de agenda. Er wordt binnenkort begonnen met het onderzoek wat mogelijke uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Westerwolde zou betekenen. Als de uitkomst hiervan bekend is zal onze gemeenteraad een beslissing moeten nemen over al dan niet uittreden. De verwachting is dat dit pas na de zomer duidelijk zal worden.

Vrijdag was het Koningsdag en mocht ik bij Zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham de vlag hijsen. Muziekvereniging DOK uit Blijham speelde het volkslied en gaf daarna voor de bewoners ook nog en prachtig mini concert.

Na het officiële gedeelte was er tijd om nog samen koffie te drinken en ook de ‘oranjebitter’ mocht natuurlijk niet ontbreken om de verjaardag van onze Koning te vieren.

En dan is het weer weekend. Volgende week is het meivakantie en ik kijk uit naar een paar dagen vrij!

Blog Harrie

De maandag begon zoals elke maandag met verschillende portefeuille overleggen, zoals zorg, milieu en duurzaamheid. ‘s Avonds was er een Inwonersbijeenkomst over het “ Veiligheidsgevoel in Ter Apel”. Deze bijeenkomst is om te horen hoe de bewoners de veiligheid in Ter Apel ervaren. Bij deze bijeenkomst waren ook meerdere winkeliers aanwezig. Met name de zorg over het vervreemden van artikelen uit de winkels is groot. Belangrijk is dan ook dat het politiebureau open blijft in Ter Apel. Nadat de burgemeester de aanwezigen had verwelkomt, kwam de politie met een presentatie over het nieuwe werken van het politieteam in Westerwolde. Daarna kon men in gesprek gaan met meerdere instanties , zoals COA, IND, Politie , Gemeente, DT&V en de Vreemdelingen politie. Ook waren er enkele raadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig.

Dinsdag meerdere presentaties gehad over Sociaal Domein en Wonen. Hier worden de ambities uitgesproken voor de komende jaren.

Woensdag het wekelijkse persuur. ‘s Middags heb ik wethouder Bart Huizing vervangen en mocht samen met Wethouder Goziena Brongers (gemeente Stadskanaal)het startsein geven voor de aanleg van glasvezel bij huishoudens in het buitengebied van beide gemeenten. Dit gebeurde bij het recent geplaatste hoofdverdeelstation ( popstation) in Vledderhuizen. Glasvezel staat voor supersnelinternet.

De Stichting Snel Internet o.l.v. Ben Olde Agterhuis, heeft laten zien zelf ook supersnel te zijn. In ongekend tempo, waar zelfs Mabin van schrok, wist deze club (vrijwilligers), samen met onze gemeente, de voorwaarden te scheppen voor een haalbare business case voor de aanleg van glasvezel. En hier mogen wij als gemeente trots op zijn.

Woensdagavond was ik uitgenodigd om deel te nemen bij de “ Vrolijke Eetclub van Ter Apel” , voorheen opgericht door Fenny Hofkamp.

Marja Oortwijn heeft 2 jaar geleden dit opgepakt en kookt elke woensdagavond, samen met enthousiaste vrijwilligers voor een grote groep mensen met een verstandelijke beperking.

Dit vindt plaats in het Theehuis van de NOVO. Marja vertelde dat het altijd vol was: “We eten als een grote familie bij elkaar en de sfeer is fantastisch! Elke week steunt Jumbo uit Ter Apel ons een beetje want dit wordt niet gefinancierd. We kunnen het net redden van de bijdrage die de cliënten betalen. Ook hebben we met enig regelmaat een gast, zelfs de Kloosterwiekers hebben bij ons gegeten.”

Zelf heb ik het een bijzonder gezellige avond gevonden, het eten was heerlijk en ja dan moet er afgewassen worden en natuurlijk draag ik daaraan mijn steentje bij.

Op 18 mei is er een Disco-avond georganiseerd in het buurthuis ‘t Streekje van 19.30 – 22.30 uur.

Donderdag was ik in het gemeentehuis in Sellingen, hier was ik getuige van de uitreiking van een zestal Koninklijke Onderscheidingen aan verschillende burgers uit de gemeente.

Vrijdag was het Koningsdag en dan is het gemeentehuis gesloten.

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!